| IMF Emrediyor AKP Meclisten Ge癟iriyor
AKP iktidar覺 her ge癟en g羹n daha da b羹y羹k bir ibirlik癟ilikle IMF'nin isteklerini yerine getiriyor. Son olarak 癟覺kar覺lmak istenen SSGSS yasas覺 da bu durumun g繹stergesi.

25 Aral覺k g羹n羹 saat 12.30'da TMMOB'da biraraya gelen DK'ler bir bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdiler.
SSGSS'ye kar覺 aralar覺nda HC'羹n de olduu 50'ye yak覺n DK'n羹n birlik oluturduunu a癟覺klad覺lar ve eylem programlar覺n覺 dile getirdiler.
TMMOB toplant覺 salonunda bir癟ok kurum temsilcisi salonu doldururken yap覺lan bilgilendirme toplant覺s覺nda 襤stanbul Tabip Odas覺'ndan Ali erkezolu bir a癟覺klama yapt覺. "AKP h羹k羹metinin 癟覺karmaya 癟al覺t覺覺 yasa meclisten ge癟erse ; emeklilik ya覺 65'e, pirim g羹n say覺s覺 9000'e 癟覺kar覺lacak... Emekli maalar覺 %23 ile %33 aras覺nda d羹羹r羹lecek, 繹l羹m ayl覺覺 balama art覺 900 den 1800 g羹ne y羹kseltilecek... al覺mak zorunda kalan emeklilerin maalar覺 kesilecek, ayl覺k geliri 139, 6 ytl den fazla olan b羹t羹n vatandalar GSS pirimi 繹demek zorunda kalacak, B羹t羹n sal覺k hizmetleri paral覺 hale getirilecek... hastal覺k, kaza, ameliyat durumlar覺nda 'kat覺l覺m pay覺' 繹denecek... 'kat覺l覺m pay覺' gerektiinde 5 kat覺na kadar art覺r覺lacak, sal覺k hizmeti alabilmek i癟in ayr覺ca birde ilave 羹ceret ad覺 alt覺nda 繹deme yapmak gerekecek, di protez giderlerinin kar覺lanmas覺na k覺s覺tlanma getirilecek 18-45 ya aras覺 di protezi yapma hakk覺 kald覺r覺lacak... Emzirme 繹denei 1 aya d羹羹r羹lecek, hastaneye yatanlar覺n i g繹remezlii 繹denei %16 azalacak, emekli bakurlular覺n maa覺ndan %10 sal覺k pirimi kesilecek pirimini 繹demeyen vatandalar sal覺k hizmeti alamayacak, hastane kap覺larndan geir d繹necek, pirimini 繹edemeyen 癟ift癟ilerin 羹z羹m羹ne, t羹t羹n羹ne, pamuuna buday覺na el konacak...
AKP h羹k羹meti b羹t羹n bu d羹zenlemeleri yang覺ndan mal ka癟覺r覺rcas覺na meclisten ge癟irmek istiyor. Onlar; 'Nas覺lsa allah覺n sopas覺 yok ama 襤MF nini sopas覺 var' diye d羹羹n羹yorlar. Bizleri ise hi癟 hesaba katm覺yorlar, oysa biz halk覺z 癟al覺an da 羹reten de biziz" diyen erkezolu son olarak 27 Aral覺k g羹n羹 Pertevniyal Lisesi 繹n羹nden Sosyal G羹venlik Kurumu 繹n羹ne kadar y羹r羹yeceklerini t羹m bas覺n覺 ve duyarl覺 herkesi eyleme davet etitiini dile getirdi.
2007.12.28
Bu yaz覺 2560 kez okundu
Geri D繹n