| K羹rt Halk覺 襤mha Edilemez
HC Ankara Temsilcilii, 16 Aral覺k'ta s覺n覺r 繹tesi operasyon ad覺 alt覺nda balayan ve hala devam eden K羹rt halk覺n覺n imha edilme 癟abalar覺n覺 protesto etti.

24 Aral覺k Pazartesi g羹n羹 saat 12.30'da Y羹ksel Caddesi 襤nsan Haklar覺 An覺t覺 繹n羹nde bir araya gelen HC 羹yeleri, "K羹rt Halk覺 襤mha Edilmez, Ortak D羹man Amerika'd覺r" yaz覺l覺 pankart a癟arak, "K羹rt Halk覺 襤mha Edilemez, Ortak D羹man Amerika'd覺r, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺n覺 att覺lar. A癟覺klamay覺 HC ad覺na Eray Desteg羹l okudu. Desteg羹l, T羹rkiye'nin 25. kez kendine ait olmayan topraklarda kendi 羹lkesinin sorunu olan "K羹rt Sorunu"nun 癟繹z羹m羹n羹 arad覺覺n覺 belirterek AKP'nin politikalar覺n覺n, oligarinin bu g羹ne kadar uygulad覺覺 imha, ilhak ve asimilasyon politikalar覺ndan bir farkl覺l覺k ta覺mad覺覺 gibi, AKP ve Genelkurmay'覺n K羹rt sorununa ilikin politikalar覺nda da bir 癟eliki, 癟at覺ma olmad覺覺n覺 s繹yledi.
Amerikan emperyalizminin halklara kar覺 uygulad覺覺 politikalar覺n bug羹ne kadar deimediini ve Amerika'n覺n, 1960'larda Vietnam'覺 igal ettii d繹nem boyunca neyse, bug羹n de ayn覺 eklide olduunu dile getiren Desteg羹l, Amerikan politikalar覺n覺n tek hareket noktas覺n覺n kendi 癟覺karlar覺 olduunu s繹yledi.
ABD ve ibirlik癟ileri i癟in 癟繹z羹m diye sunulan s覺n覺r 繹tesi operasyonun yeni olmad覺覺n覺 bunlar覺n 癟繹z羹ms羹zl羹羹 defarca kan覺tlanm覺 politikalar olduunu kaydeden Desteg羹l, Oligari ve Amerika'n覺n sald覺r覺lar覺n覺n, s覺n覺r 繹tesinde ve s覺n覺r覺n i癟inde on y覺llard覺r s羹rd羹羹n羹, bu sald覺r覺larda, oligari ve emperyalizmin hep yan yana olduunu dile getirdi. Ger癟eklerin 16 Aral覺k sald覺r覺s覺 sonras覺nda s繹ylendii gibi olmad覺覺n覺 dile getiren Desteg羹l, "Ne ABD'nin "yard覺mlar覺" yenidir, ne s覺n覺r 繹tesi operasyon ilk kez yap覺lmaktad覺r. Son sald覺r覺yla birlikte, 1983- 2007 aras覺nda tam 25 kez Kuzey Irak'a y繹nelik karadan ve havadan operasyonlar d羹zenlendi. Yap覺lan operasyonlar, bug羹ne kadar K羹rt halk覺n覺n m羹cadelesini yok edemedi. Son operasyonun da sonucu deiik olmayacakt覺r. K羹rt sorununun bombalarla, katliamlarla 癟繹z羹lemeyecei bir kez daha kan覺tlanacakt覺r. Bir kez daha ABD'nin kendi 癟覺kar覺 i癟in g繹z羹n羹 k覺rpmadan halklar覺n kan覺n覺 d繹kt羹羹n羹 g繹receiz. Mecliste bulunan AKP, CHP, DSP, MHP, BBP d繹k羹len ve bundan sonra d繹k羹lecek kandan sorumludurlar. Hepsi operasyonu onaylad覺lar, hepsi ayn覺 癟繹z羹ms羹zl羹k politikas覺n覺n destek癟isidirler ve en 繹nemlisi hepsi ABD'nin cephesindedirler" dedi.
Dier t羹m sorunlarda olduu gibi K羹rt sorununda da 癟繹z羹ms羹z olmad覺覺m覺z覺 s繹yleyen Desteg羹l, 癟繹z羹ms羹zl羹羹 dayatan覺n ise emperyalizm ve ibirlik癟ileri olduunu dile getirdi. T羹m halklar覺n ortak d羹man覺n覺n ba ter繹rist ABD emperyalizmi ve bu d羹mandan kurtulu yolunun da T羹rk, K羹rt, Laz, Arap, erkes t羹m milliyetlerden ve alevi, s羹nni t羹m inan癟lardan halk覺m覺z覺n birlikte m羹cadele etmesi olduunu s繹yleyen Desteg羹l, "Bizler emperyalizm ve ibirlik癟ilerinin oluturduu bu halk d羹man覺 cepheye kar覺 birlemeli ve m羹cadele etmeliyiz. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in, a癟l覺覺m覺z ve yoksulluumuz i癟in, ulusal ve k羹lt羹rel t羹m haklar覺m覺z i癟in, 羹lkemizi kan g繹l羹ne 癟eviren emperyalizme ve ibirlik癟ilerine kar覺 m羹cadele etmekten baka bir se癟eneimiz yoktur" dedi.

Yap覺lan a癟覺klaman覺n ard覺ndan sloganlar atan HC 羹yelerine bir癟ok demokratik kitle 繹rg羹t羹 de destek verdi.
2007.12.28
Bu yaz覺 2687 kez okundu
Geri D繹n