| 19 - 22 Aral覺k ehitleri 襤癟in Anma
Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nde 23 Aral覺k g羹n羹 繹nce bayramlama, ard覺ndan da 19 Aral覺k 2000 ehitlerinin anmas覺 yap覺ld覺.

Mara'ta 1978'de katledilen halk覺m覺z覺n da an覺ld覺覺 program saat 16.00'da bayramlama ile balad覺. Halk覺m覺z覺n deerlerinden bayram kucaklamas覺n覺n ard覺ndan, 19 Aral覺k katliam覺n覺n ehitleri, Mara'ta katledilen halk覺m覺z ve t羹m d羹nya devrim ehitleri i癟in sayg覺 duruu yap覺ld覺.
Program Yurdag羹l G羹m羹'羹n konumas覺 ile devam etti. G羹m羹 konumas覺nda,
"Bug羹n biraraya gelerek bayramlamak ve 19 Aral覺k 2000 y覺l覺nda hi癟birimizin unutamayaca覺 hapishaneler katliam覺nda ehit d羹en 28 insan覺m覺z i癟in bir araya geldik. Bug羹n ayn覺 zamanda 1978 Mara katliam覺n覺n da balad覺覺 g羹n. Katliamlar ve bayram. Birbiriyle 癟elikili ayn覺 zamanda i癟 i癟e olan g羹nler. Oligarik, faist bir evlette ya覺yoruz. 襤ktidar覺n覺 devam ettirmek i癟in d繹nem d繹nem Mara katliam覺nda olduu gibi halklar aras覺nda ovenizmi, mezhep癟ilii yaymak i癟in katliamlar d羹zenlemitir. D繹nem d繹nem ise, halk覺n 繹nc羹s羹 olan devrimcileri sokaklarda, evlerde, ikencehanelerde, hapishanelerde katlederek, korku ve teslimiyeti yaymak istemitir. Halk覺 Mara'ta korku denizi ile teslim alamad覺覺nda, orum, Sivas katliamlar覺n覺 yaratm覺t覺r. Devrimcileri 12 Eyl羹l zindanlar覺nda, Buca'da, mraniye'de, Ulucanlar'da teslim alamad覺覺nda, 19 Aral覺k katliam覺n覺 yapm覺t覺r. Faizmin, K羹rt halk覺n覺n uanda bombalanmas覺 gibi halka, Kevser M覺rzak'ta olduu gibi devrimcilere y繹nelik sald覺r覺 ve katliamlar覺 devam ediyor" dedi.
G羹m羹 konumas覺na aral覺k ay覺n覺n k覺 mevsiminin en souk ayar覺ndan biridir diye devam etti. "Halk覺m覺z odun-k繹m羹rs羹z soukta, bu bayram g羹nlerinde m羹cadele ederken, sokakta yaayanlar覺m覺z g羹nden g羹ne 癟oal覺yor. Faizm, iktidar覺n覺 bu a癟l覺覺n, yoksulluun 羹st羹ne kurduu korktu ile devam ettiriyor. Korku ve teslimiyet. Bunu as覺l olarak devrimcilerde g繹rmek istiyor faizm ve efendileri. Onun i癟in tam bir y覺l kafa kafaya verip, maketler 羹zerinde 癟al覺arak bir 羹lkeyi igale gider gibi haz覺rl覺k yapt覺lar. Korku ve teslimiyeti yaatmak istedikleri devrimcilerden as覺l olarak kendileri korkuyorlard覺. Onun i癟in gecenin en koyu olduu, gecenin afaa d繹nd羹羹 saatte tam 20 hapishaneye bombalar覺, dozerleri, silahlar覺yla sald覺rd覺lar. Yataklar覺nda yakalay覺p bir anda teslim alacaklard覺 b羹t羹n devrimcileri. Faizmin hesab覺 en az 400 tutsa覺 katletmekti. Maket 羹st羹ndeki hesap, devrimciler 羹zerinde uymad覺. Disiplindir devrimcilerin temeli. Hi癟bir zaman unutmaz d羹man覺n elinde tutsak olduunu. Yatakta da sald覺r覺ya urasalar direnie ge癟tiler b羹t羹n hapishanelerde. Diri diri yak覺ld覺lar en savunmas覺z hallerinde. Direndiler koutan, koridorlara, konferans salonlar覺na. Ad覺m ad覺m direndiler, ellerinde binlerce bomba, silahlar覺, dozerlerle sald覺ran karanl覺覺n bek癟ilerine kar覺. Ad覺m, ad覺m vatan topra覺n覺 savundular, emperyalistlere ve ibirlik癟ilerine kar覺. Ad覺m, ad覺m ezilen Anadolu halklar覺, Ortadou halklar覺 i癟in direndiler, 羹lkemiz katliamlar覺n, igallerin 羹ss羹 olmas覺n diye. 28 can verildi. Anadolu halklar覺n覺n K羹rt'羹yle, erkez'iyle, T羹rk'羹yle, Arap'覺yla, G羹rc羹's羹yle 28 yiidini. Ama teslim bayra覺n覺 g繹remediler devrimcilerin ellerinde. H羹crelere at覺ld覺lar. Tecrit edildiler, sans羹r edildiler. ld羹ler birer, birer 28 kiiydiler. Onlar覺n mealeleri ile 122 oldular. Direndiler, 繹ld羹ler direndiler. Bu bir sava, ezenle ezilenin. Mara'ta yok edemedii Pir Sultan'覺n baemezliini, 19 Aral覺k'ta devrimciler direnileri ile g繹sterdiler. Faizm sald覺rmaya, halklar覺 ovenizmi, 覺rk癟覺l覺覺 k覺k覺rtarak, kalle癟e oyunlar覺yla devam ediyorlar. Biz oyunlar覺, k覺k覺rtmalar覺, 癟ok g繹rd羹k. Yolumuzu ayd覺nlatanlar覺n mealeleri bizlere daha fazla ezilen halklar olarak kenetlenmemizi, kavgam覺z覺 b羹y羹tmemizi g繹steriyor. 19 Aral覺k ehitlerini ve Mara'ta katledilen halk覺m覺z覺 sayg覺 ile an覺yoruz. Her daim mealeleri yolumuzu ayd覺nlatmaya devam edecektir!" diyerek konumas覺n覺 bitirdi.

mit 襤lter'in 19 Aral覺k ehitlerini anlatan destan覺n okunmas覺ndan sonra Grup G羹n覺覺覺 t羹rk羹 ve marlar覺 ile programa kat覺ld覺. Yakla覺k 40 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik, ehitler i癟in verilen yemekten sonra bitirildi.


19 – 22 Aral覺k Katliam覺 - Direnii Ve Kahramanlar覺 Antalya'da An覺ld覺

Antalya HC 23 Aral覺k Pazar g羹n羹 19 – 22 Aral覺k katliam覺 - direnii ve ehitlerini and覺. Anma saat 15.00'da 19 – 22 Aral覺k ehitleri nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in sayg覺 duruuyla balad覺. B羹y羹k Direni'in 繹l羹ms羹z kahramanlar覺n覺n fotoraflar覺n覺n yer ald覺覺 "Yaas覺n Direni Yaas覺n Zafer" yaz覺l覺 pano a癟覺ld覺, karanfiller ve mumlar ve 7 y覺ll覺k direniten haf覺zalara kaz覺nan baz覺 fotoraflar yer ald覺.
"l羹mle yaam aras覺ndaki 癟izginin kaybolduu g羹nd羹
O g羹n
Kahramanl覺k t羹rk羹lerinin, ayn覺 y羹rekten s繹ylendii g羹nd羹
O g羹n
Korkaklar覺n bin defa, kahramanlar覺n bir defa 繹ld羹羹 g羹nd羹…"s繹zleriyle balayan programda 19-22 Aral覺k 2000'de hapishanelerde yap覺lan katliam覺 direnii ve bu direniin kahramanlar覺n覺 anmak i癟in buraday覺z" denildi.
"19-22 Aral覺k katliam覺 devrimle d羹zenin 癟at覺mas覺d覺r. Eskinin yeniyi yok etme sald覺r覺s覺d覺r. 19-22 Aral覺k katliam覺 oligarinin 84'teki yenilgisini, 96'daki yenilgisini zafere d繹n羹t羹rme 癟abas覺d覺r. Sald覺r覺n覺n ad覺 " F tipi', 'villa tipi' , 'y羹ksek g羹venlikli 癟ada cezaevi' idi. Tecrit sald覺r覺s覺 Avrupa ve Amerika'n覺n projesi ve IMF'nin art覺yd覺. Ecevit 'bu 羹lkede IMF politikalar覺n覺 uygulayabilmek i癟in hapishaneler sorununu 癟繹zmek gerekir' derken itiraf ettii ger癟ek buydu. Devrimci tutsaklar覺n direnii Anadolu topraklar覺nda sosyalizm iddias覺n覺n yok edilemeyeceinin kan覺t覺d覺r" denilen programda tecrit uygulamas覺n覺n Nato'nun karar覺 dorultusunda 1988 y覺l覺ndan beri T羹rkiye Hapishanelerinde uygulanmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺, ancak T羹rkiye hapishanelerinde devrimci tutsaklar覺n devrim m羹cadelesini burada da s羹rd羹rd羹羹 i癟in hayat bulamad覺覺 anlat覺ld覺. Tecrit politikas覺n覺n da bu politikan覺n devam覺 olduu vurguland覺. Emperyalistlerin ve onlar覺n 羹lkemizde ki ibirlik癟ilerinin katliam politikalar覺n覺 s羹rd羹r羹rken devrimcilere ve d羹nya halklar覺na da direnmek d羹t羹羹 belirtildi.
Yap覺lan konuman覺n ard覺ndan iir grubu 19-22 Aral覺k ehitleri i癟in iirler okudu.
19-22 Aral覺k ehitlerinin yaamlar覺 ve fedalar覺 anlat覺ld覺. T羹rkiye hapishaneler tarihi ve 19-22 Aral覺k'ta 20 hapishanede yap覺lan katliam ve direni ile fedan覺n anlat覺lmas覺n覺n ard覺ndan 19-22 Aral覺k katliam覺 ve b羹y羹k direniten kesitlerin yer ald覺覺 g繹r羹nt羹ler i癟eren slayt izlendi. Grup Sesleni de direni t羹rk羹leriyle anmaya kat覺ld覺.

Saat 15.00 de balayan 19-22 Aral覺k katliam覺 ve direnii seminerinin de yer ald覺覺 anma program覺 saat 18.00'da sona erdi.


Dersim'de Bas覺n A癟覺klamas覺 Yap覺ld覺

Dersim'deki TAYAD'l覺 Aileler, 19- 22 Aral覺k 2000' de "Hayata D繹n羹" ad覺 alt覺nda yap覺lan katliam operasyonunu bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto edip su癟lular覺n yarg覺lanmas覺n覺 istediler.
19 Aral覺k g羹n羹 saat 13.00'da Sanat Soka覺'nda yap覺lan ve "19- 22 Aral覺k Katliamc覺lar覺 Yarg覺lans覺n, Tecrite Son" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda "Katiller Halka Hesap Verecek, Diri Diri Yakanlar Yarg覺lans覺n, Analar覺n fkesi Katilleri Boacak, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez, Yaas覺n 19 Aral覺k Direniimiz" sloganlar覺 at覺ld覺.
A癟覺klamada Bayrampaa Hapishanesi'nde diri diri yak覺lan kad覺n tutsaklar覺n resimleri ta覺nd覺.
TAYAD'l覺 Aileler ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Murat Kaymaz operasyonu yapanlar覺n ve yapt覺ranlar覺n kimler olduu bilinmesine ramen hala sorumlular覺n yarg覺lanmad覺覺n覺, katillerin korunduunu belirterek u s繹zlere yer verdi;
"19 Aral覺k katliam覺n覺 yapt覺ranlar ve yapanlar yarg覺lanmad覺覺 gibi iktidarlar halen operasyonun arkas覺nda ve savunucusudurlar. Muhalif her kesime kar覺 bu tutumlar覺n覺 temel politika haline getirmilerdir. Bu politika Mara'ta, orum'da, Sivas'ta, emdinli'de, Zirve Yay覺nevi'nde, Hrant Dink'in, B羹lent Karata'覺n katledilmesinde, R覺za i癟ek'in yaralanmas覺nda, Ferhat Ger癟ek'in vurularak fel癟 edilmesinde, Ankara'da bir evde Kevser M覺rzak'覺n infaz edilmesinde kendini g繹stermitir. emdinli bombac覺lar覺n覺 "iyi 癟ocuk" diye sahiplenerek tahliye edenler katliamc覺lar覺n s覺rt覺n覺 s覺vazlayarak yeni katliamlar覺n yaanmas覺n覺n 繹n羹n羹 a癟覺yorlar. lkemiz y覺llard覺r ABD-AB emperyalizminin s繹m羹r羹s羹 alt覺ndad覺r. Ekonomisini IMF' ye teslim etmi bir 羹lkede; halka a癟l覺k, yoksulluk, adaletsizlik reva g繹r羹lm羹t羹r. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi isteyenler ise katliam ve infazlarla sindirilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. 19 Aral覺k katliam覺na kar覺 durmak, diri diri yakanlardan hesap sormak, su癟lular覺n yarg覺lanmas覺n覺 istemek; ilerici, demokrat, devrimci t羹m kesimlerin sorumluluu ve g繹revi olmal覺d覺r. Bask覺lar覺n, katliamlar覺n, infazlar覺n kar覺s覺nda durulmad覺覺nda yeni tasfiye- sindirme sald覺r覺lar覺 devam edecektir. Bu sald覺r覺lar devrimci- demokrat, yurtseverler nezdinde t羹m halka y繹neliktir" denildi.
Kaymaz, katliamlara, infazlara kar覺 herkesi birlikte m羹cadele etmeye 癟a覺rd覺.
Yakla覺k 130 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamaya EMEP, DTP, ESP, DHP, Dersim K羹lt羹r Dernei de destek verdi.

Fidanlar Devrimci 襤radenin Yenilmezliidir

A癟覺klaman覺n ard覺ndan saat 16.00'da Asri Mezarl覺覺'ndaki ehit mezarlar覺 ziyaret edilip, karanfiller b覺rak覺ld覺. Yine 6 Aral覺k 1994'te ayta覺'nda ehit d羹en enay Sonar'覺n G繹ktepe G繹rcan Mezras覺'ndaki mezar覺 ziyaret edildi.
19 Aral覺k' ta operasyonlar覺n durdurulmas覺 i癟in anakkale Hapishanesi'nde kendini yakarak feda eden Fidan Kalen'in Merkeze bal覺 Pullu癟ay覺r Mezras覺'ndaki mezar覺 ba覺nda anma yap覺ld覺. Mumlar覺n yak覺l覺p, karanfillerin b覺rak覺ld覺覺 anmada "Hapishanelere d羹zenlenen katliamda operasyonlar覺n durdurulmas覺 i癟in Fidan kendini feda etmitir. Fidanlar emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde ehit d羹erken bug羹n yolumuza 覺覺k tutanlard覺r. Devrimci iradenin teslim al覺namayaca覺n覺n emsali olmutur. Bu yolun devamc覺lar覺 ise Kevserler'dir. B覺rak覺lan geleneklere yenileri eklenerek T羹rkiye halklar覺na ba覺ms覺z bir 羹lke armaan etme m羹cadelesi devam ettirilecektir. Fidanlar-Kevserler bunun somutluudur" denilerek sayg覺 duruunda bulunuldu ve bir anma da burada yap覺ld覺.
"Fidan Kalen l羹ms羹zd羹r, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺yla anma sona erdi.
2007.12.28
Bu yaz覺 3334 kez okundu
Geri D繹n