| G羹nay rener An覺ld覺
19-22 Aral覺k katliam覺n覺 lanetlemek ve ehitleri anmak i癟in yap覺lan etkinlikler, ehit mezarlar覺na yap覺lan ziyaret ve anmalarla s羹rd羹. Antalya HC'l羹ler G羹nay rener'in mezar覺 ba覺ndayd覺.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Antalya temsilcilii taraf覺ndan, 22 Aral覺k Cumartesi g羹n羹 Burdur'daki G羹nay rener'in mezar覺 ziyaret edilerek bir anma d羹zenlendi. B羹y羹k Direni'in ehitlerinden G羹nay rener i癟in saat 12.30'da mezar覺 ba覺nda yap覺lan anmaya G羹nay'覺n ailesi de kat覺ld覺.
Karanfillerle s羹slenmi mezar覺 ba覺nda sayg覺 duruunda bulunan yoldalar覺 an覺lar覺na bal覺l覺k s繹z羹 verdiler. Daha sonra yap覺lan konumalarda 繹yle denildi:

"19-22 Aral覺k g羹nlerindeyiz. Yani feda g羹nlerindeyiz. Zulme kar覺 bir top ate olup yand覺覺m覺z diri diri yak覺ld覺覺m覺z g羹nlerdeyiz.
Bundan yedi y覺l 繹nce emperyalizm ve oligari bu 羹lkede bir katliam ger癟ekletirdi. Daha 繹nce yapt覺覺 t羹m katliamlar gibi yalanlarla, pervas覺zca sald覺rarak yapt覺 bu katliam覺. Yakarak, y覺karak, yok ederek y繹netilen bir 羹lkede ya覺yoruz. 16 ya覺ndaki gen癟lerin yasal bir dergiyi satt覺覺 i癟in sokak ortas覺nda pervas覺zca s覺rt覺ndan kurunland覺覺, sakat b覺rak覺ld覺覺 bir 羹lkede ya覺yoruz. Onlar her g羹n daha fazla zul羹m, daha fazla s繹m羹r羹n羹n planlar覺n覺 yaparlar.
Siyasi iktidar覺n t羹m planlar覺n覺 bozanlar devrimcilerdir. Onlar覺n her t羹rl羹 sald覺r覺 politikalar覺na bedenlerini siper eden halka umut olan hep devrimciler olmutur. 襤stekleri, ama癟lar覺 devrimcileri halktan koparmakt覺. 羹nk羹 devrimciler teslim al覺n覺rsa istedikleri gibi s繹m羹rebilecek, yak覺p y覺kabileceklerdi. 襤te bu hesaplarla haz覺rland覺lar 19 Aral覺k hapishaneler katliam覺na; onlarca askeri birlik, daha 繹nce kullan覺lmam覺 silahlar, gaz bombalar覺, dozerler; yani bir 羹lkeyi igale gider gibi sald覺racaklard覺.
"Bir can覺m var halk覺ma feda olsun"
Ama yine hesaplar覺 tutmad覺. 19-22 Aral覺k g羹nlerinde bir destan yazd覺 devrimciler. Kurun yamuru alt覺nda halay 癟ekilen bir destan… "Bir can覺m var halk覺ma feda olsun" denilerek 繹l羹me y羹r羹n羹len bir destan… Fedan覺n en somut haliyle yaand覺覺 bir destan… Fedan覺n halk sevginin yoldal覺覺n ilmek ilmek 繹r羹ld羹羹 bir destand覺r. Bu destan覺 yazanlar halklar覺m覺z i癟in vatan覺m覺z i癟in m羹tevaz覺ca 繹lmesini bildiler ve tarihin en g羹zel sayfas覺ndaki yerlerini ald覺lar.
Bu destan覺 yazanlardan biri de G羹nay renerdir. A癟l覺覺n koynunda b羹y羹tt羹羹 direniini feda ateiyle yakt覺 ve Uak Hapishanesi'nde 4 Mart 2004 y覺l覺nda F tipi hapishanelere, tecrit uygulamas覺na son diyerek ehit d羹t羹.
GNAYLAR emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde ehit d羹erken bug羹n yolumuza 覺覺k tutanlard覺r. Devrimci iradenin teslim al覺namayaca覺n覺n emsali olmutur
Bug羹n bayram. Buraya ehitlerimize verdiimiz s繹z羹 tekrar etmeye geldik. ehitlerimize en g羹zel bayramlar覺n s繹z羹m羹z var. O g羹n yakaca覺m覺z devrim ateinin etraf覺nda en cokulu halaylar覺 癟ekeceiz. Birer k覺z覺l karanfil olup topraa d羹enlerimiz de bu halay覺m覺zda olacak o g羹n. Bayram gelecek 羹lkemizin sokaklar覺na. Kimsenin a癟 kalmad覺覺, kimsenin a癟覺kta yatmad覺覺 bir 羹lke yarataca覺z. Bunu ehitlerimizden ald覺覺m覺z g羹癟le, direngenlikle s繹yl羹yoruz. T羹m ehitlerimizin 繹n羹nde sayg覺yla eiliyor an覺lar覺na bal覺 kalaca覺z diyoruz."

Konumalardan sonra direnii anlatan iirler okundu. "Ser羹venciler" ve "Bize l羹m Yok" marlar覺n覺n s繹ylemesinin ard覺ndan anma "ehitlerimize devrim s繹z羹m羹z" var s繹zleriyle bitirildi. Anmaya kat覺lan G羹nay'覺n annesinin elini 繹pen ve bayram覺n覺 kutlayan HC'l羹ler saat 13.00'da mezarl覺ktan ayr覺ld覺lar.
2007.12.28
Bu yaz覺 2590 kez okundu
Geri D繹n