| Eitim Emek癟ileri 襤 B覺rakt覺
Eitim ve Bilim Emek癟ileri Sendikas覺 Milli Eitim Bakanl覺覺'n覺 uyararak, haklar覺na sahip 癟覺karak kazan覺lm覺 haklar覺n ellerinden al覺nmas覺na sessiz kalmayacaklar覺n覺 a癟覺klad覺lar ve 18 Aral覺k Sal覺 g羹n羹 sevk alarak i b覺rakma eylemi yapt覺lar.

Eitim-Sen 羹yesi 150'yi ak覺n kii 18 Aral覺k Sal覺 g羹n羹 Milli Eitim Bakanl覺覺 繹n羹nde bir araya gelerek bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. A癟覺klamay覺 Eitim-Sen Genel Bakan覺 Aladdin Din癟er yapt覺. Din癟er a癟覺klamas覺nda Milli Eitim Bakanl覺覺'na ek ders 羹cretleri ile ilgili verdikleri dilek癟eden bahsetti. Eitim ve bilim emek癟ilerinin ek derslerle ilgili olarak yaad覺覺 sorunlar覺n 癟繹z羹mlenmesi amac覺yla yaz覺lan dilek癟ede ek ders 羹cretleri ile ilgili sorunlar ve 癟繹z羹mleri madde madde s覺raland覺. Din癟er yasalardan kaynakl覺 sorunlar覺 繹yle s覺ralad覺;

- Y羹ksek lisans ve doktora yapan 繹retmenlerin ek ders 羹cretleri
- Ders d覺覺 haz覺rl覺k ve planlama 羹cretleri
- Ayl覺k kar覺l覺覺 ders g繹revini yerine getiremeyenlerin ek ders 羹cretleri
- SYM taraf覺ndan yap覺lan s覺navlarda g繹rev alacak 繹retmenler
Bakanlar kurulu kararlar覺ndan kaynakl覺 sorunlardan bahseden Din癟er bu sorunlar覺 da 繹yle dile getirdi;
- Gece eitiminin 17.00'dan deil de 18.00'dan balat覺lmas覺
- Ayl覺k kar覺l覺覺 ders g繹revini yerine getiremeyenlerin ek ders 羹cretleri
- Ek ders 羹creti almaya s覺n覺rlama getirilmesi
- Mesleki 癟al覺ma kar覺l覺覺 (seminer d繹nemi) ek ders 羹creti
- Birden fazla g繹rev i癟in ek ders 羹creti
- S覺nav komisyonu ve s繹zc羹l羹羹 g繹revi kar覺l覺覺 ek ders 羹creti
- Ge癟ici s羹reli g繹revlendirmeler de ek ders 羹cretleri
- Eitsel 癟al覺malar kar覺l覺覺 ek ders 羹creti
- Rehber 繹retmenlerin ek ders 羹cretleri

Genelgelerden kaynakl覺 sorunlardan da bahseden Din癟er, bir癟ok nedenden kaynakl覺 ek ders 羹cretlerinin kesildiini s繹yledi.
Kurban bayram覺n覺n birinci ve ikinci g羹n羹n羹n hafta i癟ine gelmesi nedeniyle, 繹retmenlerin sanki kendi iradesiyle derslere girmemi gibi deerlendirildiini dile getiren Din癟er, Milli Eitim Bakanl覺覺'n覺n genelgesine g繹re ulusal bayramlar ig羹n羹ne denk geldii zaman 繹retmenler ders g繹revi yap覺lm覺 say覺lacak ve ek ders 羹cretleri 繹denecek, ancak nedense dini bayramlar覺n hafta i癟ine gelmesi durumunda 繹retmenler bu g羹nlerde ders g繹revi yap覺lm覺 say覺lmayacak ve derse girmemesinin sorumlusu 繹retmenin kendisi olmad覺覺 halde, 繹retmenlerin hak ettii ek ders 羹cretlerinden mahrum b覺rak覺laca覺n覺 s繹yledi.
Bu haks覺z uygulama nedeniyle s覺n覺f 繹retmenlerinin 81 YTL, bran 繹retmenlerinin 91 YTL, at繹lye 繹retmenlerinin ise 145 YTL kay覺p yaayacaklar覺n覺 a癟覺klayan Din癟er, "Bir taraftan b羹t癟eden en 癟ok pay覺n eitime ayr覺ld覺覺 iddia edilirken, dier taraftan bakanl覺覺n 繹retmenlerimizin 羹癟 kuruluk kazanc覺na g繹z dikmi olmas覺 d羹羹nd羹r羹c羹 olduu kadar, anlaml覺d覺r" dedi.
T羹m eitim emek癟ilerine seslenen Din癟er, ek ders 羹cretlerimizin haks覺z yere kesintiye uramas覺na ve AKP h羹k羹metinin eitim emek癟ilerinin kazan覺lm覺 haklar覺na y繹nelik t羹m uygulamalar覺na kar覺 繹rg羹tlenmekten, birlikte, omuz omuza m羹cadele etmekten baka 癟覺kar yol olmad覺覺n覺 s繹yleyerek, yaanan haks覺z uygulamalara bug羹nden demokratik tepkiler g繹sterilmezse, yar覺n daha kapsaml覺 hak kay覺plar覺 yaanmas覺n覺n ka癟覺n覺lmaz olaca覺n覺n ortada olduunu kaydetti.
Din癟er s繹zlerine 繹yle son verdi; "Eitim-Sen, eitim emek癟ilerinin kazan覺lm覺 haklar覺na kar覺 y羹r羹t羹len bu t羹r giriimlerin ne ilk, ne de son olaca覺n覺n bilincindedir. Bu nedenle sendikam覺z, t羹m eitim emek癟ileri ile birlikte, haklar覺m覺za y繹nelik olarak ger癟ekletirilmek istenen her t羹rl羹 giriiminin kar覺s覺nda olmaya, bu ve benzeri giriimlere kar覺 demokratik tepkilerini g繹stermeye devam edecektir"
Eitim emek癟ileri s覺k s覺k "襤nsanca Yaamak 襤stiyoruz, Paras覺z Bilimsel Demokratik Eitim, Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz, Bakan elik Elini Cebimizden ek, Savaa Deil Eitime B羹t癟e" sloganlar覺 atarak alk覺larla protesto ettiler. Eyleme bir癟ok demokratik kitle 繹rg羹t羹 de destek verdi.


EL襤K: EK DERS CRETLER襤NE DOKUNMA

Etim-Sen 襤stanbul, Ankara, 襤zmir Bata olmak 羹zere bir 癟ok ilde Ek ders 羹cretlerinin gasp edilmesini protesto i癟in i b覺rakt覺.

18 Aral覺k g羹n羹 襤stanbul'da Sultanahmet meydan覺nda toplanan 1000'e yak覺n eitim-sen'li 襤stanbul il milli eitim m羹d羹rl羹羹ne kadar y羹r羹yerek kazan覺lm覺 hak olan ek ders 羹cretlerinin gasp edilmemesini istediler.

"Eitim Sen" yaz覺l覺 pankartlar覺n a癟覺ld覺覺 eylemde "Ek Ders cretime Dokunma" yaz覺l覺 d繹vizlerde ta覺nd覺. Saat 13.30 da y羹r羹yemeye balayan eitim emek癟ileri "retmen D羹man覺 Bakan 襤stifa ,Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz, Bakanl覺k Elini retmenin Cebinden ek" sloganlar覺 ile Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 繹n羹 gelindi. Eitim-Sen bayraklar覺n覺n ta覺nd覺覺 eylemde Eitim-Sen 2 Nolu ube bakan覺 Hasan Toprak bir a癟覺klama ger癟ekletirerek kazan覺lm覺 haklar覺 ellerinden al覺namayaca覺n覺 dile getirdi. "AKP h羹k羹meti bug羹ne kadar eitim alan覺nda yapt覺klar覺 yetmezmi gibi eitim emek癟ilerini madur etmeye devam etmektedir. AKP h羹k羹meti d繹neminde eitimde kadrolama, 繹zelletirme ve laiklik sorununun yan覺nda eitim emek癟ilerine de sald覺r覺lar artm覺t覺r" denilen a癟覺klamada ge癟en sene de benzer birey yap覺ld覺覺 s繹ylendi. Eylem Bakan elik 襤stifa sloganlar覺 ile son buldu.


Kazan覺lm覺 haklar覺m覺z elimizden al覺namaz!

18 Aral覺k 2007 g羹n羹 Antalya Eitim-Sen ubesi Eitim Sen 繹n羹nden balayarak K覺lahan Meydan覺'na kadar y羹r羹d羹. Saat 11.30'da balayan y羹r羹y羹 esnas覺nda "Biz ocuklar覺m覺za Onurlu Bir Gelecek B覺rakaca覺z Ya Siz!, Ek Ders cretime Dokunma!, Bakan elik Elini Cebimizden ek!" sloganlar覺n覺 att覺lar.
K覺lahan Meydan覺'nda bas覺na a癟覺klama yapan Kadir ZEYBEK a癟覺klamas覺nda unlara deindi:
"Milli Eitim Bakanl覺覺, y覺llard覺r eitim emek癟ilerinin 癟al覺ma koullar覺n覺 s羹rekli olarak zorlat覺ran uygulamalara imza atmaya devam ediyor.
Bunun en son 繹rnei kurban bayram覺nda yaanacak, ek ders 羹cretlerimizin Milli Eitim Bakanl覺覺 taraf覺ndan yap覺lan yeni d羹zenlemeyle, t羹m haftan覺n ek ders 羹cretleri kesilecektir.
Kurban bayram覺n覺n birinci ve ikinci g羹n羹n羹n hafta i癟ine gelmesi nedeniyle, 繹retmenler sanki kendi iradesiyle derslere girmemi gibi deerlendirilmesini tam bir skandal olarak deerlendiriyoruz. Bakanl覺k, ge癟mite pek 癟ok kez olduu gibi yine y羹z binlerce 繹retmeni zor durumda b覺rakacak, onlar覺 madur edecek tutum ve davran覺lar i癟ine girmektedir.
Milli Eitim Bakanl覺覺'n覺n genelgesine g繹re ulusal bayramlar ig羹n羹ne denk geldii zaman 繹retmenler ders g繹revi yap覺lm覺 say覺lacak ve ek ders 羹cretleri 繹denecektir. Ancak nedense dini bayramlar覺n hafta i癟ine gelmesi durumunda 繹retmenler bu g羹nlerde ders g繹revi yap覺lm覺 say覺lmayacak ve derse girmemesinin sorumlusu 繹retmenin kendisi olmad覺覺 halde, 繹retmenler hak ettii ek ders 羹cretlerinden mahrum b覺rak覺lacakt覺r.
Ulusal bayramlarda bu t羹r bir uygulama yap覺lmazken, dini bayramlarda b繹yle bir kesintiye gidilmesini anlamak m羹mk羹n deildir. Bu haks覺z uygulama nedeniyle s覺n覺f 繹retmenleri 81 YTL, bran 繹retmenleri 91 YTL, at繹lye 繹retmenleri ise 145 YTL kay覺p yaayacaklard覺r. Bir anlamda ek ders 羹cretleri kurban bayram覺na "kurban edilmek" istenmektedir. Y覺llard覺r bor癟 i癟inde yaayan, ay sonunu getirmekte zorlanan 繹retmenlerimize b繹yle bir uygulaman覺n reva g繹r羹lmesi, 羹zerinde ayr覺ca d羹羹n羹lmesi gereken bir durumdur. Bir taraftan b羹t癟eden en 癟ok pay覺n eitime ayr覺ld覺覺 iddia edilirken, dier taraftan bakanl覺覺n 繹retmenlerimizin 羹癟 kuruluk kazanc覺na g繹z dikmi olmas覺 d羹羹nd羹r羹c羹 olduu kadar, anlaml覺d覺r.
Kazan覺lm覺 haklar覺m覺z覺n, elimizden al覺nmas覺na seyirci kalmayaca覺z.
Eitim-Sen olarak t羹m eitim emek癟ilerine sesleniyoruz; ek ders 羹cretlerimizin haks覺z yere kesintiye uramas覺na ve AKP h羹k羹metinin eitim emek癟ilerinin kazan覺lm覺 haklar覺na y繹nelik t羹m uygulamalar覺na kar覺 繹rg羹tlenmekten, birlikte, omuz omuza m羹cadele etmekten baka 癟覺kar yol yoktur. Eer bizler, yaanan haks覺z uygulamalara bug羹nden demokratik tepkilerimizi g繹stermezsek, yar覺n daha kapsaml覺 hak kay覺plar覺 yaanmas覺n覺n ka癟覺n覺lmaz olaca覺 ortadad覺r.
S覺n覺f 繹retmenlerinin, bran 繹retmenlerinin ve meslek lisesi 繹retmenlerinin maa kar覺l覺覺 癟al覺ma saatleri eit deildir ve bu durum ciddi adaletsizlikler yaratmaktad覺r. retmenlerin maa kar覺l覺覺 癟al覺ma saatleri eitlenmeli, ek ders uygulamas覺ndan t羹m 繹retmenlerin adil bi癟imde yararlanmas覺 salanmal覺d覺r. Ayr覺ca ek derslerin emeklilik kesenei i癟ine al覺nmas覺 gerekmektedir. Milli Eitim Bakanl覺覺, hen羹z zaman varken yap覺lan bu yanl覺tan derhal d繹nmeli, kazan覺lm覺 haklar覺m覺zda elini uzatmaktan vazge癟melidir.
Eitim-Sen, eitim emek癟ilerinin kazan覺lm覺 haklar覺na kar覺 y羹r羹t羹len bu t羹r giriimlerin ne ilk, ne de son olaca覺n覺n bilincindedir. Bu nedenle sendikam覺z, t羹m eitim emek癟ileri ile birlikte, haklar覺m覺za y繹nelik olarak ger癟ekletirilmek istenen her t羹rl羹 giriiminin kar覺s覺nda olmaya, bu ve benzeri giriimlere kar覺 demokratik tepkilerini g繹stermeye devam edecektir" dedi.
Eylemden sonra g羹venlik ube m羹d羹rl羹羹ne bal覺 polisler eyleme 癟ocuklar覺yla kat覺lan iki aile hakk覺nda kimlik tespiti yaparak haklar覺nda "癟ocuk istismar覺" gerek癟esi ile ilgili olarak soruturma balatt覺.
Soruturma nedeni olarak 癟ocuklar覺n d繹viz tutmas覺 g繹sterilirken 癟ocuklar覺n tuttuklar覺 d繹vizler ilgi 癟ekti. "Bakan elik Elini Cebimizden ek!" d繹vizlerini ta覺yan 癟ocuklar覺n ailelerine 癟ocuklar覺 kendi ama癟lar覺 i癟in istismar etmekten soruturma balat覺ld覺.
Eitim emek癟ilerinin haklar覺n覺 tart覺mayan Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 Vizite eylemine 癟覺k覺l覺rken okullara fax 癟ekerek sevk alman覺n iyi niyetli bir yakla覺m olmad覺覺n覺 a癟覺klad覺. rencilere haks覺zl覺k yap覺ld覺覺n覺 belirten Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 eylemi k覺rmaya 癟al覺覺rken eitim emek癟ilerine yap覺lan haks覺zl覺ktan bahsetmedi!
Saat 11.15'de Eitim-Sen 繹n羹nden balayan y羹r羹y羹 12.00 gibi K覺lahan Meydan覺'nda yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ile sona erdi. HC'羹nde destek verdii a癟覺klamaya yakla覺k 300 kii kat覺ld覺.
2007.12.24
Bu yaz覺 2723 kez okundu
Geri D繹n