| HC'den A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 17 Aral覺k 2007 g羹n羹 "T羹rkiye’de katliam, cinayet, bombalama serbest!" bal覺覺 ile bir a癟覺klama yapt覺. HC'羹n 97 nolu a癟覺klamas覺n覺 aynen yay覺nl覺yoruz;

T羹rkiye’de katliam, cinayet, bombalama serbest!

Bir eski zaman d羹羹n羹r羹 der ki, “Devletin hazinesi adalettir.”
T羹rkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesi tamtak覺rd覺r.
Yarg覺 mekanizmas覺, 14 Aral覺k’ta, 羹lkemiz tarihine ge癟ecek bir karar verdi: Bundan yakla覺k iki y覺l 繹nce emdinli’de bir kitabevine y繹nelik bombal覺 sald覺r覺 s覺ras覺nda halk taraf覺ndan “su癟羹st羹” yakalanan iki astsubay ve bir itiraf癟覺dan oluan 癟ete, askeri mahkeme taraf覺ndan tahliye edildi. Mahkeme, tahliyeyle de yetinmedi; kontrgerilla eylemleri yapt覺覺 sabit olan halk d羹manlar覺n覺, “g繹revlerine” iade etti.
Karar覺n hukuki boyutlar覺 da 癟ok tart覺覺lacakt覺r; fakat, karar覺n siyasi boyutunu yerli yerine oturtmak i癟in, k覺saca olay覺 hat覺rlatal覺m:
9 Kas覺m 2005 g羹n羹 emdinli’de Umut Kitabevi bombaland覺. Bombalama sonucunda bir kii 繹ld羹. Halk, kitabevini bombalayanlar覺 su癟 羹st羹 yakalad覺. G繹r羹ld羹 ki, bombac覺lar “resmi devlet g繹revlileri” idi: astsubaylar Ali Kaya, zcan 襤ldeniz ve “jandarma istihbarat eleman覺” olarak istihdam edilen itiraf癟覺 Veysel Ate... Kontrgerillac覺lar, su癟 羹st羹 yakalanm覺 olduu i癟in, zorunlu olarak tutukland覺lar.
Genelkurmay Bakan覺 Yaar B羹y羹kan覺t, kontrgerilla elemanlar覺 i癟in “tan覺r覺m iyi 癟ocukturlar” dedi. Genelkurmay覺n ve AKP h羹k羹metinin m羹dahalelerine ramen, olay覺 繹rtbas etmek son derece zor olduu i癟in, yarg覺laman覺n ilk aamas覺 sonucunda kontrgerilla elemanlar覺, 39’ar y覺l hapis cezas覺na 癟arpt覺r覺ld覺lar.
Ama m羹dahaleler bitmedi; bu yarg覺lama Yarg覺tay taraf覺ndan bozuldu; katillerin “askeri mahkemede” yarg覺lanmalar覺na karar verildi; Askeri mahkemedeki ilk durumada da katiller tahliye edildi.

Susurluk s羹r羹yor; oligari, s羹rd羹r羹n diyor; elemanlar覺na 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹
veriyor; Devletin 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹n羹n olduu yerde, adalet yoktur!
Bu kararla kontrgerillaya denilmi oluyor ki; cinayetlere, bombalamalara, provokasyonlara devam edin. Deniliyor ki; devlet taraf覺ndan tekrar g繹revlendirildiniz, ite buyrun silahlar覺n覺z覺 da size iade ediyoruz; “G繹revinize” devam edin!
Peki onlar覺n “g繹revi” neydi? Bu “g繹rev”, d羹zenin bekas覺n覺 salamakt覺r. Bu “g繹rev”, polisin, J襤TEM’in, zel Hareket kuvvetlerinin, korucular覺n kan d繹kerek, sabotajlar, provokasyonlar yaparak yerine getirdii g繹revdir. Bu “g繹rev”; faist Abdullah atl覺lar’覺n say覺s覺z katliamla yerine getirdii g繹revdir. Bu “g繹rev”, 繹l羹m mangalar覺n覺n binlerce devrimciyi, yurtseveri, s覺radan insan覺 infaz ederek, binlerce faili me癟hulle, y羹zlerce kaybetmeyle yerine getirdikleri g繹revdir.
Eer “devlet i癟in!” yapm覺san覺z, “s繹m羹r羹 d羹zeni s羹rs羹n” diye yapm覺san覺z, halk覺n evlerini, iyerlerini bombalayabilir, halktan insanlar覺 繹ld羹rebilirsiniz! Ge癟miten beri sistem hep b繹yle ilemitir. Polisin, jandarman覺n hep katletme 繹zg羹rl羹羹 olmutur. Oligari, bug羹n de katillere “g繹revinize” devam edin diyor. Bu, devletin 繹ld羹rme, katletme, provokasyon d羹zenleme, sabotaj yapma, komplo d羹zenleme 繹zg羹rl羹羹d羹r. Devletin bu 繹zg羹rl羹klere sahip olduu bir 羹lkede, hukuktan, adaletten ve demokrasiden s繹z edilemez.
Edilemeyeceini bug羹ne kadar a癟覺lmak zorunda kal覺nan y羹zlerce ikence, infaz, katliam davas覺nda da g繹rd羹k. 襤kence, infaz, katliam, kaybetme politikalar覺n覺n siyasi sorumlular覺, bu politikan覺n polis ve ordu i癟indeki y羹r羹t羹c羹s羹 olan amirleri, b覺rak覺n cezaland覺r覺lmay覺, 癟ou kez yarg覺 繹n羹ne bile 癟覺kar覺lmad覺.

AKP, Susurluk politikalar覺n覺n ve dolay覺s覺yla hukuksuzluun s羹rd羹r羹c羹s羹d羹r.
AKP h羹k羹metinin deimez bakanlar覺ndan Cemil i癟ek, daha iktidara geldiklerinin ilk g羹nlerinde yapt覺覺 bir a癟覺klamada Kontrgerilla operasyonlar覺n覺n askeri eflerinden Korkut Eken’in hapsedilmi olmas覺na kar覺 癟覺k覺p, “onlar覺 deifre etmememiz laz覺md覺” demiti. 羹nk羹, onlar her zaman devlete laz覺m olacakt覺. AKP y繹neticilerinin, emdinli’de kitabevini bombalayan astsubaylar Ali Kaya, zcan 襤ldeniz ve itiraf癟覺 Veysel Ate i癟in de ayn覺 duygular覺 beslediklerine kuku yok. Tahliye karar覺n覺 da b羹y羹k bir memnuniyetle kar覺lad覺klar覺 kesindir. yle olduu i癟in ki zaten, daha en bata, bu katillerle ilgili iddianameyi haz覺rlayan savc覺 Ferhat Sar覺kaya’y覺 g繹revden ald覺lar.
AKP h羹k羹meti, iba覺na geldiinden bu yana, halka y繹nelik t羹m kontrgerilla sald覺r覺lar覺 kar覺s覺nda “ordu yap覺yor” g繹r羹n羹m羹 vererek sorumluluktan s覺yr覺lmaya 癟al覺m覺t覺r. Fakat ger癟ek b繹yle deildir.
AKP, 5 y覺ll覺k iktidar覺n覺n kan覺tlad覺覺 gibi, halka kar覺 “Susurluk y繹ntemleri”nin kullan覺lmas覺ndan yanad覺r. Nitekim, AKP iktidar覺, emdinli d覺覺nda da s羹ren say覺s覺z kontrgerilla sald覺r覺s覺n覺 a癟覺a 癟覺karmak i癟in k覺l覺n覺 bile k覺p覺rdatmam覺t覺r.
AKP’nin “islamc覺” hukuku, 羹lkemizde hukuk ve adalet ad覺na hi癟bir eyi deitirmemitir. Ony覺llard覺r ikenceciler, infazc覺lar, katliamc覺lar nas覺l himaye edildilerse, AKP iktidar覺nda da ayn覺 himaye s羹rd羹. AKP iktidar覺nda bir ikencecinin, bir katliamc覺n覺n cezaland覺r覺ld覺覺na, ge癟miin 繹rtbas edilen katliam davalar覺n覺n dosyalar覺n覺n yeniden a癟覺ld覺覺na dair TEK B襤R RNEK B襤LE YOKTUR.
AKP’nin hukuk anlay覺覺, ony覺llard覺r s羹regelen kontrgerillan覺n hukukuyla ayn覺d覺r. 羹nk羹 ama癟lar覺 ayn覺d覺r: Ne pahas覺na olursa olsun, hukuku, yasalar覺, ahlak覺, adaleti ayaklar alt覺nda 癟ineyerek, emperyalizmin ve oligarinin d羹zenini s羹rd羹rmek!

Adaletin olmad覺覺 bir 羹lkede, adalet i癟in m羹cadele meru ve zorunludur!
emdinli Davas覺’nda gelinen nokta, 羹lkemizin ger癟eini herkese a癟覺k癟a g繹sterecek niteliktedir.
Halka kar覺 kontrgerilla politikalar覺n覺 s羹rd羹ren, su癟羹st羹 yakalanan 羹癟 katili bile cezaland覺rmayan bir iktidar, DEMOKRAT olabilir mi? K羹rt halk覺na kar覺 ilenmi bu a癟覺k su癟un faillerini cezaland覺rmayan bir iktidar, KRT SORUNUNU 癟繹zebilir mi?
Katil astsubaylar, imdi “Bat覺’da g繹revlendirildiler”; yar覺n terfi de ettirilirler. zel 繹d羹ller verilir kendilerine. te yandan; katliamc覺lar覺, infazc覺lar覺, ikencecileri, provokat繹rleri, su癟 羹st羹 yakalanm覺 olduklar覺nda dahi, “silah覺n覺 iade edip, g繹revinize devam edin“ karar覺 veren yarg覺, devrimcilere, ortada hi癟bir su癟 ve su癟 kan覺t覺 yokken, komplolarla bin y覺l, onbin y覺l hapis cezas覺 istemeye doymuyor.
Katillere 繹d羹l, devrimcilere ceza; lkemizde yarg覺 sistemi b繹yle iliyor! 羹nk羹 bu sistem, bu s繹m羹r羹 d羹zeninin 繹n羹nde engel olabilecek t羹m muhalif kesimleri cezalarla sindirmek 羹zerine kurulmutur. Bu sistemin, adalet kayg覺s覺 yoktur.
Susurluk’tan bu yana 覺srarla vurgulad覺覺m覺z ve defalarca da kan覺tland覺覺 gibi, Ali Kayalar, zcan 襤ldenizler, 羹癟-be kiilik 癟eteler deil, DEVLETT襤RLER! B繹yle olduu i癟in, iktidar ve genelkurmay taraf覺ndan sahiplenilmekte, b繹yle olduu i癟in, yarg覺dan bu kararlar 癟覺kmaktad覺r.
Adalet kayg覺s覺 olanlar, bu sistemle, bu devletle uzlaamazlar. Uzlamamal覺d覺rlar. Sistemle ve devletle uzlamak, adaletsizlikle uzlamakt覺r. Kar覺m覺zda, Susurluk’un, “iyi 癟ocuklar”覺n h羹km羹n羹n s羹rd羹羹 bir devlet olduuna g繹re, adalete ulaman覺n tek yolu, bu devletin niteliini deitirmektir.
Bunun da bilindii gibi tek yolu vard覺r; o da devrimdir.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2007.12.17
Bu yaz覺 2655 kez okundu
Geri D繹n