| DHKC'den A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Cephesi taraf覺ndan 13 Aral覺k 2007 g羹n羹 10 Aral覺k'ta Ankara'da katliamc覺lar taraf覺ndan 繹ld羹r羹len Kevser M覺zrak ile ilgili yap覺lan 371 nolu a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

TESL襤M ALAMAZSINIZ!

10 Aral覺k’ta Ankara’da bir yolda覺m覺z ehit d羹t羹.
10 Aral覺k’ta Devrimci Halk Kurtulu Cephesi, bir sava癟覺s覺n覺 kaybetti.
10 Aral覺k’ta halk覺m覺z, vatan覺m覺z覺n ba覺ms覺zl覺覺, halk覺m覺z覺n 繹zg羹rl羹羹 i癟in t羹m 繹mr羹n羹 veren yiit ve fedakar bir evlad覺n覺 kaybetti.
Onun ad覺 Kevser M覺rzak’t覺. Ankara’da Kurtulu Mahallesi’ndeki bir evde katlettiler onu. Ama teslim alamad覺lar. Katliamc覺lar覺n kurunlar覺na ve bombalar覺na sloganlar覺yla ve silah覺yla cevap verdi. Bir halk kurtulu sava癟覺s覺n覺 fiziki olarak kaybederken, onun miras覺yla g羹癟lendik.
Yoldalar! Bir sava癟覺m覺z覺 kaybettik; fakat eminiz ki, art覺k onu t羹m y繹nleriyle tan覺yacak olan kadrolar覺m覺z, taraftarlar覺m覺z, onun yerini dolduracaklard覺r.
Halk覺m覺z! Yiit ve fedakar bir evlad覺n覺 kaybettin ama ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde bayraktarlar覺m覺zdan biri oldu o da. Onlar覺n yolundan y羹r羹d羹羹m羹z s羹rece, hi癟biri 繹lm羹 say覺lmaz.

KEVSERLER N襤襤N VAR?... NK LKEM襤Z, EMPERYAL襤ZME
BAIMLI VE FA襤ZMLE YNET襤L襤YOR.
Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasiyi kazanmak i癟in, emperyalizme ve faizme kar覺 savamak zorunday覺z; Kevserler ite bunun i癟in var, ite bunun i癟in silahlan覺yorlar.
T羹rkiye halk覺, 10 Aral覺k sabah saatlerinde, oligarinin halka ve devrimcilere kar覺 s羹rd羹rd羹羹 infaz, katliam anlay覺覺nda hi癟bir deiiklik olmad覺覺na tan覺k oldu. lkemizi y繹neten oligarinin ve devletin niteliini g繹rmeyenler veya g繹rmek istemeyenler, 1990’lar覺n ilk yar覺s覺ndaki infazlarla k覺yaslay覺p, “T羹rkiye’nin art覺k o d繹nemleri geride b覺rakt覺覺n覺” ileri s羹r羹yorlard覺. 10 Aral覺k’ta s覺k覺lan kurunlar, bu tezlerin iflas覺n覺n da ilan覺d覺r. Asl覺nda bu tezler, y覺llard覺r halk覺m覺z覺 ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesinden al覺koymak, d羹zen partilerine balamak i癟in ileri s羹r羹len ve de defalarca iflas etmi tezlerdir.
lkemiz emperyalizme teslim edilmitir. Emperyalist tekellerin ve ibirlik癟ilerinin s繹m羹r羹 ve talan覺n覺 rahat癟a s羹rd羹rebilmek i癟in de vatanseverlerin, devrimcilerin kan覺 d繹k羹l羹yor.
Demokratikleme masallar覺n覺n 羹zerinde kan g繹lleri var yine.
Bu kan, polisin s覺radan insanlar覺 katlederek d繹kt羹羹 kand覺r. Bu kan, polisin devrimci bir yay覺n organ覺n覺 satt覺覺 i癟in sokak ortas覺nda vurup fel癟 ettii Ferhat Ger癟ek’in kan覺d覺r. Bu, yolda覺m覺z Kevser M覺rzak’覺n tek ba覺na kuat覺ld覺覺 evde “繹l羹 ele ge癟irilmi” bedeninden d繹k羹len kand覺r. Ne AB’ye uyum yasalar覺, ne “demokratikleme” ad覺na ger癟ekletirilen t羹m dier manevralar, 羹lkemizin sokaklar覺nda akan kan覺 deitirmemitir.
Kevserler neden silaha sar覺l覺yorlar, Devrimci Halk Kurtulu Cephesi neden silahl覺 m羹cadele anlay覺覺nda 覺srar ediyor?.. Cevab覺 ite bu tablodad覺r.

KEVSERLER, LKEM襤Z襤N VE HALKIMIZIN 襤HT襤YA
DUYDUU KADROLARDIR
Cumhurbakan覺’ndan YK Bakan覺’na, Anayasa Mahkemesi Bakan覺’ndan TRT Genel M羹d羹r羹’ne kadar, iktidar覺n yapt覺覺 her atama tart覺覺l覺yor; bu mevkilere atananlar, yac覺l覺klar覺, yalakal覺klar覺, emperyalizme, oligariye dan覺manl覺k ve yatakl覺k yapt覺klar覺 i癟in atan覺yorlar. Hepsi, s繹m羹r羹 pastas覺ndan bir pay alm覺. Yani k覺sacas覺, ge癟miinde kir, pas olmayan tek bir d羹zen kadrosu yok, bulam覺yorlar. Bulamazlar da.
G羹nlerdir yukar覺da say覺lan isimlerin kiisel 繹zelliklerini tart覺an burjuva bas覺na sesleniyoruz; gazetelerinizde, televizyonlar覺n覺zda “bir ter繹rist 繹ld羹r羹ld羹” diye ge癟itirdiiniz Kevser M覺rzak’覺n kiisel 繹zelliklerini yaz覺n kendinize g羹veniyorsan覺z. Yaz覺n ve herkes d羹zenin kadrolar覺yla, devrimci hareketin kadrolar覺 aras覺ndaki fark覺 g繹rs羹n.
Yazamazlar. Kevser M覺rzak’覺n katlediliini gazetelerin k繹elerinde ge癟itirdiler. 羹nk羹 bu 羹lkede Kevserler’in, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in savaanlar覺n ya覺yor olmas覺, onlar覺n “sol bitti” yalanlar覺n覺 a癟覺a 癟覺kar覺yor. Kevserler’in varl覺覺, d羹zenin 癟羹r羹m羹l羹羹n羹 g繹steriyor.
9 Eyl羹l niversitesi T覺p Fak羹ltesi son s覺n覺f覺ndayken, okulunu terkedip kendini halk覺n覺n kurtulu m羹cadelesine adad覺. B繹yle bir fedakarl覺覺, d羹zenden b繹yle bir kopuu, yaln覺z devrimciler yapabilir. Halk覺n doktoru olarak, halk覺n覺n t羹m yaralar覺na merhem olmak i癟in yeni bir meslek se癟ti kendine. Doktorluk, onun devrimcilii tercih etmesinde 繹nemli bir nedendir zaten. Bunu kendi 繹zge癟miinde 繹yle ifade eder: “Stajyer doktor olarak 癟al覺覺r-okurken tan覺k olduum s覺n覺fsal u癟urumdur ki bu d羹zenin deimesi gerektiini d羹羹nd羹r羹yordu.”
Bir eyler yapmak gerektiine inanarak 襤zmir Tabip Odas覺 insan haklar覺 komisyonunda 癟al覺maya balam覺t覺. Ama k覺sa s羹rede burada yapabildikleriyle yetinemeyeceini g繹rd羹. Halk覺n her yaras覺na merhem olman覺n, devrim yapmak demek olduu netti art覺k onun i癟in. Teredd羹ts羹z d羹zenle balar覺n覺 kopar覺p devrim yoluna at覺ld覺.

DAVAYA ADANMI MR, YOLDALARI 襤襤N RNEKT襤R!
Kevser M覺rzak yolda覺m覺z, Ankara Polatl覺, 4 Temmuz 1969 doumludur. 襤lk, orta ve liseyi Polatl覺’da okuduktan sonra, 1986’da 9 Eyl羹l niversitesi T覺p Fak羹ltesini kazanarak 襤zmir’e gitti.
niversiteye kadar babas覺n覺n tuhafiye d羹kkan覺nda tezgahtarl覺k yapan, emek癟ilii bilen Kevser, Tatar milliyetindendir. Fakat o da 84 y覺ld覺r s羹rd羹r羹len asimilasyon politikalar覺n覺n sonucunda, anadili olan Tatarcay覺 ancak k覺smen anlayabilir, fakat yaz覺p konuamaz durumdad覺r.
Cephe’yle 繹rg羹tl羹 ilikisi 1990 sonlar覺nda balad覺. 襤zmir’de gen癟lik 繹rg羹tlenmesi i癟inde ve milislerde yerald覺. Farkl覺 baz覺 g繹revler 羹stlendi, eylemlere kat覺ld覺.
Kevser M覺rzak’覺, tan覺mlayan 繹zellikler, cesaret, militanl覺k ve hi癟bir koulda kendini koruma anlay覺覺na sahip olmamas覺d覺r. Onun i癟in her zaman 繹nce 繹rg羹t羹, 繹nce halk覺n覺n ve devrimin 癟覺karlar覺 gelmitir. Devrimcilik onun i癟in gelip ge癟ici bir d羹羹nce olmam覺t覺r; o devrimcilii 繹m羹r boyu devrimcilik olarak kavram覺 ve kavrad覺覺 gibi yaam覺t覺r. Kevser, davaya adanm覺 bir 繹m羹rd羹r. “Yapamam” demeyen, eer bilmedii bir g繹revle kar覺 kar覺yaysa bile “繹renir yapar覺m” diyen bir devrimcidir.
Her koulda teredd羹ts羹zd羹. Kendine ve 繹rg羹t羹ne g羹venir, yanl覺 yapar覺m kayg覺s覺yla karar almaktan, sorumluluk 羹stlenmekten ka癟mazd覺.
1991 Haziran覺nda tutukland覺. Bir s羹re Buca’da tutsak kald覺. 5 ay sonra tahliye olduunda teredd羹ts羹z kald覺覺 yerden devam etti. 襤kinci kez tutsak d羹t羹. Zindanlarda 繹fkesi b羹y羹d羹, bilinci pekiti. ‘95 Eyl羹l羹nde Buca direni destan覺n覺n sava癟覺lar覺ndan biriydi. Daha sonra Uak hapishanesinde Yasemin Canc覺’n覺n, Berrin B覺癟k覺lar’覺n feda eylemlerine, Sevgi Erdoan’覺n 繹l羹m orucuna tan覺k oldu; s羹recin ba覺ndan itibaren o da g繹n羹ll羹yd羹. Nitekim, 2001 Eyl羹l羹nde 7. l羹m orucu ekiplerinde k覺z覺l bant覺n覺 takarak bayra覺 yoldalar覺ndan devrald覺.
2002 Mart覺nda oligarinin 繹l羹m orucu direniini k覺rmak i癟in g羹ndeme getirdii tahliye manevras覺yla tahliye oldu. l羹m orucunu d覺ar覺da da s羹rd羹rmeye haz覺rd覺. Ama ona farkl覺 g繹revler verildi. O ise buna ramen, o g羹nlerde 繹rg羹t羹m羹ze 繹yle yaz覺yordu: “繹rg羹t羹m羹z羹n karar覺 ile tedavi olsam da 繹l羹m orucundaki hedefe kilitlenmi kararl覺l覺覺mla her t羹rl羹 feda eylemine haz覺r覺m. Partimizin karar覺yla b羹y羹k direni destan覺m覺zda zaferi h覺zland覺racak t羹m feda eylemlerinin g繹n羹ll羹s羹y羹m”.
Burada yeri gelmiken unu da belirtelim: Polis, yolda覺m覺z覺 infaz etmesini merulat覺rmak i癟in burjuva bas覺n arac覺l覺覺yla yolda覺m覺z覺n “canl覺 bomba” olduu yalan覺n覺 ortaya att覺. Kuku yok ki, hi癟bir ey oligarinin infazlar覺n覺 meru k覺lmaz; fakat yolda覺m覺z覺n canl覺 bomba olduu da bir yalandan ibarettir. O, yukar覺da aktard覺覺m覺z kendi s繹zlerinden de anla覺laca覺 gibi, fedaya her zaman haz覺r bir sava癟覺m覺zd覺; fakat b繹yle bir g繹rev 羹stlenmesi s繹z konusu olmam覺t覺r.
Kevser M覺rzak, DHKC sava癟覺lar覺n覺n, halk覺n ba覺ms覺zl覺k, demokrasi, sosyalizm m羹cadelesinin 繹nc羹lerinin teslim al覺namayaca覺n覺 kuatma alt覺nda bir kez daha t羹m d羹nyaya g繹stermitir. Onun teslim al覺namazl覺覺, devrimci hareketimizin ideolojik g羹c羹d羹r. Devrim iddias覺 ve kararl覺l覺覺m覺zd覺r. 襤ddiam覺z覺 ve y羹r羹y羹羹m羹z羹 Kevserlerle s羹rd羹r羹yoruz.

KEVSER MIRZAK’I KATLEDENLER HESAP VERECEK!

KEVSER YOLDA, HALKIMIZIN BAIMSIZLIK, DEMOKRAS襤,
SOSYAL襤ZM URUNA SRDRD MCADELEDE YAAYACAK!

DEVR襤MC襤 HALK KURTULU CEPHES襤
2007.12.13
Bu yaz覺 3424 kez okundu
Geri D繹n