| Kadrolama, S羹rg羹nler, Bask覺lar Son Bulsun
Eitim- Sen 襤zmir 2 No'lu ube bug羹n 7 Aral覺k Cuma g羹n羹 yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile son s羹re癟te 羹yelerine y繹nelik ger癟ekletirilen s羹rg羹nleri ve okullarda yarat覺lmaya 癟al覺覺lan AKP kadrolamas覺n覺 protesto etti.

Saat 11.00'da Konak'ta bulunan Eitim-Sen 1 No'lu ube'de yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺, Eitim-Sen 2 No'lu ube bakan覺 olan Ziya Kayna yapt覺. Kayna yapt覺覺 a癟覺klamada, "AKP, atad覺覺 y繹neticiler arac覺l覺覺 ile eitimi piyasaya devretmek istiyor" diyerek, yaanan s羹rg羹n ve AKP kadrolamas覺 ile ilgili politikalara deinerek 繹yle dedi:
"Kar覺yaka Cemil Aky羹z 襤..O'nda neler yaanm覺t覺 k覺saca an覺msatmak istiyorum. Ocak 2007 tarihinde okul idaresi ve okul aile birlii para toplamay覺 繹zendirmek amac覺yla bir karar al覺r. 'Para vere 繹rencilere yaka kart覺 takal覺m'. Bu uygulaman覺n doru olmad覺覺n覺 okul aile birlii 羹yesi olan bir 羹yemiz kar覺 癟覺kar. 'Bu uygulaman覺n 繹renciler aras覺nda sorun yaataca覺n覺 ve katk覺 sunman覺n zorunlu olmad覺覺n覺' hat覺rlat覺r, al覺nan karara erh koyar. u an s羹rg羹n edilen arkadalar覺m覺zda uygulamaya tepki g繹sterir ve uygulamaya kar覺 癟覺karlar. Yap覺lan uyar覺lara kar覺n okul m羹d羹r羹 Hakk覺 K覺rda, uygulamaya 覺srarla devam edir. Olay 7 Ocak 2007 g羹n羹 ulusal bas覺na yans覺r, 襤l Milli eitim M羹d羹r羹 olaya m羹dahale eder ve soruturma balat覺r. Okul m羹d羹r羹n羹n g繹revden al覺nmas覺 gerekirken, m羹d羹r korunmu, 羹stelik 癟eitli gerek癟elerle uygulamaya kar覺 duran arkadalar覺m覺z hakk覺nda soruturma ve cezaland覺rmalar yap覺lm覺t覺r.
Kar覺yaka Cemil Aky羹z 襤lk繹retim Okul 繹retmeni olan 羹yelerimizden Cemal Bal, Menemen Asarl覺k Fatma Koay 襤..O'na s羹r羹lm羹, yine 羹yelerimizden Rafet Demirta, Naz覺m Bey 襤..O'na ve Mehmet Ali Tun癟 adl覺 羹yemiz, ehit Y羹zba覺 Ali R覺za Sadak 襤..O'na s羹r羹lm羹lerdir. ad覺覺 bu uygulamay覺 iddetle k覺n覺yor, bu uygulamalar kar覺s覺nda tepkimizi en 羹st d羹zeyde g繹stereceimizi kamuoyuna duyuruyoruz!".
A癟覺klaman覺n devam覺nda, s羹rg羹n edilen 繹retmenlerden biri olan Cemal Bal s繹z alarak, "okulda huzursuzluk yaratmak, gerginlik yaratmak, okula sorun ta覺mak, 繹retmenler odas覺nda ayak ayak 羹st羹ne atmak" gibi gerek癟elerle kendisine y繹nelik tamamen soyut gerek癟elerle m羹d羹r taraf覺ndan a癟覺lan davalar覺 anlatt覺.
A癟覺klamaya gelen 繹renci velisi Ali Ekber YILDIZ ise unlar覺 s繹yledi. "ocuum ikinci s覺n覺f 繹rencisi (2-A), 繹retmenini 癟ok seviyor. retmenin deimesi 繹rencimizi etkiliyor. Okula gitmek istemiyor, yeni gelecek 繹retmene al覺mas覺 laz覺m, imdi bir s羹r羹 sorun ya覺yor, yaayacak. Sa癟ma bir gerek癟eyle yarat覺lan bu duruma tepkiliyiz" dedi.
S羹rg羹n edilen dier bir 繹retmen olan Mehmet Ali TUN ise, konumas覺nda "M羹d羹r, 繹retmenlere, 繹rencilere, velilere, t繹renlerde herkesin i癟inde hakaret eden bir m羹d羹r. Bunlar herkes癟e bilindii halde m羹fetti bunlar覺 g繹z 繹n羹ne almad覺. Bu konuda 26 繹retmenin dilek癟esi olduu halde bizler s羹rg羹ne yolland覺k. Bizim i癟in okul fark etmiyor. Bizler her yerde 繹retmenlik yapar覺z, ama burada bizleri sindirmek i癟in yap覺lan 羹zerinden dier 繹retmenlere de mesaj verilmek isteniyor. T羹m 繹retmenlere bu y繹ntemlerle bask覺 oluturulmaya 癟al覺覺l覺yor, siz de tepki g繹sterirseniz, b繹yle olur diyerek s羹rg羹nlerle ayr覺 bir bask覺 yarat覺lmaya 癟al覺覺l覺yor" dedi.
Tun癟, konumas覺n覺n sonunda velilerin kendileri i癟in okul 繹n羹nde imza kampanyas覺 balatt覺klar覺n覺, u ana kadar 300 imza toplad覺klar覺n覺 ayr覺ca belirtti.
Bu sald覺r覺 politikas覺 ile ilgili olarak, 13 Aral覺k g羹n羹, Kar覺yaka 2 No'lu ube 繹n羹nde toplanarak, vapurla kar覺ya Konak'ta bulunan Milli Eitim M羹d羹rl羹羹'n羹n 繹n羹nde, saat 15.00'de, bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapacaklar覺n覺 belirten Eitim- Sen'liler, "bu anti-demokratik uygulamalar durmad覺k癟a, sorumlular覺 uyar覺lmad覺k癟a, sorumluluu bu ili y繹netenlerde arar覺z" dedi.
2007.12.12
Bu yaz覺 2983 kez okundu
Geri D繹n