| Adana'da Halk Anayasas覺 Forumu
Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan 7 aral覺k 2007 Cuma g羹n羹 Ziraat M羹hendisleri Odas覺'nda "Halk覺n Anayasas覺na Tart覺覺yoruz" forumu d羹zenlendi.

襤ki b繹l羹mden oluun foruma konumac覺 olarak Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 emsettin Kalkan, HD Genel Merkez Y繹neticisi Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺, SES Adana ube Bakan覺 Dr. Mehmet Antmen, EMEP il Y繹neticisi Av. Tugay Bek, Bas覺n Yay覺nc覺-Y繹netici Bekir S覺tk覺 zer, Adana Tabip Odas覺 Bakan覺 Dr. Osman K羹癟羹kosmanolu, Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi s繹zc羹s羹 Recep Gedik kat覺ld覺.
Daha 繹nce kat覺laca覺n覺 belirten Eitim-sen Adana ube Y繹neticisi Erg羹n Atl覺 ve Gazeteci Murat Y覺ld覺z hastalar覺-hastal覺klar覺 nedeniyle kat覺lamazken, retim G繹revlisi Anda癟 uhadar il d覺覺nda olduundan, DTP il Y繹neticisi Kenan B羹y羹kta ise forum 繹ncesi kat覺lamayaca覺n覺 bildirdiinden tart覺ma salonunda bulunmad覺.

AKP'nin anayasas覺n覺n tart覺覺ld覺覺 birinci b繹l羹mde Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei emsettin Kalkan 'bug羹ne kadar 癟覺kar覺lan anayasalar hi癟bir zaman halk覺n 癟覺kar覺na olmam覺t覺r. 12 Eyl羹l cuntas覺yla y羹r羹rl羹e giren 82 anayasas覺 kii hak ve 繹zg羹rl羹klerini, bar覺nma, sal覺k, eitim gibi en temel haklar覺n覺 elinden alm覺t覺r. Son d繹nemlerde AKP iktidar覺n覺n 癟覺karmaya haz覺rland覺覺 bir anayasa var. Fakat bu anayasa halka sunulmam覺 halk覺n bilgisinin olmad覺覺 bir anayasad覺r. Halk覺n sorunlar覺na hizmet etmeyen bir anayasad覺r. Dolay覺s覺yla demokrasiden uzak bir anayasad覺r.' dedi.
Kalkan'dan sonra s繹z alan Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 AKP'nin haz覺rlad覺覺 anayasan覺n dier anayasalardan hi癟bir fark覺n覺n olmad覺覺n覺 aksine bu anayasayla zaten kullanamad覺覺m覺z haklar覺m覺z覺n yasal olarak da belirtilmi olduunu s繹yledi. rnek olarak; anayasada bar覺nma hakk覺 diye bir madde var. Yani devlet herkese bar覺nma imk璽n覺 salamak zorundad覺r. Fakat hepimizin g繹rd羹羹 gibi bunun hayatta bir kar覺l覺覺 yoktur, olmam覺t覺r. Ve yeni anayasada bu madde art覺k yok. Yani asl覺nda hi癟 kullanamad覺覺m覺z haklar覺m覺z tamamen elimizden al覺nm覺 durumda.' dedi.
EMEP 襤l Y繹neticisi Av. Tugay Bek: "bu anayasayla birlikte sal覺k bir hak olmaktan 癟覺km覺t覺r ve paral覺 hala getirilmeye 癟al覺覺l覺yor. Ayn覺 zamanda sal覺kta taeronlamaya gidiliyor. Yani bu anayasayla halka yeni haklar verilmiyor. Aksine elindeki haklar birer birer al覺n覺yor." dedi.
SES Adana ube Bakan覺 Mehmet Antmen ise AKP'nin anayasas覺n覺n sivil bir anayasa olmad覺覺n覺 癟羹nk羹 halk覺n kat覺l覺m覺 olmadan haz覺rlanm覺 bir anayasa olduunu belirtti ve '82 anayasas覺 bu g羹ne kadar yap覺lm覺 en bask覺c覺, en anti-demokratik anayasad覺r. 82 anayasas覺nda kamu emek癟ilerinin 繹rg羹tlenme, sendikalama, toplu s繹zleme, grev gibi haklar覺 boluktad覺r. Bu anayasada da bu haklar覺 daha geriye 癟ekecek maddeler yer almaktad覺r.' dedi. Adana Tabip Odas覺 Bakan覺 Dr. Osman K羹癟羹kosmanolu yolculuu olduundan forumun birinci b繹l羹m羹ne kat覺labildi, ve sal覺kla ilgili sorunlara deindi. Bas覺n Yay覺nc覺-y繹netici Bekir S覺tk覺 zer'de AKP h羹k羹metinin 羹lkemize eriat覺 getirmek istediini belirterek laikliin olmad覺覺n覺, 繹rnek olarak da t羹rbanl覺 bir 繹rencinin t羹rban覺ndan dolay覺 okulda sorun yaamas覺 羹zerine Babakan覺n 繹renciyi aramas覺n覺, fakat alevi 繹rencilerin okullarda s羹rekli sorun yaamas覺 konusunda hi癟 bir ey yapmad覺覺n覺 anlatt覺.
HC temsilcisi Recep Gedik ise "襤ktidar halk覺n g羹ndemini hep farkl覺 eylerle megul ediyor ve d羹羹nmeyen, sorgulamayan bir toplum haline getirmeye 癟al覺覺yor. AKP'nin haz覺rlad覺覺 anayasa halktan yana bir anayasa deildir. Halk覺n kat覺l覺m覺n覺n olmad覺覺 bir anayasa demokratik olamaz. AKP'nin 覺smarlamas覺yla yapt覺rd覺覺, TOBB, TS襤AD, T襤SK gibi kurumlar覺n d羹羹ncelerini dikkate almas覺 haz覺rlanan bu anayasan覺n kat覺l覺mc覺l覺覺n覺 ifade etmez. AKP anayasas覺n覺n temel 繹zellii emperyalizm ile olan ilikilerin daha da artt覺r覺lmas覺d覺r. AKP'nin 繹nc羹l sorunu bu y羹zden laklik-dincilik deil emperyalizmle olan ilikileridir. AKP iktidar覺 emperyalizmin iktidar覺d覺r, AKP'nin anayasas覺 da emperyalizmin anayasas覺d覺r" dedi.
Birinci b繹l羹mde genel olarak AKP'nin haz覺rlad覺覺 anayasan覺n halk覺n bir癟ok hakk覺n覺 elinden ald覺覺, halk覺n 癟覺kar覺na deil de emperyalizmin 癟覺kar覺na olduu ve bu anayasan覺n ger癟ektende sivil bir anayasa olmad覺覺, sivil bir anayasa olabilmesi i癟in halka sunulmas覺, halka hizmet etmesi gerektii vurguland覺.
Verilen 癟ay aras覺ndan sonra balayan 襤kinci b繹l羹mde ise halk覺n anayasas覺n覺n nas覺l olaca覺, HC'羹n halk anayasas覺 tasla覺n覺n bu konuda bir zemin olup olamayaca覺 tart覺覺ld覺.
襤kinci b繹l羹mde ilk olarak s繹z alan Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 emsettin Kalkan Halk覺n Anayasas覺 i癟in yap覺lan 癟al覺malar AKP'nin tahamm羹ls羹z olduunu s繹yleyerek, "Halk覺n Anayasas覺n覺n Halk taraf覺ndan yap覺lmas覺 gerekir" diyerek s繹zlerini bitirdi.
HC'羹n haz覺rlam覺 olduu Halk anayasas覺 Tasla覺na verilen el koyma karar覺n覺 k覺namakla balayan Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 bunun anti demokratik bir uygulama olduunu s繹yledi. Kendisinin Tasla覺n bu davas覺n覺n avukatl覺覺n覺 da yapt覺覺n覺 belirten Kozaa癟l覺 Burjuvazinin mahkemelerinin bir oyundan farks覺z olduunu s繹yledi. Bir癟ok 羹lkenin anayasalar覺ndan 繹rnekler veren konumas覺nda halk覺 ilgilendiren bir 癟ok konuya deindi. Eitimle ilgili 'eitimin anayasaya g繹re devlet taraf覺ndan kar覺lanmas覺 gerekiyor, Fakat bug羹n 羹niversitelerde her eyin 羹cretlendirildiini g繹r羹yoruz. Har癟 羹cretlerinin artmas覺, yemekhanelerin 繹zelletirilmesi, ula覺m覺n paral覺 halde olmas覺 gibi bir癟ok 繹rnek verebiliriz.' diyerek eitimde yaanan sorunlara da dikkat 癟ekti.
SES Adana ube Bakan覺 Mehmet Antmen; halk anayasa Tasla覺n覺n 繹zenle haz覺rlanm覺 ve doru bir m羹cadele program覺 olduunu d羹羹nd羹羹n羹 belirterek; 'ben emek ve demokrasiden yana olan herkesin bir birlikteliinden yanay覺m. B繹yle bir birliktelikle haz覺rlanacak bir taslakla halka daha kolay gidileceini d羹羹n羹yorum.' dedi.
Av. Tugay Bek "Taslak eer bir tart覺ma zemini anlam覺nda ya da ileriye d繹n羹k bir m羹cadele program覺 olarak bir deer ta覺d覺覺n覺 ama 繹ncelikli olarak bir emek ve demokrasi cephesinden yana olduunu belirterek; 'halka bir taslaktan 繹te belirli taleplerle gidilmesi daha somut olur.'dedi. Ayn覺 zamanda bu t羹r anayasa tart覺malar覺n覺n daha alt zeminlerde, belirli konularda yap覺lmas覺n覺n ve bu tarz birlikteliklerin yap覺lmas覺n覺n daha olumlu sonu癟lar vereceini belirtti. K羹rt sorunuyla ilgili kesin ve net 癟繹z羹mler 羹retilmesi konusunda da 繹nerilerde bulunan konumac覺lar, 12 Eyl羹l cuntas覺yla gelen YK, MGK gibi kurumlar覺n da kald覺r覺lmas覺 gerektiine dikkat 癟ektiler.
Bekir S覺tk覺 zer tasla覺n konusu ve yapt覺覺 癟ar覺larla herkesin evet diyebilecei bir programa sahip olduunu s繹yleyerek, bunun 癟al覺mas覺n覺n yap覺lmas覺n覺n bizim 羹lkemizde zor olduunu belirtti ve 'b繹yle bir anayasay覺 癟覺karmak i癟in ilk 繹nce 繹rg羹tl羹 bir taban yaratmak gerekir. Fakat bizim 羹lkemizde ne yaz覺k ki b繹yle bir kitle yok. Bunu hayata ge癟irmek zor.' dedi.
Son olarak s繹z alan HC s繹zc羹s羹 Recep Gedik, AKP'nin Halk Anayasas覺 Tasla覺na kar覺 engellemelerinden 繹rnekler vererek balad覺覺 konumas覺nda "Temel olarak 羹癟 soruna dikkat 癟ekmek istiyorum. Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve yoksulluk. Bu konularda bir araya gelebilmek 癟ok iyi. Bu taslak mevcut olan d羹zene alternatiftir. Bunu da ortak bir m羹cadele olarak ekillendirmeye 癟al覺覺yoruz. S羹re癟 a癟覺s覺ndan sol olarak bir alternatif sunmak zorunday覺z. Bu anlamda biz halk anayasas覺 癟er癟evesinde birleebileceimizi d羹羹n羹yoruz" dedi.
zerinde durulan konulardan biride 羹lkenin ba覺ms覺z olup olmad覺覺yd覺. lkemizdeki mevcut sorunlardan biri olan K羹rt sorunun 癟繹z羹lebilmesi i癟in ba覺ms覺z ve demokratik bir sisteme sahip olmam覺z gerektii belirtildi. Bu konuda AKP iktidar覺n覺n bir 癟繹z羹m羹n羹n olamayaca覺, aksine sorun 羹rettii belirtildi. Ba覺ms覺z bir 羹lkede 癟覺kar覺lan anayasan覺n sadece k璽覺t 羹zerinde kalaca覺, halka deil emperyalizme yarar salayaca覺 belirtildi.
Genel olarak, Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺n ger癟eklere iaret ettii, iyi bir m羹cadele program覺 olduu ve tart覺覺lmas覺 gerektii vurgulan覺rken devrimci, demokrat, emek癟i her kesimi bu tart覺man覺n i癟ine 癟ekmek gerektii belirtildi.
70 kiinin kat覺ld覺覺 forum yar覺m saat gecikmeli olarak saat 17.30'da balad覺. eitli kurumlar覺n da izledii ve canl覺 tart覺malarla yakla覺k 3 saat s羹ren forum soru-cevap b繹l羹m羹yle sona erdi.
2007.12.12
Bu yaz覺 2793 kez okundu
Geri D繹n