| Sald覺r覺 Protesto Edildi
襤kitelli Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'ne yap覺lan sald覺r覺y覺 protesto etmek i癟in 2 Aral覺k g羹n羹 saat 14.00'da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

襤kitelli'de yap覺lan a癟覺klamada, "Resmi-Sivil Faist Sald覺r覺lar覺n Sorumlusu AKP 襤ktidar覺d覺r! 襤kitelli Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei" imzal覺 pankart ve dernee yap覺lan sald覺r覺n覺n resimlerinin olduu d繹vizler a癟覺larak 27 Aral覺k tarihinde yap覺lan eylemde polisin halk覺n 羹zerine att覺覺 gaz bombalar覺n覺n par癟alar覺 halka tehir edilerek a癟覺klama balad覺.

A癟覺klamada; "25 Kas覺m tarihinde derneimiz sald覺r覺ya urad覺. Sald覺r覺da bir arkada覺m覺z d繹v羹lerek hastanelik edildi, dernek binam覺z, kurunland覺, yak覺lmaya 癟al覺覺ld覺, i癟erdeki b羹t羹n eyalar k覺r覺ld覺, kitaplar覺m覺z da覺t覺ld覺. zcesi derneimiz be y羹z kiilik bir g羹ruh taraf覺ndan talan edildi. Bak覺n bu "vatansever" g羹ruh 3-4 kiiye kar覺 nas覺l bir donan覺mla sald覺r覺yorlar. Arkalar覺nda polis panzerleri, akrepler, y羹zlerce polis, ellerinde demir sopalar, kesici aletler, silahlarla… Bir de g羹ruhun i癟inde dalgalanan milliyet癟iliklerini simgeleyen bayrak… art覺k kim durabilir 繹nlerinde. uradaki 3-4 gen癟 insan m覺? Arkan覺 polise yaslad覺n m覺 g羹癟s羹n… Eline bayra覺 ald覺n m覺 繹n羹nde kimse duramaz… Derneimize sald覺ranlar覺n vatanlar覺n覺 sevdiklerine inan覺yoruz elbette inanmad覺覺m覺z onlara 'ite uradaki dernek b繹l羹c羹d羹r' diye iaret eden parmaa ve onun arkas覺ndaki efendilerinin hi癟birine inanm覺yoruz.

O parmak igalciliin, 羹lkemizin yamalanmas覺n覺n, her kar覺覺n覺n orman覺ndan suyuna sat覺lmas覺n覺n ifadesidir. O parmak ne zaman bir yeri iaret etse bizim ABD-AB emperyalizmine ba覺ml覺l覺覺m覺z artm覺t覺r. Bor癟lar覺m覺z katlanm覺, faizler 繹denemez duruma gelmi, bor癟lar覺m覺z覺n kar覺l覺覺nda vatan topraklar覺n覺 d羹nyan覺n her yerini doymak bilmez bir h覺rsla t羹ketmeye 癟al覺an emperyalistlerin kirli ama癟lar覺na daha fazla alet edilmiizdir.

'B繹l羹c羹ler burada' diye iaret eden o ellerin sahipleri bu 羹lkede karde癟e, eit ve 繹zg羹r yaayabilecek halklar覺 birbirine bodurarak g羹癟 olmu, beslenmitir. Vatanseverlik buna kar覺 durabilmek, vatanseverlik emperyalistlerin yeni bir d羹zen kurma politikalar覺na kar覺 癟覺kabilmek, vatanseverlik her g羹n b羹y羹k tekellerin istekleri dorultusunda milim milim sat覺lan topraklar覺m覺z覺n sat覺lmas覺na kar覺 癟覺kabilmektir. Derneimiz talan edildi, yamaland覺. Arkadalar覺m覺z 癟eitli gerek癟elerle g繹zalt覺na al覺nd覺, tutukland覺. Ancak bunlar覺n hi癟biri bizim ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelemizin 繹n羹ne ge癟emez. Biz bu dernein kap覺s覺nda bize kurun s覺kanlara da diyoruz ki; bu 羹lkeyi ger癟ekten seviyorsan覺z gelin bu 羹lkeyi yamalayanlara kar覺 birlikte m羹cadele edelim" denildi.
Yakla覺k 80 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Faist Sald覺r覺lar Bizleri Y覺ld覺ramaz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!" sloganlar覺 at覺ld覺. Eylemin ard覺ndan sald覺r覺lara kar覺 Y羹r羹y羹 dergisinin da覺t覺m覺 yap覺ld覺.
Da覺t覺m s覺ras覺nda megafonla 襤kitelli halk覺na derginin i癟eriini yans覺tan duyurular yap覺ld覺. Yakla覺k yar覺m saat s羹ren da覺t覺mda 30 dergi halka ulat覺r覺ld覺.
2007.12.07
Bu yaz覺 2640 kez okundu
Geri D繹n