| Mula'da Faistler renci B覺癟aklad覺
2 Aral覺k g羹n羹 saat 23.00 s覺ralar覺nda yurda gitmek i癟in otob羹s bekleyen Mula niversitesi Arkeoloji B繹l羹m羹 繹rencisi ve Mula Gen癟lik Dernei Giriimi'nden Mehmet K覺覺l覺, 5 faist taraf覺ndan darp edildikten sonra iki kal癟as覺ndan b覺癟akland覺.

Yaad覺覺 sald覺r覺y覺 anlatan Mehmet K覺覺l覺, b覺癟aklanmas覺 s覺ras覺nda oradan ge癟mekte olan ekip otosunun olay覺 g繹r羹p ka癟anlara m羹dahale etmediini ve onlar ka癟t覺ktan sonra yaral覺 halde olan Mehmet'e kimlik sorduklar覺n覺, "sen kimsin", "nereden geldin" gibi ge癟itirici ve oyalay覺c覺 sorular sorduklar覺n覺 s繹yledi.
Mehmet K覺覺l覺'n覺n, Mula Devlet Hastanesi'ne kald覺r覺larak tedavi alt覺na al覺nd覺覺, diki at覺ld覺ktan sonra eve g繹nderildii 繹renildi.


"ERSEL TUTKUNER SERBEST B襤RAKILSIN!"

17 Kas覺m 2007'de g繹zalt覺na al覺nan 42 繹renciden, tutuklama talebi ile dava a癟覺lan 9 繹renci i癟inde olan ve 28 Kas覺m Perembe g羹n羹 tutuklanan, Mula niversitesi 繹rencisi Ersel Tutkuner'in serbest b覺rak覺lmas覺 i癟in, 1 Aral覺k Cumartesi g羹n羹 bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.
Mula Gen癟lik Dernei Giriimi, DTP, DP, EMEP, DPG, SGD, YDG TKP'L襤 renciler, GEN-SEN Geleceimizi 襤stiyoruz, 襤襤BF-DER, MU-DER'in kat覺ld覺覺 a癟覺klama saat 15.00'da Mula S覺n覺rs覺zl覺k Meydan覺'nda yap覺ld覺.
"Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Kurtulu Yok Tek Ba覺na Ya Hep Beraber Ya Hi癟 Birimiz, 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek, Ersel Tutkuner Serbest B覺rak覺ls覺n!" sloganlar覺yla balayan bas覺n a癟覺klamas覺n覺, 繹renciler ad覺na Seyda Arif okudu. Daha 繹nce hukuksuz olarak 繹renci gen癟liin 羹zerinde bask覺 kurmak i癟in a癟覺lan soruturmalara da deinen Arif, a癟覺klamada unlara vurgu yapt覺.
"17 Kas覺m 2007 g羹n羹 ger癟ekleen faist sald覺r覺lardan sonra ise 42 ilerici 繹renci g繹zalt覺na al覺nm覺, 48 saat boyunca g繹zalt覺nda tutulmu ve adliye ye sevk edilmiti. 19 Kas覺m Pazartesi g羹n羹 akam saatlerine kadar s羹ren mahkeme s覺ras覺nda 31 kii savc覺l覺ktan b覺rak覺l覺rken, 9 kii, 'polis otosunun cam覺n覺 k覺rmak ve polise mukavemet ettikleri' gerek癟esi ile tutuklama hakimliine sevk edilmiti. Akam saat 18.00 s覺ralar覺nda biten mahkeme sonucunda ise 9 繹renci serbest b覺rak覺lm覺t覺.
Bunlar 襤kence Deilse Ne?
Doblo tipi tabir edilen ekip otosuna birka癟 Polis biber gaz覺 s覺karak camlar覺 ve kap覺lar覺 kapatm覺lard覺r. Bu s覺rada i癟erideki 繹renciler bilincini kaybetmi ekilde kendilerini d覺ar覺 atm覺lard覺r. D覺ar覺ya 癟覺kan 繹rencileri de cop, dayak ve k羹f羹rlerle baka bir ekip otosuna alan polisler burada ikencelere devam etmitir. Otob羹s羹n i癟inde bulunan 繹rencileri koltuklar覺n bo olmas覺na ramen oturtmayan polisler ettikleri k羹f羹r ve tehditlerle al覺nan 繹rencileri koridora istifleyerek 羹st 羹ste atm覺lard覺r. Burada sald覺r覺, k羹f羹r ve hakareti s羹rd羹ren polis 繹rencileri bu ekilde Mula Emniyet M羹d羹rl羹羹 Ter繹rle M羹cadele ubesi'ne g繹t羹rm羹lerdir.
rencilerin yaad覺覺 ikenceler bununla da s覺n覺rl覺 deildir. 襤kence TM'de de devam etmitir. rencilere k羹f羹r, tehdit ve hakaretlerle, sanki su癟luymular gibi y羹zlerini duvara d繹n羹p balar覺n覺 繹n羹ne emeleri istenmi; buna uymayanlar, kar覺 癟覺karak "onursuzluktur" diyen 繹rencilere de cop ve kaba dayakla sald覺rm覺 yere yat覺r覺p 羹zerine 癟ullanm覺lard覺r. Ayr覺ca bir 繹renciyi de G羹venlik ube Amirlerinden olan bir polis "cop" ile bomaya 癟al覺m覺t覺r. Erkek 繹rencilere 'copla tecav羹z' tehdidinde bulunan polisler, 2 metrekarelik nezarethaneye 40 kii sokmulard覺r. rencilere kendi aralar覺nda konumamalar覺n覺 dayatan polis, buna kar覺 癟覺kan 繹rencilere de sald覺rm覺t覺r" denilen a癟覺kl覺mada 'yap覺lan ikencenin bas覺na ve kamuoyuna yans覺mas覺 i癟in, illa bu ikenceler sonucunda birilerinin 繹lmesi mi gerekmektedir?' diye sorularak, son s羹re癟te yaanan sald覺r覺lara vurgu yap覺ld覺. A癟覺klaman覺n devam覺nda, "D羹n karakolda Festus Okey, parkta oturan polis tekmesiyle 繹len 26 ya覺ndaki i癟i, 16 ya覺nda dergi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda Polis kurunuyla vurulup fel癟li kalan Ferhat Ger癟ek ve bug羹n arac覺nda Polis kurunuyla ensesinden vurulup 繹ld羹r羹len Baran Tursun" denerek, "Polisin ikence yapma ve insanlar覺 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹 m羹 var?" sorusu soruldu.
"Mula'da da son s羹re癟te yaanan sald覺r覺lar覺n ard覺 arkas覺 kesilmemi ve sald覺ralar boyutlanarak devam etmi, en son savc覺l覺k bir 羹st mahkemeye itiraz ederek 2 ilerici arkada覺m覺za tutuklama 癟覺kar覺lm覺 ve bunun sonucunda daha 繹nce renci Dernei bakanl覺覺 da yapm覺 Ersel Tutkuner tutuklanarak cezaevine konulmutur" s繹zleriyle, yap覺lan sald覺r覺lar覺n y羹r羹t羹len demokrasi m羹cadelesinin 繹n羹ne ge癟emeyecei, bu sald覺r覺lar覺n her koulda halka tehirinin yap覺laca覺 belirtildi.
A癟覺klama s覺ras覺nda "Ersel Tutkuner Serbest B覺rak覺ls覺n!, Ev Basanlar, Yol Kesenler, 襤kenceciler D覺ar覺da, Madurlar覺 襤癟eride!" pankartlar覺 ile birlikte, "Ersel Tutkuner Yaln覺z Deildir!, Ersel Tutkuner Serbest B覺rak覺ls覺n!, Bu Kavga Faizme Kar覺 H羹rriyet Kavgas覺d覺r, 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek" d繹vizleri a癟覺ld覺. Yakla覺k 100 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺, son olarak "Resmi ve sivil faist ibirliiyle yaanan bu sald覺r覺lara son verilmeli Ersel Tutkuner derhal serbest b覺rak覺lmal覺d覺r!" denerek alk覺larla bitirildi.


Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelesini Y羹kseltelim!

Ankara Gen癟lik Dernei'nde 2 Aral覺k Pazar g羹n羹 saat 16.30'da "Ba覺ms覺zl覺k Nedir, Kim Savunur?" konulu bir seminer d羹zenledi.

Seminer iki b繹l羹mden olutu. Dernek 羹yelerinden Didem Akman ve Ebru G羹rler'in konumac覺 olduu seminerde 繹ncelikle G羹rler, T羹rkiye'nin ba覺ml覺l覺k s羹recini anlatt覺. Yeni s繹m羹rgecilik ilikileri 羹zerinden bug羹n ulusal gibi g繹r羹nen ordunun ger癟ek y羹z羹n羹 anlatan G羹rler, ekonomik, askeri, siyasi olarak her y繹n羹yle ABD'ye ba覺ml覺 bir 羹lke olduumuzu vurgulad覺.
Seminerin ikinci k覺sm覺nda ise Didem Akman ba覺ml覺l覺k ilikilerinin bu kadar aleni olmas覺na ramen anti- emperyalist m羹cadelenin neden y羹kselmedii anlatarak, 繹zellikle 1990'l覺 y覺llarla birlikte Yeni D羹nya D羹zeni 癟er癟evesinde emperyalizmin politikalar覺 ve bu politikalar 癟er癟evesinde solun tavr覺n覺n ne olduu dile getirdi. 60–70 y覺llarda ba覺ms覺z T羹rkiye isteyenleri katleden milliyet癟ilerin emperyalizm taraf覺ndan yetitirildiini ve bug羹n vatansever g繹r羹n羹mlerinin alt覺nda asl覺nda ayn覺 ibirlik癟iini s羹rd羹rd羹kleri ve vatan- vatanseverlik gibi kavramlardan 繹zel olarak ka癟覺nan solun buna f覺rsat verdii s繹yleyen Akman, bug羹n Ortadou bata olmak 羹zere bir癟ok b繹lgeyi hakimiyeti alt覺na almaya 癟al覺an emperyalizm i癟in de buradaki halklar i癟inde T羹rkiye'nin 繹nemli bir yerde durduu vurgulad覺. Ba覺ms覺z T羹rkiye'yi as覺l savunanlar覺n devrimciler olduuna s繹yleyen Akman, son olarak umutsuzlua kap覺lmamak gerektiini, dostumuzu d羹man覺m覺z覺 doru tahlil edersek T羹rkiye halklar覺 olarak 繹rg羹tl羹 bir m羹cadeleyle emperyalizmi topraklar覺m覺zdan atma g羹c羹m羹z olduunu s繹yledi.
Yakla覺k 40 kiinin kat覺ld覺覺 seminer saat 18.00'da sona erdi.
2007.12.07
Bu yaz覺 3332 kez okundu
Geri D繹n