| Birlik Hareketi Forum'u Ankara'da Yap覺ld覺
Birlik Hareketi 2 Aral覺k Pazar g羹n羹 saat 11.00'de Petrol-襤 toplant覺 salonunda "rg羹t羹m羹z TMMOB Nerden Nereye" konulu bir forum ger癟ekletirdi.

TMMOB i癟erisinde siyasi temele dayal覺 olan Emek Hareketi, art覺 襤vme Dergisi ve Sosyalist Demokrasi Hareketi 癟at覺s覺 alt覺nda toplanan Birlik Hareketi, saat 11.00'de Petrol-襤 toplant覺 salonunda bulutu.
Divan'覺n kurulmas覺 ile balayan forum ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi yolunda ehit d羹enler i癟in yap覺lan sayg覺 duruu ile devam etti. Sayg覺 duruunun ard覺ndan s繹z alan Divan Bakan覺 Mustafa Kad覺olu; son s羹re癟lerde deiik 羹lkelerde ve 羹lkemizde m羹cadelenin artt覺覺n覺 s繹yleyerek Telekom grevi 繹rneini verdi. M羹cadelenin zorluklar覺na deinen Kad覺olu, grev s繹zc羹lerinin g繹zalt覺na al覺nd覺覺n覺, defalarca sald覺r覺ya urayarak zorla i ba覺 yapt覺r覺lmak istendiini s繹yledi. DTP'lilere yap覺lanlardan bahseden Kad覺olu, bunlara dur diyecek kesimin i癟i ve emek癟i s覺n覺f覺 olduunu ve ancak birlik olunursa bu sorunun 癟繹z羹leceini dile getirdi. TMMOB'un yap覺s覺na deinen Kad覺olu "gen癟lere k羹rs羹lerden t覺rnak i癟inde abilik yapan bir birlie ihtiya癟 yoktur" diyerek, Birlik Hareketi'nin TMMOB'un i癟inde bulunduu durumun rotas覺n覺 emek癟ilerden yana 癟evireceini s繹yledi.
Kad覺olu'nun ard覺ndan sunu konumas覺n覺 sinevizyon eliinde evre M羹hendisi olan Serdar G繹k癟e yapt覺. G繹k癟e ge癟miten bug羹ne TMMOB'un tarihini siyasal olarak ele ald覺. 60'l覺 y覺llardaki siyasilemeyi anlatan G繹k癟e '80 darbesinin sonucundan, mimar ve m羹hendislerin de etkilendiini s繹yledi. 1954'de TMMOB'un 10 oda ve 8000 羹yesi varken bu rakam覺n 2006'da 23 oda 308.695'e 癟覺kt覺覺n覺 s繹yleyen G繹k癟e fakat bu potansiyelin deerlendirilemediini dile getirdi. Sunu konumas覺n覺n ard覺ndan Divan yesi Murat eme deklerasyon metnini okudu. Birlik Hareketi'nin ana ilkelerini s繹yleyen eme, Birlik Hareketi ile ortak bir m羹cadele s羹rd羹r羹leceini s繹yledi.
eme'nin konumas覺n覺n ard覺ndan ilk konumay覺 yapmak i癟in Celal Beiktepe s繹z ald覺. Beiktepe, TMMOB'un ge癟miteki kongrelerinden s繹zederek bu kongreleri kar覺lat覺rd覺. '80 sonras覺nda TMMOB i癟indeki deiikliklere deinen Beiktepe bu deiikliklerin bir gerileme olduunu s繹yleyerek, '98 kurultay覺n覺 anlatt覺. TMMOB'un tarihinden ald覺覺 g羹癟le her alanda bu 羹lkenin en kritik d繹nemlerinde bar覺覺 ve kardelii savunduunu s繹yledi. TMMOB'un i癟inde bulunduu s羹reci "k羹rs羹den en sol s繹ylemleri s繹yleyen fakat m羹cadele etmeyen" olarak tan覺mlayan Beiktepe, g羹n羹m羹zde kapitalizmin 繹ng繹rd羹羹 projeleri reddeden bir TMMOB istediklerini s繹yledi. '70'li y覺llarda devrimci bir TMMOB yaratt覺klar覺n覺 u an gelinen s羹rece izin vermeyeceklerini dile getiren Beiktepe, "bug羹nk羹 TMMOB anlay覺覺n覺, ilikiler 羹zerinde m羹hendis ve mimarl覺k m羹cadelesini g繹t羹receklerini san覺yorlarsa yan覺l覺yorlar" dedi.
Beiktepe'nin ard覺ndan s繹z alan Mustafa Aral ise TMMOB i癟in; ilk olarak devlet yetkisiyle denetimin verildiini, daha sonra doru bir zemin 羹zerine oturtulduunu s繹yleyerek emekten ve halktan yana olduunu; fakat '80'den sonra 癟ehresinin deitiini s繹yledi. GARS anlamas覺ndan s繹zeden Aral, serbest m羹hendislik hizmetine deindi. TMMOB'un bu anlamay覺 sahiplenmeye 癟al覺t覺覺n覺 s繹yleyen Aral, bunun 癟ok 繹nemli bir yol ayr覺m覺 olduunu s繹yledi. Aral, m羹cadelenin mutlaka kazan覺laca覺n覺 s繹yleyerek s繹zlerine son verdi.
襤naat M羹hendisleri Odas覺 Ankara ube Y繹netimi'nde bulunan Paa zt羹rk s繹z alarak, TMMOB'da y繹netici olman覺n zorluklar覺na deindi. Neo-liberal politikalar覺n hayat覺n her alan覺na m羹dahalede bulunduunu dile getiren zt羹rk, TMMOB'un da bunu yaad覺覺n覺 s繹yledi. TMMOB i癟in k覺lcal damarlar覺nda yaralanma var diyen zt羹rk bug羹n bu yaray覺 onarma anslar覺n覺 olduunu fakat daha sonra olmayaca覺n覺 s繹yledi. Eskiden odalar覺n kiralar覺n覺 繹deyemediklerini fakat imdi 5-6 Trilyona bina ald覺klar覺n覺 s繹yleyen zt羹rk bu paralar覺n neden harcand覺覺n覺n hesab覺n覺n verilmediini s繹yledi. Kendisinin y繹netime kar覺 癟覺kt覺覺 i癟in imza yetkilerinin al覺nd覺覺na deinen zt羹rk, TMMOB d羹zelecekse kendilerinin gidebileceklerini s繹yledi.
zt羹rk'羹n ard覺ndan Art覺 襤vme Dergisi ad覺na s繹z alan Alev ahin, 2007 y覺l覺nda ba覺ms覺zl覺覺n ayaklar alt覺na al覺nd覺覺n覺, tar覺mdan sanayiye, sal覺ktan ekonomiye kadar yaant覺m覺z覺n g羹n ge癟tik癟e emperyalizm ve kurumlar覺nda ekillendiini s繹yledi. Neo-liberal politikalar覺n hayata ge癟irilmesindeki tek engelin halk覺n 繹rg羹tl羹 olmas覺ndan ge癟tiine deinen ahin, halklar覺n apolitikletirilerek yozlat覺r覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺 s繹yledi. Ge癟miten g羹n羹m羹ze yay覺lan politikalardan TMMOB'un da etkilendiini s繹yleyen ahin, 70'li y覺llardaki devrimci m羹cadele anlay覺覺ndan uzaklaan TMMOB'un AB uyum s羹reci politikalar覺ndan etkilenen bir hal ald覺覺n覺 kaydetti. TMMOB'un AB'yi m羹cadele s羹recine 癟evireceini iddia ederek, zamanla kendi anti-emperyalist 癟izgisinden uzaklat覺覺n覺n alt覺n覺 癟izen ahin, birliin art覺k b羹rokratik bir kurum haline geldiini s繹yledi. TMMOB'un mevcut durumunu 繹rg羹t i癟i demokrasinin rafa kald覺r覺lmas覺 olarak tan覺mlayan ahin, birliin emek癟i kesimden uzaklat覺覺na dikkati 癟ekti. Gen癟liin TMMOB i癟inden uzaklat覺r覺lmaya 癟al覺覺lmas覺na deinen ahin, muhalif olarak tan覺mlanan gen癟liin saf d覺覺 edildiini kaydetti. TMMOB'un bu temelde yap覺lanmas覺 gerektiini s繹yleyen ahin konumas覺na son verdi.
ahin'in ard覺ndan s繹z alan Nemci Ergin'de 繹rg羹tlerinin emekten ve halktan yana olmalar覺 i癟in 癟al覺acaklar覺n s繹yleyerek TMMOB'un u an halktan kopuk olduunu s繹yledi.
Antalya'da makine m羹hendislii 繹rencisi olan Mehmet izmeci de Antalya'da 襤vme Dergisi'ne yap覺lan sald覺r覺y覺 anlatt覺. izmeci "TMMOB'un ge癟miini bilmesem Hitler'le akrabal覺覺 bulunan faist bir birlik olarak nitelendiririm; 癟羹nk羹 bize bu ekilde sald覺rd覺lar" dedi. Yine Antalya'da 繹renci gen癟liin bir bas覺n a癟覺klamas覺na sald覺ran polisin 6 繹renciyi g繹zalt覺na ald覺覺n覺 bunlardan birinin de makine m羹hendislii 繹rencisi olduunu ve odaya kay覺tl覺 olduunu s繹yleyen izmeci arkadalar覺na sahip 癟覺k覺lmas覺 i癟in oda y繹netimine gittiklerini; fakat y繹netimin, kendilerinden talepte bulunan 繹rencileri okul y繹netimine bildirerek haklar覺nda soruturma a癟覺lmas覺n覺 talep ettiklerini anlatt覺.
izmeci'nin ard覺ndan s繹z alan Umut Deveci 繹n羹m羹zdeki s羹rece K羹rt sorununun damgas覺n覺 vuraca覺n覺 s繹yleyerek, halklar aras覺na nifak tohumlar覺n覺n serpildiini s繹yledi. 襤naat m羹hendisi olan Ozan Demirci ise TMMOB y繹netiminin her zaman bask覺c覺 bir y繹n羹n羹n olduunu s繹yleyerek, anti-demokratik y繹ntemlerle 繹renci gen癟lii yok sayd覺覺n覺 s繹yledi.
Bir癟ok konumac覺n覺n daha s繹z ald覺覺 foruma TMMOB'un antidemokratik uygulamalar覺 damgas覺n覺 vurdu. Saat 17.00 civar覺nda forum sona erdi.
2007.12.07
Bu yaz覺 2771 kez okundu
Geri D繹n