| Ter繹rist Deil renciyiz!
Mula'da 繹renci gen癟lik 羹zerindeki bask覺lar, faist provokasyonlar ve ovenist sald覺r覺lar 26 Kas覺m 2007 Pazartesi g羹n羹, 繹renciler taraf覺ndan yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ile protesto edildi.

Sald覺r覺y覺 protesto eden d繹vizlerin de a癟覺ld覺覺, Mula s覺n覺rs覺zl覺k Meydan覺'nda yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Mirkan Halisdemir,
"lke genelinde estirilen 覺rk癟覺-oven hava kendini Mula'da da g繹stermitir. 2 hafta 繹nce 羹lk羹c羹 faistler iki bayan 繹renciyi belediye otob羹s羹 i癟erisinde s覺k覺t覺rm覺 "Siz ter繹ristsiniz" diyerek ve vurmaya 癟al覺arak indirmilerdir…
renciler, 羹lk羹c羹 faistler taraf覺ndan sokak ortas覺nda tacize, tehdide, sald覺r覺ya uruyorken, okullar覺na rahat gidemiyorken ve yine 羹lk羹c羹 katiller taraf覺ndan evleri talan覺yorken Mula Emniyet M羹d羹rl羹羹 ve Mula Valilii "Mula'da huzuru bozanlar cezas覺z kalmayacakt覺r" a癟覺klamas覺n覺 yaparken neden sat覺rlarla, silahlarla insan av覺na 癟覺kan bu eli kanl覺 katillere m羹dahale etmek yerine, hi癟bir su癟 ilemedii halde, keyfi bir ekilde 癟evik kuvvet polisini azg覺nca 羹zerlerine salarak 42 繹renciyi g繹zalt覺na al覺yor? renciler bandrol paras覺 ad覺 alt覺nda 10 ytl. 繹demedikleri i癟in 羹niversitelerine al覺nmayarak eitim haklar覺 engellenirken, ge癟tiimiz y覺llarda, sat覺rlarla ve d繹ner b覺癟aklar覺yla 羹niversite i癟erisinde 繹rencileri yaralayan 羹lk羹c羹 reislere nas覺l oluyor da Mula 羹niversitesi rekt繹rl羹羹 taraf覺ndan k覺z yurdundaki Internet kafenin iletmesi verilebiliyor?!
Yoksa 羹niversite y繹netimi taraf覺ndan 繹nlem almak i癟in 繹rencilerin yaralanmas覺 yetmiyor da 繹lmeleri mi bekleniyor?" diyerek, urad覺klar覺 hak gasplar覺n覺 protesto etti.
Yakla覺k 80 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺na, Mula Gen癟lik Dernei Giriimi, DPG, SGD, YDG, YGH kat覺ld覺. Ayr覺ca TKP ve DP'li 繹rencilerde destek verdi.

Bilindii gibi, bir s羹re 繹nce Mula'da kafe ve evlerden 42 kii haks覺z yere g繹zalt覺na al覺nm覺, g繹zalt覺 s羹resi boyunca fiili ve psikolojik ikenceye maruz kalm覺lard覺. Mula polisi de, bu g繹zalt覺lar s覺ras覺nda, PVSK ile verilen yetkileri t羹m pervas覺zl覺klar覺yla kullanm覺lar, "demokratikleen T羹rkiye'den", AKP'nin tam yetkiyle donatt覺覺 polis manzaralar覺n覺 t羹m ger癟ekliiyle yans覺tm覺lard覺.


BAKA B襤R N襤VERS襤TE

Ge癟tiimiz hafta, 襤zmir Dokuz Eyl羹l niversitesi G羹zel Sanatlar Fak羹ltesi rencileri taraf覺ndan organize edilen ve y羹r羹t羹len bir etkinlie be g羹n s羹resince ev sahiplii yapt覺.

Uzun s羹redir 羹niversitelerindeki sorunlar 羹zerinde tart覺an, ve bu sorunlara 癟繹z羹m 羹retmenin 羹lke sorunlar覺ndan ayr覺 d羹羹n羹lemeyeceinin fark覺nda olan 繹renciler ve baz覺 繹retim g繹revlileri, 羹niversite 繹rencilerinin 繹rg羹tlenme sorunlar覺 羹zerinde ne yap覺lmas覺 gerektiini bir etkinlik haftas覺 i癟inde tart覺maya a癟t覺lar.

19-23 Kas覺m tarihleri aras覺nda d羹zenlenen etkinliklerin ilk g羹n羹 gen癟 sanat癟覺lardan oluan Rest m羹zik grubunun konseri ile balay覺p "68'den G羹n羹m羹ze Gen癟lik Hareketleri" konulu panel ile devam etti.Yine gen癟 y繹netmen Bahriye Kabaday覺'n覺n film g繹steriminden sonra 繹renciler ile s繹ylei yapt覺覺 "B羹y羹k Bir Zap airi: Devrimci Gen癟lik K繹pr羹s羹" filminin g繹steriminden sonra "niversitede G羹ndelik Hayat ve Sosyolojisi" konulu forum ile etkinliklerine devam eden 繹renciler bir sonraki g羹n羹n etkinliklerine 繹renci-sanat癟覺lardan oluan Sokak Orkestras覺'n覺n ezgileriyle devam ettiler.

Haftan覺n en youn kat覺l覺m覺n覺n yaand覺覺 "Anayasal Bir Kurum Olarak YK" konulu panelde de GSF'nin konuklar覺 H羹samettin etinkaya, Av.zg羹r Y覺lmazer ve r.G繹r.Yal癟覺n Mergen idiler. Kuruluundan bug羹ne YK'羹n deerlendirilmesinden 繹te, anayasa kavram覺, 82 Anayasas覺, AKP h羹k羹metinin anayasa deiiklii komedisi ve Halk Anayasas覺 kavramlar覺n覺n tart覺覺ld覺覺 panelde 繹rencilerin kat覺l覺m覺, gen癟liin kendi sorunlar覺na ve yar覺nlar覺na sahip 癟覺k覺覺n覺n da bir g繹stergesi idi.

Lindsay Anderson'a ait "襤F" filminin g繹steriminin ard覺ndan d羹zenledikleri forumda GSF niversitede rg羹tlenme Sorunlar覺 konu bal覺kl覺 forumda g羹n羹m羹z gen癟liinin ve 繹zelde kendilerinin 繹rg羹tlenme sorunlar覺n覺 ve 繹rg羹tlenme modellerini tart覺arak kendi fak羹ltelerine en uygun 繹rg羹tlenme modelini yakalamak y繹n羹nde 繹nemli ad覺mlar att覺.

Haftan覺n son g羹n羹ne GSF Sinema TV B繹l羹m羹 繹rencilerinin kendi 羹retimi olan
Anket Filminin g繹sterimiyle baland覺 ve Baka Bir niversite M羹mk羹n forumu ile devam edildi.

Grup G羹n覺覺覺'n覺n sahne ald覺覺 kapan覺 konseri ile etkinlik haftas覺 bitirildi. niversitelilerin etkinliklerde net olarak 羹zerinde fikir birliine vard覺klar覺 sonu癟 en k覺sa zamanda anti-faist, anti-ovenist, anti-cinsiyet ay覺r覺mc覺, ve t羹m fak羹lteyi kapsayacak ekilde bir birlik oluturma karar覺 al覺nd覺.

Bu s羹re癟te kendilerini yaln覺z b覺rakmayan t羹m kii ve kurumlara teekk羹r ettiklerini belirten GSF 繹rencileri ve arat覺rma g繹revlileri bu etkinlik s羹recinde yanlar覺nda olan 襤zmir Gen癟lik Dernei 羹ye ve 癟al覺anlar覺na da teekk羹r ettiler.


Adana Gen癟lik Dernei'n覺n 23 Kas覺m g羹n羹 yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

"BASINA VE KAMUOYUNA;

RET襤M GREVL襤S襤N襤N YOLU NERES襤!

23 Kas覺m 2007 tarihinde ukurova niversitesi Ceyhan Meslek Y羹ksekokul'unda g繹rev yapan retim G繹revlisi Ali G繹kolu Adana Gen癟lik Dernei 羹yesi olan Hazal KILAVUZ'u s覺nav esnas覺nda tehdit etmitir.

Ali G繹kolu: "Ya o yolu se癟ersin ya bu yolu se癟ersin." demi arkada覺m覺zda bunun 羹zerine "Buna ben karar veririm, bu sizi ilgilendirmez."demesi 羹zerine "o zaman sana 30 veririm" dedi.

Ali G繹kolu'nun yol diye bahsettii Adana Gen癟lik Dernei'nin 繹renci gen癟liin akademik, bilimsel, paras覺z eitim m羹cadelesidir.

Peki Ali G繹kolu'nun "yolu" neresidir?

retim g繹revlisi Ali G繹kolu okulun ilk g羹nlerinde dersine giren 繹rencilerine " siyasetle uramayacaks覺n覺z, parti-dernee bal覺 olmayacaks覺n覺z, k覺z yada erkek arkada覺n覺z olmayacak" demi ve bunlara uymayanlar覺 da dersde b覺rakaca覺n覺 s繹ylemitir.

rencilere tehditle nasihat 癟eken Ali G繹kolu'nun ise "k覺z 繹rencilerine kar覺 hassasiyeti" t羹m 繹renciler taraf覺ndan bilinmektedir

retim g繹revlisi olmak her eyden evvel ayd覺n olmakt覺r. rencilere 繹rnek olmakt覺r. Ama Ali G繹kolu 羹lkemizde pek 癟ok 繹rnei ile kar覺lat覺覺m覺z gibi bize "hakk覺n覺z覺 aramay覺n, 繹rg羹tl羹 olmay覺n, d羹羹nmeyin, sorgulamay覺n, ben ne dersem onu yap覺n" demektedir. Onun yolu budur.

Biz Adana Gen癟lik Dernei olarak Ali G繹kolu'nun bize sunduu yolu kabul etmiyoruz.

Bu yola binlerce gencimizi s羹r羹kleyerek geleceklerini 癟ald覺lar. Ortaya arat覺rmayan, d羹羹nmeyen, sorgulamayan bir gen癟lik 癟覺kard覺lar.
Biz buna kar覺 y覺llard覺r m羹cadele ediyoruz.

Yaanan bu 繹rnekte bir kez daha g繹r羹lm羹t羹r ki bizim yolumuz gen癟lik i癟in doru olan覺d覺r. Bizim yolumuz; demokratik-akademik-paras覺z bir eitimin yoludur. Ve yolumuza 繹retim g繹revlisi Ali G繹kolu'yu 癟a覺r覺yoruz. Bir an evvel bu yoldan vazge癟melidir.

Yaas覺n Paras覺z,Akademik,Bilimsel,Demokratik niversite M羹cadelemiz!

Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz!

GENL襤K FEDERASYONU
ADANA GENL襤K DERNE襤"


Kocaeli Gen癟lik Dernei'n覺n 23 Kas覺m g羹n羹 yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

"BASINA VE KAMUOYUNA

16 Kas覺m 2007 tarihinde Gen癟lik Federasyonu'na bal覺 襤zmir Gen癟lik Dernei Bakan覺 mit obanolu, 襤zmir polisinin komplosu 羹zerine g繹zalt覺na al覺nm覺 ve tutuklanarak, K覺r覺klar F tipi Hapishanesi'ne koyulmutur.

Polisin artan yetkileri, devrimci-demokrat insanlara komplolar kurmay覺 da getiriyor olacak ki arkada覺m覺z mit obanolu su癟suz yere bir anda g繹zalt覺na al覺n覺yor ve tutuklan覺yor. Akabinde demokratik kurumlar ve devrimci- demokrat insanlar覺n evleri bas覺l覺yor; 襤zmir polisi kentte ter繹r estiriyor. Bug羹ne kadar gen癟liin artan sesi ve muhalefeti 羹lkemizdeki oligariyi oluturan kesimleri her daim rahats覺z etmi ve etmektedir. Gen癟lik bug羹ne kadar YK, faist sald覺r覺lar ve d羹zenin dayatmalar覺 gibi bask覺 ara癟lar覺yla sindirilmeye ve d羹羹nmeyen, sorgulamayan, 羹retmeyen insanlar haline getirilmek istenmektedir. Fakat bizler Gen癟lik Federasyonu b羹nyesinde birlemi gen癟ler olarak, geleneimizden ald覺覺m覺z g羹癟le d羹zenin t羹m bu dayatmalar覺na kar覺 direndik ve direnmekteyiz. 襤te tam bu durumdan dolay覺 d羹zenin bek癟ileri hakk覺m覺zda komplolar kurmakta ve adice g繹zalt覺lar yap覺p bizleri F tiplerine kapatmaktad覺r. Ancak buradan bir kez daha belirtmek gerekir ki bu komplolar boad覺r, gen癟lik bu komplolar覺 boa 癟覺karmas覺n覺 bilmi ve hi癟bir zaman bu durumdan dolay覺 y覺lmam覺t覺r. D羹羹ncelerini ve inan癟lar覺n覺 her durum ve koulda savunmu ve yaym覺t覺r.

Bizler Kocaeli Gen癟lik Dernei olarak buradan bir kez daha uyar覺yoruz, d羹zenin bu dayatma ve sindirme politikalar覺 bizleri y覺ld覺rmam覺 ve y覺ld覺rmayacakt覺r. Tutuklu bulunan arkada覺m覺z derhal serbest b覺rak覺lmal覺 ve polisin yetkileri derhal k覺s覺tlanmal覺d覺r. Bu durumun sorumlular覺 bulunmal覺 ve cezaland覺r覺lmal覺lard覺r. Bask覺lar bizi y覺ld覺ramaz.

GENL襤K FEDERASYONU
KOCAEL襤 GENL襤K DERNE襤"
2007.12.01
Bu yaz覺 3446 kez okundu
Geri D繹n