| Nurtepe'de Halk Anayasas覺'n覺 Tart覺t覺
Anayasa deiikliinin g羹ndeme geldii g羹nden itibaren Emperyalizmin Ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m iar覺yla halk i癟in anayasay覺 tart覺t覺ran HC Nurtepe'de halk toplant覺s覺 yapt覺.

Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi 25 Kas覺m 2007 Pazar g羹n羹 Nurtepe'de Halk Aanayasas覺'n覺 Tart覺覺yor ad覺yla halk toplant覺s覺 yapt覺.
14.30'da Arkada Cafe'de balayan toplant覺ya yakla覺k 180 kii kat覺ld覺.
Konumac覺lardan zg羹r T羹rk a癟覺l覺 konumas覺nda, sivil ve demokratik bir anayasa yapacaklar覺n覺 s繹yleyenlerin halk覺n hi癟bir kurumuna DK'lere sormadan kapal覺 kap覺lar ard覺nda ABD ve AB ile g繹r羹meler yaparak haz覺rl覺klar yapmas覺 halk i癟in bir anayasa olmayaca覺n覺 ve demokratik olmayaca覺n覺 g繹stermektedir. Anayasa emperyalist tekellerin ve onun ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺 i癟in deitiriliyor. Biz bug羹n halk i癟in anayasa nas覺l olmal覺y覺 tart覺aca覺z burada, diyerek s繹z羹 HC'羹n Anayasa Tasla覺n覺 anlatmas覺 i癟in Nursel Demird繹羹c羹'ye verdi.

Nursel Demird繹羹c羹 halk i癟in anayasan覺n var olan d羹zende m羹mk羹n olmad覺覺na ama hayal de olmad覺覺na, m羹cadele ile kurulabileceine deinerek halk i癟in anayasa tasla覺n覺n ilk maddesinde devletin t羹m uluslardan halk i癟in olaca覺 maddesini okudu. Ard覺ndan ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi konular覺n覺n anayasa tasla覺nda yer ald覺覺 boyutuyla a癟t覺 ve temel sorunlar覺m覺z olan YOKSULLUK VE YIKIMLAR, sal覺k sorunlar覺n覺n nedenlerini, bu d羹zende bu sorulara cevap 羹retilmeyeciini anlatarak alternatif 癟繹z羹m羹 ortaya koydu. Yeni anayasa deiikliiyle yoksulluun daha da artaca覺na Kentsel D繹n羹羹m Yasas覺'yla evlerimizi y覺kacaklar覺na deindi.

Haklar ve zg羹l羹kler b繹l羹m羹nden eitim hakk覺, inan癟 繹zg羹rl羹羹 b繹l羹mlerini ve Ulusal sorun konusunu ele alarak konumaya zg羹r T羹rk devam etti. 襤nan癟 繹zg羹rl羹羹 b繹l羹m羹nde alevilie deinildiinde, dinleyicilerden de s繹z al覺p konuanlar oldu. 襤ktidar覺n alevi halk覺n inanc覺n覺 tan覺mad覺覺n覺 asimile etmeye 癟al覺t覺覺n覺 bu oyuna gelmemek gerektiinin vurguland覺覺 konumalar ayn覺 zamada halktan bir d羹zen i癟in m羹cadele etmek gerektiinin vurgusu yap覺ld覺. Kar覺l覺kl覺 konumalarla ve s繹z almalarla canlanan toplant覺 Nursel Demird繹羹c羹'n羹n ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in b繹yle bir anyasa i癟in 繹rg羹tlenmek ve m羹cadele etmek gerekir vurgusu yapt覺覺 toparlama konumas覺 ile sona erdirildi.


BACILAR'DA HALK ANAYASASI PANEL襤 ENGELLEND襤

AKP'nin polisi halk覺n kendi anayasas覺n覺 tart覺mas覺na tahamm羹l edemiyor. Bu tahamm羹ls羹zl羹羹n son 繹rnei Bac覺lar'da yaand覺. Bac覺lar'da Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan yap覺lacak olan "Halk Anayasay覺 tart覺覺yor" konulu panel polisin engellemesi sonucunda ertelendi. Malatya Ak癟ada 襤l癟esi K羹recikliler Dernei'nde yap覺laca覺 duyurulan panel, dernek y繹netiminin polisler taraf覺ndan tehdit edilmesi nedeniyle yap覺lamad覺.

Yaanan bu engelleme ile ilgili bug羹n saat 16.00'da panelin yap覺laca覺 yer olan Malatya Ak癟ada 襤l癟esi K羹recikliler Dernei Bac覺lar ubesi 繹n羹nde HC taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. "Anayasay覺 halk覺n tart覺mas覺 engelleniyor" diyerek yap覺lan a癟覺klamada,

"AKP yeni bir anayasa yapma iddias覺nda. Fakat AKP'nin anayasas覺nda ne yeni olan bir ey var ne de halka dair, halk i癟in olan bir ey var. AKP'nin anayasas覺 halk覺n s繹m羹r羹s羹n羹n ve halka kar覺 bask覺 ve iddetin devam覺n覺n resmi g羹vence alt覺na al覺nd覺覺 bir anayasad覺r. AKP'nin anayasas覺 bir avu癟 s繹m羹r羹c羹n羹n anayasas覺d覺r.

Bu y羹zdendir ki AKP'nin ve t羹m dier d羹zen g羹癟lerinin halk覺n anayasas覺n覺n deil tart覺覺lmas覺na, g羹ndeme getirilmesine dahi tahamm羹l羹 yoktur! Onlar覺n anayasas覺nda halka dair hi癟bir ey olmad覺覺 i癟in, halk覺n da anayasa tart覺malar覺n覺n d覺覺nda tutulmas覺 gerekir!"
denilerek AKP iktidar覺n覺n halk覺 yok sayan tutumu anlat覺ld覺.

Devam覺nda "Bizler bug羹n burada halk覺n anayasas覺n覺 konuup tart覺mak 羹zere topland覺k. 羹nk羹 bizler halk覺z. 羹nk羹 bizler bir avu癟 s繹m羹r羹c羹n羹n deil, halk覺n iktidar覺n覺 istiyoruz. Halk覺n emeinin, halk覺n k羹lt羹r ve geleneklerinin deer bulduu yar覺nlar覺 istiyoruz. Emperyalizmin her t羹r yozlat覺rma ve deersizletirme politikalar覺n覺n ge癟ersiz olduu, halklar覺n karde癟e ve birlik beraberlik i癟inde yaad覺覺 bir gelecek istiyoruz.

B繹ylesi bir gelecek 繹zlemi i癟inde ve bu gelecei kendi ellerimizle yarataca覺m覺z iddias覺yla demokrasi m羹cadelesi i癟indeyiz, temel hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veriyoruz. Halk覺n anayasas覺n覺 yayg覺n bir bi癟imde tart覺mam覺z ve bu tart覺may覺 en geni halk kesimlerine yayma 癟abam覺z da bu y羹zden ve bu m羹cadelemizin bir par癟as覺d覺r."
denildi.

Ve sonras覺nda da "Bug羹n burada bir kez daha g繹rd羹k ki, bu 羹lkede en temel haklar覺m覺z覺 kullanmam覺z bile ayr覺ca m羹cadele etmeyi gerektiriyor. Ayr覺ca bedel 繹demeyi gerektiriyor. 羹nk羹 bug羹n burada halk覺n kat覺l覺m覺yla yapaca覺m覺z anayasa konulu toplant覺, yasal hi癟bir dayana覺 olmaks覺z覺n, hi癟 de yabanc覺s覺 olmad覺覺m覺z y繹ntemlerle, bask覺 ve tehdit yoluyla engellenmitir. Dernekler masas覺 taraf覺ndan, K羹recikliler Dernei yetkililerine, bug羹n burada bu toplant覺n覺n yap覺lmas覺 durumunda derneklerinin kapat覺laca覺 s繹ylenmi ve g繹zda覺 verilmitir. Buna hi癟bir haklar覺 ve yasal hi癟bir gerek癟eleri olmad覺覺 halde.

Fakat bask覺lar, tehditler bizi y覺ld覺ramayacak. Biz her koulda halk覺n anayasas覺n覺 tart覺mak ve halk覺n anayasas覺n覺 yapmak i癟in m羹cadele etmeye devam edeceiz."
s繹zleriyle bask覺 ve engellemelere ramen m羹cadelenin s羹rd羹r羹lecei kararl覺l覺覺 vurguland覺.

Dede Altun taraf覺ndan okunan bas覺n a癟覺klamas覺n覺n 繹ncesinde ve sonras覺nda "Bask覺lar bizi y覺ld覺ramaz", "Halk覺n anayasas覺 engellenemez", "Halk覺z hakl覺y覺z kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺. "Halk i癟in anayasa tart覺覺yoruz" pankart覺 ve d繹vizlerin a癟覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺na yakla覺k 80 kii kat覺ld覺.
2007.11.26
Bu yaz覺 2684 kez okundu
Geri D繹n