| Halk Anayasas覺'n覺n Tan覺t覺m Eylemleri
Adana'n覺n Akkap覺 Mahallesindeki bir kahvehanede 14 Kas覺m aramba g羹n羹 Halk Anayasas覺 Tasla覺 tart覺覺ld覺.
Toplant覺ya balamadan 繹nce akirpaa Temel Haklar Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n 繹ncelikle kendilerini tan覺tt覺lar ve T羹rkiye genelinde bulunan derneklerin faliyetlerinden bahsetti. Ard覺ndan s繹z羹 Adana Temel Haklar Bakan覺 emsettin Kalkan ald覺.

Kalkan; "Biliyoruz ki ge癟tiimiz g羹nlerde bir referandum yap覺ld覺 bu referandum da denildi ki anayasay覺 halk se癟ecek. Ama bu g羹n hangimiz i癟imizden gelerek kulland覺k oylar覺. Bir 癟ok kii para cezas覺 almamak i癟in oy kulland覺. Sivil anayasa diye bahsediyorlar ama 12 Eyl羹l Anayasas覺'ndan farks覺z hatta daha bask覺c覺 maddeleri var. Tarihe d繹n羹p bakt覺覺m覺zda bug羹ne kadar 4 anayasa deisiklii yap覺lm覺t覺r bunlar覺n en demokrat覺 61 Anayasas覺'd覺r. O anayasan覺n insanlara 癟ok bol geldii gerek癟esiyle kald覺rm覺lard覺r. Daha sonras覺nda bir 12 Eyl羹l Askeri Cuntas覺yla birlikte 82 Anayasas覺'n覺 koymular. Bug羹n ise sivil anayasay覺 g羹ndeme getirmilerdir. Bu anayasan覺n sivil olabilmesi i癟in bu anayasay覺 sivil halk覺n haz覺rlamas覺 gerekiyor. Ama bu anayasay覺 halk haz覺rlamad覺, AKP'nin bir araya getirdii 羹癟 d繹rt prof繹s繹r haz覺rlam覺t覺r. Nas覺l oluyorda b繹yle bir anayasa sivil bir anayasa oluyor."dedi ve mahalle halk覺ndan birisi;
"bizim bu anayasay覺 yapabilmemiz i癟in 癟ok iyi bir g羹癟 olmam覺z gerekmiyor mu? Ama bug羹n b繹yle bir g羹癟 yok ve 12 Eyl羹l 繹ncesinde ki gibi bir halk覺n olmas覺 gerekiyor." dedi.
Kalkan; "Evet doru s繹yl羹yorsun bizde bunu yapmaya 癟al覺覺yoruz. Bu sadece benimle olacak bir ey deil senin benim 癟evremizdeki herkesin bu 癟al覺maya kat覺larak yapaca覺m覺z bir eydir. Bizler 繹rg羹tlenirsek bizler birleirsek ancak bir eyler yapabiliriz" dedi.
Mahalle halk覺ndan baka birisi; "evet doru s繹yl羹yorsunuz bug羹n mahallemize bakt覺覺m覺zda "Uyuturucu, Fuhu" alm覺 ba覺n覺 gidiyor ve hi癟 kimse buna bir dur demiyor. Kalkan; "Evet yaad覺覺m覺z d繹neme bakt覺覺m覺zda 12-13 ya覺ndaki 癟ocuklar覺m覺z bile art覺k uyuturucu kullanmaktad覺r. Bunlar bizlerin 癟ocuklar覺 eer ki bu 癟ocuklara bizler sahip 癟覺kmazsak hi癟 kimse sahip 癟覺kmaz. Bug羹n komumuzun 癟ocuu kullun覺yorsa bunu yar覺n bizim 癟ocuumuzun kullanmayaca覺n覺n garantisi yok. Onun i癟in bu konularda duyarl覺 olal覺m. Bu anayasada uyuturucu sorununun 癟繹z羹m羹 i癟in bir madde var m覺, yok 癟羹nk羹 AKP uyumu beyinler istiyor. D羹羹nmeyen, soru sormayan insanlar istiyor. Bunun i癟in bu sorunlar bu sistemde 癟繹z羹lemez. Bu sorunlar覺 ancak halk覺 bir araya gelerek ve kendi anayasas覺n覺 yaparak 癟繹zebilir."dedi ve s繹zlerini sonland覺rd覺.
Daha sonra T羹rkiye genelindeki derneklerin faaliyetleri anlat覺ld覺. Saat 16.20'da balayan halk toplant覺s覺 yakla覺k 25 kiinin kat覺l覺m覺yla, sohbet niteliinde saat 17.40'da sona erdi.


DERS襤M' DE ANAYASA FORUMU

Dersim HC Temsilcilii 11 Kas覺m g羹n羹 Belediye Konferans Salonunda "Halk 襤癟in Anayasay覺 Tart覺覺yoruz" adl覺 bir forum d羹zenledi. Foruma konumac覺 olarak DTP 襤l Bakan覺 Murat POLAT, EMEP 襤l Bakan覺 H羹seyin TUN, ada Hukuk癟ular Dernei Genel Sekreteri Sel癟uk KOZAALI ve HC temsilcisi Murat KAYMAZ kat覺ld覺.

Av.Behi癟 ACI'n覺n yerine rahats覺zl覺覺ndan dolay覺 kat覺lamad覺覺 panele Av. Sel癟uk KOZAALI kat覺l覺rken; konumac覺 olarak kat覺lacak olan Tunceli Baro Bakan覺 zg羹r Ula KAPLAN ve Av. H羹seyin AYGN taziyeleri olduundan dolay覺 kat覺lamad覺lar. Ayr覺ca Pertek Belediye Bakan覺 Kenan ET襤N kat覺lamayaca覺n覺 bildirerek 繹z羹r diledi. Hozat Belediye Bakan覺 Cevdet KONAK ise; Anayasa, toplumsal kesimleri birletiren, uzlat覺ran, halklar覺 bir arada tutan temel olgudur. Anayasan覺n, tekelci sermayenin insiyatifinde deil, halka dayal覺, halk覺n kat覺l覺m覺n覺 salayan, demokratik, 繹zg羹rl羹k癟羹, eitlik癟i olmas覺 gerektiini vurgulayan bir mesaj yollayarak kat覺lamayaca覺n覺 bildirdi.

"Ba覺ms覺z, Demokratik Bir lke 襤癟in Halk Anayasas覺n覺 Yapal覺m" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 forum Elif AKKURT'un sunumuyla balad覺. "Anayasa yaln覺zca akademisyenlerin, birka癟 profes繹r羹n ii deildir. Anayasalar覺 halk覺n yapabileceine inan覺yoruz. Biz sosyalistlerin, demokratlar覺n, as覺l devrimcilerin iidir." diyerek s繹z羹 HC temsilcisi Murat KAYMAZ'a b覺rakt覺.
KAYMAZ "AKP neden b繹yle bir anayasaya bavurmutur" diyerek 繹yle devam etti, "Emperyalist tekellerin ihtiya癟lar覺ndan dolay覺 b繹yle bir anayasaya bavurulmu; "sivil" "demokratik" bir anayasa yapaca覺z diyen AKP devlet i癟inde iktidar覺n覺 g羹癟lendirme tela覺ndad覺r. Bu anayasa emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerin ideolojisini ta覺d覺覺ndand覺r ki 12 Eyl羹l Anayasas覺'ndan farkl覺 deildir. AKP halk kitlelerinin i癟inde olaca覺 bir anayasa haz覺rlamak yerine "herkes kendi iine baks覺n" diyerek emperyalist tekellerin deien ihtiya癟lar覺 繹n羹ndeki engelleri kald覺racak bir anayasa haz覺rlamaktad覺r. Bir yandan anayasaya her kesimi dahil edeceiz derken dier yandan d羹羹ncelerini belirtenlere sald覺rmaktad覺r. Haz覺rlanmakta olan anayasada ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve halk vurgusu yoktur. Biz halk覺n sorunlar覺n覺, ba覺ms覺zl覺覺, demokrasiyi temel alan bir anayasa tasla覺 haz覺rlad覺覺m覺z i癟indir ki sald覺r覺lara maruz kal覺yoruz. Bu sald覺r覺lara kar覺 ilerici, yurtsever, devrimci t羹m kesimi ba覺ms覺zl覺覺, demokrasiyi esas alan bir birliktelik cephesi oluturmak i癟in HC' 羹n haz覺rlad覺覺 anayasa tasla覺 癟er癟evesinde birlemeye 癟a覺r覺yoruz" dedi.

HC temsilcisinin ard覺ndan s繹z alan DTP il bakan覺 Murat POLAT; K羹rtlerin kendi kimlik, k羹lt羹r ve inan癟lar覺n覺 yaayabilecekleri 繹zg羹r bir ortam olmad覺覺n覺 vurgulad覺. POLAT unlara deinerek ne istediklerinden bahsetti. "Toplum AKP'nin demokrat y羹z羹ne aldanarak iktidar yapm覺t覺r. Ancak AKP h羹k羹meti sivil bir anayasa haz覺rlayaca覺z derken 羹癟 temel olgudan uzak kalm覺t覺r. "Demokrasisiz, K羹rts羹z ve Kad覺ns覺z" bir anayasa haz覺rlamaktad覺r. K羹rtlerin inan癟 ve kimliklerini 繹zg羹rce yaayaca覺 bir ortam bulunmamaktad覺r. 12 Eyl羹l Anayasas覺 tam bir kar覺 devrim anayasas覺d覺r. Ama u an haz覺rlanmakta olan anayasa da demokrasiden uzak, K羹rt sorununu ele almayan, kad覺nlara hi癟bir ekilde s繹z hakk覺 tan覺mayan bir anayasad覺r. .….
Neoliberal bir anayasa haz覺rlanmak isteniyor. TC H羹k羹metinde farkl覺 k羹lt羹r ve inan癟lar覺 tan覺mama d羹羹ncesi hakimdir. AKP' de mmet癟ilik anlay覺覺yla K羹rtleri 襤nkar ediyor, T羹rk uluslu bir anayasa haz覺rl覺yor. Bizler DTP kongresinden sonra demokratik 繹zerklii net bir ekilde ortaya koyduk. Fakat bunu yanl覺 yorumlayanlar var. Bizim istediimiz ayr覺 bir devlet deildir, Cumhuriyet i癟erisinde farkl覺 dil ve k羹lt羹rlerinde tan覺nmas覺n覺 istiyoruz. Yeni haz覺rlanacak anayasa i癟erisinde K羹rtlerin dil ve k羹lt羹rlerini yaamas覺n覺 garanti alt覺na al覺nacak d羹zenlemeler yap覺lmas覺n覺 istiyoruz" diyerek s繹z羹 EMEP il bakan覺 H羹seyin TUN' a b覺rakt覺.
S繹z alan TUN "Ba覺ms覺z, demokratik bir 羹lke olmadan u ya da bu maddeler deitirilerek anayasa yap覺lamaz" dedikten sonra 繹yle devam etti. "1921 Anayasas覺 demokratik bir anayasad覺r. T羹rkiye topraklar覺 羹zerinde yaayan halklar 羹lkemizi igal edenlere kar覺 ba覺ms覺zl覺k sava覺 vermitir. 1921 Anayasas覺 bu koullar alt覺nda haz覺rlanm覺t覺r. Ne zaman ki misak-i milli s覺n覺rlar覺 癟izildi o zaman tek millet tek kimlik edebiyat覺 yap覺lmaya balanm覺t覺r. Biz 25 y覺ld覺r askeri bir anayasa ile y繹netiliyoruz. O y羹zden sivil bir anayasa askeri anayasay覺 amal覺d覺r. Bu da bu koullarda uygun deildir. Anayasalar toplumun kendi i癟erisinde 癟繹zd羹羹, kazan覺lm覺 haklar覺n ka覺t 羹zerine getirilmesidir. Bizim anayasam覺z

1-) Halk覺n bir arada karde癟e yaayabilmesi, K羹rt- T羹rk halklar覺n覺n eit olmas覺 ve anayasaca g羹vence alt覺na al覺nmal覺d覺r.
2-) Herkes inan癟 繹zg羹rl羹羹ne sahip olmal覺d覺r. Devletin dini olmamal覺d覺r. Aleviler i癟inde inan癟 繹zg羹rl羹羹 salanmal覺d覺r.
3-) T羹rkiye ekonomisi IMF' ye bal覺 bir ekonomidir. 18 ya覺n覺 doldurmu her yurttaa i g羹vencesi salanmal覺 ii olmayanlara ise yard覺mc覺 olunmal覺d覺r.
4-) Bu 羹lkede bir ekilde fikir beyan etmek su癟 say覺lmaktad覺r. Bu nedenle insanlar覺n 繹zg羹rce d羹羹ncelerini a癟覺klayabilecekleri, fikir 繹zg羹rl羹羹n羹n olduu bir anayasa haz覺rlanmal覺d覺r."

Son olarak HD Genel Sekreteri Sel癟uk KOZAALI anayasa hakk覺ndaki d羹羹ncelerini belirtti. KOZAALI "bug羹ne kadar yap覺lan t羹m anayasalar asker taraf覺ndan haz覺rland覺覺 i癟in; dolay覺s覺yla bu 羹lkede anayasa yapmak sivil bir i deildir" diyerek anayasa hakk覺ndaki d羹羹ncelerine 繹yle devam etti. "Bu nedenle haz覺rlanmakta olan anayasaya sokulacak hi癟bir madde hayat覺m覺z覺 deitirmeyecektir. lkede eitimden sal覺a, isizlikten kentsel d繹n羹羹me, ormanlardan bar覺nmaya kadar her alanda 繹zelletirme politikas覺 hakimdir. Bunun i癟in yap覺l覺p bitirilen iler yasalara al覺naca覺ndan iktidar taraf覺ndan yeni bir anayasaya ihtiya癟 duyuluyor.

Bizler bu anayasada s繹z sahibi deiliz, kendi yaam覺m覺z覺n d覺覺nda g繹r羹yoruz. Ancak 繹zne olabildiimizde m羹dahil olabiliyoruz. K羹rtler ve siyasal 襤slamc覺lar 繹zne olabildiklerinden eriat ve b繹l羹c羹l羹k korkusu yarat覺l覺yor. Bununla beraber 繹n羹m羹zdeki s羹re癟te yeni zamlar, 繹zelletirmeler, 繹l羹mler ve k覺y覺mlar yaanacakt覺r. Soka覺 bitirmeye 癟al覺覺yorlar. Meydanlara inip soka覺 ele ge癟irmeliyiz. Bu noktada HC' 羹n anayasa tasla覺 ilerici kesimlerin hay覺r diyemeyecei maddeler doludur. Bu taslak zemininde birleerek ortak bir cephe oluturulabilir.

Anayasa tasla覺n覺n iktidar覺n anayasas覺na kar覺 bir alternatif olduunu, yap覺lan 癟al覺malarla halk nezninde hayat bularak tart覺覺lmaya balanm覺t覺r.Ayr覺ca anayasa tasla覺n覺n toplat覺lmas覺na itiraz eden avukatlardan olduunu belirtti. Son olarak 15 y覺ld覺r devrimcilerin avukatl覺覺n覺 yapt覺覺n覺, bir 癟ok davaya da ( Hrant D襤NK, emdinli, Malatya) m羹dahil olduunu, bundan sonrada m羹dahil olarak deil de san覺k avukatl覺覺 yapabilmek istediini s繹yledi.

Av. Sel癟uk KOZAALI'n覺n konumas覺n覺n bitiminde dinleyicilerin sorular覺 cevaplanarak panel sona erdirildi. Genel olarak foruma kat覺lan kitlenin konumalar覺 dikkatle dinledii g繹zlemlenmitir. Foruma 250 kii kat覺ld覺.

Ayr覺ca polisin foruma kat覺l覺m覺 engellemeye y繹nelik provakatif uygulamalar覺 oldu. Salon giriinde sivil polisler taraf覺ndan arama yap覺l覺p, kimlik kontrol羹 yap覺lm覺t覺r. Bu keyfi uygulamaya itiraz edildiinde daha da keyfi davran覺larak kat覺l覺m覺 engellemeye ve insanlar覺 ter繹rize etmeye 癟al覺t覺lar. Yine salonda bulunan TM polisleri taraf覺ndan belirli kiilerin fotoraflar覺 癟ekilerek fileme uygulamas覺 yap覺lm覺t覺r.


Elaz覺 Temel Haklar'da Panel

Elaz覺 Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nde "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" kampanyas覺 癟er癟evesinde bir panel ger癟eklerletirildi.

9 Kas覺m Cuma g羹n羹 dernek binas覺nda yap覺lan panele yakla覺k 40 kii kat覺ld覺. Panelde konumac覺 olarak Ovac覺k Eitim-Sen 羹yesi Mehmet Ali Aslan ve Elaz覺 HC temsilcilii ad覺na Sakine geyik kat覺ld覺.
Panelist olarak kat覺lacak Av. Behi癟 Ac覺 ise rahats覺zl覺覺ndan dolay覺, doktor kontrol羹nden ve doktorlar覺n izin vermemesinden kaynakl覺 kat覺lamad覺. G繹ndermi olduu CD ile "kendi anayasam覺z覺 kendimiz yapabiliriz. Bir grup elit kesimin ii deil, b羹t羹n halk kesimlerinin talepleri var bunun i癟in bir araya gelmeliyiz kendi anayasam覺z覺 yapmal覺y覺z" diyerek panele k覺sa g繹r羹nt羹leriyle kat覺ld覺.
Panelin a癟覺l覺 konumas覺n覺 yapan Elif Akkurt ise Anayasa tart覺malar覺ndan bahsederek bizlerde kendi sesimizi duyurmaya 癟al覺覺yoruz. B繹yle bir taslakla halk覺m覺z覺n kar覺s覺na 癟覺k覺yoruz. As覺l s繹yleyecek s繹z羹 olanlar bizleriz. Ve haz覺rlanan bu taslak ise m羹cadelemize 癟ar覺d覺r diyerek s繹z羹 Elaz覺 HC Temsilcii ad覺na konuan Sakine geyik'e verdi.
Anayasa nedir, nas覺l yap覺lmal覺, neleri i癟ermeli konusunda bilgi vererek AKP'nin bir anayasa 癟al覺mas覺n覺n i癟inde olduunu s繹yledi. Halk覺n istek ve taleplerinin yer olmayaca覺, halk覺n deil egemenlerin anayasas覺 olaca覺n覺 ve 82 Anayasas覺'ndan farks覺z bir anayasa olaca覺n覺 s繹yledi. "Yine halk覺m覺z覺n pay覺na a癟l覺k, yoksulluk, isizlik bask覺 ve ikence d羹ecek. lkemiz ba覺ms覺z, 繹zg羹r ve demokratik bir 羹lke olmad覺覺 i癟in halk覺n anayasas覺 olmad覺 olmayacak. Bizler halk覺m覺z覺n ve kendimizin olan anayasay覺 yapabiliriz ve yapm覺 olduunuz anayasa tasla覺 bu m羹cadelenin yolunu g繹steriyor. B繹yle bir d羹nyada yaamak istediimizi i癟iler, memurlar, 繹renciler, k繹yl羹ler, yoksul halk olarak hayk覺ral覺m" dedi.
Konumas覺na uluslar覺n kendi kaderini hakk覺 ve K羹rt sorununun 癟繹z羹m羹 ad覺 alt覺nda B繹l羹m:4 taslaktan okunarak 羹lkemizde yaanan K羹rt sorunu nedir, neler yaan覺yor ve nas覺l 癟繹z羹lmeli 羹zerine deerlendirmeler yapt覺. Yine taslakta B繹l羹m: 9 da okunarak halk覺n y繹netimde s繹z sahibi olmas覺 gerektiinden bahsedildi. Daha sonra Ovac覺k Eitim-Sen 羹yesi olan Mehmet Ali Aslan'a s繹z hakk覺 verdi.
Aslan ise AKP neden 繹yle bir anayasa deiikliine gidiyor, emperyalizm ve ibirlik癟ileri istek ve talepleri daha rahat kar覺layacaklar覺 ve zaman kaybetmeyecekleri bir anayasa istiyor ve AKP kendi kadrolar覺n覺 koruyaca覺 bir anayasa 癟覺karacakt覺r. O y羹zden i癟ilerin, memurlar覺n halk覺n anayasas覺 olmayacak diyerek, 70'lerden bu yana kapitalizmin yaratt覺覺 krizlerden bahsederek, emperyalizmin 羹lkemize dayatt覺覺 politikalardan bahsetti.
Genel Sal覺k Sigortas覺 ve kamu alan覺nda getirilecek olan kamu reformu ad覺 alt覺nda yaanacak sorunlardan ve neden kar覺 癟覺k覺ld覺覺ndan bahsetti. Eitim alan覺nda devlet as覺l olarak paras覺z ve bilimsel bir eitim vermeli dedii konumas覺nda YK, YK'羹n uygulamalar覺 ve YK'羹n kald覺r覺laca覺n覺 ancak bunun bir isim deiiklii olduunu s繹yleyerek bu kurumun t羹mden kald覺r覺lmas覺 gerektiini s繹yleyerek soru cevap k覺sm覺na ge癟ildi.
Taslaktan, genel g羹ndemden sorular ile kat覺l覺ml覺 bir ekilde panel devam etti. Panelde K羹rt sorunu, yozlama sorunu, laik –eriat g羹ndemine ilikin, ikencecilerin, halk d羹manlar覺na nas覺l bir uygulama yap覺laca覺 ve yaam hakk覺 羹zerine sorularla canl覺 tart覺malar oldu.
Yakla覺k 2,5 saat s羹ren panele baka bir toplant覺da g繹r羹mek 羹zere son verildi. Panele DHP, DTP ve EMEP temsilcileri de kat覺ld覺.


DOANAY'DA "HALK 襤襤N ANAYASA" SYLE襤S襤 YAPILDI

10 Kas覺m 2007 Cumartesi g羹n羹, saat 18.30'da Doan癟ay'da "Halk 襤癟in Anayasay覺 Tart覺覺yoruz" 癟ar覺s覺 ile s繹ylei yap覺ld覺. 53 kiinin kat覺ld覺覺 s繹yleiye Torbal覺 Eitim-Sen'den Hayri Akta, Av. Din癟er al覺m, ve HC ad覺na Sema Ko癟 kat覺ld覺.

Neden anayasa ile ilgili bir s繹ylei d羹zenlendiinin a癟覺klanmas覺ndan sonra s繹z alan Sema Ko癟, AKP iktidar覺n覺n anayasay覺 egemenlerin ihtiyac覺 dorultusunda deitirmeye haz覺rland覺覺n覺 ama farkl覺 g羹ndemler yaratarak anayasa haz覺rl覺覺n覺n 羹st羹n羹 繹rtt羹羹n羹 anlatt覺. Cumhuriyetin kurulmas覺ndan '82 Anayasas覺'na kadar yap覺lan anayasalara deinen Ko癟, bug羹ne kadar yap覺lan anayasalar覺n halk i癟in yap覺lmad覺覺n覺 s繹yledi. Bu g羹n her 癟evrede anayasa tart覺覺l覺yor ama bizim halka tart覺t覺rmak i癟in ast覺覺m覺z afilerimize dahi sald覺r覺l覺yor, anayasa tasla覺m覺z toplat覺l覺yor, diyerek yaanan bask覺 ve sald覺r覺lara deindi. Ko癟, 癟羹nk羹 deiik 癟evrelerde tart覺覺lan anayasa taslaklar覺n覺n ba覺ms覺zl覺k olgusunu dahi i癟ermeden, sistemin s覺n覺rlar覺 i癟inde kald覺覺n覺 ama halk anayasas覺 tasla覺n覺n, halk iktidar覺 ile m羹mk羹n olduunu g繹sterdii i癟in sald覺r覺ld覺覺n覺 anlatt覺.

Eitim alan覺nda anayasan覺n yerini ise Hayri Akta anlatt覺. Akta, eitimin egemen olan sistemin kendisinin ihtiyac覺na ve isteine g繹re m羹hendis, iktisat癟覺 ya da d羹羹nen insanlar覺 yetitirmek istemesine g繹re d羹zenlendiini s繹yledi. Akta, iktidar覺n eitimi paral覺 hale getirmenin ad覺mlar覺n覺 att覺覺n覺 ve onun i癟inde devletin okullar覺nda eitimin i癟inin boalt覺ld覺覺n覺 yaanan pratiklerle 繹rnekledi. Devletin eitimi, sal覺覺 羹cretsiz vermesinin g繹revi olduunu s繹yleyen Akta, devletin anayasada belirtilen hak ve 繹zg羹rl羹klere g繹re bunlar覺 yapmas覺 gerekiyor, dedi. HC' 羹n anayasa tasla覺nda halk iktidar覺nda eitimdeki b繹l羹me deinen Akta, bizim i癟in d羹zenlenen anayasada, haklarda s繹z sahibi olabilmek i癟in 繹rg羹tlenmek gerektiini anlatt覺.

S繹yleiye kat覺lan Doan癟ayl覺'lar覺n sorular覺 ve d羹羹ncelerini katmalar覺 ile devam eden s繹ylei de Av. Din癟er al覺m'da bir devletin halka yapmas覺 gereken g繹revlerini ve anayasan覺n yaam覺m覺zda hukuksal y繹nden etkisini anlatt覺. Devletin temel g繹revi olan sal覺k, eitim, konut edinme hakk覺n覺n 繹nemini a癟覺klad覺. Bu haklar i癟inde 繹rg羹tlenmek gerektiini 癟羹nk羹 yeni anayasan覺n ne getirip g繹t羹receinin halk i癟inde tart覺覺lmad覺覺 i癟in bilinmediini anlatt覺.

Doan癟ay'l覺lar覺n sorular覺 ile kat覺ld覺覺 s繹ylei de halk覺n devlete deil, devletin halka hizmet etmek i癟in var olduu ve halk覺n yaam覺 ile kararlar覺n onlar覺n, d羹羹nceleri al覺nmadan verilemeyecei anlat覺larak bitirildi.


MALATYA'DA ANAYASA PANEL襤

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 羹lkenin bir癟ok yerinde d羹zenledii panellerin bir dieri de 10 Kas覺m 2007 Cumartesi g羹n羹 Malatya'da ger癟ekletirildi. Saat 14.00'da Malatya Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei'nde d羹zenlenen panele Malatya Eitim-Sen, Malatya TKP ve Malatya PSAKD birer konumac覺yla kat覺ld覺lar.

Av. Behi癟 Ac覺'n覺n da konumac覺 olarak kat覺laca覺 panele rahats覺zl覺覺ndan kaynakl覺 gelememesi nedeniyle panel a癟覺l覺 konumas覺n覺n ard覺ndan Behi癟 Ac覺'n覺n yollad覺覺 sunumun g繹sterimiyle balad覺. HC ad覺na paneli a癟an M.Ali Kaya Behi癟 Ac覺'n覺n gelememesinden kaynakl覺 bir kez de HC ad覺na 繹z羹r diledikten sonra neden b繹yle bir panel yapt覺klar覺n覺 anlatt覺. lkenin bir癟ok yerinde bu gibi panel ve toplant覺larla anayasa tart覺malar覺na dahil olduklar覺n覺 ve halka alternatif sunduklar覺n覺 belirtti. Kurum ve kurulular覺nda kendi cephelerinden bu tart覺maya bir ekilde dahil olduklar覺n覺 belirttikten sonra s繹z羹 ilk olarak Malatya TKP ad覺na Davut Yusufolu'na verdi.

Yusufolu kendilerinin de bu tart覺malara haz覺rlad覺klar覺 "Toplumcu Anayasa" bal覺kl覺 Anayasa Tasla覺'yla kat覺ld覺klar覺n覺 belirterek haz覺rlad覺klar覺 taslaktan birka癟 madde okumayla balad覺 konumas覺na. "12 Eyl羹l Anayasas覺'ndan kurtulmal覺y覺z. 襤癟i, emek癟i, 繹renci, k繹yl羹, ayd覺n her kesimin haklar覺 en bata g羹vence alt覺na al覺nmal覺 ve korunmal覺d覺r. Ba覺ms覺z bir T羹rkiye olmal覺 ve yap覺lacak bir anayasay覺 t羹m halk kesimleri tart覺mal覺d覺r. Siyasi yap覺 olarak i癟i s覺n覺f覺 dorudan y繹netimde olmal覺d覺r. Devlet t羹m halklara eit davranmal覺, haklar g羹vence alt覺na al覺nmal覺d覺r. Hi癟bir kesim ayr覺cal覺kl覺 olmamal覺, dokunulmazl覺k olmamal覺. Din, dil, mezhep ayr覺m覺 yap覺lmamal覺. Halka enternasyonal bir bilin癟 verilmeli. Yaama koullar覺 d羹zeltilmeli, 羹retim s羹rekli olmal覺 ve emek癟ilerin elinde olmal覺 bunlar yasalarla korunmal覺. Kolektif bir bilin癟 verilmeli. Eitim sal覺k gibi alanlar paras覺z olmal覺" diyerek konumas覺n覺 noktalayan Yusufolu'nun ard覺ndan s繹z羹 Malatya Eitim-Sen ube bakan覺 Erdoan Canpolat ald覺.

Tarihte 癟覺kar覺lan anayasalar覺 anlatan Canpolat k覺sa k覺sa anayasalar覺n belli maddelerine deindi. Ve konumas覺n覺 繹yle s羹rd羹rd羹 Canpolat; "AKP'nin 癟覺karmak istedii anayasa ise 135 maddelik 82 Anayasas覺'na 癟ok benziyor. Sadece birka癟 farkl覺l覺k var. Bunun i癟inde zaten sosyal devlet anlay覺覺 yok, kald覺r覺l覺yor. Devletin yamalanmas覺na yol a癟an bir anayasad覺r ve 繹z羹 de budur zaten. Tart覺覺lmas覺 gereken bir癟ok sorun var oysa yapt覺klar覺 tart覺ma laiklik ve eriat癟覺l覺k tart覺mas覺d覺r. Milli g羹venlik ve kamu d羹zenine ayk覺r覺l覺k hepsinde kullan覺l覺yor. Hak ve 繹zg羹rl羹kler k覺s覺tlan覺yor. Hak ve 繹zg羹rl羹kler k覺s覺tlan覺yor asl覺nda ama癟lananda bu zaten. 襤癟ilerin emek癟ilerin t羹m halk kesimlerinin kazan覺mlar覺n覺 yok eden bir anayasad覺r haz覺rlanan. Emek癟i haklar覺n覺 tam anlam覺yla yok ediyor. Avrupa Birlii, Irak ve Venez羹ella gibi 羹lkelerin anayasalar覺n覺 繹rnek g繹steren Canpolat "AKP 癟覺karaca覺 anayasan覺n ideolojisiz olduunu s繹yl羹yor. Oysa her anayasa kendi ideolojisinin 羹r羹n羹d羹r." Irak anayasas覺n覺n 羹lke petrollerinin yabanc覺 羹lkelere a癟覺lmas覺n覺 ama癟lad覺覺n覺 ve ilk defa ter繹rle m羹cadelenin bir anayasa metnine girdiini belirten Canpolat Avrupa Birlii anayasas覺na deinerek; "hi癟bir kesim bu anayasay覺 kabullenmemeli. Bu anayasa tam anlam覺yla kapitalizmin anayasas覺d覺r. Ve kafam覺z bu konuda net olmal覺. Buna kar覺 olmal覺y覺z. Oysa baz覺 kesimler s覺rf i癟inde rekabet g羹c羹 y羹ksek kavram覺 g繹r羹lm羹yor diye farkl覺 bak覺yor" dedi. Venez羹ella'daki anayasa tart覺malar覺na da deinen Canpolat "toplumun t羹m kesimince tart覺覺ld覺ktan sonra komisyonlar, meclisler kurulup; ehir, k繹y sokak, cadde vs en k羹癟羹k alana dahi gidilerek tart覺覺l覺yor ve mevcut anayasa b繹yle d羹zenleniyor" dedi.

Canpolat'覺n konumas覺n覺n ard覺ndan s繹z羹 Malatya PSAKD Bakan覺 Abbas Uurlu ald覺. Alevilerin bu tart覺malar覺n neresinde olduunu anlatarak konumas覺na balayan uurlu ise nas覺l bir anayasa istediklerini belirtti. "Toplum yaam覺n覺 kolaylat覺ran ve insan覺 temel alan bir anayasa olmal覺. Yap覺lacak anayasa halktan saklanmamal覺 ve topluma a癟覺larak tart覺覺lmal覺. Oysa AKP toplumdan saklayarak bir eyler yap覺yor" diyen uurlu alevilerin taleplerini s覺ralad覺.

Son olarak Malatya HC ad覺na Mehmet Ali Kaya s繹z ald覺. Neden anayasa deiiklii yap覺ld覺覺na deinerek konumas覺na balayan Kaya haz覺rlanacak anayasan覺n kime hizmet edeceini anlatarak s羹rd羹rd羹 konumas覺n覺. Son g羹nlerde artan sald覺r覺lara deinerek Dersim'in Hozat 襤l癟esi'nde katledilen B羹lent Karata isimli k繹yl羹y羹 ve 襤stanbul'da Y羹r羹y羹 Dergisi sat覺覺 s覺ras覺nda polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurulan Ferhat Ger癟ek'i 繹rnek g繹stererek bu zihniyet haz覺rl覺yor bu anayasay覺 hem de bir yandan demokrasi s繹ylemini s羹rd羹r羹rken yap覺yor bunlar覺. Buradan yola 癟覺karak haz覺rlanan anayasan覺n ka覺t 羹zerinde ne yazarsa yazs覺n kime hizmet edecei ve halka neler getireceini anlamak zor deil." Halk覺 dorudan ilgilendiren bir tart覺mada halk覺n bu tart覺man覺n d覺覺nda b覺rak覺lmas覺na ve yap覺lacak bir referandumla kat覺l覺mc覺 demokratik bir anayasa olmayaca覺na deinen Kaya "Bizi dorudan ilgilendiren anayasa tart覺malar覺nda "biz de" deil ilk 繹nce biz olmal覺y覺z. Bu 羹lkede, bu topraklarda biz ya覺yoruz. Kendi anayasam覺z覺 kendimiz yapmal覺y覺z. Bu da halk覺n iktidar覺yla m羹mk羹nd羹r" dedi.
HC'羹n balatt覺覺 "halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m" kampanyas覺na y繹nelik sald覺r覺lara deinen Kaya "s羹ren kampanya AKP'yi rahats覺z etmi olacak ki, 癟覺kart覺lan ve d繹rd羹nc羹 bask覺s覺 yap覺lan halk anayasas覺 tasla覺 rahats覺z etmi olacak ki sald覺r覺yorlar. Taslaklara el koyma karar覺 癟覺kart覺p kurumlarda taslak av覺na 癟覺k覺yorlar" dedi ve 繹yle devam etti: "En temel sorunlar tart覺覺lm覺yor, sorunlar覺m覺za 癟繹z羹m 羹retilmiyor Halk Anayasas覺 Tasla覺 癟繹z羹m羹n kendisidir. 繹z羹m halk覺n iktidar覺ndad覺r ve bu taslak yol haritas覺d覺r, m羹cadele program覺d覺r. Hayal veya 羹topya deildir. En ufak hak k覺r覺nt覺s覺 i癟in dahi direnmenin gerekli olduu bir s羹re癟teyiz, direnildiinde m羹cadele edildiinde ger癟eklemesi hi癟 de zor deildir."
Kaya kurtulua giden yolun bedellerle dolu olduuna deindikten sonra m羹cadele etme, direnii hayat覺n her alan覺na yayma ve 繹rg羹tlenme 癟ar覺s覺yla konumas覺n覺 noktalad覺.

Panelin ikinci b繹l羹m羹 soru cevap eklinde y羹r羹d羹. Panelistlere sorulan sorularla dinleyicilerde tart覺maya kat覺ld覺. Genel anlamda yorumlar覺n yap覺ld覺覺 bu b繹l羹m羹n ard覺ndan panel noktaland覺. Panele yakla覺k 100 kii kat覺ld覺.


AKP, HALKIN ANAYASAYI TARTIMASINI
POL襤S TERR 襤LE ENGELLEYEMEZ!

Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin "Halk 襤癟in Anayasay覺 Tart覺覺yoruz" 癟er癟evesinde balatt覺覺 kampanya 襤zmir'de de s羹r羹yor. Yap覺lan paneller, halk toplant覺lar覺, afiler ve da覺t覺lan "Halk Anayasas覺 Tasla覺" ile 襤zmir'in bir 癟ok yerinde Anayasa tart覺malar覺 devam ediyor. AKP iktidar覺n覺n 羹lkenin her yerinde halk覺n anayasay覺 tart覺mas覺na duyduu tahamm羹ls羹zl羹k burada da g繹r羹lmekte. Haftalard覺r 襤zmir'in bir癟ok mahallesinde s羹ren Anayasa tart覺malar覺n覺n neredeyse hepsine AKP'nin polisi sald覺rm覺, HC'l羹leri yerlerde s羹r羹kleyerek g繹zalt覺na alm覺, ikenceden ge癟irmi, halk覺 korkutmaya- g繹zda覺 vermeye 癟al覺m覺t覺r.

Yamanlar Mahallesi'nde yap覺lan afite karakolun kar覺s覺nda olduklar覺 halde, HC'l羹ler yerlerde s羹r羹klenerek karakola g繹t羹r羹lm羹, g繹zalt覺 ilemi yap覺lm覺t覺r. G繹zalt覺na al覺nan her iki kiiye de ayr覺 ayr覺 1000 YTL para cezas覺 kesilmitir. Ama癟lar覺n覺n g繹zalt覺na almak olmad覺覺n覺, sadece ceza kesmek i癟in karakola g繹t羹rmek istediklerini s繹ylemelerine ramen g繹zalt覺 ilemi yapm覺lard覺r. Bir kez daha yalanc覺l覺klar覺 g繹r羹lm羹t羹r. T羹m bu ikencelerden sonra, sanki polisin iiymi gibi afiler her direkten s繹k羹lm羹t羹r.

Doan癟ay'da yap覺lan afilerde de afi yapanlar, "yan覺m覺zda tutanak yok" bahanesi ile d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺nm覺, al覺nan iki kiiye de 500'er YTL para cezas覺 kesilmitir. Daha sonra ise yap覺lan t羹m afiler polis taraf覺ndan tek tek s繹k羹lm羹t羹r. Doan癟ay'da u anda tek bir afi b覺rak覺lmam覺t覺r.

Buca'da yap覺lan afilerde ise, 羹癟 HC'l羹 yine ceza kesmek i癟in "yan覺m覺zda tutanak yok" bahanesi ile g繹zalt覺na al覺nm覺, g繹zalt覺 sonras覺 afilere polis el koymutur, yani 癟alm覺t覺r. G繹zalt覺na al覺nanlar覺n her birine 117 YTL para cezas覺 kesilmitir. Ayr覺ca Buca'da billboardlara yap覺lan afilerden dahi para cezas覺 kesilmi ve daha sonra tek tek polis taraf覺ndan s繹k羹lm羹t羹r.

Konak'ta yap覺lan afilerde, afi yapan iki HC'l羹 g繹zalt覺na al覺nm覺 ve her birine 117 YTL para cezas覺 kesilmitir.

Yasad覺覺l覺klar覺 o kadar a癟覺k ki, hi癟 afi yap覺lmayan bir yere, bildikleri bir HC'l羹n羹n 羹zerine afi yapm覺 gibi g繹sterip 200 YTL para cezas覺 kesmilerdir. Ki, o b繹lgeye 繹yle bir afi yap覺lmam覺t覺r!

Yap覺lan b羹t羹n afi 癟al覺malar覺nda istisnas覺z b羹t羹n HC'l羹ler g繹zalt覺na al覺nm覺, toplamda 4 milyar覺 aan para cezas覺 kesilmitir. Milyarlara varan para cezalar覺 kesilmesinde ama癟lar覺 癟ok a癟覺kt覺r. Halk覺 ter繹rize etmek, anayasa tart覺malar覺n覺 engellemeye 癟al覺mak, halk覺n hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesine engel olmakt覺r. Bunun i癟in de bulduklar覺 yeni y繹ntem her faaliyette "Kabahatler Kanunu" nu bahane ederek g繹zalt覺na almak, 癟al覺maya engel olmakt覺r. Yasal olarak engelleyemedii 癟al覺malara b繹yle bir k覺l覺f bulmutur. 襤kence yapmak, g繹zalt覺na almak konusunda yarat覺c覺l覺klar覺nda s覺n覺r yoktur. Ama癟 hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesini engellemek olsun yeter ki. Her uygulamay覺 sald覺r覺 nedeni yapm覺t覺r. Kendi yasalar覺na dahi uymayarak yasal olan afilere el koymu, resmen afileri 癟alm覺t覺r.

u 癟ok a癟覺kt覺r, 襤zmir polisinin ii, kendi yasalar覺n覺 dahi uygulamamak, bununla birlikte Anayasa tart覺malar覺 dahil t羹m hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi verenlere sald覺rmak, taciz etmek, ikence yapmak, g繹zalt覺na al覺nanlar覺n 羹zerinden 癟覺kanlara el koymakt覺r. Yap覺lan h覺rs覺zl覺kt覺r, tacizdir, ahlaks覺zl覺kt覺r.

AKP iktidar覺n覺n sald覺r覺lar覺 癟aresizliklerinin g繹stergesidir. 襤kence ile, g繹zalt覺 ile, para cezalar覺 ile varolan m羹cadeleyi engelleyeceklerini d羹羹nmeleri, halk覺n hakl覺 m羹cadelesi kar覺s覺nda 癟aresizliklerinin g繹stergesidir.
2007.11.16
Bu yaz覺 3396 kez okundu
Geri D繹n