| Alt覺nova Yard覺mlama Ve Dayan覺ma Dernei A癟覺ld覺
Bir s羹redir kurulu haz覺rl覺覺 yap覺lan Alt覺nova Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei'nin a癟覺l覺覺 4 Kas覺m g羹n羹 yap覺ld覺.

4 Kas覺m g羹n羹 Alt覺nova-Sinan mahallesindeki dernek binas覺nda yap覺lan a癟覺l覺 saat 15.30'da balama eliinde t羹rk羹 ve deiler s繹ylenerek balad覺.
Dernek ad覺na a癟覺l覺 konumas覺n覺 yapan Erturul Salam 繹ncelikle mahalle halk覺n覺 ve misafirleri selamlad覺 ve mahalle halk覺n覺na dernein kurulu s羹recinde g繹sterdikleri sahiplenmeden dolay覺 teekk羹r etti.
Salam, "Biz 繹nce kap覺 kap覺 dolat覺k sizleri tan覺d覺k tan覺t覺k. Sorunlar覺m覺za birlikte 癟繹z羹m 羹retmeye 癟al覺t覺k ve bug羹n hepinizin 癟abalar覺yla kurduumuz derneimizi a癟t覺k. D羹zen gen癟lerimizi 癟ocuklar覺m覺z覺 yal覺lar覺m覺z覺 tehdit ediyor, yozlat覺r覺yor… dertlerimizi s覺k覺nt覺lar覺m覺z覺 ac覺lar覺m覺z覺 sevin癟lerimizi paylat覺覺m覺z gibi cenazelerimizi de birlikte kald覺racak d羹羹nlerimizde birlikte halay 癟ekeceiz.. T羹m bu s繹ylediklerimizi yapabilmek i癟in bir 癟at覺ya ihtiyac覺m覺z vard覺. Alt覺nova Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei'nin bu ihtiyac覺m覺z覺 kar覺layaca覺n覺 d羹羹n羹yoruz. Bu g羹ne kadar emei ge癟en t羹m arkadalara teekk羹r ediyor, a癟覺l覺覺m覺za tekrar ho geldiniz diyoruz" eklinde konutu.

Ard覺ndan mahallenin b羹y羹kleri s繹z alarak "Derneimiz a癟覺ld覺. Bundan sonra da kald覺racak olan bizleriz bunu elbirliiyle yapabiliriz" dediler. Ard覺ndan Neden Alt覺nova Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei? denilerek dernek ad覺na yap覺lan konumada, "Yoksulluumuz her ge癟en g羹n b羹y羹yor, ekmek art覺k aslan覺n az覺nda deil midesine indi. Yoksullukla tek ba覺na m羹cadele edemeyiz. Birliimiz g羹c羹m羹zd羹r. Derneimizde yoksullukla nas覺l m羹cadele edeceimize birlikte karar vereceiz.
Paras覺z Sal覺k hakk覺 anayasada t羹m vatandalara verilmesi gereken bir hizmettir. Oysa biz yaad覺klar覺m覺zdan biliyoruz. Memleketimizde paras覺 olmayan覺n yaama hakk覺 yoktur. Sal覺k hakk覺n覺 ancak paras覺 olan kullanabiliyor. Ama 癟aresiz eli kolu bal覺 oturacak m覺y覺z? Elbette hay覺r! Madem Paras覺z sal覺k hakk覺 herkesin hakk覺d覺r. Sal覺k hakk覺m覺za sahip 癟覺kaca覺z. Diyoruz ki Alt覺nova da bir hastam覺z olsa ne dispanseri var ne hastanesi. yleyse yapt覺rman覺n yollar覺n覺 aramaya balayabiliriz.
Yine anayasal hak olan paras覺z eitim hakk覺m覺z hi癟 yokmu gibi davran覺l覺yor. Eitimde 癟ocuklar覺m覺z覺 geleceksiz b覺rakan bir politika uygulan覺yor. Yoksulun 癟ocuklar覺na okullar覺n, 羹niversitelerin kap覺lar覺 kapat覺l覺yor. Diyoruz ki eitim hakk覺m覺za sahip 癟覺kal覺m. Yard覺mlama Derneimizde vereceimiz G繹n羹ll羹 eitim kurslar覺yla eitimde ki eitsizlii biraz olsun gidermeye 癟al覺may覺 d羹羹n羹yoruz.
ocuklar覺m覺z覺n, gen癟lerimizin kendi k羹lt羹r羹n羹 tan覺mas覺 i癟in halkoyunlar覺, semah kurslar覺 vereceiz. Bize dayat覺lan yoz k羹lt羹re kar覺 kendi k羹lt羹r羹m羹z羹, halk k羹lt羹r羹m羹z羹 korumak, geleneklerimizi yaatmak i癟in ve gelitirmek i癟in emek harcayaca覺z.
Ac覺lar覺m覺z, sevin癟lerimiz, h羹z羹nlerimiz gibi dertlerimiz de, sorunlar覺m覺z da ortak. Bir araya gelerek cenazelerimizi sahipleneceiz, d羹羹nlerimizde birlikte halay 癟ekeceiz, beraber alay覺p beraber g羹leceiz" denildi.
S繹z alan mahalle b羹y羹kleri dernekten beklentilerini dile getirerek, "burada sal覺k oca覺 yok, sal覺k oca覺na giden ara癟 yok… evinde ekmek olmayan insanlar var bunlar覺n tespit edilmesi gerekiyor. B羹t羹n bunlar gerektiinde bas覺na yans覺t覺lmal覺…" dediler.
Okunan iirlerin ard覺ndan mahalle gen癟lerinin t羹rk羹leri beeniyle dinlendi. A癟覺l覺a konuk olan bir 繹retmen de sesini ve y羹reini katarak t羹rk羹 s繹yledi. Yakla覺k 50 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺l覺 program覺 yap覺lan ikram覺n ard覺ndan sona erdi.


Trakya K羹lt羹r Merkezi'nde Tan覺ma ay覺

Babaeski'de faaliyet g繹steren Trakya K羹lt羹r Merkezi'nde 4 Kas覺m Pazar g羹n羹 y羹ksek okul ve lise gen癟lii i癟in bir tan覺ma 癟ay覺 d羹zenlendi.
Program saat 15.00'da yap覺lan a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. Konumada gen癟liin bug羹nk羹 durumuna ve k羹lt羹r merkezi gen癟liinin buna kar覺 alternatifine deinildi. Tan覺ma toplant覺s覺na kat覺lan gen癟lere sosyal k羹lt羹rel faaliyetleri sahiplenme 癟ar覺s覺 yap覺ld覺. Tiyatro ekibine kat覺lma talebinin youn olduu g繹zlendi. 35 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik hep birlikte s繹ylenen ark覺lar, t羹rk羹ler ve 癟ekilen halaylarla saat 17.00'da sona erdi. Program s羹resince TKM K羹lt羹r Kafe'ye gen癟liin cokusunun hakim olduu g繹r羹ld羹.
2007.11.08
Bu yaz覺 2705 kez okundu
Geri D繹n