| Ankara'da Halk Anayasas覺 Paneli Yap覺ld覺
HC'羹n haz覺rlad覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n tart覺覺ld覺覺 bir panel yap覺ld覺. Panel 2 Kas覺m g羹n羹 Ankara'da Ekin Sanat Merkezi'nde yap覺ld覺.

Saat 18.00'de Ekin Sanat Merkezi'nde yap覺lan panele panelist olarak Prof. Dr. Mehmet Bekarolu, Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺, D襤SK B繹lge Temsilcisi Tayfun G繹rg羹n, DP PM 羹yesi Hasan Tatar, M羹zisyen Vedat lger, TKP MK 羹yesi Erkan Y覺ld覺z, Akademisyen Temel Demirer, Ankara Temel Haklar Bakan覺 Semiha Eyilik ve HC temsilcisi Eray Desteg羹l kat覺ld覺. Panelist olarak kat覺lacak olan evirmen Oktay ET襤MAN ise rahats覺zl覺覺 nedeniyle kat覺lamad覺.

Salona "Emperyalistlerin Ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" yaz覺l覺 pankart ve ayn覺 i癟erikte afiler as覺ld覺. A癟覺l覺 konumas覺n覺 yapan HC temsilcisi Eray DESTEGL unlara deindi; "襤nsanl覺k tarihine bakt覺覺m覺zda anayasalar覺n olduk癟a yeni bir olgu olduunu g繹r羹r羹z. 襤nsanl覺k anayasalarla tan覺al覺 hen羹z birka癟 y羹zy覺l kadar olmutur. Hukukun tarihi 癟ok eskiyken ve 癟eitli bi癟imlerde t羹m s覺n覺fl覺 toplumlarda varken, anayasalar esas olarak burjuvazinin gelimesine paralel bir geliim g繹stermitir. Anayasalar, tek balar覺na bir 羹lkenin sorunlar覺n覺 癟繹zemez, yap覺s覺n覺, sistemin niteliini deitiremezler. 羹nk羹 anayasalar, esas olarak verili g羹癟 ilikilerinin bir yans覺mas覺d覺rlar. Baka bir ifadeyle; s覺n覺fsal g羹癟 dengeleri anayasayla belirlenmez, tersine anayasalar s覺n覺fsal g羹癟 dengelerinin ifadesidirler. Dolay覺s覺yla eer sisteme s繹m羹r羹c羹 s覺n覺flar egemense, o 羹lkede yap覺lacak bir anayasa da s繹m羹r羹c羹 s覺n覺flar覺n niteliine ve taleplerine uygun bir anayasa olacakt覺r. Oligarik bir iktidarda halk anayasas覺 yap覺lamaz!"

Desteg羹l konumas覺ndan sonra ilk s繹z羹 Akademisyen Temel Demirer'e verdi. Demirer konumas覺nda unlara deindi; "nce bir saptama yapmak gerekir. Anayasaya nas覺l bakt覺覺m覺z覺 bilmeliyiz. Radikal 2 yazarlar覺n覺 okuyorum. 襤癟im ac覺yor ama okuyorum. 12 Eyl羹l Anayasas覺'ndan kurtulduumuzu yaz覺yorlar. lkemizde 4 ekilde anayasa yap覺l覺r. 1- Erkek anayasa 2- S羹nni- 襤slami anayasa 3- T羹rk癟羹 anayasa 4- Sermayenin anayasas覺… Bu 4 madde tart覺覺lmadan olmaz. Anayasa devlet niteliini g繹sterir. Halk Anayasas覺'n覺 da okudum. Konumac覺 arkada ba覺ms覺zl覺ktan bahsetti. Yani iktidar hedefini g繹sterdi. Onu tart覺mal覺y覺z. Dier tart覺malar覺 s羹rd羹renler nas覺l s覺n覺r 繹tesi operasyonda bir araya geliyorlar… Peki bir anayasa da nelere dikkat edilmeli. 1- lke ad覺ndan balayarak 2- Dini ve etnik kimlii olmamal覺 3-s覺n覺fsal bir karakteri olmal覺 4- Resmi dili olmamal覺.

Bu anayasa konuarak yap覺lmaz. Arkada ipu癟lar覺n覺 verdi. Gerisini de siz tamamlay覺n.

AKP'nin 癟覺kard覺覺 anayasa Evren anayasas覺ndan bile gericidir. 襤deolojisiz deniyor. En b羹y羹k yaland覺r. Bu en b羹y羹k ideolojidir zaten.

1961 Anayasas覺'n覺n iyi, g羹zel olduu s繹yleniyor. Yok 繹yle deil. Bunu da Milli G羹venlik Kurulu yapt覺. Bize 繹zg羹rl羹羹 kimse vermeyecek. Bize d繹v羹en kad覺nlar, d繹v羹en i癟iler, d繹v羹en gerillalar getirecektir"
Demirer'den sonra DP PM 羹yesi Hasan Tatar konutu. Tatar konumas覺nda; "Anayasay覺 herkes 癟eitli bi癟imde tan覺mlam覺t覺r. Anayasa egemenlerin egemenliini salayan bir metindir. S覺n覺f ger癟ekliini yans覺t覺r. Neo-liberalizmin en 羹st hukuk metini oluturmaya 癟al覺覺yorlar ve t羹rban meselesi ile kapatmaya 癟al覺覺yorlar. Esas olan emek g羹c羹d羹r. 70'lerde Denizler, Mahirler, 襤brahimler yap覺yorlard覺. 襤癟iler, emek癟iler yaz覺yorlard覺. Halk anayasas覺n覺 getirmek istiyorsak halk覺n iktidar覺n覺 kurmal覺y覺z. Bu anayasa tart覺mas覺 12 Eyl羹l'羹n s羹rmesi demektir. 12 Eyl羹l cuntac覺lar覺ndan hesap sorulmazsa, demokrat bile olunamaz. Biz halk覺n demokrasisini kuracak ekle gelirsek halk覺n anayasas覺n覺 yapabiliriz" dedi.
Tatar'dan sonra s繹z alan D襤SK B繹lge Temsilcisi Tayfun G繹rg羹n ise "sadece egemenler deil emek癟iler de deimesinden yana. Ama 12 Eyl羹l羹n yaratt覺覺 bir toplum var. Ve biz bu koullarda bu tart覺malar覺 yap覺yoruz. Bizim de honutsuzluu 繹ne 癟覺karan bir 癟al覺mam覺z oldu. D襤SK olarak 7 繹rg羹t bir araya geldi ve u anda Barolar Birlii ile g繹r羹羹l羹yor. Derdimiz yap覺lanlar覺 deifre etmek. Kim taraf覺ndan yap覺ld覺覺n覺 tart覺aca覺z. Diyorlar ki; halk覺n temsilcilerinin yapt覺覺 bir anayasa. Parlamento yani. 12 Eyl羹l zaten b繹yle bir parlamentoyu yaratt覺. nce anayasa metnini herkes tart覺mal覺d覺r. Sonra vatanda bilin癟lendirilmeli ve tart覺mal覺. 襤letiim kanallar覺 kurulmal覺. Yerel tart覺malar ve onaylama. Ama yap覺lan tart覺malardan 癟覺kard覺覺m覺 yorumlarsam. Daha da geliebilir. Halk覺n b羹t羹n katmanlar覺 kat覺lacak. 襤癟ilerin beklediini s繹ylemek istiyorum; 1- Anayasa da asimilasyon olmamal覺, 2- Anayasan覺n devlet erklerinin su癟 ilemesini 繹nleyecek 繹nlemler ve mekanizmalar olmal覺 3- Bireysel haklar g羹vence alt覺na al覺nmal覺.

rnein kamuda memur ve i癟i de olmayacak. S繹zlemeliler yapacak onlar覺n yapt覺覺 ii. B繹ylelikle memur ve i癟i sendikalar覺ndan da kurtulacaklar" dedi.
G繹rg羹nden sonra Temel Haklar Bakan覺 Semiha Eyilik HC'羹n haz覺rlad覺覺 Halk Anayasa tasla覺n覺n eitim, sal覺k, bar覺nma, ula覺m ve 癟evre ile ilgili b繹l羹mlerinden 繹rnekler vererek maddeler halinde s覺ralad覺. Ve biz egemenlerin anayasas覺n覺 deil halk覺n anayasas覺n覺 tart覺mal覺y覺z diyerek s繹zlerini bitirdi. Eyilik'ten sonra 10 dakika bir ara verildi. Verilen aradan sonra s覺rayla konuan panelistler unlara deindi:

Vedat lger; Halk anayasas覺n覺 tart覺覺yoruz diyoruz ama halk burada deil. Teknik olarak bizi ilgilendirmiyor. Bize nelerin dayat覺ld覺覺n覺 biliyoruz. Kendi yaam alan覺m覺z覺 geniletmenin nas覺l yap覺lmas覺 gerektiini bilmeli ve doru bi癟imde kat覺lmal覺y覺z. Uzun vadeli olduu zamanda sosyalist anayasan覺n olumas覺 i癟in uzun vadeli bir 癟aba gerekir. Her ulusta i癟i s覺n覺f覺n覺n dayan覺mas覺 olmadan bunun ger癟ekleemeyeceini hep beraber yaad覺k, g繹rd羹k. Son d繹nemde K羹rt ulusunun kendi kaderini tayin hakk覺n覺 eylem bi癟imlerini onaylar覺z ya da onaylamay覺z. Ama bu s羹re癟te bunu dile getirmeliyiz dedi.

Erkan Y覺ld覺z (TKP MK yesi); Anayasada bireysel hak ve 繹zg羹rl羹kleri salayaca覺z deniyor ve ne yaz覺k ki solcular da bu yemi yutuyor. Toplumsal 繹zg羹rl羹kler gasp edilirken bireysel 繹zg羹rl羹kler olur mu? En b羹y羹k yalan budur. AB'den, Kopenhag kriterlerinden demokrasi bekleyenler vard覺. 12 Eyl羹l Anayasas覺 AKP'yi iktidar yapt覺. AKP 繹l羹y羹 g繹steriyor; ama s覺tmaya raz覺 ediyor, halklar覺 katletmeye 癟al覺覺yor. TKP'nin de arkadalar覺m覺z gibi bir anayasa tasla覺 var. AKP anayasas覺 TS襤AD'覺n odalar覺nda haz覺rland覺. Herhangi bir tadilatla sadan ya da soldan bu anayasa d羹zelmez. Halklar覺n taleplerine cevap vermez. Sembollere s覺k覺t覺rmadan bir tart覺ma yap覺lmal覺d覺r. Bizim de anayasa tasla覺m覺zda iki y覺lda bir se癟im yap覺lmal覺, se癟men ya覺 16'ya 癟ekilmelidir bunlar baz覺 maddeleridir. Ayr覺ca ba覺ms覺zl覺k ve emperyalist politikalara kar覺 m羹cadele etmeliyiz.

Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺; Anayasac覺l覺k var. Devrimciler ve demokratlar anayasa tart覺malar覺na ortak olmaz. imdi olmaz devrim den sonra yaps覺nlar deniliyor yanl覺t覺r. Biz unlardan uzak durmal覺y覺z. 1- siz bu taslaklar覺 devrimden sonra tart覺覺n 2- Siz AKP'nin kuca覺na oturdunuz kumla oynuyorsunuz diye tabir ve u癟 yakla覺mlar var. Ben bu yakla覺mlara kar覺 癟覺k覺yorum. Anayasa s羹recinde 繹zne olmak zorunday覺z. Bir 繹zne daha var K羹rt siyasi hareketi. Bir 繹zne daha var. Siyasal 襤slam, AKP M羹sl羹man deil. D覺ar覺da ABD, i癟erde cemaat癟iliktir. T羹rban yasa覺 kald覺r覺lmal覺d覺r. Tamamen abestir. Bir ey yapmak i癟in deil, ka覺t alt覺na al覺yorlar. rnein Kentsel D繹n羹羹m 10. senesinde. Ben sadece 襤slamc覺 cemaatlerden bahsetmiyorum. Kim orumlu, kim K羹rt, art覺k hasta olanlar bile bunlara bavuracak. AKP'den korkumuz 襤slamc覺l覺覺ndan deildir. 襤slamc覺 deil zaten. Peki biz ne yapaca覺z. rnein sokaa 癟覺kaca覺z cuntac覺lar yarg覺lans覺n diyeceiz. Pozitif ayr覺mc覺l覺k konusunda ba覺raca覺z, 癟a覺raca覺z. Ama her sokaa 癟覺kma, her 繹rg羹tlenme bizim g羹c羹m羹z羹 art覺racakt覺r. CHP soldan at覺lmal覺d覺r. Hareket alan覺m覺z genileyecektir. Bu partinin gericiliine eklenmeyelim.

Prof. Dr. Mehmet Bekarolu; AKP ne yap覺yor. 84'te zal'覺n ald覺覺 kararlar var. Bug羹n bu dalgan覺n anayasas覺 yap覺l覺yor. Ba繹rt羹s羹 tart覺mas覺 var. Asl覺nda kad覺nlar覺n ba覺n覺 繹rtm羹yor sadece baka eyler de 繹rt羹lmeye 癟al覺覺l覺yor. Sermayeye daha fazla entegre edilmeye 癟al覺覺l覺yor. Yery羹z羹nde bir cennet kurulur inallah. Ben Semiha han覺ma teekk羹r ediyorum. M羹cadele etmek gerekiyor. edilmeye 癟al覺覺l覺yor. 襤lerici 癟ada g羹癟ler mi? Bu halk neden bu 癟ada g羹癟lerin arkas覺nda deil. AKP neden baa geldi. 1980 繹yle yapt覺 falan ama. Solcular bu 羹lkede g繹revini yapmad覺覺ndan kaynakl覺 as覺l olarak. Ben 5 tane alanda sorunlar g繹r羹yorum. 1- K羹rt-T羹rk sorunu var. 2- Din sorunu var. Laik- antilaik tart覺mas覺 bir 癟ok eyi 繹rt羹yor. 3- Alevi-S羹nni 4-Halk-asker, demokrasi problemi var. 襤yi bir se癟im sistemi olmal覺d覺r. 5- Zenginlik-fakirlik. Bu problemler 癟繹z羹lmelidir. AKP d繹neminde bu giderek derinlemitir. Babakan Erdoan 7 tane zenginden 24 zengin yapt覺k diye 繹v羹n羹yor. Evet yapt覺lar. Ama dier yandan da halk daha da yoksullat覺. D羹nya bankas覺ndan aktar覺lan kaynaklarla yoksul halka k繹m羹r yard覺m覺, yiyecek yard覺m覺 vb. yard覺mlar yap覺larak onurlar覺 k覺r覺l覺yor. En 繹nemlisi onurdur. 襤nsan覺n onurunu zedelenmemelidir. Ben bir iftar 癟ad覺r覺nda iki 癟ocuu ile gelen iyi giyimli bir anne g繹rd羹m. Ama ba覺n覺 繹n羹nden hi癟 kald覺rm覺yordu. Belki bir tan覺d覺k g繹r羹r diye. Onuru zedelenmiti.

AKP %42 ile baa geldi. Bu parlamento yapacak. 4-5 tane ef var. Milletvekili aday覺 yap覺yor. O efler kimi se癟iyorsa onlar覺 se癟iyoruz. Ahmet Nejdet Sezer bir 癟ok konuda AKP'yi engelledi. Ama ekonomik ibirliinde engellemedi. Hi癟 kimse bu 3-5 efe ses 癟覺karmad覺.

Bekarolu'nun konumas覺ndan sonra soru ve cevap k覺sm覺na ge癟ildi. Soru, cevap k覺sm覺ndan sonra HC temsilcisi Desteg羹l s繹z alarak; "AKP'nin yapaca覺-yapt覺raca覺 anayasan覺n emperyalizme ba覺ml覺l覺覺, faizmi s羹rd羹recei, burjuva ideolojisinin anayasas覺 olaca覺 kesindir.

yle olduu i癟in de, AKP'nin haz覺rlad覺覺 burjuvazinin, kapitalizmin anayasas覺na k繹kten ve b羹t羹n olarak kar覺 癟覺k覺yoruz. AKP'nin anayasas覺na r繹tu yapmak devrimcilerin, halk g羹癟lerinin ii deildir.
AKP'nin anayasas覺na u veya bu noktada "olumlu" bir madde ekletmek i癟in m羹cadele etmek, AKP'nin faist, ibirlik癟i ve gerici anayasas覺n覺 merulat覺rmaktan baka bir eye hizmet etmez. 襤te bu bak覺 a癟覺s覺yla halk覺n anayasas覺, halk覺n iktidar覺 i癟in m羹cadele ediyoruz.

Halk Anayasas覺 襤ddiad覺r.
Halk Anayasas覺 Halk 襤ktidar覺n覺n iddias覺d覺r.
Halk Anayasas覺 Devrim iddias覺d覺r.
Biz Devrimi istiyoruz. Devrimi istemekten korkmamal覺y覺z.

S繹m羹r羹c羹lerin, ibirlik癟ilerinin huzur, istikrar deyilerinin kar覺s覺na, toplumsal bir alt-羹st olu isteiyle 癟覺k覺yoruz. Ve b繹yle bir alt-羹st olu sonucunda halk覺n iktidar覺na, halk覺n anayasas覺na ulamak i癟in m羹cadeleye 癟a覺r覺yoruz." Diyerek paneli bitirdi.
Panelin bitiminden sonra Yavuz Canpolat bir m羹zik dinletisi verdi. 140 kiinin kat覺ld覺覺 panel saat 21.30'da sona erdi.

Halk覺n Kendi Anayasas覺n覺 Yapmas覺 Engellenemez

Ege Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei, 3 Kas覺m 2007 Cumartesi g羹n羹, 襤zmir Kemeralt覺 ar覺s覺 Giriinde saat:13.00'da yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile "Halklar覺n kendi anayasa yapma ve tart覺ma haklar覺 vard覺r" dediler. Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Emperyalizm ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" pankart覺 ve "Devlet ve 襤ktidar Halk 襤癟indir, Ba覺ms覺z Demokratik Bir lke 襤癟in Halk Anayasas覺, Halk覺n Kendi Anayasas覺n覺 Yapmas覺 Engellenemez, Halk Biziz Y繹neten Biz Olaca覺z!" d繹vizleri ta覺nd覺. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Fatma Alan okudu.

Alan, "AKP iktidar覺 bir "Anayasa" Tasla覺 deiiklii att覺 ortaya. "Sivil" "繹zg羹rl羹k癟羹" "kat覺l覺mc覺" bir anayasa olduunu iddia etti. AKP'nin haz覺rlad覺覺 anayasan覺n t羹m ayr覺nt覺lar覺 hen羹z netlemi deil; s覺n覺rl覺 tart覺malar i癟inde bug羹nk羹 kimi d羹zenlemelerin yar覺n deimesi de ihtimal dahilinde. Ancak bunlar, AKP anayasas覺 hakk覺nda genel bir h羹k羹m vermemize engel deil. 羹nk羹 AKP'nin nas覺l bir anayasa yapmaya niyetlendii ana hatlar覺yla zaten ortaya 癟覺km覺 durumda. AKP, 12 Eyl羹l Anayasas覺'n覺 var eden hi癟bir politikay覺, o zihniyeti tart覺maya a癟mad覺覺 gibi, esas olarak o zihniyetin devam ettiini g繹stermitir. O kadar ki genel, sistematii ve bi癟imi bak覺m覺ndan dahi, AKP tasla覺, 12 Eyl羹l Anayasas覺n覺 esas alarak haz覺rlanm覺t覺r. Evet, AKP bir anayasa deiiklii yapacak. Bu deiiklik demokrasiyi, 繹zg羹rl羹kleri gelitirmek i癟in deil, emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamak i癟in yap覺lacakt覺r. AKP'nin "yeni Anayasas覺" bir aldatmaca ve oyalamacad覺r" dedi.

Fatma Alan 繹yle devam etti; "AKP iktidar覺, halk覺n tart覺mas覺ndan, halk覺n sesinin y羹kselmesinden rahats覺z olduu i癟in Halk Anayasas覺 Tasla覺 kitaplar覺n覺 hi癟bir gerek癟e g繹stermeden toplatm覺t覺r. 羹nk羹 Halk Anayasas覺 Tasla覺, halk覺m覺z覺n 繹zlemlerinden bahsediyor. Ba覺ms覺z, demokratik T羹rkiye'den bahsediyor. A癟l覺覺n, yoksulluun olmamas覺 gerektiinden, ikencenin insanl覺k su癟u olduundan, inan癟lar覺n 繹zg羹rce yaamas覺ndan, d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹nden, eitimin halk i癟in ve bilimsel olmas覺ndan, uluslar覺n kendi kaderini tayin etme hakk覺ndan, halk覺n y繹netime kat覺lmas覺ndan, yani k覺sacas覺 bug羹n olmayan ama olmas覺 gerekenlerden bahsediliyor. Ve elbette bunlar, emperyalizmin ibirlik癟isi olan AKP'nin, iktidar覺n覺n hizmetindeki polisin ve yarg覺n覺n iine gelmiyor."

Bas覺n a癟覺klamas覺 "Ne ABD Ne AB Yaas覺n Ba覺ms覺z T羹rkiye, Halk Biziz Y繹neten Biz Olaca覺z, Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 ile sona erdi.
2007.11.08
Bu yaz覺 3260 kez okundu
Geri D繹n