| Zamlar Protesto Edildi
Temel Haklar Federasyonu'na bal覺 dernekler taraf覺ndan yap覺lan zam protestolar覺 devam ediyor. Son olarak 2 Kas覺m saat 16.15'de Esenler'de bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

Esenler Nam覺k Kemal Mahallesi muhtarl覺覺 繹n羹nde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺na yakla覺k 35 kii kat覺ld覺. "Zamlar Geri Al覺ns覺n", "Yoksulluk Kader Deildir", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺n覺n at覺lmas覺yla balayan bas覺n a癟覺klamas覺nda son yap覺lan zamlar hat覺rlat覺larak, "Yine biz daha da yoksulla覺yoruz ve yine s覺rt覺m覺zdan ge癟inenler daha da zenginleiyor." denildi. AKP'nin emperyalist tekellerin ve TS襤AD-MS襤AD'l覺 patronlar覺n ibirlik癟isi olduunu ve bunu sadakalar覺yla gizlemeye 癟al覺t覺覺n覺n anlat覺ld覺覺 a癟覺klamada yoksulluun kader olmad覺覺na vurgu yap覺ld覺.

A癟覺klamada, "Hay覺r! Ne yoksulluumuz kaderdir, ne de yap覺lan zamlar ka癟覺n覺lmazd覺r. 羹nk羹 zamlar bizi inand覺rmaya 癟al覺t覺klar覺 gibi mal ve hizmetleri alabilmemiz veya daha iyi ve daha kaliteli alabilmemiz i癟in deil bu mal ve hizmetlerin 羹retim ve da覺t覺m覺nda suyun ba覺n覺 tutanlar覺n daha da zenginlemesi i癟indir. 襤ktidar ve yerel uzant覺lar覺n覺n, belediyelerinin ve 癟eitli kurumlar覺n覺n yumuak koltuklar覺nda oturanlar覺n ve onlar覺n ihale verdii irketlerin, holdinglerin sahibi olanlar覺n daha da semirmeleri i癟indir." s繹zleriyle zamlar覺n nedeni anlat覺ld覺ktan sonra, "Oysa yaamak herkesin en temel, vazge癟ilmez, devredilmez hakk覺d覺r. Bu hak anayasada da garanti alt覺na al覺nm覺t覺r. Yaamak i癟in temel ihtiya癟lar覺m覺z覺 kar覺layabilmemiz gerekir. Fakat bug羹n fiili anlamda hi癟bir yoksulun yaam覺 ve gelecei garanti alt覺nda deildir." denilerek yap覺lan adaletsizlik anlat覺ld覺.

Necdet Dernek taraf覺ndan okunan a癟覺klama, "En meru ve anayasayla garanti alt覺na al覺nm覺 olan haklar覺m覺z覺 geri istiyoruz. Yoksulluumuzu artt覺ran, bizi en temel ihtiya癟lar覺m覺z覺 kar覺layamaz hale getiren ve yaam覺m覺z覺 her ge癟en g羹n daha da 癟ekilmez k覺lan zamlar覺n geri al覺nmas覺n覺 istiyoruz." taleplerinin ifade edilmesinin ard覺ndan yap覺lan 繹rg羹tlenme 癟ar覺s覺yla bitirildi.

1 MAYIS MAHALLES襤'NDE YAZILAMA VE PANKART ASMA EYLEMLER襤

1 May覺s Mahallesi'nde "Emperyalizm ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m- Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi" pankartlar覺 as覺ld覺. Sal覺 ve Perembe g羹nleri Karakol Dura覺, Emlak癟覺 Dura覺, Sal覺k Oca覺, Merkez'deki K繹pr羹 ve merkezde 10 ayr覺 yere as覺lan pankartlar k覺sa s羹re as覺l覺 kald覺.

31 Ekim akam覺 ise yine 1 May覺s Mahallesi'nde Anayasa ve zamlar覺 protesto eden yaz覺lamalar yap覺ld覺. HC imzal覺 yaz覺lamalarda "Zamlar Geri Al覺ns覺n", "Yoksulluumuz Kader Deildir", "Emperyalizm ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" sloganlar覺 yaz覺ld覺.
2007.11.08
Bu yaz覺 2670 kez okundu
Geri D繹n