| HC'den A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 1 Kas覺m 2007 tarihinde "Ne Tezkere, Ne ABD Sorunlar覺 繹zemez!" bal覺覺 ile bir a癟覺klama yapt覺. HC'羹n 94 nolu a癟覺klamas覺n覺 aynen yay覺nl覺yoruz;

Ne Tezkere, Ne ABD
Sorunlar覺 繹zemez!

lkemiz g羹nlerdir bir "sava" havas覺nda. TBMM'den 17 Ekim'de oligarinin t羹m kesimlerinin ittifak覺yla 癟覺kar覺lan tezkereyle birlikte, iktidara "s覺n覺r 繹tesi operasyon" yetkisi verildi. O g羹nden bu yana, asal覺m, keselim, vural覺m diye y羹ksek perdeden ba覺r覺yor ibirlik癟i koro. Televizyonlar覺n ana haber b羹ltenleri "sava b繹lgesindeki" muhabirlerine balan覺yorlar. Sava b繹lgesi bazen Hakkari, bazen 覺rnak, bazen Zaho, bazen Erbil oluyor. Oligarinin hedefinde, gerek s覺n覺r i癟indeki, gerekse de s覺n覺rlar覺m覺z d覺覺ndaki K羹rt milliyet癟i g羹癟ler ve K羹rt halk覺 var.
襤te bu sava ortam覺nda, hem sald覺ran ibirlik癟i oligari, hem sald覺r覺n覺n hedefindeki K羹rt milliyet癟i g羹癟ler cephesinde, s覺k s覺k ayn覺 isim duyuluyor: Amerika Birleik Devletleri!
Mevcut ortamda hem oligari, hem K羹rt milliyet癟i g羹癟ler, ABD'yi kendi yan覺na 癟ekmeye, kendi politikalar覺n覺 ABD'ye beendirmeye 癟al覺覺yor. Oligari, sald覺r覺 i癟in ABD'den izin istiyor. Barzani, "ABD bizi korumal覺" diye a癟覺klama yap覺yor. PKK, ""Bize sald覺rmak ABD'nin 癟覺kar覺na deildir" diyerek ABD'yi iknaya 癟al覺覺yor... Ve ite 癟繹z羹ms羹zl羹k de burada ortaya 癟覺k覺yor. 羹nk羹, Amerikan emperyalizminin olduu yerde, hi癟bir sorunun 癟繹z羹m羹 yoktur. Amerikan emperyalizminin olduu yerde, daha fazla kan d繹k羹lmesinden, halklar覺n daha fazla ac覺 yaamas覺ndan baka bir sonu癟 癟覺kmaz.
O halde, bir an durup d羹羹n羹lmelidir; neden bu sorunun oda覺na ABD yerletiriliyor? Kim, neden ABD'den medet umuyor?.. Bir sorunla kar覺 kar覺ya olduumuz 癟ok a癟覺kt覺r ve bu sorunun ad覺, K羹rt ulusal sorunudur. Bu sorun, tezkerelerle, veya ABD'nin u veya bu bi癟imdeki m羹dahaleleriyle mi 癟繹z羹lecek?
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi olarak, herkesi ovenist hezeyanlardan kurtularak, milliyet癟i kal覺plardan 癟覺karak, sebepleri ve sonu癟lar覺yla bu soruyu tart覺maya 癟a覺r覺yoruz.
K羹rt sorunu, gelip bir yerde t覺kanm覺t覺r. Oligarinin s覺n覺r 繹tesi operasyonlar覺, 80 y覺ld覺r bavurduu dier y繹ntemler, sorunu b羹y羹tmekten baka sonu癟 vermeyecektir. Barzani milliyet癟iliinin ABD ibirlik癟ilii tarz覺 da K羹rt sorununun 癟繹z羹m羹 deildir. te yandan, K羹rt milliyet癟i hareketin K羹rt halk覺n覺n ulusal ve sosyal kurtuluunu salamaktan uzak stratejisi, taktikleri ve eylem tarz覺yla, sorunu 癟繹zemeyecei ortadad覺r. yleyse, milliyet癟iliin 癟izdii bu s覺n覺rlar覺n d覺覺na 癟覺karak tart覺ma gerei a癟覺kt覺r.

Oligarinin politikalar覺 onlarca y覺ld覺r 癟繹z羹m getirmedi.
Tezkere de 癟繹z羹ms羹zl羹羹n bir par癟as覺 olmaya mahkumdur.

Oligarinin s覺n覺r 繹tesi operasyon i癟in TBMM'den tezkere 癟覺kartmas覺, bug羹ne kadar onlarca kez bavurulan bir y繹nteme tekrar bavurulmas覺ndan baka bir anlam ta覺mamaktad覺r.
Devletin a癟覺klamalar覺na g繹re, bug羹ne kadar 24 s覺n覺r 繹tesi operasyon yap覺lm覺t覺r. TBMM'nin 25. S覺n覺r 繹tesi operasyon i癟in tezkere 癟覺karmas覺, sadece 24 operasyonla sorunun 癟繹z羹lemediini kan覺tlar. 24 operasyonla sonu癟 alamayanlar覺n 25'nci operasyonla sonu癟 alabilmesi i癟in bir neden yoktur.
Egemen s覺n覺flar, 84 y覺ld覺r K羹rt sorununda "ilhak, imha, inkar ve asimilasyon" 癟izgisini s羹rd羹r羹yor. Tezkere, ayn覺 癟izgide defalarca bavurulmu y繹ntemlerin bir tekrar覺d覺r. Bu 癟izgide, onlarca katliam vard覺r. Bu 癟izgide, onbinlerce infaz, faili me癟hul, kaybetme vard覺r. Bu 癟izgide, bitmek bilmeyen olaan羹st羹 haller, SS kararnameleri, k繹ylerin yak覺lmas覺, milyonlarca yoksul K羹rt'羹n topra覺ndan s羹r羹lmesi vard覺r. Oligari, yeni bir s覺n覺r 繹tesi operasyonla ne siyasal anlamda, ne de askeri anlamda "kesin" bir sonu癟 alamayaca覺n覺 biliyor. Kald覺 ki, oligarinin "sonu癟"tan anlad覺覺 sadece katletmektir. Fakat katledip "sonu癟" alsa da, sorun yine ortada durmaya devam edecektir. Oligari, bir yandan, ovenist k覺k覺rtmalarla beklenti i癟ine soktuklar覺 kitleyi tatmin etmek, bir yandan ABD'yle ve Irak'la ilikilerde bask覺 unsuru olarak kullanmak ve koullar uygun olduu takdirde de K羹rt milliyet癟i hareketine askeri bir darbe vurabilmek amac覺yla, s覺n覺r 繹tesi operasyonu g羹ndemde tutmaktad覺r.
AKP ve Genelkurmay, TBMM'den yetki almalar覺na kar覺n, ABD'den "izin" alamam覺lard覺r. Babakan Tayyip Erdoan'覺n Washington'a gidi nedenlerinden biri de budur. Oligari, ABD'den "demokratik bir 癟繹z羹m" i癟in deil, katliam i癟in izin ve yard覺m istiyor. Hi癟bir konuda kendi iradesi olmayan oligarinin bu konuda da bir iradesi yoktur. ABD ise, katliama izin vermediinde de, verdiinde de yine ve sadece kendi 癟覺karlar覺 dorultusunda davranm覺 olacakt覺r. "K羹rt sorununu ABD k覺k覺rt覺yor" d羹羹ncesiyle ABD'ye tepki duyup meydanlara 癟覺kanlar, bu ger癟ei de iyi g繹rmelidirler.

ABD hi癟bir halk覺n koruyucusu olamaz;
hi癟bir ulusun ve 羹lkenin sorunlar覺n覺 癟繹zemez!

ABD, t羹m Ortadou halklar覺n覺n d羹man覺d覺r. Bu tart覺覺lmayacak kadar a癟覺kt覺r. Ama bu ger癟ek unutulmutur. Bu ger癟ein unutulmas覺 bir gaflettir. Bu o kadar a癟覺k bir ger癟ektir ki, normal koullarda a癟覺klanmaya, kan覺tlanmaya bile gerek duyulmaz. ABD tarihine, d羹nyan覺n bug羹nk羹 haline bakanlar, orada sadece ve sadece bu ger癟ekle kar覺la覺rlar. Fakat ite buna ramen bu ger癟ek unutulmu ve unutturulmaya 癟al覺覺lmaktad覺r. 襤birlik癟i oligarik iktidarlar覺n b繹yle yapmas覺 doald覺r. Doal olmayan, halk ad覺na m羹cadele ettiini s繹yleyenlerin de ayn覺 eyi yapmas覺d覺r. 襤birlik癟i oligari, ABD'ye a癟覺k癟a, bizi kullan覺n, bize daha 癟ok g繹rev verin diyor. Peki K羹rt milliyet癟i hareket ne diyor? Abdullah calan, "sorunu 癟繹zmezseniz, PKK'yi bakalar覺 kullan覺r" derken ne demek istiyordu ve nas覺l s繹ylenebiliyordu b繹yle bir ey? ABD'nin BOP projesine dahil olmak m覺 isteniyor, son s羹re癟teki eylemler, b繹yle bir politika dorultusunda m覺 yap覺l覺yor; bilemiyoruz. Fakat g繹rd羹羹m羹z odur ki, b羹t羹n bu gelimeler, b繹lgede ABD'nin etkisini art覺rmakta, onun politikas覺n覺n 繹n羹n羹 a癟maktad覺r. Siyasi bir k繹rl羹k i癟inde emperyalizmin deitii teorilerini yap覺p, ABD emperyalizminin b繹lgeye m羹dahalelerini "diktat繹rl羹kleri y覺kmak, halklar覺 繹zg羹rletirmek" olarak deerlendirenler, emperyalist tahakk羹m羹 merulat覺rman覺n tarihi sorumluluunu da ta覺yacaklard覺r.
ABD bir halk覺n kurtuluunu salayamaz. Salar diye d羹羹n羹l羹yorsa, bu d羹羹nce 癟ok ciddi bir bi癟imde sorgulanmal覺d覺r. Emperyalizmin bir asr覺 ak覺n tarihinde b繹yle bir ey g繹r羹lm羹 m羹d羹r? G繹r羹lmemise, emperyalizme b繹yle bir misyon y羹klemek, mazur ve masum g繹r羹lemez. yle bir demokratik emperyalizm ki; 羹lkeleri igal ediyor. yle bir demokratik emperyalizm ki, kendine tabi olan veya tabi olmaya haz覺r g羹癟lerden birini kullan覺yor, 繹tekini katlediyor.
ABD neyin peinde? Bunu herkes biliyor. ABD, Ortadou'da emperyalist tahakk羹m羹 pekitirmek, tekellerin 癟覺karlar覺n覺 korumak peindedir. Bunun i癟in igallere, katliamlara bavurmakta, Guantanamo, Ebu Garip gibi ikence merkezleri ve kukla h羹k羹metler kurmaktad覺r. ABD, Ortadou'daki 癟覺karlar覺 i癟in t羹m 羹lkeleri, 繹rg羹tleri, halklar覺 nas覺l kullanaca覺n覺 d羹羹n羹r. Buna b繹lgedeki t羹m g羹癟ler dahildir. Kullan覺lmay覺 kabul eden herkesi kullan覺r, ibirlii yapmaya haz覺r herkesi hizmetine sokar.
ABD, hi癟bir halk覺n kendi kaderini tayin hakk覺n覺 savunamaz. Savunabileceini d羹羹nmek, gafletin bir baka yan覺d覺r. Hi癟bir halk, halktan yana hi癟bir 繹rg羹t, ABD'ye g羹venemez. G羹venirse, kullan覺l覺r.
T羹rk, K羹rt, Arap, Fars, t羹m Ortadou halklar覺, ABD'nin Ortadou'ya her t羹rl羹 m羹dahalesini reddetmelidir. lkemizin emperyalizme ba覺ml覺l覺k sorununun, K羹rt sorununun, Ortadou'nun kaderini kendi ellerine almas覺n覺n 癟覺k覺 noktas覺 budur.

Milliyet癟i stratejiler, emperyalist m羹dahaleleri onaylayan politikalar,
halka zarar veren eylem bi癟imleri; ovenizmi g羹癟lendiren unsurlard覺r!

Emperyalizm ger癟ei, her zamankinden daha fazla ortadayken, 羹lkemiz tarihinin en ibirlik癟i iktidarlar覺, en ibirlik癟i generalleri, kitleleri, ovenist ve milliyet癟i temelde seferber edebilmektedirler. lkemizi y繹netenlerin hi癟bir ulusall覺覺 yoktur. Hi癟bir ulusal politikalar覺 yoktur. Ulusal onurlar覺, duygular覺 yoktur. Ama buna ramen ovenizmi kullanabilmekte, geni kitleleri etkileri alt覺na alabilmektedirler. Bu 癟elikiyi a癟覺klayan nedenlerden biri, K羹rt milliyet癟iliinin bug羹ne kadar izledii 癟izgidir.
Ulusal bir hareket, ulusal ba覺ms覺zl覺覺 ve haklar覺 i癟in verdii m羹cadelede, dier halklar nezdinde bir sayg覺nl覺k yaratmal覺d覺r. Eer yaratm覺yorsa, o hareketin stratejik, taktik hatt覺nda, eylem tarz覺nda bir eksiklik, yanl覺l覺k var demektir. Halklarda yarat覺lan sayg覺n覺n temeli, devrimci ilke ve kurallard覺r. M羹cadeleyi bu ilke ve kurallarla deil de farkl覺 kayg覺larla y羹r羹tmeye balayanlar, b繹yle bir sayg覺nl覺覺 da yaratamazlar. K羹rt ulusal g羹癟lerinde ve solun 癟eitli kesimlerinde bug羹n meselenin bu yan覺n覺 sorgulamak s繹z konusu deildir.
Oligari elbette ovenizmi k繹r羹kleyecek, kitleleri faizmin taban覺 haline getirmeye 癟al覺acak. Ulusal haklar ve s覺n覺fsal taleplerle s羹rd羹r羹len m羹cadeleyi zay覺flatmak i癟in halklar覺 birbirine d羹羹rmek isteyecek. Bu doald覺r. Bunlar, oligarik diktat繹rl羹klerin her yerde, her zaman bavurduu y繹ntemlerdir. 襤lerici, yurtsever g羹癟ler, oligarinin bu y繹ntemleri kar覺s覺nda "kahrolsun oligari" demekle yetinemezler. Oligarinin bu y繹ntemlerinin etkili olmas覺n覺n 繹n羹ne ge癟ecek politikalar覺 gelitirmek, ovenizmi pekitirecek politikalar覺 eletirmek g繹revleri vard覺r.
Bug羹n meydanlara bakan herkes, PKK'nin son eylemlerine kar覺 ortaya 癟覺kan g繹sterilerin, 1984'ten bu yana rastlanmayan bir yayg覺nl覺kta olduunu g繹recektir. 襤te bu noktada, ovenist k覺k覺rtmalar kar覺s覺nda, oligarinin mahkum edilmesiyle yetinilmeyip, bu tepkinin gelimesine uygun zemin haz覺rlayan stratejiler, politikalar, eylem tarzlar覺 da sorgulanmak durumundad覺r.
Y覺llard覺r dorudan halk覺 hedef alan katliamlar, bir eylem tarz覺 olarak savunuldu ve uyguland覺. B羹t羹n bunlar覺n hi癟bir olumsuz sonucu olmayacak m覺yd覺? ABD sopas覺yla oligariyi tehdit ederken, "癟繹z羹n yoksa ABD Irak'taki gibi T羹rkiye'ye de m羹dahale eder" deyip bunu adeta onaylarken, bu s繹ylem ve politikalar覺n nas覺l bir sonu癟 douraca覺 bilinmiyor muydu? Bilmiyorlar idiyse, gaflet, biliyorlarsa, ve bilerek bu s繹ylem ve politikaya devam ediyorlarsa, kendi halk覺n覺n da 癟覺karlar覺na kar覺 bir tutum i癟indedirler. Her ulusal hareket, her devrimci hareket, yapt覺klar覺n覺n hangi sonu癟lar覺 yarataca覺n覺 bilmek ve 繹ng繹rmek zorundad覺r.
"Biz ABD'nin b繹lgedeki politikalar覺na bir ey demiyoruz" demek, nas覺l bir ulusall覺kt覺r? Niye demiyorsunuz? Halklar覺n 癟覺karlar覺n覺 savunanlar, nas覺l ABD'nin politikalar覺na bir ey demeyebilirler? ABD'ye bir ey denilmezse, ABD sopas覺n覺 sallamak b羹y羹k politika, ak覺ll覺 taktik san覺l覺rsa, sab覺rla halklar覺n birliini ve devrimci iktidar覺n覺 繹rmek yerine halka zarar veren eylem tarz覺nda 覺srar edilirse, ite bu sonu癟 癟覺kar ortaya. Bak覺n nereye gelindi? Bak覺n ovenizm geni kesimleri nas覺l teslim al覺yor. Bu sonu癟, g繹r羹lmeyecek bir ey deildi. Fakat 覺srarla g繹r羹lmek istenmedi. Uyar覺lara 覺srarla kulaklar kapand覺. Y覺llard覺r eletirdiimiz, yanl覺l覺覺na, sonu癟lar覺na dikkat 癟ekmeye 癟al覺t覺覺m覺z buydu ite.
Askeri anlamda da, politik anlamda da halka zarar veren eylem tarz覺, halklar nezdinde sayg覺nl覺覺 ortadan kald覺ran pragmatik ve benmerkezci y繹ntemler, emperyalistler aras覺nda ve d羹zen i癟inde ittifaklar arayan taktikler, d羹zen i癟i 癟繹z羹m stratejisinin, milliyet癟iliin sonu癟lar覺d覺r. Sebepleri ve sonu癟lar覺 itibar覺yla bu strateji sorgulanmal覺d覺r.

Milliyet癟iliin 癟繹z羹m羹 yoktur! 繹z羹m, halklar覺n birlikte m羹cadelesinde,
bu m羹cadeleyle kuraca覺 devrimci halk iktidar覺ndad覺r.

T羹rk ve K羹rt halk覺! Evlat ac覺s覺na son vermek i癟in, ba覺ml覺l覺a ve faizme son vermeliyiz.
T羹rk ve K羹rt halk覺! Ba覺ms覺z bir 羹lkede, 繹zg羹r halklar olarak yaayabilmek i癟in, birlemeliyiz.
T羹rk ve K羹rt halk覺! A癟l覺ktan, isizlikten dil yasaklar覺na kadar uzanan t羹m ekonomik, siyasal, sosyal, ulusal, k羹lt羹rel sorunlar覺m覺z覺n 癟繹z羹m羹 i癟in birlikte 繹rg羹tlenmeli ve m羹cadele etmeliyiz.
Halk覺m覺z; yukar覺da k覺saca 繹zetlemeye 癟al覺t覺k ki, sorunlar覺m覺z覺n 癟繹z羹m羹, ne s覺n覺r 繹tesi operasyon tezkeresi, ne Amerikan m羹dahaleleri olamaz. yleyse ne olmal覺?
Bir: Bir halk覺n topraklar覺 ilhak edilmi, dili yasaklanm覺, ony覺llarca asimilasyona maruz b覺rak覺lm覺sa, o halk覺n taleplerine katliamlarla cevap vermek, adil deildir, demokratik deildir, sorunu 癟繹z羹c羹 deildir. T羹rk halk覺, K羹rt halk覺n覺n t羹m ulusal haklar覺n覺n tan覺nmas覺n覺 savunmal覺d覺r. Katliam politikas覺 savunmak, K羹rt halk覺yla birlikte yaamay覺 襤STEMEMEK demektir.
襤ki: hepimiz hemfikir olmal覺y覺z ki, ibirlik癟iliin mazereti olamaz! Bush'un az覺na bakan kim olursa olsun, -ister Tayyip Erdoan, ister Barzani veya Talabani- o ibirlik癟ilii reddetmeliyiz. Barzani, Talabani veya bir bakas覺, "ABD bizi korusun" dedii noktada, ortada uluslar覺n kendi kaderini tayin hakk覺 yoktur. Onun yerine, bir halk覺n kaderini, geleceini, onurunu bir emperyalistin eline teslim etmek vard覺r. Uluslar覺n kaderini tayin hakk覺, bir halk覺n 繹zg羹rce gelimesi demektir. "Saddam'覺 tek ba覺m覺za y覺kacak g羹c羹m羹z yoktu, onun i癟in ABD'yle ibirlii yapt覺k" d羹羹ncesinde olanlar覺n, iradelerini, geleceklerini Amerikan emperyalizmine teslim ettii bir yerde nas覺l, bir halk覺n 繹zg羹rce gelimesinden, kendi kaderini tayin hakk覺ndan s繹zedilebilir? Hi癟bir gerek癟e, d羹nya halklar覺na kan kusturan Amerikan emperyalizmiyle ibirliini hakl覺 ve mazur g繹steremez. ABD'yle ibirlii, ba覺ms覺zl覺覺 ve demokrasiyi 襤STEMEMEK demektir.
癟: Halklar覺n kardeliini savunanlar, halka zarar veren hi癟bir eyi savunamazlar. Bu anlamda, halka zarar veren eylem 癟izgisini s羹rd羹rmek, "T羹rk halk覺yla birlikte olmama" a癟覺klamas覺 anlam覺na gelir. Halklar覺n kardeliine ve bir b羹t羹n olarak T羹rkiye soluna zarar veren, 繹rg羹tlenme zeminini daraltan, meruluunu tart覺覺l覺r hale getiren bu 癟izgi terkedilmelidir.
D繹rt: ovenizmin her alan覺 kuatt覺覺 b繹yle bir d繹nemde, ilerici, devrimci, demokrat kesimler, halktan yana olan g羹癟ler, ovenizmin bask覺lanmas覺na beyinlerini teslim etmemelidirler. "Sevr hortluyor", "T羹rkiye b繹l羹n羹yor" teorileriyle politika belirlemek, oligariyle ayn覺 s繹ylemi kullanmakt覺r. Misak-覺 milliyi mutlaklat覺rarak "aman b繹l羹nmeyelim" politikas覺n覺 savunmak, solun deil, oligarinin kayg覺lar覺na denk d羹er. Biz ayr覺l覺a da, birlie de sadece halklar覺n 癟覺karlar覺, emperyalizm kar覺s覺ndaki konumu a癟覺s覺ndan bakar覺z. Biz K羹rt ve T羹rk halk覺n覺n birliinden, tek devlet 癟at覺s覺 olmas覺ndan yanay覺z. Fakat bu da dayat覺lamaz. Halklar, buna 繹zg羹r iradeleriyle karar verirler.
Be: Eer, sorun bug羹ne kadar 癟繹z羹ms羹z kalm覺sa, eer bug羹n ovenizm bu kadar g羹癟lenmise, eer bug羹n K羹rt halk覺n覺n ulusal talepleriyle y羹r羹t羹len m羹cadele b繹yle bir t覺kan覺kl覺kla kar覺 kar覺ya kalm覺sa, bunun bata gelen nedeni, halklar覺n birlikte m羹cadelesinin salanamam覺 olmas覺d覺r.
Alt覺: Emperyalist sistem i癟inde kalan, oligarinin egemenliini ve iktidar覺n覺 s羹rd羹ren hi癟bir strateji, K羹rt halk覺n覺n ulusal ve sosyal kurtuluunu salayamaz. K羹rt milliyet癟i hareketin stratejisi, emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺覺, oligarik diktat繹rl羹e kar覺 halk覺n iktidar覺n覺 savunmad覺覺 i癟in, K羹rt sorununun 癟繹z羹m koullar覺n覺 yaratmaktan da uzakt覺r. Bu stratejiyle sonuca ulamak m羹mk羹n deildir. Birlikte 繹rg羹tlenme, birlikte m羹cadele ve birlikte iktidar; halklar覺n 癟覺kar覺na devrimci bir 癟繹z羹m羹n ana halkalar覺d覺r.
Yedi: Halklar覺n birlikte m羹cadelesi ve 繹rg羹tlenmesinin 繹ncelikle hedefi Devrimci Halk 襤ktidar覺'n覺n kurulmas覺 olmal覺d覺r. 羹nk羹, halklar覺n 繹zg羹r iradelerinin ortaya 癟覺kabilmesi ve sorunun nihai 癟繹z羹m羹, ancak b繹yle bir iktidarla m羹mk羹n olabilecektir. K羹rt halk覺, ancak b繹yle bir iktidarla kendi kaderini tayin hakk覺n覺 kullanabilir. Bu hakk覺n nas覺l kullan覺laca覺n覺 o g羹nk羹 koullar tayin eder. Bug羹n i癟in aslolan, emperyalizmden, oligarinin diktat繹rl羹羹nden, faizmden kurtulabilmektir. 羹nk羹 K羹rt sorununun da, t羹m dier sorunlar覺m覺z覺n da 繹n羹ndeki ba engel bunlard覺r.

KAHROLSUN ABD EMPERYAL襤ZM襤!
KAHROLSUN FA襤ZM!
YAASIN KRT VE TRK HALKININ B襤RL襤KTE MCADELES襤 VE DEVR襤MC襤 襤KT襤DARI!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2007.11.01
Bu yaz覺 2631 kez okundu
Geri D繹n