| Halk 襤癟in Anayasay覺 Tart覺覺yoruz
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi, Bilgi niversitesi Dolapdere Kamp羹s羹'nde 'Halk 襤癟in Anayasay覺 Tart覺覺yoruz' konulu bir forum d羹zenledi.

27 Ekim g羹n羹 ger癟ekleen foruma Prof. Dr. Mehmet Bekarolu, Siyaset癟i Yazar Mihri Belli, HD ad覺na Sel癟uk Kozaa癟l覺, Av. Rasim z, Av. Bahri Bayram Belen, Divrii K羹lt羹r Dernei ad覺na Mehpare olak, EMEP ad覺na Mustafa Yal癟覺n, DP ad覺na G繹rkem Doan, TKP ad覺na Bilgitay Hakk覺 Durna, Bilgesu Erenus, Gazeteci Aye D羹zkan, Gazeteci Nuray Mert, KESK ubeler Platforrmu ad覺na 襤brahim S繹nmez ve HC ad覺na M羹nire Demirel kat覺ld覺.

Forumu y繹neten Tekin Tang羹n neden biraraya gelindiini anlatarak forumun AKP'nin 癟覺karmay覺 d羹羹nd羹羹 anayasa ile HC'羹n yay覺nlad覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺 olmak 羹zere iki b繹l羹mden oluaca覺n覺 hat覺rlatarak foruma kat覺lanlara s繹z hakk覺 verdi.
1. oturuma balarken ilk olarak Divrii K羹lt羹r Dernei ad覺na Mehpare olak s繹zald覺. 襤ktidardaki g羹癟lerin ayn覺 g羹癟ler olmas覺ndan kaynakl覺 temel konularda hi癟bir tart覺ma yaanmad覺覺na vurgu yapan olak AKP'nin 癟覺karmak istedii anayasan覺n halktan yana bir anayasa olmayaca覺n覺 dile getirirken HD ad覺na kat覺lan Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 ise bir anayasan覺n neden yap覺ld覺覺n覺, neden deitirildiini anlaman覺n 繹nemine vurgu yapt覺.
Prof. Dr. Mehmet Bekarolu ise AKP'nin 24 Ocak 1980'de ad覺m覺 at覺lan neo liberal dalgan覺n anayasas覺n覺n haz覺rland覺覺na vurgu yaparak 1961 ve 80 anayasalar覺n覺n cunta anayasalar覺 olduunu dile getiren Bekarolu AKP'nin anayasas覺n覺n sivil ve 繹zg羹rl羹kleri genileten ve ideolojisiz olmayaca覺n覺 s繹yledi.
Kap覺lar覺m覺za 癟arp覺 at覺ld覺覺n覺 s繹yleyerek s繹zlerine balayan Bilgesu Erenus da "K羹rtler'in kap覺s覺na 癟arp覺 konuluyor, solcular d繹v羹l羹yordu zaten d繹v羹lmeye devam edililyor. Zenginlerin d覺覺nda her kap覺da 癟arp覺 g繹receiz yak覺nda. AKP de 癟ok tutarl覺, o da 羹lkenin ba覺ms覺zl覺覺na 癟arp覺 at覺yor, halk癟覺l覺a 癟arp覺 at覺yor, devlet癟ilie 癟arp覺 at覺yor. Bu 癟arp覺lar birbirine 癟ok bal覺" diye konutu.
HC'羹n haz覺rlad覺覺 halk anayasas覺 tasla覺yla ilgili de "K羹rtler'e kendi 繹zg羹rl羹kleri de tan覺nabilinir diyor, 癟ok cesur buldum bu sat覺rlar覺, hemen arkas覺nda birliktelikten s繹zediyor, ben de bundan yanay覺m" s繹zlerine yer verdi.
Av. Bahri Bayram Belen bu tart覺ma zeminini ve bu ortam覺 癟ok 繹nemsediini belirtmek istediini vurgulad覺. Bir anayasa tasar覺s覺 d羹zenleyen h羹k羹metin toplumsal mutabakat salamak istiyorsa bu t羹r tart覺malara kulak vermesi gerektiini dile getirriken Gazeteci Nuray Mert ise AKP anayasas覺n覺n ay覺rt edici 繹zelliinin kapitalizme eklemleme noktas覺nda olduunu s繹yledi.
12 Eyl羹l Anayasas覺'n覺n deitirilmesi gerektiini ancak AKP'nin anayasas覺n覺n bunu deitirmek yerine bu 繹z羹 g羹癟lendirmeye ve salamlat覺rmaya y繹nelik bir metin haz覺rlad覺覺n覺 dile getiren TKP ad覺na kat覺lan Av. Bilgitay Hakk覺 Durna s繹zlerine 繹yle devam etti: "Bu anayasa toptan deitirilmesi gereken bir anayasad覺r. Bu anayasa u an varolan bir maddeyi aynen koruyor, sadece bal覺覺n覺 deitiriyor. Bu da anayasan覺n niyetini ortaya koyuyar. Bu madde 'piyasan覺n deitirilmesi' yerine 'piyasan覺n gelitirilmesi' olarak deiiyor."
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ad覺na s繹zalan M羹nire Demirel ise anayasan覺n d羹zenin niteliini belirleyen bir belge olduunu, g羹癟ler dengesine g繹re ona g繹re bi癟imlendiini s繹yleyerek "AKP'nin anayasas覺n覺n da ideolojik bir temeli var. Bunu anayasa tart覺malar覺na bakmadan bile uygulamalar覺na baksak bile g繹rebiliyoruz. AKP 羹lkemizi emperyalizme satmaktad覺r. AKP tekellerin 繹mr羹n羹 uzatmak i癟in 癟al覺覺yor" derken halk覺n anayasa tasla覺yla ilgili ise unlara deindi: "Anayasa tasla覺m覺z yeni deildir. Yakla覺k 10 y覺ll覺k bir 癟al覺ma. Biz d羹zenin ortaya koyduu anayasaya alternatif olabilecek bir d羹羹ncemizi de ortaya koyduk. Bu bir 癟al覺ma program覺d覺r. 襤nsanlara diyoruz ki evet devrimi iste, iste ki ba覺ms覺zl覺覺 ve demokrasiyi kazan ki 癟ocuklar覺n覺 b羹y羹tebil. Halk覺n m羹cadele program覺n覺 sunuyoruz. Devrim yap覺lmadan emperyalizme kar覺 癟覺k覺lmadan ulaamad覺覺n覺 bildiimiz bir d羹nya var. Anayasa tasla覺m覺z覺n eksiklikleri olabilir ama 繹nemli olan burdaki d羹羹ncedir, bu d羹羹ncenin insanlara nas覺l ulat覺覺d覺r diye d羹羹n羹yorum."
EMEP ad覺na kat覺lan Mustafa Yal癟覺n ise anayasalar m羹cadele program覺 deildir, 癟eitli yasalarla toplum kurulmaz diye d羹羹ncelerini dile getirirken, Av. Rasim z konumas覺nda 'anayasay覺 yapanlar bulunduklar覺 s覺n覺f覺n y繹netim eklini belirlerler' s繹zlerine yer verdi.
DP'li G繹rkem Doan anayasada halk覺n haklar覺n覺n sonuna dek korunmas覺 gerektiini dile getirdi. KESK ubeler Platformu ad覺na s繹zalan 襤brahim S繹nmez; AKP'nin anayasas覺 ger癟ekten bizlerin, emek癟ilerin, ezilenlerin anayasas覺 deildir. Bizler bu anayasay覺 toptan reddetmeliyiz' dedi.
Gazeteci Aye D羹zkan d羹nyan覺n her yerinde tek bir c羹mleye en 癟ok ihtiyac覺m覺z olduunu onun da 'hi癟bir birey baka bireyi s繹m羹remez ve bask覺 alt覺na alamaz' c羹mlesi olduunu dile getirdi. "Biz s繹m羹r羹 ve bask覺dan bahsederken zenginlerin fakirleri s繹m羹rmesine de kar覺 癟覺kmal覺y覺z. Bunun i癟in devrim gerektir. Devrim i癟inde bir anayasa gibi bir metne ihtiya癟 var bence. Bence deitirillmesi ve tart覺覺lmas覺 gereken yanlar覺 var ancak bizim b繹yle bir metne de ihtiyac覺m覺z var" diye konutu.
AKP'nin dier partilerden en temel fark覺n覺n muhazakar olmas覺na da deinen D羹zkan AKP'nin kad覺na bak覺 a癟覺s覺n覺 eletirdi.
1. Oturumda son s繹z羹 Mihri Belli ald覺. "Bu toplant覺dan bir ey 癟覺kmas覺n覺 istiyorum. Bu toplant覺y覺 d羹zenleyen 繹rg羹t bir anayasa tasla覺 癟覺kard覺. Bu anayasa tasla覺 sosyalist bir anayasa deil. Sosyalizme ge癟ii salayan bir aama. Bu toplant覺yla iyi bir 癟al覺ma yapm覺lard覺r" s繹zlerinden sonra 15 dakikal覺k ara verildi.
Aradan sonra dinleyiciler s繹zalarak d羹羹ncelerini dile getirerek sorular sordular.
Daha sonra forumun 2. Oturumuna ge癟ildi. 襤lericiler, devrimciler bu s羹rece nas覺l m羹dahale edebilir? Bundan sonra ne yapaca覺z sorular覺n覺n tart覺覺ld覺覺 2. Oturumda ilk s繹z羹 Mehmet Bekarolu ald覺. Halk anayasa tasla覺n覺n yery羹z羹nde bir cennet 繹ng繹rd羹羹n羹 ancak yery羹z羹nde cennetin olmayaca覺n覺n iddia ederken T羹rkiye'nin ulus yaratma (T羹rk K羹rt 癟at覺mas覺), iltica ve zengin fakir ayr覺m覺 olarak 3 temel sorununu 癟繹zmesi gerektiini dile getirdi. F tipleriyle ilgili bir soruya cevap veren Bekarolu 'Anayasa F Tipi toplum yaratmaktad覺r. En iyi model de cezaevleridir. Cezaevlerindeki bu sistem t羹m topluma yay覺lmak isteniyor. F tipiyle d羹羹nd羹kleri t羹m topluma genelleen bir ey. F tipi bir toplum oluturacakt覺r. Muhalefet yapmayacak ve kendi ceplerini dolduracak bir toplum' s繹zleri youn alk覺 ald覺.
Sel癟uk Kozaa癟l覺 bu b繹l羹mde 'bu taslak gibi metinler bize 覺覺k olacakt覺r, yol g繹sterecektir. Ve bu 覺覺k 癟er癟evesinde bu m羹cadeleye kat覺lmakt覺r. Sokaa 癟覺kmaya tekrar al覺mam覺z ve 癟覺kmam覺z gerekiyor. T羹m hak ve 繹zg羹rl羹kler y繹n羹nden bize ait olan sokaa 癟覺kmal覺y覺z" diye konutu.
imdi ne yapaca覺z sorusuna Bahri Bayram Belen "anayasay覺 belirleyen g羹癟lere kar覺 halk覺n zengin ve g羹癟l羹n羹n kar覺s覺nda halk覺 bir ad覺m ileriye g繹t羹rmeliyiz" diye cevap verdi.
Bilgesu Erenus ise "Mihri Belli'nin bu toplant覺dan bir sonu癟 癟覺kmal覺 s繹z羹n羹 繹nemsiyorum. Halk覺n iktidar覺n覺 hedefleyen bir belge neden 羹topik olsun, neden hayal olsun. Bu burjuvazinin bize 繹rettiidir. Halk anayasas覺 tasla覺 halk覺n kendiyle geleceine dair s繹zlemesidir" konuyla ilgili g繹r羹 bildirdi.
Anayasa konusunda taleplerimiz ayn覺 diyen Av. Rasim z'羹n ard覺ndan, TKP'li Av. Bilgitay Hakk覺 Durna 'nas覺l bir anayasa olmas覺 laz覺m. Bizim eitlik癟i, 繹zg羹rl羹k癟羹 bir belgesi varsa halk anayasas覺 tasla覺 ya da TKP'nin anayasa tasla覺 bir 繹rnektir. O anayasa diyorki eitlik istiyorum, 繹zg羹rl羹k istiyorum, ba覺ms覺zl覺k istiyorum diyor" dedi.
Bir sonu癟 癟覺kmas覺 dileini yineleyen Mihri Belli ise 'sosyalizm hepimizin hedefi' diyerek konumas覺na son verirken s繹zalan EMEP'li Mustafa Yal癟覺n "imdi bizim anayasay覺 tart覺maya ihtiyac覺m覺z yok. imdi bizim devrim i癟in biraraya gelmeye ihtiyac覺m覺z var 1936'da biz anayasam覺z覺 yapt覺k. Sovyetler Birliinde. Sanki 1936'day覺z gibi anayasa yapamay覺z. Halk iktidar覺 demek d羹 deil geleceimizdir. Bizim anayasa yapmaya ihtiyac覺m覺z olduu g繹r羹羹nde deilim. Anayasalar s覺n覺f m羹cadelesinin sonundan gelirler. Biz yapabilecek g羹ce ulamal覺y覺z. Bunun haz覺rl覺klar覺n覺 yapmal覺y覺z" diye konutu.
Aye D羹zkan K羹rt meselesinin, kad覺n sorunun 癟繹z羹lmesi gerektiini dile getirerek 繹neriyle eletiri aras覺ndaki balant覺y覺 salam yapmak gerektiini dile getirdi. KESK ubeler Platformu ad覺na 襤brahim S繹nmez de "HC'羹n haz覺rlad覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺 bizlerin, 癟al覺anlar覺n taleplerini i癟eren ve anayasaya konulmas覺n覺 isteyen yaz覺lar var" s繹zleriyle desteini sunarken son olarak HC ad覺na kat覺lan M羹nire Demirel s繹zald覺. Yap覺lacak eyin net olduunu vurgulayan Demirel 繹yle konutu: "Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini b羹y羹teceiz. Bu anayasa tasla覺n覺 kabul edelim ya da etmeyelim, devrim sonras覺na b覺rakmay覺 繹nerelim tart覺abiliriz ancak ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi zorunludur. Ve burda dervim sonras覺 d羹zenini tasvir eden bir program var. Bu bizim hedefiimiz. Devrim.
Devrim m羹cadelesini verirken demokrasi m羹cadelesini de vermek ve y羹kseltmek gerekir. EMEP'ten kat覺lan arkada g羹c羹m羹z羹 birletirmek diyor. G羹癟leri birletirmek asl覺nda tam da budur. Anayasa oluturamaz diyor, hay覺r oluturur. 羹nk羹 zaten bizim m羹cadele program覺m覺zd覺r. Biz elbetteki bug羹n bunu uygulayacak g羹c羹m羹z olmad覺覺n覺 biliyoruz. Zaten o g羹癟te olsak bu program覺 hayata ge癟irirdik. Demokratik mevzilerimizi g羹癟lendirmeliyiz diye d羹羹n羹yoruz."

Konumalar覺n ard覺ndan bir sonu癟 deklarasyonu foruma kat覺lan konumac覺lara da覺t覺ld覺. 410 kiinin kat覺ld覺覺 panel 13.30'dan 18.30'a kadar s羹rerken foruma kat覺lanlar ilgiyle dinlediler. Ayr覺ca Gazeteci Nuray Mert 1. Oturumun sonunda ii olmas覺 dolay覺s覺yla 2. Oturuma kat覺lamad覺. 襤lgiyle dinlenen forumda sahnede "Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Halk 襤癟in Anayasay覺 Tart覺覺yoruz" pankart覺 as覺l覺yd覺.


Hukuk癟ular Halk Anayasas覺n覺n Toplat覺lmas覺 'Hukuksuzdur' Dedi

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan 癟覺kar覺lan 'Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺 toplat覺lma karar覺na bir tepki de avukatlardan geldi.
30 Ekim g羹n羹 TMMOB Makine M羹hendisleri Odas覺'nda saat 12.30'da bas覺n toplant覺s覺 d羹zenleyen hukuk癟ular toplatma karar覺n覺n uluslararas覺 s繹zlemelere ve insan haklar覺na uygun olmad覺覺n覺 dile getirdiler. HD 襤stanbul ube Bakan覺 Serhan Ar覺kanolu ile HD 羹yeleri Naciye Demir, Nazan Yaman, Agos Gazetesi avukatlar覺ndan Fethiye etin ve Halk覺n Hukuk B羹rosu avukatlar覺ndan Taylan Tanay kat覺ld覺.
Avukat Taylan Tanay, "Halk Anayasas覺 Tasla覺"n覺n 4 Ekim'de Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi karar覺 ile toplat覺ld覺覺n覺, s繹zkonusu tasla覺n ilk kez 1997'de bas覺ld覺覺n覺 ve K羹rt ulusunun haklar覺na y繹nelik ibareler toplat覺ld覺覺n覺 s繹yledi. Halk覺n kendi anayasas覺n覺 oluturma hakk覺 olduunu vurgulayan Tanay "karar gerek癟esiz ve insan haklar覺na sald覺r覺 niteliindedir. Halk覺n Anayasa tart覺malar覺na kat覺l覺m覺n覺 kimse engelleyemez" dedi. Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi B羹lteni avukat覺 Naciye Demir ise yapt覺覺 konumada halk anayasas覺 tasla覺n覺n toplat覺lma gerek癟esinin olmad覺覺n覺n alt覺n覺 癟izerken Avukat Fethiye etin ise, 覺rk癟覺 ve nefret i癟erikli s繹ylemlerin ve sava uluslararas覺 hukuka g繹re yasakland覺覺n覺 dile getirdi. Av. Nazan Yaman ise konumas覺nda toplatma karar覺n覺 hukuksuz olarak deerlendirdi.


HALK ANAYASASI HALK TOPLANT襤LARI DEVAM ED襤YOR

Dikmen Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nde 28 Ekim Pazar g羹n羹 saat 16.30 da halk toplant覺s覺 d羹zenlendi. AKP'nin anayasa haz覺rl覺klar覺 ve yap覺lacak deiiklik 羹zerine Mehmet Yaar'覺n yapt覺覺 bilgilendirmeyle balayan toplant覺 Anayasa, devlet ve halk kavramlar覺n覺n konuulmas覺yla s羹rd羹. "Devlet ve hukuk vatanda i癟in olmal覺d覺r bu nedenle biz halk olarak ne istiyoruz?" sorusuyla tart覺ma a癟覺ld覺. Kat覺lan emekli, 繹renci, i癟i ve isizlerin s繹z ald覺覺 toplant覺da; isizlik, maalar覺n azl覺覺, gelecek kayg覺s覺 ve yerel y繹netimlerin sorunlara ilgisizlii gibi sorunlar 繹ne 癟覺kt覺. Yakla覺k 1,5 saat s羹ren toplant覺 2 Kas覺m'da yap覺lacak panele kat覺l覺m ve daha geni kitleyi getirme 癟ar覺s覺yla sona erdi. Halk toplant覺s覺na 12 kii kat覺ld覺.


HATAY TEMEL HAKLAR "HALK ANAYASAYI TARTIIYOR" PANEL襤 DZENLED襤

Hatay Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Denei taraf覺ndan 28 Ekim Pazar g羹n羹 Antakya'n覺n Harbiye Beldesinde "Halk Anayasay覺 Tart覺覺yor" paneli d羹zenlendi. Hatay Temel Haklar ad覺na panelde konuan dernek 羹yesi Enis Aras'la beraber, misafir olarak kat覺lan Samanda Eitim-sen 羹yesi Esat Kudret'te Anayasa hakk覺nda bilgilendirmelerde bulundu. "Ba覺ms覺z ve Demokratik Bir T羹rkiye 襤癟in Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" pankart覺n覺n as覺ld覺覺 panel saat 14.00'te balad覺. Konumaya ilk balayan Enis Aras, imdiki anayasa ile halk覺n anayasas覺 aras覺ndaki farkl覺l覺klar覺 anlatarak, ancak halk覺n Anayasas覺 ile ba覺ms覺z ve demokratik bir T羹rkiye'yi kurabileceimizi s繹yledi. Misafir olarak kat覺lan Esat Kudret ise kapitalist sistemde eitimin bilimsel olmad覺覺n覺, ezbere dayal覺 olduunu bunun gen癟lii yozlat覺rmak i癟in bilin癟li bir politika olduunu s繹yledi. Halk覺n anayasas覺nda ise insanlar覺n yeteneklerine g繹re eitildiini, sorgulayan, 羹reten gen癟lik yarat覺larak 羹lkesine yararl覺 insanlar olarak yetitirildiini belirtti. Kapitalist sistemde her ey paraya dayal覺 olduu i癟in eitiminde paral覺 olduunu ama halk覺n Anayasas覺nda ise her ey insana y繹nelik olduu i癟in eitim gibi t羹m temel ihtiya癟lar覺n da paras覺z olduunu s繹yledi. 襤ki saat s羹ren panel soru ve cevaplarla sona erdi.


SLOGAN ATMAYIN L襤N EDERLER

28 Ekim g羹n羹 Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m kampanyas覺 癟er癟evesinde afi yapan 3 HC'l羹 yerlerde s羹r羹klenerek, d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺nd覺lar.
襤zmir'in Buca il癟esinde sabah saatlerinde Halk Anayasas覺 afilerini yaparken HC'l羹ler g繹zalt覺na al覺nd覺lar. Afilerinin izinli olduunu ve engellemelerinin yasad覺覺 olduunu, meru olmad覺klar覺n覺 anlatt覺klar覺 halde polis sald覺rmaya devam etti. G繹zalt覺na itiraz eden HC'l羹ler direnince polis bu sefer 'sorun yaratmay覺n, slogan atmay覺n lin癟 ederler biz bile birey yapamay覺z.' diyerek etrafta toplanan insanlar覺 da provoke edip 'bunlar ter繹rist, sald覺r覺n' dediler. Lin癟 g羹ruhunu yaratamayan polis en sonunda g繹zalt覺na ald覺. G繹zalt覺nda herbirine 117 YTL ceza kesilen HC'l羹ler serbest b覺rak覺ld覺lar.
AKP iktidar覺n覺n halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m 癟al覺malar覺na sald覺r覺s覺 sonu癟suz kalacak, HC anayasa tart覺malar覺n覺 halka ta覺maya devam edecektir. Halk i癟in anayasa yap覺lmal覺 ve bunu bir tek halk tart覺arak yapabilir. Bunu hi癟bir g羹癟 engelleyemez.


襤D襤LCAN KLTR MERKEZ襤'NDEN HALK TOPLANT襤SI

Ankara Mamak'ta faaliyetlerini s羹rd羹ren 襤dilcan K羹lt羹r Merkezi'nde; 28 Ekim Pazar g羹n羹 yap覺lan halk toplant覺s覺nda g羹ndemde olan anayasa deiiklii ve halk覺n anayasas覺 tart覺覺ld覺. Saat 15.00'de balayan toplant覺n覺n a癟覺l覺覺n覺 yapan Murat Korkut, g羹ndemde bir anayasa tart覺mas覺 olduuna vurgu yaparak, toplant覺n覺n "kim i癟in, nas覺l bir anayasa; yeni bir anayasa neler i癟ermeli; halk覺n anayasas覺n覺 yapmak m羹mk羹n m羹?" sorular覺n覺n cevaplanmas覺 ihtiyac覺 ile d羹zenlendiini belirtti.

HD 羹yesi Av. zg羹r Y覺lmaz, anayasa konusunda temel sorunun anayasan覺n yap覺lma bi癟imi ile ilgili olduunu s繹yledi ve bug羹n AKP'nin, halka ramen, halk覺 yok sayarak bir anayasa tart覺mas覺 y羹r羹tt羹羹n羹 belirtti. Ba覺ms覺zl覺k ve halk覺n 繹rg羹tl羹 olmas覺n覺n da anayasa konusunda temel unsurlar olduuna vurgu yapan Y覺lmaz, "bunlar olmaks覺z覺n, en iyi anayasa bile yap覺lm覺 olsa, kal覺c覺 olamaz " dedi. Av. zg羹r Y覺lmaz taraf覺ndan anayasan覺n niteliine ilikin yap覺lan bilgilendirmenin ard覺ndan s繹z羹 tekrar Murat Korkut ald覺. Korkut, "bu bilgiler 覺覺覺nda, yap覺lacak bir anayasadan beklentimiz nedir, ne olmal覺d覺r?" sorusu ile dinleyicilere s繹z verdi. Dinleyenler, beklentilerinin ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanabilmesi olduunu belirtti ve genellikle halk覺n hi癟e say覺lmas覺, 羹zerlerindeki ekonomik cendere ve adaletsizlikten s繹z ettiler. Soru ve cevaplarla devam eden toplant覺da dinleyicilerin ilgisi dikkat 癟ekiciydi.

Yakla覺k 2 saat s羹ren toplant覺 sonunda; anayasa tart覺mas覺n覺n sistemi tart覺mak olduu belirtildi ve y羹z羹n羹 halka d繹nm羹, halk覺n ihtiya癟lar覺na g繹re yap覺lm覺 bir anayasa i癟in, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in 繹rg羹tlenme, m羹cadele etme 癟ar覺s覺 yap覺ld覺. HC Ankara Temsilcilii taraf覺ndan 2 Kas覺m'da yap覺lacak olan panelin duyurusu ile toplant覺 sona erdi.


"HALKIN ANAYASASINI YAPALIM" ARISI

Haklar ve 繹zg羹rl羹kler Cephesi Kocaeli Temsilcilii, 26 Ekim 2007 tarihinde Eitim-sen Kocaeli ubesi'nde yapt覺覺 bas覺n toplant覺s覺yla "Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" 癟ar覺s覺n覺 tekrarlad覺. Ekin G羹ne Sayg覺l覺, bas覺n metnini okumadan 繹nce yapt覺覺 konumada AKP'nin haz覺rlad覺覺 tasla覺n bahsedildii gibi sivil ve demokratik bir taslak olmad覺覺n覺, anayasalar覺n sistemler taraf覺ndan haz覺rland覺n覺, bu anlamda s繹zkunusu anayasas覺n覺n AKP'nin dolay覺s覺yla emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin anayasas覺 olaca覺n覺 s繹yledi. Halk覺n sorunlar覺n覺 癟繹z羹m羹 ve taleplerinin kar覺lanmas覺n覺n ancak halk覺n ihtiya癟lar覺na d繹n羹k, halk taraf覺ndan yap覺lacak bir anayasa ile ger癟ekleebileceini s繹yleyen Sayg覺l覺, Halk覺n Anayasas覺'n覺 yapmak 羹zere t羹m kesimlerin tart覺mas覺 gerektiine dikkat 癟ekti. Daha sonra da bas覺n metnini okudu. Bas覺n metninin ard覺ndan Gazeteci Barbaros Tantan s繹z alarak, Halk覺n Anayasas覺n覺 yapal覺m 癟ar覺s覺n覺n nemine dikkat ekerek, HC taraf覺ndan haz覺rlanan tasla覺n bu anlamda deerli olduunu bu tasla覺n ve 癟ar覺n覺n mahallelere kadar tart覺覺lmas覺 gerektiine dikkat 癟ekti. Daha sonra s繹z alan Eitim-Sen Kocaeli ubesi y繹neticisi Ergin Ulgar, HC'羹n haz覺rlad覺覺 tasla覺 ilk 癟覺kar覺ld覺覺 tarihte edindiini, eksikleri, ve fazlalar覺yla tart覺覺lmas覺 gerektiini belirtti.
Bas覺n toplant覺s覺na yakla覺k 30 kii kat覺ld覺.


Gen癟lik Federasyonu'nun 29 Ekim 2007 g羹n羹 YK'le ilgili yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

"BASINA VE KAMUOYUNA

Anayasaya g繹re eitim eit ve paras覺zd覺r. Herkesin eitim g繹rme hakk覺 vard覺r. Bu hak -s繹zde- g羹vence alt覺ndad覺r. Ama AKP ve YK'羹n uygulamalar覺nda bunu pek g繹remiyoruz. Nas覺l ki bug羹n eitimin paras覺z olduunu s繹ylemek m羹mk羹n deilse, bunun sorumlular覺ndan birinin YK olduunu inkar etmek de bir o kadar m羹mk羹n deildir.

YK kurulmadan 繹nce 繹zel 羹niversite diye bir ey yoktu. Zira har癟 paras覺, kay覺t paras覺, k覺rtasiye paras覺, transkript paras覺, 繹renci belgesi paras覺, dilek癟e paras覺 da yoktu. YK'羹n kurulu ama癟lar覺ndan birisi de zaten buydu. niversitelerin eitim kurumu 繹zelliini 癟覺kart覺p, birer ticarethaneye 癟evirmeyi hedefliyorlard覺. Bu y羹zden YK'羹n ilk bakan覺 olan 襤hsan Doramac覺'n覺n ilk 繹zel 羹niversite olan Bilkent niversitesi'nin sahibi olmas覺 da a覺rt覺c覺 deildir.

niversitelerin ticarethaneye 癟evrilmesi, amac覺na ayk覺r覺d覺r. Zaten bu durum anayasayla da 癟elimektedir. Anayasaya g繹re 羹niversitelerde yap覺lan her i kamu hizmeti olarak ge癟er. Yani yap覺lan her ey halk覺n yarar覺nad覺r. 繹yle bir d羹羹n羹n, ticarethanede kamu yarar覺na i nas覺l yap覺l覺r? Ticarethane kar mant覺覺yla 癟al覺覺r. Amac覺 kar elde etmektir. niversitelerin ii ise bilime ve halka hizmet etmektir. Ama AKP'nin ve YK'羹n umurunda bile deil. Tayyip Erdoan 2003'de bir gazeteye verdii r繹portaj覺nda 繹yle diyordu: "Biz istiyoruz ki devlet yava yava eitimden 癟ekilsin bu i tamamen 繹zel sekt繹re kals覺n." 襤te AKP iktidar覺n覺n eitime bak覺 a癟覺s覺. Tek d羹羹nd羹kleri bu 羹lkeyi daha fazla satmak, daha fazla pazarlamak olan bir anlay覺tan baka ne beklenebilir ki? "Ne kom羹nist bir 羹lkeymiiz yahu! Sat sat hala bitiremedik!" diyen bir bakan varken, "ben bu 羹lkeyi adeta pazarlamakla m羹kellefim" diyen bir babakan varken yasaym覺 hakm覺 kimin umurunda…

zel 羹niversitelere ayr覺cal覺k tan覺nd覺覺, 癟ocuunu 繹zel 羹niversitede okutmak i癟in kredi alan velilere bakanl覺k癟a yard覺m yap覺ld覺覺n覺 ama devlet 羹niversitelerine ise komik denecek bir 繹l癟羹de 繹denek ayr覺ld覺覺n覺 da d羹羹n羹rsek iktidar覺n niyeti daha da anla覺l覺r oluyor. Peki liselerde durum 癟ok mu farkl覺? Tabiki hay覺r.
Eitime katk覺 pay覺, kay覺t paras覺, karne paras覺, diploma paras覺, koruma dernei paras覺, dergi paras覺, servis 羹creti, yard覺mc覺 kitap paras覺, spor kolu paras覺, tiyatro ve temsil giderleri, fotoraf paras覺, teekk羹r, takdir belgeleri paras覺, okul forma 羹creti, okul armas覺 羹creti, temizlik malzemeleri, boya-tamirat 羹creti, perde, masa 繹rt羹s羹 羹creti, Cam paras覺, fotokopi ve s覺nav 羹cretleri, tebeir paras覺, s覺n覺f k繹eleri i癟in para, K覺z覺lay'a yard覺m paras覺, bayram t繹renleri i癟in k覺yafet 羹creti, gezi paras覺, elektrik, su, yak覺t, telefon 羹creti, bilgisayar al覺m覺… Bu liste daha da uzar gider. Bu paralar覺n hepsi liselerden al覺n覺yor. Vermeyen 繹renci velilerine ise okul temizlettiriliyor veya 繹renci okulda aa覺lan覺yor.

Biz paral覺 eitimin hak gasp覺 olduunu bug羹ne kadar hep dile getirdik, getirmeye de devam edeceiz. Paras覺z, bilimsel, demokratik eitim taleplerimizi dile getirmek i癟in 6 Kas覺m'da YK'羹n 繹n羹nde olaca覺z.

YK'E HAYIR!
HALK 襤襤N B襤L襤M HALK 襤襤N E襤T襤M!

襤STANBUL GENL襤K DERNE襤
GENL襤K FEDERASYONU
www.genclikfederasyonu.info"
2007.11.01
Bu yaz覺 3807 kez okundu
Geri D繹n