| Sald覺r覺lar Protesto Ediliyor
21 Ekim Pazar g羹n羹 Hakkari'de askerlerin 繹lmesi ile yarat覺lmaya 癟al覺覺lan halklar aras覺ndaki d羹manl覺覺, milliyet癟i ovenistlii ve devrimci-demokrat kurum ve kiilere y繹nelik sald覺r覺lar覺 protesto etmek amac覺 ile Cebeci rencileri bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Ankara niversitesi Cebeci Kamp羹s羹'nde 26 Ekim g羹n羹 saat 12.30'da yap覺lan a癟覺klamada "ovenizme, Irk癟覺l覺a, Provakasyonlara Hay覺r! Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" yaz覺l覺 pankart ve "Savaa Hay覺r, Bar覺 Hemen imdi" yaz覺l覺 d繹vizler ta覺nd覺. Cebeci Kamp羹s羹 Eitim Fak羹ltesi n羹nde toplanarak okul i癟inde bir s羹re sloganlar ve alk覺larla y羹r羹yen 繹renciler daha sonra okul kap覺s覺na gelerek bir bas覺n a癟覺klamas覺 okudular.
Okunan bas覺n a癟覺klamas覺nda; "Pazar g羹n羹 Hakkari'de 癟覺kan 癟at覺ma sonucu 繹len askerlerin say覺s覺 artt覺 ve t覺rmand覺r覺lan ovenizm 羹lkenin d繹rt bir yan覺nda 覺rk癟覺, faist gruplar覺n 繹nc羹l羹羹nde g繹steriler yap覺ld覺. yle ki d羹zenin y羹r羹tt羹羹 sald覺rganl覺k siyaseti toplumun b羹y羹k bir kesimini etkilemeyi ve ayn覺 oranda zehirlemeyi baard覺" s繹zleri ile balayan a癟覺klamada yaanan sald覺r覺lar anlat覺ld覺ktan sonra "Biz gen癟lie d羹en g繹rev ise gerici, milliyet癟i dalgay覺 boa d羹羹rmek ve halklar覺n kardelii iar覺n覺 daha g羹癟l羹 hayk覺rmakt覺r" denilerek a癟覺klama bitirildi.

Saat 12.45'te biten a癟覺klamada "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Cebeci Faizme Mezar Olacak" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klamaya 50 kii kat覺ld覺.


Faist Sald覺r覺lar覺n Sorumlusu AKP 襤ktidar覺d覺r

26 Ekim 2007 g羹n羹 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Antalya Temsilcilii "Faist sald覺r覺lar覺n sorumlusu AKP iktidar覺d覺r" diyerek bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. K覺lahan Meydan覺nda Saat 16.00'da balayan bas覺n a癟覺klamas覺na bas覺n da youn ilgi g繹sterdi. Ayn覺 saatte K覺lahan Meydan覺nda B羹y羹k Birlik Partisinin 癟ad覺r ve stant a癟arak megafonla propaganda yaparken HC'l羹lerin bas覺n a癟覺klamas覺 yapmalar覺 halk覺n, bas覺n覺n ve B羹y羹k Birlik Partililerin ak覺nl覺覺na neden oldu. H繹c ad覺na bas覺na a癟覺klamas覺n覺 yapan Selda BULUT a癟覺klamas覺nda unlara deindi:

"T羹rkiye genelinde balayan ve halen s羹rmekte olan faist, 覺rk癟覺 sald覺r覺lar, mitingler ve devrimci-demokratik kurumlara y繹nelik bask覺nlar ve sald覺r覺lar ve lin癟 giriimleri devam etmektedir.

21 Ekim'den bu yana Bursa'da, 襤stanbul'da, Elaz覺'da, Mersin'de, Samsun'da ve daha bir癟ok ilde kurumlar bas覺larak talan edildi, insanlar sokak ortas覺nda d繹v羹ld羹. Bursa da bulunan Bursa Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 2000 kii taraf覺ndan bas覺l覺p camlar覺 k覺r覺ld覺. 襤癟erde tiyatro 癟al覺mas覺 yapan insanlar, 癟ocuklar talanarak d繹v羹ld羹. Sald覺r覺lar sonucu iki kii yaraland覺 ve hastaneye kald覺r覺ld覺.

Samsun'da ise sald覺r覺lar halen s羹rmektedir. Samsun Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'ne yap覺lan sald覺r覺n覺n ard覺ndan dernekte ki eyalar talan edilerek sonraki g羹nlerde dernek 癟al覺anlar覺 sald覺r覺lara maruz kalm覺t覺r. lkemizde Sokakta gezecek kadar bile g羹venlik kalmam覺, 羹niversitelerde eli sat覺rl覺- b覺癟akl覺 faistlerin sald覺r覺lar覺 balam覺t覺r.

22 Ekim g羹n羹 ise Buca Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei gece faistler taraf覺ndan talanarak camlar覺 k覺r覺lm覺t覺r. T羹rkiye genelinde yap覺lan "ter繹re lanet mitinglerinin ard覺ndan" halk覺n can ve mal g羹venlii kalmam覺t覺r. Demokratik kitle 繹rg羹tleri ise hedef g繹sterilerek demokrasi ve hak m羹cadelesi verilmesinin 繹n羹ne ge癟ilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. Oynanan oyun a癟覺kt覺r.

Tezkereyle halk覺n 癟ocuklar覺n覺 askere g繹nderen siyasi iktidar dier yandan yine halk覺n temel hak ve 繹zg羹rl羹羹 i癟in m羹cadele eden kurumlar覺 bast覺rarak 癟ift y繹nl羹 kar yapmak istemektedir. Evet biliyoruz Kapitalizmin babas覺 her eye ramen kard覺r. Son g羹nlerde yaanan gelimeler de bunu g繹stermektedir. Halk覺n, kitlelerin duygular覺 kullan覺larak 羹lkemizdeki demokrasi ve hak m羹cadelesi bast覺r覺lmak istenmektedir. Halk覺m覺z bouna kurt bulan覺k havay覺 sever dememitir. Yarat覺lan provokasyonlar覺 boa 癟覺karacak yoksulluumuzun, cahillie mahkum ediliimizin nedenlerini anlatmaya devam edeceiz. Bizim de 癟ocuklar覺m覺z覺n da can覺n覺 alanlar覺 Amerikan emperyalizmi ve onun ibirlik癟ileri olduunu anlatmaya devam edeceiz. Katil ABD 襤birlik癟i AKP demeye devam edeceiz.

Siyasi iktidara Mecliste Tezkereyi 癟覺kard覺覺n覺z覺n yar覺s覺 kadar 癟aba sarfedip ABD'ye kar覺 ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟inde bir karar 癟覺kar覺n demeye devam edeceiz. Yaas覺n Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye demeye devam edeceiz. lkemizin gelecei 癟ocuklar覺m覺z覺n yar覺nlar覺 i癟in uyuturucuya hay覺r demeye devam edeceiz. K羹rt halk覺na kar覺 sald覺r覺y覺 meru g繹renlere kar覺 ABD ibirlik癟iliini kabul etmeyip Yaas覺n Halklar覺n Kardelii demeye devam edeceiz.

Halk覺n savunmas覺z b覺rak覺larak, 羹lk羹c羹lerin ve siyasi iktidar覺n 繹n羹nde kullan覺lmas覺n覺n 繹n羹ne ge癟ecek, Faist sald覺r覺lar覺n, Lin癟lerin sorumlusu AKP 襤ktidar覺d覺r! Demeye devam edeceiz!

Antalya'da da faist g羹ruhun y羹r羹y羹leri, k覺k覺rtmalar devam etmektedir. yle ki y羹r羹yenler ne i癟in y羹r羹d羹klerini y羹r羹t羹ld羹klerini bilmemektedirler. Oynanan oyun 癟ok a癟覺k 繹n羹m羹zde durmaktad覺r. Vatan覺n覺 seven herkesi provokasyonlara kar覺 癟覺kmaya davet ediyoruz. Vatan覺n覺 seven herkesi Amerikan uakl覺覺na hay覺r demeye 癟a覺r覺yoruz. Bu oyunun fark覺na varmal覺 ve bozmal覺y覺z. Faizmin y羹kseltildii bu g羹nlerde lin癟lere, provokasyonlara kar覺 halklar覺n kardelii slogan覺 y羹kseltilmelidir. Bu topraklar覺n devrimcileri, demokratlar覺, ilericileri, halk覺n覺 vatan覺n覺 sevenleri, provokasyonlar覺 boa 癟覺karmakla sorumludurlar.

T羹m sald覺r覺lara tek cevab覺m覺z hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi, adalet isteimizi, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi talebimizi y羹kseltmek olacakt覺r."

A癟覺klama esnas覺nda: "Lin癟lerin, Faist Sald覺r覺lar覺n Sorumlusu AKP 襤ktidar覺d覺r!", "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz!", "Yaas覺n Haklar覺n Kardelii", " Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!", "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi", " Yaas覺n Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klama H繹c'l羹lerin bas覺na provokasyonlarla ilgili bilgi ve bas覺n metni da覺t覺m覺yla saat 16.45'te sona erdi.


Gemlik Temel Haklarda bas覺n toplant覺s覺

22 Ekim'de Gemlik Temel Haklara d羹zenlenen sald覺r覺 27 Ekim g羹n羹 saat 15.30'da dernek binas覺nda d羹zenlenen bas覺n toplant覺s覺yla protesto edildi.
Yerel gazetelerin ve il癟edeki bir 癟ok kitle 繹rg羹t羹n羹n bas覺n a癟覺klamas覺na davet edilmesine ramen sadece bir yerel gazete muhabirinin gelmesi sorumsuzluk ve sald覺r覺lar kar覺s覺nda dayan覺ma ruhunun eksikliinin bir g繹stergesiydi.
Bas覺n toplant覺s覺 yap覺ld覺ktan sonra sald覺r覺larla ilgili konumalar yap覺ld覺 ve sohbetler edildi.
Bas覺n Toplant覺s覺nda okunan a癟覺klamada 繹yle denildi;

"BASINA VE KAMUOYUNA

Bursa ve il癟elerinde 21 Ekim 2007 tarihinden balayarak 3 g羹n boyunca estirilen bir ter繹r vard覺. zellikle ilk g羹n akam saatlerinde toplanan ve giderek kalabal覺klaan grup Bursa merkez olmak 羹zere sokaklarda g羹ruhlar halinde dolaarak kendilerinden olmayan her yere ve herkese sald覺rd覺lar. Bu genel sald覺r覺n覺n d覺覺nda 繹zel olarak hedef g繹sterilen demokratik kitle 繹rg羹tleri de vard覺.
癟 g羹n boyunca Bursa ve il癟elerinde dolaan gruplar覺n sald覺r覺lar覺 bas覺n ve TV'ler de halk覺n doal tepkisi olarak yans覺t覺ld覺. Yap覺lan sald覺r覺lar ise g繹steri eklinde lanse edildi.
Bursa da 羹癟 g羹n boyunca halk覺n tepkisi olarak lanse edilen olaylara bir bakal覺m.
- 21 Ekim Pazar g羹n羹 Bursa da, Bursa temel haklar ve 繹zg羹rl羹kler dernei tekbir getiren , kurt iaretleri yapan bir grup taraf覺ndan talan edildi. 襤癟erde bulunan 15 kii saatler boyunca mahzur kald覺. D覺ar覺da zaman zaman 2000 kiiye ulaan kalabal覺k taraf覺ndan s羹rekli 繹l羹mle tehdit edilen grup bu sald覺r覺ya polis kontrol羹 alt覺nda maruz kald覺
Ayn覺 g羹n DTP il binas覺 taland覺, yak覺lmaya 癟al覺覺ld覺. DTP' ye sald覺ran grupla Temel Haklar Derneine sald覺ran ayn覺 gruptur.
- Say覺lar覺 zaman zaman d羹se de ortalama olarak 1000-2000 kii aras覺nda deien bu grup yine ayn覺 gece Santral Garaj'daki K羹rt esnaf覺n iyerlerini talan etti.
- Sokaklarda K羹rt癟e konuan insanlara sald覺r覺ld覺. Bursa merkez ve il癟elerde saatlerce tekbir getiren gruplar dolat覺.
癟 g羹n boyunca Bursa ve il癟elerinde yaananlar tam anlam覺yla bir sald覺r覺d覺r. Bu sald覺r覺 rasgele, sokaktaki bir grup insan覺n tepkisi eklinde a癟覺klanabilecek kadar basit olaylar deildir. Bu sald覺r覺lar organize, hedef g繹sterilerek yap覺lm覺t覺r. Sald覺r覺lan ve yak覺lan binalar muhalif kesime ait yerlerdir. T羹m bu sald覺r覺larda kitleye 繹nce hedef g繹sterilmitir.
Bu organze sald覺r覺lar覺n hangisi halk覺n tepkisi? Hangisi vatanseverlik? Hangisi milliyet癟ilik?
GEREK VATANSEVER B襤Z襤Z!
Derneklerimize sald覺ran, sokaklarda dolaan g羹ruh" vatan b繹l羹nmez !" diye hayk覺r覺yor. Vatanseverliklerinin ispat覺 olarak da her yere, her cama bayrak as覺yorlar. Bayrak asmak vatansever olmak i癟in yeterlimi?
Ta覺d覺覺m覺z bayra覺n boyutlar覺 veya 癟okluu ile vatansever olmay覺z. Vatanseverlik ba覺ms覺zl覺k i癟in m羹cadele etmek, bunun i癟in bedel 繹demek demektir. Biz y覺llard覺r ba覺ms覺zl覺k uruna m羹cadele ettik, bunun i癟in bedel 繹dedik, 繹d羹yoruz.
VATANSEVERL襤K ONURLU B襤R YAAM 襤襤N MCADELE ETMEKT襤R!
Biz i癟inin , k繹yl羹n羹n, yoksul halk覺n insanca yaam覺 i癟in m羹cadele ediyoruz
Biz diyoruz ki;
Yoksullua kar覺, a癟l覺a kar覺, bizlere kar覺 dayat覺lan onursuz, insanl覺k d覺覺 yaama kar覺 birleelim.
Biz diyoruz ki;
A癟l覺ktan, yoksulluktan kurtuluun yolu onursuz bir yaam deildir. Onurlu, insanca bir yaam i癟in m羹cadele edelim.
Ve biz diyoruz ki " Halklar kardetir". Biz bu y羹zden ger癟ek vatanseverleriz ve kurumlar覺m覺za yap覺lan sald覺r覺lar覺n m羹cadelemizin 繹n羹n羹 kesmek i癟in yap覺ld覺覺n覺 biliyoruz.
Demokrasi, ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesi verenler yaln覺z deildir. Haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelemiz devam edecektir. Bask覺lar bizi y覺ld覺ramaz.

L襤NLER PROVAKASYONLAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ
YAASIN HALKLARIN KARDEL襤襤
FA襤ST SALD襤R襤LARIN SORUMLUSU AKP 襤KT襤DARIDIR

GEML襤K TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"


FA襤ST SALD襤R襤LARININ SORUMLUSU AKP 襤KT襤DARIDIR!

21 Ekimde T羹rkiye genelinde devrimci-demokratik kurumlara kar覺 balayan faist, ovenist ve lin癟 sald覺r覺lar覺 ve mitingleri devam etmektedir.

25 Ekim 2007 Perembe g羹n羹 HC 襤zmir Temsilcilii Kemeralt覺 ar覺s覺 Giriinde saat:12.30'da yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile son g羹nlerde T羹rkiye genelinde Devrimci-demokratik kurumlara kar覺 balayan Faist, ovenist ve lin癟 sald覺r覺lar覺 protesto ettiler. Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Lin癟 Sald覺r覺lar覺n覺n Sorumlusu 襤ktidard覺r" pankart覺 ve "Faist Sald覺r覺lar覺n覺n Sorumlusu 襤ktidard覺r, Yaas覺n Haklar覺n Kardelii, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" d繹vizlerinin yer ald覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Sema Ko癟 okudu. Ko癟 unlara deindi:
"21 Ekim 2007 tarihinde T羹rkiye genelinde balayan ve halen s羹rmekte olan faist, 覺rk癟覺 sald覺r覺lar, mitingler ve devrimci-demokratik kurumlara y繹nelik bask覺nlar ve sald覺r覺lar ve lin癟 giriimleri devam etmektedir. B羹t羹n sald覺r覺lar覺n sorumlusu AKP iktidar覺d覺r. Bursa, 襤stanbul, Elaz覺, Mersin, Samsun bir癟ok ilde kurumlar bas覺ld覺, insanlar sokak ortas覺nda d繹v羹ld羹. Bursa da bulunan Bursa Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 2000 kii taraf覺ndan bas覺l覺p camlar覺 k覺r覺ld覺. 襤癟erde tiyatro 癟al覺mas覺 yapan insanlar, 癟ocuklar taland覺, d繹v羹ld羹. 襤ki kii yaraland覺 ve hastaneye kald覺r覺ld覺. Samsun'da sald覺r覺lar hala s羹r羹yor. Samsun Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei talan edilmi, dernek 癟al覺anlar覺 ondan sonraki g羹nlerde de sald覺r覺lara maruz kald覺. Sokakta gezecek kadar bile g羹venlik kalmam覺, her yerde eli sat覺rl覺, b覺癟akl覺 faistlerin sald覺r覺 s繹z konusudur. 22 Ekim g羹n羹 Buca Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei gece faistler taraf覺ndan yap覺lan y羹r羹y羹 sonras覺 camlar覺 k覺r覺lm覺, ge癟 saat olmas覺 ve dernein kapal覺 olmas覺ndan dolay覺 can kayb覺 yaanmam覺t覺r," dedi.

A癟覺klamaya daha sonra 繹yle devam etti. "襤zmir'in bir癟ok yerinde faist g羹ruhun y羹r羹y羹leri, k覺k覺rt覺lan, ne i癟in y羹r羹d羹羹n羹 dahi bilmeyen insanlar覺n sald覺r覺lar覺 devam etmektedir. Oynanan oyun 癟ok a癟覺k 繹n羹m羹zde durmaktad覺r. Bu oyunun fark覺na varmal覺 ve bozmal覺y覺z. Faizmin y羹kseltildii bu g羹nlerde lin癟ler yerine tam tersine halklar覺n kardelii slogan覺n覺 y羹kseltmeli, bu topraklar覺n devrimci- demokrat ilericilerine destek olmal覺, katliamlara ortak olmamal覺y覺z.

T羹m sald覺r覺lara tek cevab覺m覺z hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi, adalet isteimizi y羹kseltmek olacakt覺r." Dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n 繹ncesinde polisin provokasyon giriimi ve a癟覺klamay覺 engelleme 癟abalar覺 ise beklendii gibi eksik olmad覺! Polis, a癟覺klama 繹ncesinde bas覺n覺 yanl覺 yere y繹nlendirmeye 癟al覺m覺, bas覺n a癟覺klamas覺 baka yerde diyerek g繹ndermi ancak polisi g繹ren bas覺n Kemeralt覺 Giriine gelmitir. T羹m bu sald覺r覺larda olduu gibi gene polisin y繹nlendirmesiyle elinde bayrakla gelen bir kii kitleyi k覺k覺rtmaya 癟al覺m覺t覺r, ancak provokasyon tutmam覺t覺r.

Bas覺n a癟覺klamas覺 "Faist Sald覺r覺lar覺n Sorumlusu AKP 襤ktidar覺d覺r, Lin癟lerin Sorumlusu AKP 襤ktidar覺d覺r, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Amerika Yaas覺n Ba覺ms覺z T羹rkiye, Yaas覺n Haklar覺n Kardelii" sloganlar覺 ile sona ermitir.
2007.11.01
Bu yaz覺 3473 kez okundu
Geri D繹n