| Telekom 襤癟ilerinin Onurlu Greveni Destekliyoruz
Tekstil 襤癟ileri Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei Giriimcileri olarak, 28 Ekim Pazar g羹n羹 L羹leburgaz Telekom'da 16 Ekim tarihinde greve 癟覺kan Haber-襤 Sendikas覺 羹yesi Telekom i癟ilerine destek ziyaretinde bulundu.

Grevdeki i癟ilerle yapt覺klar覺 sohbette;
"Haber-i sendikas覺n覺n yapmakta olduu grevi T襤YD-DER giriimcileri olarak sonuna kadar desteklemekteyiz. S覺n覺f dayan覺mas覺na inanan i癟iler olarak iverenin hert羹rl羹 sald覺r覺s覺na kar覺 bu dayan覺ma 癟er癟evesinde bir duru sergilemeliyiz. T羹rkiyede emek癟ilerin haklar覺n覺n verilmesinden yanay覺z. Haber-i sendikas覺n覺n grev karar覺 uzun bir aradan beri kullan覺lmayan grev y繹ntemininde kullan覺lmas覺 i癟i s覺n覺f覺 hareketine olumlu bir davran覺 olarak ge癟mitir. Bu grev iverenler cephesinde de daha baka kararlar al覺rken daha dikkatli olma uyar覺s覺 ta覺maktad覺r. Grevin k覺r覺lmas覺 i癟in iveren 癟eitli manevralar yapmaktad覺r. Ama i癟iler taraf覺ndan bu hareketler bozulmaktad覺r. Grevine sahip 癟覺kan i癟iler dier i癟ilere 繹rnek olmaktad覺r. Bu grevin sadece 羹cret art覺覺 deil dier sosyal haklar i癟inde ge癟erli oduunu bilmekteyiz. Haber-i grev karar覺 al覺rken ki g繹sterdii tavr覺n dier sendikalara 繹rnek olmas覺 dileimizi ilettik" dediler.
T襤YD-DER olarak Telekom i癟ilerinin onurlu direnilerinin yan覺nda olduklar覺n覺 ve desteklerinin s羹rekli olaca覺n覺 belirttiler.


T羹rk Haber-襤 Genel Sekreteri Adana'dayd覺

T羹rk Telekom i癟ileri, ekmek kap覺lar覺n覺 tekellere kapt覺rmamak, ie yeni bavuranlardan sendikal覺 olmama art覺 arand覺覺, bir癟ok kiiye zorunlu emeklilik uyguland覺覺, zaten olmayan haklar覺n覺 ellerinden almamalar覺 i癟in 16 Ekim 2007'de T羹rk Haber-襤 sendikas覺 taraf覺ndan balat覺lan greve kat覺lm覺lard覺.

T羹rk Telekom i癟ilerine d羹n Adana Temel Haklar taraf覺ndan destek ziyaretinde bulunuldu. Bug羹n ise T羹rk Telekom'un Seyhan ubesinde T羹rk Haber-襤 Sendikas覺 taraf覺ndan bir toplant覺 d羹zenlendi. Toplant覺ya T羹rk Haber-襤 sendikas覺 genel sekreteri Ali Deniz'de kat覺ld覺. Toplant覺 balamadan 繹nce s羹rekli; "ehitler lmez Vatan B繹l羹nmez, Direne Direne Kazanaca覺z,Vur Vur 襤nlesin 襤verenler Dinlesin." sloganlar覺 at覺ld覺. Ali Deniz toplant覺ya kat覺ld覺覺 s覺rada; "Adana sizinle gurur duyuyor" slogan覺 at覺ld覺. Toplant覺da konuma yapan Ali Deniz; "Bu direnii birtak覺m g羹癟ler engellemeye 癟al覺覺yor ama unlar覺 bilmiyorlar, bu direnii k覺ramayacaklar. T羹rk Telekom m羹d羹rleri s羹rekli bask覺lar yap覺yorlar,T羹rk Haber-襤 sendikas覺n覺n yay覺n yapt覺覺 internet sitesine Cumhuriyet Savc覺s覺 taraf覺ndan el konuldu. Sendikada 癟al覺an arkadalar覺m覺z覺n telefonlar覺 dinleniyor, evlerine kadar takip ediliyorlar. Affedersiniz ama bize ter繹rist gibi davran覺yorlar. Bizleri g羹ya T羹rk Telekom'u sabote etmekle su癟luyorlar. Bizler vatan覺m覺z覺 seven insanlar覺z. Bu grevi hi癟bir zaman k覺ramazlar. Bu bizim isteimize bal覺 birazda. Eer biz pes etmezsek bize y覺lg覺n diyemezler. Bizler bu grevi sonuna kadar g繹t羹receiz, deil mi?" diyerek i癟ilerden; "EVET" sesinin y羹kselmesiyle; "hepinize g羹veniyorum, kendinize 癟ok iyi bak覺n" diyerek toplant覺dan ayr覺ld覺.
Saat 14.00'da balay覺p 15.00'da biten toplant覺ya yakla覺k 300 T羹rk Telekom i癟isi kat覺ld覺.


Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei T羹rk Telekon 襤癟ilerini Ziyaret Etti

Adana Temel Haklar 癟al覺anlar覺, 16 Ekim'de greve balayan ve hala devam eden T羹rk Telekom i癟ilerini ziyaret ettiler. Ziyaret s覺ras覺nda i癟iler greve neden balad覺klar覺n覺 anlat覺p, gelimeler hakk覺nda bilgi verdiler. Grev s繹zc羹s羹 Dilek DALI yaan覺lan s覺k覺nt覺lar覺 繹yle aktard覺:

Beklemekteyiz, irket bizi 2.500 YTL maa al覺yorlar diye lanse etti. Kendileri 85.000 YTL maa al覺yor. Burada 羹癟 tip memur var bu konuda. rnein ben 14 y覺ll覺k 癟al覺an覺m ve 1.490 YTL al覺yorum. Bir dier grup arkadalar覺m 1.200 YTL maa al覺yorken bir baka grup ise 800 YTL maa al覺yor. H璽lbuki hepimiz ayn覺 ii yap覺yoruz ayn覺 s羹redir 癟al覺覺yoruz.
irket ADSL 羹yeliklerimizin h覺z覺n覺 d羹羹rerek psikolojik bask覺 yap覺yor. Vize alanlara vize vermeyin diyor.

Ayr覺ca bas覺ndan ik璽yet癟iyiz. G羹ndemlerine alm覺yorlar. G羹ndemine alan ise 癟arp覺tarak al覺yor. rnein G羹ne gazetesi bizi vatan hainleri diye anlatm覺t覺r. Bu durumdan ikayet癟iyiz. 羹nk羹 insanlara farkl覺 aktar覺l覺yor. 襤nsanlar gelip bize niye grev yap覺yorsunuz siz zaten iyi maa al覺yorsunuz bir de grev yap覺yorsunuz diyor.

Amac覺m覺z sadece 羹cret deil emeimize sayg覺 g繹stermelerini istiyoruz. eklinde konutu.
Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 emsettin Kalkan, "Bu onurlu direnite sizleri destekliyor, direniinizi selaml覺yor, baar覺lar diliyoruz" dedi.
2007.11.01
Bu yaz覺 2763 kez okundu
Geri D繹n