| Bir G羹l羹 Bir Sohbet Ahmet zt羹rk
25 Ekim g羹n羹 Antakya Harbiye Beldesi’nde TAYAD’l覺 Aileler Mersin Arapbahi’te kald覺覺 ev kuat覺larak katledilen Ahmet zt羹rk’羹n anmas覺n覺 yapt覺lar.

“Kahramanlar lmez Halk Yenilmez” pankart覺 a癟覺larak mezar覺 karanfillerle s羹slendi. Resimlerinin ve k覺z覺l bayraklar覺n da ta覺nd覺覺 anma t羹m devrim ehitleri ad覺na sayg覺 duruuyla balad覺. Seval Arac覺 繹zge癟miini ve yaam覺n覺 anlatt覺.

Arac覺; 襤nsanlarla tan覺mak, onlarla sohbetler etmek, onlara yard覺mc覺 olmak bir devrimci i癟in nas覺l doal bir g繹revse Ahmet’te en doal haliyle yapard覺. Ahmet’i tan覺yanlar onu bak覺n nas覺l anlat覺yor;

"B羹roya 羹niversiteden bir 繹renci gelmiti. 襤lk geldiinde Ahmet abiyle sohbet etmiti... Gelmeye devam etti. Ama Ahmet abi yi g繹remezse b羹rodan hemen gidiyordu. “Neden...” diye sorduumuzda 'siz hi癟 sohbet etmiyorsunuz ki, habire sorguya 癟ekiyorsunuz' demiti."

B羹roya ilk kez giden biri anlat覺yor: "B羹ronun kap覺s覺n覺 癟ald覺覺mda o, Arap oluyla kar覺lat覺m... 襤lk kez birbirimizi g繹rmemize ramen g繹sterdii s覺cakl覺k hani k覺rk y覺ll覺k dost denir ya ite 繹yleydi..."

Bir yolda覺 bir g羹n b羹roya 羹zg羹n bir ekilde gidiyor. Ailesiyle ilgili sorunlar覺 var. Ama d覺a da pek yans覺tmamaya 癟al覺覺yor. Ahmet bir sorunu olduunu anlay覺p onunla konumaya bal覺yor. Hen羹z hi癟bir ey anlatmam覺ken, Ahmet'in i癟inde bulunduu durumu adeta kefetmesine a覺r覺yor...

"Bir癟ok eyi eletirerek deil, kendisi yaparak g繹sterirdi."

"襤nsanlarla uramay覺, onlar覺 d繹n羹t羹rmeyi severdi. 襤nsanlara 癟abuk 覺s覺nan bir yap覺s覺 vard覺."
"Yapt覺覺 iten zevk alanlardand覺... 'yapt覺覺n iten zevk al, ite o zaman yapaca覺z devrimi' derdi."

Ahmet nas覺l y繹netmi ve nas覺l ger癟ekten sevilen bir y繹netici olmu. Pek 癟ok anlat覺m覺n i癟inde, pek 癟ok insan覺n g繹z羹nde bunun bir tek cevab覺 var: Onlarca anlat覺mda hep 繹zellikle 繹ne 癟覺kan ite bu yan.

"襤nsanlar覺 anl覺yor"... Yolda覺, arkada覺, ilikisi, hasta m覺, sorunu mu var, bir ihtiyac覺 m覺 var, cebinde paras覺 m覺 yok, aya覺ndaki ayakkab覺 nas覺l? O hep bunlar覺 d羹羹n羹yor.
Kendisinden 繹nce hep yan覺ndakileri d羹羹nd羹 Ahmet zaten devrimciliin mayas覺nda da bu yok mudur?

“Y羹z羹n羹 bile g繹rmediin, tan覺mad覺覺n insanlar i癟in 繹leceksin.” Ahmet’te en iyilerimizdendi y羹z羹n羹 bile g繹rmedikleri i癟in can覺n覺 vermekten 癟ekinmedi. Teredd羹t etmedi, geri durmad覺, hep daha iyisini yapmak onda doal bir istekti. 襤te bu y羹zden karanl覺覺n zebanileri devletin katilleri taraf覺ndan katledildiler. Ama yok yolda覺m seni ve t羹m ehitlerimizi anmaktan sizden 繹renmekten devam edeceiz ta ki o kutsal g羹ne dek… Diyerek konumas覺n覺 bitirdi. Okunan iirin ard覺ndan “Tenruh Eccepha” t羹rk羹s羹 s繹ylendi. “Ahmet zt羹rk l羹ms羹zd羹r, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganlar覺 at覺larak anma bitirildi.
Anman覺n bitiminde ayn覺 mezarl覺kta bulunan 19 Aral覺kta diri diri yak覺larak katledilen Ahmet zt羹rk’羹n ei Yazg羹l羹 G羹der zt羹rk ve kardei Hamide zt羹rk’羹n mezar覺na karanfiller b覺rak覺ld覺. Daha sonra Yunus G羹zel’in ailesinin evine gidilerek yemek yenildi.


HARB襤YE HALKI EH襤TLER襤NE SAH襤P IKTI

Antakya’n覺n Harbiye beldesinde mezarlar覺 bulunan Yunus G羹zel ve Ahmet zt羹rk 25 Ekim g羹n羹 TAYAD’l覺 Aileler taraf覺ndan mezarlar覺 ba覺nda an覺ld覺.

Saat 13.00’da, 2001 y覺l覺nda g繹zalt覺na al覺narak ikencede katledilen Yunus G羹zel’in mezar覺 ba覺nda toplanan ailesi, sevenleri ve arkadalar覺 “Kahramanlar lmez Halk Yenilmez” pankart覺 a癟arak mezar覺n覺 karanfillerle s羹slediler. Resimleri ve k覺z覺l bayraklar覺n da ta覺nd覺覺 anma sayg覺 duruuyla balad覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan Niyazi Harnubolu’nun Yunus’un hayat覺n覺 anlatt覺覺 konumas覺nda; Devrimcilik ve devrimci hareket i癟in bir yaz覺s覺nda 繹yle diyordu Yunus: “Devrimci hareketi, g羹n羹m羹z d羹nyas覺nda ei olmayan bir direni hareketi olarak g繹r羹yorum.

Marksizm-Leninizm ideolojisini, m羹cadelesinde, tarihte eine az rastlan覺r kahramanl覺klar yaratarak 覺srarla s羹rd羹ren d羹nyam覺zda bir dieri olmayan hareket olarak g繹r羹yorum.
Emperyalizmin t羹m d羹nyada Yeni D羹nya d羹zeni politikalar覺yla Marksist-Leninist ve yurtsever hareketleri tasfiye ettii, d羹nyay覺 kendisine dikensiz bir g羹l bah癟esi haline getirmeye 癟al覺t覺覺 ve b羹y羹k oranda da baard覺覺, t羹m d羹nya sosyalist 羹lkelerinin, birer birer y覺k覺ld覺覺 bir s羹re癟te, Yeni D羹nya d羹zenine direnmi ve emperyalizme kar覺 halklar覺n ba覺ms覺zl覺覺n覺 savunmu, bunun i癟in b羹y羹k bedeller 繹demesine ramen ideolojisinden ve kahramanca direniinden taviz vermemi ve bundan dolay覺 t羹m d羹nya halklar覺n覺n moralini y羹kseltmi, 羹lkemizdeki direniiyle de halklar覺m覺z覺n umudu haline gelmi, Marksizm-Leninizm’in ve sosyalizmin ger癟ek temsilcisi olarak g繹r羹yorum.
Ve bundan dolay覺 da onun bir par癟as覺 olmaktan ve b繹yle bir misyonun insan覺 olmaktan gurur duyuyorum.

Benim i癟in hareket demek bu karanl覺k ve k繹hnemi d羹nyada t羹m halklar覺n g羹nei demektir. Benim i癟in anlam覺 sonsuz ve onurlu bir yaam. D羹nyam覺z覺n vebas覺 yoksulluun ortadan kald覺r覺lmas覺 ve d羹nyan覺n en kanl覺 ve bask覺 rejiminin, faizmin, sonu.

Harekette kendimi g繹r羹yorum, halk覺m覺z覺 g繹r羹yorum. Benim i癟in hareket ba覺ms覺zl覺k, sosyalizm, demokrasidir. Halk覺m覺n namusu, onuru, ac覺s覺, sevinci ve sevgisidir. Sonsuz bir fedakarl覺k ve feda kua覺n覺n yarat覺c覺s覺d覺r. Umutlar覺m, hayallerim ve geleceimdir. Hayat覺md覺r.”diyerek, Sana ve senin nezdinde t羹m 繹l羹ms羹zlerimize and olsun ki seni – sizi unutmayacak unutturmayaca覺z. Uruna yaam覺n覺z覺 verdiiniz deerleri korumak ve gelitirmek i癟in hi癟bir fedak璽rl覺ktan 癟ekinmeyeceiz, s繹zleriyle konumas覺n覺 bitirdi.

Okunan iirden sonra “Yunus G羹zel l羹ms羹zd羹r, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganlar覺 at覺larak katillere duyulan 繹fke dile getirildi. “Bize l羹m Yok” mar覺n覺n ard覺ndan abisi kuran okuyarak anma bitirildi.
2007.10.29
Bu yaz覺 2709 kez okundu
Geri D繹n