| Bursa Temel Haklar'dan Bas覺n Toplant覺s覺
Bursa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan Pazar g羹n羹 yaanan provokasyon ve lin癟 giriimleriyle ilgili Semra Bayiit Halk Sahnesi'nde saat 15.00'da bir bas覺n toplant覺s覺 ger癟ekletirildi.

24 Ekim g羹n羹 yap覺lan Bas覺n Toplant覺s覺nda a癟覺klamay覺 Bursa Temel Haklar Dernei Bakan覺 Serkan enol yapt覺. enol yapt覺覺 a癟覺klamada 繹yle dedi;

"Ge癟tiimiz Pazar G羹n羹 Derneimizin Uluyol'daki binas覺na bir sald覺r覺 d羹zenlendi. Sald覺r覺 s覺ras覺nda i癟eride dernek 癟al覺anlar覺m覺z覺n d覺覺nda tiyatro salonumuzda 癟al覺ma yapmak 羹zere bulunan bir tiyatro grubu da misafir olarak bulunuyordu. Saatler boyunca m羹dahale edilmeyen sald覺r覺 neticesinde 3 kii yaraland覺 ve 15 kii 繹l羹m tehdidi ile i癟erde mahsur kald覺. Bas覺n yay覺n organlar覺 'Hakk璽ri'de ehit d羹en askerler i癟in protesto g繹sterisi yapmak isteyen 繹fkeli bir grubun Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Derneine de maddi zarar verdii' haberini yapt覺. Oysaki olay bir tesad羹f olmad覺覺 gibi, halk tepkisi olarak g繹r羹lecek masumiyette de deildir.
S繹z羹 edilen kalabal覺k yoldan ge癟erken g繹rd羹羹 tabelaya sald覺ran bir grup deildir. Zira yaln覺zca talay覺p ge癟memi demir kap覺y覺 par癟alayarak i癟eri girmi ve 繹ld羹recek insan aram覺t覺r. Ve 4 saat boyunca dernek binas覺n覺n 繹n羹nden ayr覺lmayarak insanlar覺n i癟erden 癟覺kmas覺n覺 beklemilerdir. Planl覺 ve hedef g繹stererek haz覺rlanm覺 bir sald覺r覺 ile kar覺 kar覺ya olduumuzu 繹ncelikle belirtmek durumunday覺z. Bu sald覺r覺lar e zamanl覺 olarak T羹rkiye'nin dier illerinde de meydana gelmi olup ilk de deildir. Ayn覺 g羹nlerde Gemlik, Elaz覺, Trabzon, 襤stanbul'da da Temel Haklar derneklerine sald覺r覺lar d羹zenlenmitir. Peki, Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei neden y羹kselen her dalgan覺n vurduu bir hedeftir.
羹nk羹 Biz,
TAM BAIMSIZ B襤R LKE 襤ST襤YORUZ!
Ba覺ms覺zl覺k s繹zle olmaz. Ta覺d覺覺m覺z bayra覺n boyutlar覺 veya 癟okluu ile de ba覺ms覺z olamay覺z. Ba覺ms覺zl覺k ancak 羹lkeyi ekonomik olarak balayan ilikilerin kopar覺lmas覺yla olur. Milyarlarca dolarl覺k bor癟, 襤MF anlamalar覺, stratejik 繹neme sahip karumlar覺n dahi 繹zelletirildii, 繹z kaynaklar覺n覺 iletemeyen, sat覺n ald覺覺 teknolojiyi bile izin almadan kullanamayan bir 羹lke ise ba覺ms覺z olamaz. Bunun i癟in 襤ncirlik'e y羹r羹d羹k Bu y羹zden yaln覺zca bug羹n deil her zaman 羹lkenin meydanlar覺n覺 doldurduk bunun i癟in can verdik hapis yatt覺k.
羹nk羹 biz,
HALKLARIMIZIN KARDEL襤襤N襤 SAVUNUYORUZ!
Biz as覺l kavgan覺n 繹ncelikle ba覺ms覺z bir 羹lke i癟in emperyalizme kar覺 Anadolu topraklar覺nda yaayan T羹rk K羹rt Laz erkez Arap Ermeni t羹m halklar覺n birlikte verecei bir kavga olduunu 癟ok iyi biliyoruz. Bunu emperyalizm de 癟ok iyi biliyor ite bunun i癟in halklar覺 birbirine k覺rd覺rmak istiyor. Bunun i癟in suni g羹ndemler yaratarak bizleri megul ediyor ve as覺l sorunu tart覺t覺rm覺yor.
羹nk羹 biz,
ONURLU VE 襤NSANCA B襤R YAAMI HEDEFL襤YORUZ!
Kendi zenginlikleri i癟in halk覺m覺z覺 yoksullat覺ran, bu s繹m羹r羹 d羹zeninin bekas覺 i癟in her t羹rl羹 zulm羹 mubah sayanlara kar覺 y羹r羹tt羹羹m羹z m羹cadelemiz hi癟 bitmeyecek. 羹nk羹 biz halk覺z. Ve zulum varsa zulme bakald覺ranlarda var olacakt覺r. Biz insanca 癟al覺ma ve yaam koullar覺nda onurlu bir hayat覺n savunucusuyuz.
羹nk羹 biz,
EMPERYAL襤ST 襤GALLERDE BAIMSIZLIK MCADELES襤 VERENLER襤N YANINDA OLDUK!
Amerika'n覺n Irak igalinde canl覺 kalkanlar覺m覺zla kardelerimize siper olduk. 襤gale kar覺 birlikler kurduk, Ortadou'da s羹rd羹r羹len kirli sava覺n i癟inde olmay覺 reddettik Afganistan'da, y覺llard覺r Filistin'de emperyalizme kar覺 verilen hakl覺 kavgan覺n yan覺nda olduk her t羹rl羹 platformda emperyalizmi tehir ettik d羹nya kamuoyunda seslerini y羹kseltmeye 癟al覺t覺k. Emperyalizm ile ibirlii yapanlar覺n kar覺s覺nda durduk.
羹nk羹 biz; NATO toplant覺s覺ndan, gecekondu y覺k覺mlar覺na, i癟i k覺y覺m覺ndan, grevlere, yozlat覺rmadan, cezaevlerindeki hak ihlallerine kadar hep ezilenlerin yan覺nda olduk hep halktan yana tav覺r ald覺k.
Bundan sonra da her t羹rl羹 bask覺ya, dayatmaya, tehditlere, lin癟 sald覺r覺lar覺na ramen halk覺m覺z覺n yan覺nda olaca覺z. Hakl覺y覺 ve doruyu savunmaya 覺srarla ve inatla devam edeceiz." denildi.

A癟覺klamaya Temel Haklar Federasyonu'ndan gelen 20 kii de kat覺ld覺. Ayr覺ca BAT襤S, ESP, DHP, PART襤ZAN, BDSP, 襤HD 'de a癟覺klamaya destek verdi.


BURSA KESK'DE BASIN TOPLANT襤SI

Bursa KESK'de 24 Ekim aramba g羹n羹 saat 13:30'da, son 3 g羹nd羹r Bursa'da yaananlar覺n k覺nand覺覺 bir bas覺n toplant覺s覺 yap覺ld覺. Yap覺lan a癟覺klamada sald覺r覺lar k覺nand覺. Bar覺 ve kardelik 癟ar覺s覺 yap覺ld覺!

"KAMUOYUNA SESLEN襤YORUZ

12 askerin 繹l羹m羹yle, i癟imize d羹en ate daha dinmeden, yeni d羹manl覺klar ve canlar peindeki 覺rk癟覺 ve 繹ven gruplar yine lin癟 giriimleriyle kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar.
Bir arada yaama istei bir kez daha tehdit ve sald覺r覺 alt覺nda.
Evet, ate sadece d羹t羹羹 yeri yakmad覺.Hepimizin y羹reini yakt覺.
Ancak bu gerek癟eyle, Partilere, K羹rt yurttalar覺n ev ve i yerlerine yap覺lan sald覺r覺lar, demokratik kitle 繹rg羹tlerine y繹nelik iddet asla kabul edilemez.lkenin her yerinde olduu gibi, Bursa'da da 覺rk癟覺 ve 繹ven gruplar onlarca y覺ld覺r bir arada yaayan insanlar覺n aras覺na d羹manl覺k tohumlar覺 ekecek s繹ylem ve eylemlerle sokaklarda iddet r羹zgar覺 estiriyorlar.
Buradan bir kez daha 癟ar覺da bulunuyoruz;
Gerek demokratik kitle 繹rg羹tleri, gerekse siyasi partiler k覺k覺rtmalardan ka癟覺nma 癟ar覺s覺 yapmal覺 ve iddetin 癟繹z羹m yolu olmad覺覺 mesaj覺n覺 topluma vermelidir.S繹ylenen her k覺k覺rt覺c覺 s繹z iddet eilimlerini kam癟覺lamakta ve oraya buraya sald覺r覺ld覺覺 bir ortam yaratmaktad覺r.
Bir kez daha sesleniyoruz.
Silahlar b覺rak覺lmal覺, akan kan durmal覺, bar覺a ans tan覺nmal覺d覺r.May覺nlarla, bombalarla bar覺癟覺l 癟繹z羹m imkans覺z hale getiriliyor.Oysa 羹lkemizin bug羹n daha 癟ok iddete deil daha fazla bar覺a ihtiyac覺 vard覺r.繹z羹ms羹zl羹羹 ve kutuplamay覺 art覺racak ad覺mlara deil bar覺癟覺l y繹ntemlere ve sosyal 繹nlemlere ihtiya癟 vard覺r.Her akan kan halklar aras覺nda kin ve d羹manl覺k arac覺d覺r
Mehmet de Memed de, T羹rk anas覺 da K羹rt anas覺 da art覺k yanmas覺n.
Sava davullar覺 癟alarak milliyet癟i duygular覺 kabartarak politika yapmak kolayd覺r.Ve bundan 癟ok holananlar vard覺r.S覺n覺r 繹tesi operasyonla halklar savaa, boazlamaya itiliyor.daha fazla can覺m覺z覺n gitmesinin yolu a癟覺l覺yor.
T羹rkiye'nin farkl覺 k羹lt羹rlerden oluan dokusunu parampar癟a ederek bu topraklarda demokrasinin ve bar覺覺n can覺n覺 okumak isteyenler 癟ok tehlikeli bir y繹nelime girmilerdir.
H羹k羹mete bar覺 癟ar覺lar覺na kulak vermeye, sava 癟覺覺rtkan覺 覺rk癟覺lara kulaklar覺n覺 t覺kamaya ve cesaretle bar覺覺 savunma ad覺mlar覺n覺 atmaya davet ediyoruz.Bursa'da eit, 繹zg羹r ve demokratik koullarda bir arada yaamaktan, bar覺tan ve adaletten herkese, meslek 繹rg羹tlerine, sendikalar覺, ayd覺nlar覺, yurtta giriimlerini, demokratik dernekleri ve kurulular覺 bar覺a ve demokrasiye sahip 癟覺kmaya 癟a覺r覺yoruz.
imdi g羹癟lerimizi birletirme ve toplumdaki 癟at覺ma ve iddet eilimleri kar覺s覺nda akl覺selimi savunma zaman覺d覺r.
KESK, ada Hukuk癟ular Dernei Bursa b.襤nsan Haklar覺 Dernei, Mazlum Der, Tunceliler Dernei, ada Gazeteciler Dernei, Demokratik Haklar Platformu, SEH,KZ Gazetesi, zg羹rl羹k ve Dayan覺ma Partisi, Emek Partisi, Demokratik Toplum Partisi,Sosyalist Demokratik Partisi.
ESP, 襤癟i K繹yl羹 Gazetesi,K覺z覺l Bayrak, BAT襤S ve Bursa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin kat覺l覺mc覺 olarak bulunduu bas覺n a癟覺klamas覺nda Temel Haklar Dernei'nden sald覺r覺ya urayan mit Y覺ld覺r覺m kendisine yap覺lan sald覺r覺y覺 anlatt覺.
襤HD'nin son 羹癟 g羹nd羹r Bursa'da yaanan sald覺r覺lar覺n raporunu sunmas覺yla toplant覺 sona erdi;

RAPOR

21 Ekim Pazar gecesi Hakkari'nin Dal覺ca b繹lgesinde 癟覺kan 癟at覺mada 12 askerin 繹l羹m羹nden sonra yurt genelinde s羹ren gerilim Bursa'da artarak devam ediyor.Bursa'da iki g羹n boyu s羹ren eylemlere esnaf覺 ve hedef g繹sterilen K羹rt'lere y繹nelik iddet eilimi tehlikeli bir y繹ne doru gitmektedir.
Bug羹n itibariyle devam eden g繹steri ve y羹r羹y羹lerde esnaflar hedef al覺n覺yor, binalar talan覺yor, lin癟 giriimleri s羹rd羹r羹l羹yor.Aa覺da alt alta s覺ralayaca覺m覺z olaylar iki g羹nd羹r Bursa'da yaananlar覺 anlatmaktad覺r.
-21 Ekim sabah 10.30 dan gece yar覺s覺na kadar s羹ren g繹sterilerde Bursa'da bata DTP olmak 羹zere siyasi partiler ve Demokratik Kitle rg羹tlerinin binalar覺 hedef haline getirildi.Bursa DTP 襤l rg羹t羹 binas覺 yakla覺k 1000 kiilik bir grup taraf覺ndan taland覺, tabelas覺 indirildi ve yak覺lmaya 癟al覺覺ld覺.
-DTP binas覺n覺n alt kat覺nda bulunan yk羹 Evren'in evi kundaklanm覺t覺r.
-Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 繹n羹nde tekbir ve kurt iaretleriyle toplanan yakla覺k 1000 kiilik kitle dernei talan edilip i癟inde bulunan 11 kiiyi mahsur b覺rakt覺.襤癟erde olan dernek 羹yelerine sald覺r覺p, 1 kiinin yaralanmas覺na sebep olmutur.
-Bursa mac覺r pazar覺nda K羹rt esnaflar覺n iyerlerine sald覺r覺ld覺.Pazar g羹n羹 olmas覺 nedeniyle iyerlerinde maddi zarar meydana getirildi.
-Bursa Tunceli'ler Dernei 羹ye ve y繹neticileri telefonla aranarak 繹l羹mle tehdit edilmi ve iyerinin yak覺laca覺 tehditinde de bulunulmutur.
-襤yeri ve evlere, dolmu ve 繹zel ara癟lara bayrak asma zorunluluu dayat覺lmakta, uymayanlar tehdit , k羹f羹r tacize maruz kalmaktad覺r.
--Lise, ortaokul ve hatta ilkokul 繹rencileri derslere girmeyerek baz覺 繹retmenlerinde kat覺l覺m覺yla 覺rk癟覺 sloganlarla tekbir getirilerek g羹n boyu ehir turu att覺r覺lmaktad覺r.
-Zeynep Dirik isimli kad覺n bir b羹feden yapt覺覺 konumada K羹rt癟e konutuu i癟in b羹feci taraf覺ndan tartakland覺.
-Bursa'n覺n Mustafa Kemal Paa, Orhangazi, Gemlik ve Yeniehir ve il癟elerinde de olaylar sabaha kadar s羹rm羹t羹r.
……..
Biz aa覺da ismi belirtilen kurumlar olarak biran evvel yetkili kurumlar覺 繹nlem almaya
a覺r覺yoruz.

KESK, ada Hukuk癟ular Dernei Bursa ubesi, 襤nsan Haklar Dernei, Mazlum Der, Tunceliler Dernei, ada Gazeteciler Dernei, Demokratik Haklar Platformu, SEH, KZ Gazetesi, DP, EMEP, DTP, SDP, Bursa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei, 襤癟i K繹yl羹 Gazetesi, K覺z覺l Bayrak, ESP, BAT襤S


FA襤ST SALD襤R襤LAR TIRMAND襤R襤LIYOR

T羹m 羹lke genelinde olduu gibi Samsun'da da faist sald覺r覺lar her g羹n biraz daha t覺rmand覺r覺l覺yor. Son olarak, 23 Ekim g羹n羹 Samsun HC Temsilcisi Hasan Toan ile Karadeniz Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 癟al覺an覺 Fatih Yavuz, bir kafede faistlerin sald覺r覺s覺na urad覺.
23 Ekim g羹n羹 saat 17:00 s覺ralar覺nda 襤lyada Kafe isimli, demokrat kimliiyle bilinen kafenin 繹n羹nde otururken, HC'羹n Cumartesi g羹nk羹 eylemine sald覺ran ve bu y羹zden de 繹nceki g羹n tart覺覺lan Serdar isimli faist ve beraberindeki bir grubun sald覺r覺s覺na urad覺. HC'l羹lere sandalyelerle sald覺ran faistler, kafenin de iki cam覺n覺 k覺rd覺lar. HC'l羹lerin de cevap vermesi 羹zerine faistlerin ka癟t覺覺 繹renilirken, at覺lan sandalyeler nedeniyle Fatih Yavuz ba覺ndan, Hasan Toan ise sol omzundan, belinden ve s覺rt覺ndan yaraland覺. Hastaneye kald覺r覺lan
HC'l羹lerin sal覺k durumlar覺n覺n u an tehlikeli olmad覺覺 繹renildi.
Sadece bu t羹r sald覺r覺larla da yetinmiyor faistler. HC'l羹 bir doktor olan ve Ondokuz May覺s niversitesi T覺p Fak羹ltesinde asistanl覺k yapan Hacer rg羹l羹 de "羹st羹 kapal覺" tehditle kar覺lat覺. rg羹l羹'n羹n, okuma odas覺ndaki, eyalar覺n覺n da durduu 癟al覺ma masas覺na "gerekirse can alaca覺z" yaz覺l覺, kurt resimli pul yap覺t覺r覺ld覺覺 繹renildi.
Konuya ilikin olarak Samsun HC 羹yeleri ise yapt覺klar覺 a癟覺klamada; bu 繹rneklerin 羹lkemizdeki faizm ger癟einin ispat覺 olduunu, y覺llard覺r olduu gibi faizme kar覺 m羹cadeleye devam edeceklerini, bask覺lar覺n haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini engelleyemeyeceini vurgulad覺lar.


BURSA TEMEL HAKLAR YELER襤NE TEHD襤T

Yurt genelinde devrimcilere y繹nelik sald覺r覺lar devam ediyor. Faistlerin eli hi癟 soumuyor. En son Samsun'da ikinci kez Temel Haklar 羹yelerine faistler sald覺rd覺.
Bursa'da da 23 Ekim 'de akam saat 21:00 s覺ralar覺nda , i yerinden evine gitmeye 癟al覺an Bursa Temel Haklar yesi Hale Dobruca'n覺n 繹n羹 elli yalar覺nda, beyaz sa癟l覺 bir kii taraf覺ndan kesildi. Dobruca'ya "Hayriye'ye selam s繹yle. Yar覺n onun da sizin de kafan覺za s覺kaca覺z" diyerek g繹zda覺 vermeye 癟al覺an kimlii bilinmeyen kii, daha sonra oradan uzaklat覺.
Biz biliyoruz ki; provakasyonlar, lin癟ler, yamalar, tehditler hep ayn覺 zihniyetin 羹r羹n羹d羹r. Fakat u da bilinmelidir ki ba覺ms覺zl覺k, demokrasi m羹cadelemiz her t羹rl羹 bask覺ya ramen bu zaman kadar s羹rd羹 ve m羹cadelemiz devam edecek.


EGE N襤VERS襤TES襤 FA襤ZME MEZAR OLACAK

23 Ekim 2007 g羹n羹 saat 11.30'da Ege niversitesi Edebiyat Fak羹ltesi 繹n羹nde toplanan 30 kiilik faist grup sloganlar atarak polis destei ile 羹niversitede y羹r羹y羹 yapt覺. Say覺lar覺 500'e yaklaan faist grup "Kahrolsun PKK, Ege'de PKK 襤stemiyoruz, ehitler lmez Vatan B繹l羹nmez" sloganlar覺 atarak ellerinde bayraklarla 羹niversiteden 癟覺kt覺lar. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda 襤zmir Gen癟lik Dernei'nin de aralar覺nda bulunduu devrimci-demokrat 繹renciler "Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Ege Faizme Mezar Olacak, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺 ile faist gruba cevap verdi. Bunun 羹zerine 羹niversiteye 癟evik kuvvet girerek faist grubu korumas覺 alt覺na ald覺. Faist sald覺r覺 sonucu b覺癟akla yaralanan 羹癟 繹renci tedavileri i癟in hastaneye kald覺r覺ld覺. Son durumlar覺n覺n iyi olduu 繹renildi.
Ayr覺ca 9 Eyl羹l niversitesi M羹hendislik Fak羹ltesi kafesinde faistler devrimci demokrat 繹rencileri kamera ile 癟ekerken devrimci demokrat 繹renciler taraf覺ndan d繹v羹lerek, kamera ellerinden al覺n覺p okuldan at覺ld覺.


Sald覺r覺larla ilgili Buca Temel Haklar'覺n 24 Ekim'de yapt覺覺 a癟覺klamad覺r;

"FA襤ST SALD襤R襤LAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ

Buca Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei, 22 Ekim 2007 Pazartesi g羹n羹 saat: 22.00 sular覺nda 300 kiilik faist bir g羹ruhun sald覺r覺s覺na urad覺.
22 Ekim Pazartesi g羹n羹 gece saat 22.00'de faist g羹ruh, sivil ve resmi polis eliinde Buca Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin camlar覺n覺 k覺rm覺t覺r. Polisler faist g羹ruha "Buras覺 PKK b羹rosu" diyerek faist g羹ruhu dernee doru y繹neltmitir. Eline ta覺, sopay覺 al覺p sokaklara d繹k羹len ve ba覺n覺 polis desteindeki faistlerin 癟ektii gruplar provakasyon org羹tlemeye, ovenizmi y羹kseltmeye 癟al覺maktad覺r. Zira halk覺n g羹venliini salamakla zorunlu olan polis sald覺rganlar覺n g羹venliini salamakla yetindi. Faist g羹ruh, derneimizin bulunduu cadde 羹zerinde oturan halka k羹f羹rler etmi, tehditler yad覺rm覺 ve 癟evreye zarar vermilerdir. Mahalle halk覺n覺n korku ve panik i癟inde b覺rakacak olaylar yaan覺rken polisler ise faist g羹ruha m羹dahale eden kiilere sald覺rm覺t覺r.
Buca Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei olarak, derneimize yap覺lan bu sald覺r覺y覺 k覺n覺yoruz. Buca, yoksul K羹rt, T羹rk, Alevi, Sunni halk覺n y覺llard覺r sorunsuz yaad覺覺 bir il癟edir. As覺l sorunumuz a癟l覺k, yoksulluk, adaletsizlik, yok edilen k羹lt羹r羹m羹z-kimliimizdir. K覺k覺rt覺lan ovenizmin amac覺 da bunu perdelemektir. Kimlerin k覺k覺rtt覺覺n覺, lin癟lerin sorumlusunu 癟ok iyi biliyoruz. Hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi, adalet m羹cadelemizi engellemek isteyen iktidar lin癟lerin, talan edilen demokratik kurumlar覺n, talanan derneimizin de sorumlusudur. Derneimizin talanmas覺nda faistlere hedef g繹steren polis sorumlunun kim olduunu da g繹stermektedir
Biz bu oyunu daha 繹ncede g繹rm羹t羹k. Bu 羹lke faist sald覺r覺lar, lin癟ler sonucu ger癟ekleen, katliamlar覺, bunlar覺 kimin k覺k覺rtt覺覺n覺 癟ok iyi bilir. Biz ayn覺 senaryoyu Mara'ta, Sivas'ta, orum'da da g繹rm羹t羹k. K覺k覺rt覺lan ovenizm ile orada katledilen bizdik, kardeimiz, komumuzdu. Katledilenlerimizin ac覺s覺 hala i癟imizde.ovenist sald覺r覺lar bizi y覺ld覺ramad覺, y覺ld覺ramayacak.
Derneimize yap覺lan sald覺r覺ya, 羹lkemizin bir癟ok yerinde yap覺lan sald覺r覺lara ovenizme, faizme kar覺 hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi y羹kselterek cevap vereceiz. Halk覺m覺z覺 da m羹cadelemize kat覺lmaya 癟a覺r覺yoruz.

FA襤ST SALD襤R襤LAR MCADELEM襤Z襤 ENGELLEYEMEYECEK
OVEN襤ZM襤N, L襤NLER襤N SORUMLUSU 襤KT襤DARDIR"


Sald覺r覺larla ilgili Elaz覺 HC Temsilciliini 24 Ekim'de yapt覺覺 a癟覺klamad覺r;

"BURSA TEMEL HAKLAR'A SALD襤R襤!
S襤V襤L FA襤STLER VE POL襤S TARAFINDAN ABLUKA…

Bursa Temel Haklar 21 Ekim g羹n羹 sivil faistler g羹ruh taraf覺ndan sald覺r覺ya urad覺. Dernek binas覺 tahrip edildi, dernek 癟al覺anlar覺 ve misafirler saatlerce bir odada faistlerin sald覺r覺s覺yla y羹z y羹ze b覺rak覺ld覺. Asker cenazeleri bahane edilerek ter繹r ortam覺 yarat覺ld覺. Son g羹nlerde yaananlarla bu t羹r sald覺r覺lar覺n 繹n羹 a癟覺ld覺. Ter繹rize edilen bu ortamda ise lin癟ler, faist sald覺r覺lar 癟ok rahat bir ekilde yap覺ld覺, yap覺l覺yor.
SALD襤R襤, L襤N ORTAMI YARATILIYOR.
Bursa Temel Haklar覺n saatler boyunca sald覺r覺yla y羹z y羹ze b覺rak覺ld覺. Faistlerin toplanmas覺na, sald覺rmas覺na izin verildi. Polis neyi koruyor, kimi koruyor… Bilin癟li olarak bu ortam yarat覺ld覺. Sald覺ranlar覺n 繹n羹 a癟覺ld覺, korundu. K覺sacas覺 daha fazlas覺n覺 da yapa bilirsiniz denildi. Son g羹nlerde yaanan gelimeleri g繹z羹m羹z羹n 繹n羹nden ge癟irelim… Bir sald覺r覺 histerisine kap覺lan g羹ruhlar sokaklara sal覺nd覺. Asker cenazelerini f覺rsat bilen faist gruplar sald覺r覺lar覺na meruluk kazand覺r覺lmaya 癟al覺覺ld覺. K覺k覺rt覺lm覺 g羹ruh, 襤stanbul, Mersin, Bursa, Erzurum, Ankara, Ad覺yaman, Elaz覺 vb. bir癟ok ilde t羹m caddelerde sokaklarda ter繹r havas覺 estirildi, demokratik kurumlara sald覺r覺ld覺.
Yap覺lan sald覺r覺lar vatanda tepkisi denilerek kurumlar覺m覺z bas覺ld覺, bu yetmezmi gibi insanlar覺m覺z lin癟e urad覺. Sald覺ranlar deil sald覺r覺ya urayanlar g繹zalt覺na al覺nd覺. Bursa Temel Haklar Derneindeki sald覺r覺 gibi sald覺r覺lar覺n boyutlanmas覺na polis hi癟 ses 癟覺karmad覺. Dernein kap覺s覺n覺n 繹n羹nde uanda polisin ablukas覺 s羹r羹yor. Ama bu abluka yanl覺 anla覺lmas覺n Temel Haklar 癟al覺anlar覺na y繹nelik al覺nan abluka. Dernek sald覺r覺ya urad覺覺 i癟in korumak ama癟l覺 al覺nan bir abluka deil. Tam da bu ortamda hak ve 繹zg羹rl羹k talebinde bulunanlara sald覺r覺 zaman覺d覺r deniliyor. T羹m demokratik kurumlar hedef g繹sterildi. T羹rkiye'nin bir癟ok ilinde bulunan DTP binalar覺 b羹t羹n devlet yetkilileri taraf覺ndan ter繹re destek veriyor denilerek hedef g繹sterildi. Babakan覺, partileri, milletvekilleri hemen hepsi ayn覺 ekilde sald覺ranlar覺 destekler a癟覺klamalarda bulundular. EMEP, TKP binalar覺, Temel Haklar yani farkl覺 d羹羹nen b羹t羹n kii ve kurumlar herkes ama herkes bu 羹lkede ter繹rist olabilir, sald覺r覺ya urayabilir ve hatta 繹ld羹r羹lebilir. Kanun, adalet hak getire… K繹yl羹ler katledilip ter繹rist ilan edilebiliniyor. B羹lent Karata, R覺za i癟ek 繹rnei 癟ok k覺sa bir s羹re 繹nce yaand覺. Mazgirt'te, Ovac覺kta benzer olaylar yaand覺. Y羹r羹y羹 da覺t覺mc覺s覺 17 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek sokak ortas覺nda s覺rt覺ndan vuruldu. Haklar覺 i癟in m羹cadele edenlerde bu sald覺r覺dan paylar覺n覺 al覺yorlar.
21 Ekim g羹n羹 ilimizde de DTP 襤l binas覺na y繹nelik bir gurup k覺k覺rt覺lm覺 faist grup sald覺r覺 giriiminde bulundu. Polisin izin vermemesi 羹zerine k覺sa bir tart覺ma yaanan faist grup bir s羹re daha slogan att覺ktan sonra da覺ld覺. Bu konuda t羹m halk覺m覺z bu k覺k覺rtmalar gelmemeli, bu ortama destek verilmemelidir. 羹nk羹 bu demokrasiyi, hak ve 繹zg羹rl羹kleri yok eden bir ortamd覺r. Bu ortam hi癟bir ekilde halk覺m覺z覺n istedii bir ortam deildir.
Bu ter繹r ortam覺, bu sald覺r覺 ve lin癟ler nereye kadar devam edecek. T羹m bu yaananlar sesimiz boulmak i癟in yap覺l覺yor. M羹cadele etmeyelim, susal覺m, katliamlara, haks覺zl覺klara sessiz kalal覺m diyedir. Sald覺r覺y覺 yapanlar yan覺l覺yorsunuz… Hi癟bir bask覺, sald覺r覺 halk覺n hakl覺 m羹cadelesini engelleyemedi, bundan sonrada engelleyemeyecektir."
2007.10.29
Bu yaz覺 3913 kez okundu
Geri D繹n