| zg羹r Karadeniz'in Sesi Telekom 襤癟ileriyle G繹r羹t羹
zg羹r Karadeniz'in Sesi Gazetesi 23 Ekim'de Trabzon'da grev yapan TELEKOM i癟ilerini ziyaret etti, onlarla r繹portaj yapt覺.

i癟eklerle i癟ilerin yan覺na giden zg羹r Karadeniz'in Sesi Gazetesi i癟iler taraf覺ndan 癟ok s覺cak kar覺land覺. Bir 癟ember oluturan ve 癟ay getiren i癟iler, zg羹r Karadeniz'in Sesi ile sohpet havas覺nda r繹portaj yapt覺.

8 G羹nd羹r grevde olduklar覺n覺 belirten i癟iler, Trabzon'da 653 i癟inin grevde olduunu belirterek "sendika 羹yelerinden 8 tanesi ise grev k覺r覺c覺" olduunu s繹ylediler.

Taleplerinin anla覺lamayacak talepler olmad覺覺n覺 belirten i癟iler, 'yok 繹yle para istemiiz de afaki gelmi de kabul etmiyor deiller. Esas sald覺r覺 bizlerin 繹rg羹tl羹l羹羹ne, i癟ilerin birliine. Biz bu grevle birliimizi, daha da 繹tesi geleceimizi savunuyoruz . 襤verenlerin TS襤AD'覺 var mesela, onlar 繹rg羹tleniyorlar; bizlerin ise mevcut 繹rg羹tl羹l羹klerine sald覺r覺yorlar. Krizde TELEKOM'un kar覺 1.5 milyar dolard覺, 2006 kar覺 ise 2.7 milyar dolar, vergisini falan 癟覺k覺nca hem de. Bunlar TELEKOM'un a癟覺klad覺覺 rakamlar. Mesela "eit ie eit 羹cret" diyoruz; karlar覺n覺n %6 s覺 ile b羹t羹n taleplerimizi kar覺layabilirler. Ama kar覺lamazlar, sald覺r覺 sebepleri baka, d羹manl覺klar覺 繹rg羹tl羹l羹羹m羹ze. Buras覺n覺n i癟ilerinin eskiden 癟ok d羹羹k 羹cretleri vard覺. 90'l覺 y覺llarda sendikalar覺m覺zla kazand覺k pek 癟ok hakk覺m覺z覺. Mesela 繹zelletirmelerle beraber 2 ey olur. Birincisi insan 癟覺kar覺l覺r, ikincisi 羹retilene zam yap覺l覺r. Biz 繹rg羹tl羹 toplum olduumuz i癟in ilkini yapamad覺lar ama 2. sini yapt覺lar. imdi direniimize direniyorlar. Onlar kararl覺, biz de 繹yleyiz. Ne yani yaamak kavgas覺 bu sadece ekmek deil." dediler.

襤verenlerin grevi k覺rmak i癟in ellerinden geleni yapt覺klar覺n覺 s繹yleyen i癟iler "Bu 羹lkede iverenin geleneidir grevcileri halka ikayet etmek. Mesela bizi halkla kar覺 kar覺ya getirmeye 癟al覺覺yorlar. Yalan haberler mesela, i癟iler telefon kablolar覺n覺 kesiyor' gibi. Bizce bunu da grevimizi k覺rmak i癟in yapt覺r覺yorlar, taeron i癟ilere. Ayr覺ca maalar覺m覺z覺n y羹ksek olduu s繹yleniyor, yoksulluk s覺n覺r覺ndan haberleri yok gibi davran覺yorlar. Halka yoksulluu kan覺ksatm覺lar. Milli gelir art覺yor ama nas覺lsa (!) yaam standart覺 d羹羹yor. Yine grevimizi k覺rmak i癟in illegal yollara bavuruyorlar. Kanunen 癟al覺amayacak insanlar覺 tehtidle 癟al覺t覺r覺yorlar, yapmayacaklar覺 ilere yolluyorlar. Hayatlar覺nda direk dikmemiler direk diker oldu. 襤te grev g繹zc羹lerimiz tutuyor tutanaklar覺, ikayet癟i oluyoruz. 襤癟imizde kapsam d覺覺 personel var mesela. cretleri daha y羹ksek ve farkl覺 kurumlarda 癟al覺t覺r覺labilirler, bunlar da grev k覺rmakta kullan覺l覺yor. Sendikal覺lar覺n 羹creti sendikas覺zlardan d羹羹k tabii ama yar覺n sendikalar kalmas覺n herkesin ki nas覺l da d羹羹k olacak. Bug羹n direnenler var diye, direnmedikleri ya da direnie destek vermedikleri i癟in pohpohlananlar yar覺n direni kalmazsa g羹nlerini g繹recekler, bunu anlam覺yorlar. Ayr覺ca TELEKOM'un reklam覺n覺 alan b羹y羹k medya bizim haberlerimize yer vermiyor. Dan覺覺kl覺 d繹v羹le sesimiz k覺s覺lmak isteniyor. Zaten TELEKOM y繹netimi tutars覺z. Karars覺z bir halleri var, birilerine soruyorlar, icazet al覺yorlar belli." dediler.

Trabzon insan覺n覺 kendilerine merakla yaklat覺覺n覺 vurgulayan i癟iler "襤nsanlar 繹nl羹klerimizi g繹r羹nce geliyorlar yan覺m覺za, soruyorlar anlat覺yoruz. Bata art niyetli olanlar da oluyor ama anlat覺nca anl覺yorlar tabii. yle ya grev yapmak k繹t羹 bir ey gibi anlat覺lm覺 hep halka, hak aramak su癟mu gibi. Sendikalar da destek veriyor saolsunlar. Memur-Sen, KESK hepsi geldi. Gazetelerden de gelen oldu da doru d羹r羹st haber olamad覺k yerel bas覺nda bile…" dediler.

襤癟iler zg羹r Karadeniz'in Sesi'ne teekk羹r ederek, mutlaka belirtmelerini istedikleri bir c羹mle kurdular. Aynen yay覺nl覺yoruz: "B襤ZLER DAHA OK PARA 襤襤N GREVDE DE襤L襤Z. OCUKLARIMIZIN GELECE襤 襤襤N B襤RL襤襤M襤Z襤 SAVUNMAK ZORUNDAYIZ, BUNUN 襤襤N BURADAYIZ. B襤Z襤M YEN襤LG襤M襤Z TRK襤YE'N襤N YEN襤LG襤S襤 OLUR. BU B襤R ONUR MCADELES襤."

Malatya HC'den Telekom 襤癟ilerine Ziyaret

22 Ekim 07 Pazartesi g羹n羹 Malatya HC Temsilcilii Direnite olan Telekom i癟ilerini ziyaret etti.
Malatya Merkez'deki Telekom i癟ilerini ziyaret eden HC'l羹ler Haber-襤 Malatya ube Temsilcileriyle sohbet ettiler. Sohbet esnas覺nda temsilciler, sendika y繹netiminin sac覺 olmas覺na ramen en 癟ok destei Sol'dan ald覺klar覺n覺, dengelerin ters d繹nd羹羹n羹 belirttiler. 襤癟iler, kamuoyundan yeterli destei alamad覺klar覺ndan yak覺nd覺. H羹k羹metin direnii karalamak i癟in 癟eitli manevralar yapt覺覺na, "telefon kablolar覺n覺 i癟iler kesecek" gibi manevralar yapt覺覺na deindi. "Biz eer bilin癟li olarak kesseydik T羹rkiye'nin hi癟bir yerinde bir tane telefon a癟覺k kalmazd覺" diyen i癟iler; direnilerinin halk覺 hi癟bir ekilde madur etmeyeceini belirttiler. 襤癟iler, " Bizim sorunumuz 羹cret, zam falan deil, bizim t羹m haklar覺m覺z ellerimizden al覺n覺yor. Bize 'hafta sonu da 癟al覺acaks覺n! Ayda 24 g羹n 癟al覺acaks覺n! Bizim k繹lemiz olacaks覺n覺z' diyorlar" diyerek direniin amac覺n覺n 羹cret, zam olmad覺覺n覺, onurlu bir ekilde insanca 癟al覺mak i癟in olduunu a癟覺klad覺lar. HC'l羹ler, h羹k羹metin verecek olduu zam konusunda ne d羹羹nd羹klerini sordular. 襤癟iler, "45 y覺ld覺r sendikalar var, niye imdi zam veriyorlar? Bu yap覺lanlar sendikal faaliyetimizi k覺rmaya 癟al覺覺yorlar. Onlar覺n yapt覺klar覺 bu politikalar grevimizi bast覺rmaya, k覺rmaya y繹neliktir" dediler. H羹k羹met, Telekom'un sat覺lmas覺nda Telekom'un hi癟bir stratejik 繹nemi olmad覺覺n覺 s繹yl羹yorlar. Sat覺lan miktar da zaten Telekom'un 2-2.5 y覺ll覺k kar覺na kar覺l覺k geldiini belirtti.
"S覺n覺r 繹tesi operasyon, h羹k羹metin g羹ndemini deitiriyor ve bununla bizim grevimizi g羹ndemlerine bile almayan h羹k羹met unutmas覺n ki; bizim grevimiz bitmez. Biz greve balarken en az 2 ay覺 g繹ze ald覺k, bu s羹re 2 y覺l da olabilir(…)
Hakl覺 olduumuza inan覺yoruz, direniimiz sonuna kadar s羹recektir" diyerek kararl覺l覺klar覺n覺 vurgulad覺lar. Sendikal覺 i癟iler, daha 繹nce hi癟 grev yapmad覺klar覺n覺, daha ilk deneyimleri olduunu ve her eye haz覺r olduklar覺n覺 s繹ylediler. 襤癟iler, "Biz bunu ciddi bir eylem olarak g繹rm羹yoruz. Bu bize bir antrenman oldu. S羹re癟 bunu g繹steriyor ki; 癟ok daha zorlu olacak !" dediler. Malatya'da 132 sendika 羹yesi olmas覺na ramen 130 kiinin balatm覺 olduu grev 6. g羹n羹nde de hala s羹r羹yor.
Son olarak HC'l羹ler, direnilerinin hakl覺l覺覺na ve devam etmeleri gerektiin vurgu yaparak yanlar覺nda olduklar覺n覺 ve her t羹rl羹 desteklerini sunacaklar覺n覺 belirttiler.

K覺rklareli ve Babaeski'de Telekom 襤癟ilerine Ziyaret

Trakya K羹lt羹r Merkezi g繹n羹ll羹leri 21 Ekim Pazar g羹n羹 K覺rklareli ve Babaeski'de grevlerini s羹rd羹ren telekom i癟ilerine ziyaretler ger癟ekletirildi.
襤癟ilerin, g繹sterilen destekten 癟ok memnun kald覺klar覺 g繹zlenirken, Trakya K羹lt羹r Merkezi g繹n羹ll羹leri eylemle ilgili i癟ilerle sohbet edip bilgi ald覺ktan sonra 癟elenk b覺rak覺p ziyareti sonland覺rd覺.

Antalya'da da Grev Balad覺

T羹rk-襤'e bal覺 Haber-襤 Sendikas覺, T羹rk Telekom'da 癟al覺an i癟ilerin 1 Mart'ta biten toplu s繹zlemeden sonra istedikleri zamm覺n yap覺lmamas覺 羹zerine T羹rkiye genelinde greve balam覺lard覺.

Grev Antalya'da 16 Ekim g羹n羹 sabah saat 08.00'de "bu i yerinde grev var" pankartlar覺n覺n Telekom 襤l M羹d羹rl羹羹, K覺z覺ltoprak, Alanya, Manavgat ve Kumluca ubelerine as覺lmas覺yla balad覺. 襤癟ilerin 襤L M羹d羹rl羹羹 繹n羹nde yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Haber-襤 Sendikas覺'n覺n Antalya B. Bakan覺 Alim Zengin okudu. Polis her kurum'da sadece 4 grev g繹zc羹s羹n羹n bulunmas覺na izin verirken grev i癟ilerin kararl覺l覺覺yla devam ediyor. Polis bununla i癟ileri Toplant覺 G繹steri Y羹r羹y羹 kanununa muhalefetten ilem yapmakla tehdit ediyor.
T羹m T羹rkiye'de iyerlerinde balayan eylemin daha ilk saatlerinden itibaren sald覺r覺lar da balad覺. zellikle sahibinin sesi medyan覺n balatt覺覺 "grevin hayat覺 nas覺l olumsuz etkileyecei" y繹nl羹 haberleriyle balayan k覺ska癟 yine greve saatler kala Edirne'de uluslararas覺 internet balant覺s覺 ve veri aktar覺m覺 salayan fiber optik kablolara y繹nelik d羹zenlenen provokasyon ama癟l覺 sabotajla yapt覺lar.

Sendika 羹yeleri, sabah saatlerinden itibaren i yerlerine "Bu iyerinde grev var" yaz覺l覺 pankartlar覺 ast覺lar. zerlerinde "Grev G繹zc羹s羹" yaz覺l覺 繹nl羹kleri giyen baz覺 sendika 羹yeleri de grev n繹betine balad覺.
2007.10.26
Bu yaz覺 2994 kez okundu
Geri D繹n