| Gazi'de etelere Ge癟it Vermeyeceiz
Gazi Mahallesi'nde 癟eteler polisin y繹nlendirmesiyle pislik sa癟maya devam ediyor. Son olarak da mahallenin emek癟i insanlar覺ndan Erkan Bayar'覺 iyerinde katleden 癟eteciler Gazi Halk覺n覺n 繹fkesiyle kar覺lat覺.

19 Ekim g羹n羹 saat 22:00 s覺ralar覺nda ger癟ekleen olaydan 繹nce, Erkan Bayar ilettii internet kafeye gelen 癟etecileri iyerinden kovmu, bu nedenle 癟eteci serserilerin hedefi haline gelmiti. Bu nedenle 19 Ekim g羹n羹 bu serseriler taraf覺ndan kalbi ve g繹s羹n羹n tam ortas覺na ald覺覺 b覺癟ak darbeleriyle iyerinde katledildi.
Boran isimli internet kafenin sahibi olan Erkan Bayar, 癟evresindeki insanlar taraf覺ndan sevilip say覺lan bir emek癟iydi.
Gazi Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin 癟al覺malar覺n覺 da destekleyen ve takip eden bir insan olan Erkan Bayar i癟in 20 Ekim g羹n羹 akam saat 20:30'da Gazi Cemevi 繹n羹nde toplan覺ld覺. Gazi Temel Haklar Dernei 繹nc羹l羹羹nde yap覺lan ve "eteler Halka Hesap Verecek" pankart覺 a癟覺lan y羹r羹y羹te Gazi Halk覺 癟etelere ve 癟eteleri yaratan d羹zene olan 繹fkesini bir kez daha sloganlar覺 ile hayk覺rd覺. Cemevi 繹n羹nden "eteler Halka Hesap Verecek, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Erkan Bayar l羹ms羹d羹r, Gazi'de ete 襤stemiyoruz, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma” sloganlar覺 ve alk覺larla Gazi Sondurak'a y羹r羹nd羹. Y羹r羹y羹 boyunca halka y繹nelik konumalarda Gazi'de 癟etelere ge癟it verilmeyecei, devrimcilerin bu pislik temizlenene kadar kararl覺l覺kla m羹cadeleyi s羹rd羹recei vurguland覺. Yakla覺k 700 kiinin kat覺ld覺覺 y羹r羹y羹 saat 22.00'de sonland覺r覺ld覺.

***

Gazi'de polis ter繹r羹ne tepki

Gazi Mahallesi'nde pek 癟ok yere mobese kamera yerletirmeye 癟al覺an polis Gazi gen癟liinin 繹fkesiyle kar覺lat覺. Gazi halk覺na d羹man g繹z羹yle bakan polisin 23 Ekim g羹n羹 繹le saatlerinde sokaklara mobese yerletirmeye 癟al覺mas覺 羹zerine Gazi gen癟leri polisi talayarak polisin bu giriimini engellediler. Polis kar覺lat覺覺 direniin haz覺ms覺zl覺覺yla sokak aralar覺nda silahla insan av覺na 癟覺kt覺. Bir s羹re mahallede ter繹r estiren sokaklara gaz bombas覺 atan polis daha sonra mahalleden 癟ekildi.

Gazi Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin 24 Ekim g羹n羹 Gazi Mahallesinde yaanan polis ter繹r羹yle ilgili yapt覺覺 a癟覺klamay yay覺nl覺yoruz;

GAZ襤 MAHALLES襤'NDE POL襤S TERRNE SON!

Bug羹ne kadar, toplumsal olaylara kar覺 duyarl覺l覺覺 ile bilindii i癟in, siyasi iktidar覺n ve emniyetin s羹rekli olarak hedef g繹sterdii Gazi Mahallesi, d羹n bir kez daha polis ter繹r羹ne maruz kald覺.

Mahalleye daha 繹nce yerletirilmi bulunan ve g羹venlik amac覺yla tak覺ld覺覺 savunulan MOBESE kameralar覺na ek olarak, mahallenin muhtelif yerlerine onlarca kamera daha tak覺lmak istenmi, mahalle halk覺 da doal olarak buna kar覺 癟覺km覺t覺r. 24 saat mahallelerinin, sokaklar覺n覺n, hatta evlerinin dahi g繹zetlenmesinden duyduklar覺 rahats覺zl覺覺 defalarca kez ifade eden mahalle halk覺, art覺k ifrata varan bu ilemin durdurulmas覺n覺 istemitir.

Bunun kar覺l覺覺, polis taraf覺ndan alenen kuruna dizilmek istenmeleri olmutur. G羹nd羹z g繹z羹yle, kad覺n, gen癟-yal覺 demeden insanlar覺n 羹zerine ate a癟覺lm覺, b羹y羹k bir ans eseri kimseler yaralanmam覺t覺r. ok a癟覺k bir katliam sald覺r覺s覺n覺 mahalle halk覺 ucuz atlatm覺t覺r.

Bu gelimeler 羹zerine, Gazi halk覺, MOBESE kameralar覺n覺 ve polis sald覺r覺s覺n覺 protesto etmek i癟in, yakla覺k 400 kii, saat 20.00 sular覺nda, “Gazi Mahallesi'nde Polis Ter繹r羹ne Son!”, “Yaas覺n Halklar覺n Kardelii!”, “Halk覺m覺z Saflara Hesap Sormaya!”, “Faizme Kar覺 Omuz Omuza!” sloganlar覺yla, eski karakoldan Gazi Cemevi'ne doru y羹r羹y羹e ge癟mitir.

Bu konuda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak i癟in Gazi Cemevi 繹n羹ne gelen halk覺n 羹zerine, orada bekletilen panzerlerden, hi癟bir uyar覺da bulunmadan, biber gaz覺 ve tazyikli su s覺k覺lm覺t覺r.

Tam bir provokasyon ama癟l覺 bu polis sald覺r覺s覺na kar覺, halk barikatlar kurmu ve polis sald覺r覺s覺n覺 p羹sk羹rtmek i癟in talarla kendilerini ve mahallelerini savunmutur. MOBESE kameralar覺n覺n tak覺lmak istendii yerde kurulan barikatlar arkas覺nda bekleyen halk覺n 羹zerine polis taraf覺ndan bir kez daha kurun yad覺r覺lm覺t覺r. ans eseri kurunlar halka isabet etmemitir. Bu sald覺r覺ya da marlarla ve sloganlarla cevap verilmitir.

Bu gelimeler s覺ras覺nda, say覺lar覺 ve kimlikleri bilinmeyen baz覺 insanlar polis taraf覺ndan g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r. Bu kiilerin ak覺beti u ana kadar bilinmemektedir.

lkenin i癟inde bulunduu siyasi konjonkt羹re bal覺 olarak, halk 羹zerine iktidar覺n topyek羹n sald覺r覺s覺n覺n bir 繹rnei olan d羹nk羹 polis sald覺r覺s覺n覺, Gazi halk覺 olarak protesto ediyor, g繹zalt覺na al覺nanlar覺n derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz.

Gazi Mahallesi'nde Polis Ter繹r羹ne Son!

Gazi Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei
2007.10.26
Bu yaz覺 3015 kez okundu
Geri D繹n