| Eitim-Sen'de Bas覺n Toplant覺s覺
襤zmir Eitim-Sen 1 Nolu ube binas覺nda 19 Ekim 2007 Cuma g羹n羹 "atama y繹netmeli ile ilgili" bas覺n toplant覺s覺 yap覺ld覺.

Saat 11.00'da balayan bas覺n toplant覺s覺nda a癟覺klamay覺 ube Bakan覺 Mahir Ulus okudu. Mahir Ulus unlara deindi;

"Bildiiniz gibi AKP, iktidar覺n覺n ilk g羹n羹nden bu yana Milli Eitim Bakanl覺覺nda h覺zla kadrola覺yor. Bunu rahat yapabilmek i癟in de kendisine uygun Y繹netici Atama Y繹netmelii haz覺rlay覺p yay覺nl覺yor. Bu iptal ettirdiimiz d繹rd羹nc羹 y繹netmelik.

En son 13.04.2007 tarihinde yay覺nlad覺覺 y繹netmeliin, Dan覺tay 2. Dairesi 30.04.2007 tarihinde y羹r羹tmesini durdurdu. Fakat o anda yapt覺覺 atamalar vard覺. Biz sendika olarak 襤zmir Valiliine ve Milli Eitim Bakanl覺覺na bavurarak yasa gerei yap覺lan atamalar覺n geri al覺nmas覺n覺 talep ettik. Bakanl覺k yasal bir zorunluluk olmad覺覺na dair bize cevap verdi. Bunun 羹zerine tekrar Dan覺tay'a yap覺lan atamalar覺n iptali konusunda dava a癟t覺k. Dan覺tay 28.08.2007 tarihinde bizim lehimize karar verdi. Yasal s羹re dolmas覺na ramen 襤zmir Valilii mahkeme karar覺n覺 uygulamamaktad覺r. Bu nedenle 22 Ekim 2007 Pazartesi g羹n羹 savc覺l覺a su癟 duyurusunda bulunaca覺z. Avukatlar覺m覺z su癟 duyurusu i癟in haz覺rl覺klar覺 bitirmek 羹zereler.

Yine bildiiniz gibi Konak 襤l癟e Milli Eitim M羹d羹r羹 7 kez g繹revden al覺n覺p, 8 kez tekrar g繹revine gelmitir. Son olarak tekrar g繹revden al覺nd覺. Yerine ube m羹d羹rlerinden birisi bakmakta idi. Bayram 繹ncesinde vek璽let bu kiiden al覺n覺p 襤srafil Doru isimli ube m羹d羹r羹ne verildi.

Anayasa tasla覺 tart覺malar覺 ile birlikte zorunlu Din Dersleri tekrar g羹ndeme geldi. AH襤M Karar覺na ramen AKP Din Derslerini Anayasal zorunluluk haline getirmekten yana tav覺r sergiliyor. Onlar i癟in o kadar 繹nemli ki Din Dersleri T羹rk癟e Dersi b繹ylesine zorunlu deil.

Biz Eitim Sen olarak ba覺ndan beri zorunlu Din Dersi uygulamas覺na kar覺y覺z. ocuklar覺n覺n Din Dersine girmesini istemeyen velilere hukuk yard覺m覺 yapaca覺z.

Bu 繹retim y覺l覺 ba覺nda 繹retmenlere zorunla olarak 襤l Milli Eitim M羹d羹rl羹羹 NPL Seminerleri d羹zenliyor. Anlama yap覺lan kii Ziya Baran'd覺r. Bu ahsa ve irketine hem y羹ksek paralar 繹deniyor hem de kitaplar覺 pazarlan覺yor. Ne kadar bilimsel olduu tart覺mal覺 olan NLP eitiminin uzmanl覺覺n覺, hangi 羹niversiten ald覺覺 bilinmeyen bireylerce verilmektedir. Yararl覺 olduu d羹羹n羹lse bile iki saatlik bir eitimle bu konudaki becerinin verilebilme olas覺l覺覺 yoktur.

Bu seminere kat覺l覺m覺n zorunlu hale getirilmesi hak ihlalidir.Bu seminerlerde, uzman(!) daha 癟ok kitaplar覺n覺 ve 羹cretli kurs program覺n覺 tan覺tmaktad覺r. Yani eylem ticaridir.
Milli eitim b羹nyesinde iletiim becerileri uzmanlar覺 dururken bir corafyac覺n覺n bu eksiklii doldurmas覺 meslek elemanlar覺na hakarettir" dedi.

Saat 11.00'de balayan bas覺n toplant覺s覺 saat 11.20'de sona erdi.


HAKLIYIZ, HAKKIMIZI 襤ST襤YORUZ!

SES 襤zmir ubesi, 襤zmir 襤l Sal覺k M羹d羹rl羹羹 繹n羹nde 17 Ekim 2007 aramba g羹n羹 radyasyonla 癟al覺an i癟ilerinin mesai saatlerinin, i癟ilerin sal覺klar覺 hi癟e say覺larak uzat覺lmas覺na yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile tepki g繹sterdiler.

Saat 12.30'da yap覺lan a癟覺klamaya, Kesk Genel Bakan覺 襤smail Hakk覺 Tombul'da kat覺ld覺. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 SES 襤zmir ube Bakan覺 Fahri Sar覺 okudu.
Sar覺 a癟覺klamada: "Sal覺k bakanl覺覺 u an y羹r羹rl羹kte olan t羹z羹羹 hi癟e sayarak 癟覺kard覺覺 y繹netmelikle hukuku katletmektedir. Radyasyonla 癟al覺an i癟ilerin 癟al覺ma saatleri 5 saatten 9 saate, 30 g羹nl羹k ua izinleri de doz a覺m覺na bal覺 kalarak, kurum amirlerine ya da Radyasyon g羹venlik komitelerine b覺rakm覺t覺r. Y繹netmelik sadece kamu personelini kapsamakta ayn覺 ii yapanlar aras覺nda da ikilik yaratarak i bar覺覺n覺 bozmaktad覺r. Radyasyon kamuda yada 繹zelde farkl覺 etki mi yaratmaktad覺r?" dedi. A癟覺klaman覺n devam覺nda SES 襤zmir ubesi ve Genel Merkezi ile birlikte bir 癟ok kez Sal覺k Bakan覺 Akda'覺 uyard覺klar覺n覺 belirterek, "haz覺rlanan y繹netmelik 羹lkemizdeki 癟al覺ma koullar覺na uygun deildir. Bu y繹netmelik sendikam覺z覺n ve ilgili meslek kurulular覺n覺n g繹r羹leri dorultusunda 羹lkemiz koullar覺na uygun olarak yeniden d羹zenlenmelidir" dedi.

18 Ekim Perembe g羹n羹 ise, SES 襤zmir ubesi, 襤zmir Ege niversitesi T覺p Fak羹ltesi Hastanesi Atat羹rk An覺t覺 繹n羹nde 羹yeleri ile bir araya gelerek, iki ayd覺r maalar覺n覺 alamayan z Erbil Yemek irketi 癟al覺anlar覺 ve yine bir ayd覺r maa覺n覺 alamayan z rnek irketi 癟al覺anlar覺 yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile Dekan Bakan覺ndan maalar覺n覺 繹demesini istediler.
Ses 襤zmir ubesinde 繹rg羹tl羹 olan 癟al覺anlar sabah saat 10.30'da bir araya gelerek alk覺larla bas覺n a癟覺klamas覺na balad覺lar.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Ses 襤zmir ube bakan覺 Fahri Demirci okudu. Demirci, a癟覺klamada unlara deindi. "AKP H羹k羹meti Sal覺k alan覺n覺 tahrip ediyor. Sal覺k Bakanl覺覺 6 Ekim 2007 tarihinde 癟覺kard覺覺 y繹netmelik ve 8 Ekim 2007 tarihi Valiliklere g繹nderdii genel yaz覺 ile Kamu Sal覺k Kurulular覺nda 襤yonlat覺r覺c覺 Radyasyon g羹venlik komitelerine b覺rakm覺t覺r. AKP iktidar覺 Sal覺kta 繹zelletirmeye giderek Halk覺n sal覺k haklar覺n覺 gasp edilmitir. Bizler burada haklar覺m覺z i癟in m羹cadele etmeye devam edeceiz". Dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺 "Hakl覺y覺z Hakk覺m覺z覺 襤stiyoruz!" sloganlar覺 ile bitirildi. A癟覺klamadan sonra i癟ilerden heyet oluturularak, sendika y繹neticileri ile birlikte dekanla i癟ilerin maalar覺 繹denmesi talebi ile ilgili olarak g繹r羹meye gidildi.
2007.10.26
Bu yaz覺 2731 kez okundu
Geri D繹n