| Tezkere Protesto Edildi
HC, DTP, SDP, SODAP, ESP, BDSP, EHP, HKM, MP, DHP, TP, Devrimci Hareket, Anti-Kapitalist, Teori ve Politika, Anarist-kom羹nist 襤nisiyatifi, Umut Kooperatifi ve D襤P Giriimi 羹yeleri 16 Ekim g羹n羹 Taksim Tramvay Dura覺'nda a癟覺klama yaparak s覺n覺r 繹tesi operasyon i癟in haz覺rlanan tezkereye hay覺r dedi.

Saat 19.00'da yap覺lan a癟覺klamada "Tezkereye Hay覺r" pankart覺 a癟覺l覺rken grup ad覺na Fatma zbay a癟覺klama yapt覺. Kuzey Irak'a y繹nelik s覺n覺r d覺覺 operasyonlar覺n defalarca yap覺ld覺覺n覺 ve hi癟bir baar覺 elde edilemediini belirten zbay, devletin 癟繹z羹m羹 s覺n覺r 繹tesi operasyonda arad覺覺na deindi. "Bu sald覺r覺lar ayn覺 zamanda s覺n覺r i癟i operasyonlar覺n artt覺r覺lmas覺 ve fiili OHAL uygulamalar覺n覺n genileyecei anlam覺 ta覺maktad覺r" denilen a癟覺klaman覺n ard覺ndan "Biji B覺rat覺ya Gelan, Yaas覺n halklar覺n Birleik M羹cadelesi, Tezkereye Hay覺r, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺 at覺ld覺.
Eylemin sona ermesenin ard覺ndan 癟evik kuvvet ekipleri gaz maskeleri ve kalkanlar覺yla Tramvay Dura覺'na y羹r羹yerek ortam覺 provoke etmeye 癟al覺t覺.

Fatma zbay'覺n yapt覺覺 a癟覺kl覺mda 繹yle denildi;

"BASINA VE HALKLARIMIZA

Egemen s覺n覺flar K羹rt halk覺 羹zerinde y覺llard覺r uygulad覺klar覺 inkar ve imha politikas覺nda 覺srar ediyor. K羹rt sorununun 癟繹z羹m羹n羹 imhaya, katliama, K羹rt halk覺 羹zerinde estirilen devlet ter繹r羹ne dayand覺r覺yor. Y覺llard覺r 癟繹zemedikleri K羹rt ulusal sorununun bu y繹ntemlerle 癟繹z羹leceini hatta yer yer K羹rt sorunu diye bir sorun olmad覺覺n覺, ter繹r sorunu olduu yalan覺yla halklar覺m覺z覺 aldatmaya 癟al覺覺yor.

Egemenler, bata T羹rk halk覺 olmak 羹zere emek癟i halklar覺m覺z覺 K羹rt halk覺na kar覺 k覺k覺rtmak i癟in, ovenizmi, T羹rk milliyet癟iliini kullanarak, halklar覺m覺z覺 K羹rt halk覺na kar覺 d羹man etmek istiyor. Irk癟覺 kafatas癟覺 burjuva partileri ve sivil faist uzant覺lar覺 arac覺l覺覺yla K羹rtlere kar覺 lin癟 giriimlerini 繹rg羹tl羹yor, provakasyonlar devreye sokuluyor. Asker cenazeleri 羹zerinden siyaset yapan generaller, ter繹re destek verenler ad覺 alt覺nda s羹rekli K羹rt halk覺n覺 hedef g繹steriyor.

PKK'nin atekesi sonland覺rmas覺n覺n ard覺ndan s羹rekli g羹ndeme gelen s覺n覺r 繹tesi operasyon tart覺malar覺 ile devlet, G羹ney K羹rdistan'覺 igal etmek istiyor. Yer yer fiili bir ekilde s覺n覺r 繹tesine ge癟erek G羹ney K羹rdistan'覺 bombal覺yor. Kuzey Irak'a y繹nelik s覺n覺r d覺覺 operasyonlar覺n覺n defalarca yap覺ld覺覺 ve hi癟bir baar覺 elde edilemedii bilinmesine ramen devlet, 癟繹z羹m羹n s覺n覺r 繹tesi operasyonda olduunu medya ile birlikte propaganda ediyor.

K羹rt halk覺n覺n ve kardelikten yana olan emek癟i halklar覺m覺z覺n meclisten ge癟ecek olan tezkereye kar覺 olduu bilinmesine ramen AKP H羹k羹meti halklar覺m覺z覺n iradesini tan覺m覺yor,

MGK'n覺n sald覺r覺 kararlar覺n覺n alt覺na imza atarak s覺n覺r 繹tesi operasyona destek veriyor. Bakanlar Kurulundan d羹n tezkereyi ge癟iren AKP H羹k羹meti bug羹n meclis g羹ndemine getirdi.
Ve tezkereyi jet h覺z覺yla meclisten ge癟irerek MGK'n覺n 繹n羹ne bir hediye gibi sunacak. Ard覺ndan bug羹n olduu gibi olas覺 bir s覺n覺r 繹tesi operasyon s羹recinde K羹rt halk覺na y繹nelik bask覺lar覺n uygulay覺c覺s覺 olacakt覺r.

Bu sald覺r覺lar ayn覺 zamanda "s覺n覺r i癟i operasyonlar"覺n artt覺r覺lmas覺 ve fiili OHAL uygulamas覺n覺n genileyeceinin anlam覺n覺 ta覺maktad覺r. Bat覺da ise i癟i, emek癟ilere ve 繹nc羹leri devrimcilere ve sosyalistlere kar覺 bask覺lar覺n younlaaca覺n覺 a癟覺k癟a g繹stermektedir.

K羹rt halk覺n覺n 繹zg羹rl羹羹 ve kurtuluu kendi ellerindedir. K羹rt halk覺 ancak ve ancak kendi y羹r羹tt羹羹 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi ile ulusal haklar覺n覺 elde edebilir. Bunun d覺覺nda ki t羹m 癟繹z羹mler ulusal demokratik taleplerin kazan覺m覺na g繹t羹rmeyecektir.

Biz aa覺da imzas覺 olan kurumlar olarak meclisten ge癟ecek olan tezkereye kar覺 sessiz kalmamaya, tezkerenin iptal edilmesi i癟in m羹cadeleye 癟a覺r覺yoruz. Olas覺 bir s覺n覺r 繹tesi operasyonun ger癟eklemesi halinde operasyonlar覺n durdurulmas覺, G羹ney K羹rdistan'dan T羹rk ordusunun 癟ekilmesi i癟in taleplerimizi y羹ksek sesle hayk覺rmaya 癟a覺r覺yoruz."

Ankara'da Tezkere Protestosu

16 Ekim 2007 aramba g羹n羹 Y羹ksel Caddesi'nde bir araya gelen BDSP, DHP, EHP, ESP, HC, Kald覺ra癟, Odak ve Partizan yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile TBMM'de oylamas覺 s羹ren tezkereyi protesto ettiler.

lkemiz halklar覺n覺 tezkereye, operasyonlara, devlet sald覺rganl覺覺na son demeye; eitlik, 繹zg羹rl羹k ve kardelik i癟in m羹cadeleye etmeye 癟a覺ran a癟覺klama 繹ncesinde "Tezkereye Hay覺r, Devlet Ter繹r羹ne Son, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" yazan pankart a癟覺ld覺. Kurumlar ad覺na okunan ortak bas覺n metninde k覺saca unlar vurguland覺.

"… bu tezkere ile at覺lacak her ad覺m bu corafyada 癟ok daha fazla kan, sava ve g繹zya覺 demek olacakt覺r. … halklar覺 tehdit edenler bir癟ok farkl覺 oyun tezg璽hlad覺lar, milliyet癟i-oven sald覺rganl覺k ve lin癟 politikalar覺n覺 s羹rd羹rd羹ler. Ama癟 kendilerine uygun ortam覺 oluturabilmekti. Bu uygun ortam i癟erisinde K羹rt halk覺na y繹nelik katliam politikalar覺n覺 s羹rd羹rmek, Ortadou'da emperyalizmin sunduu g繹revleri daha g羹癟l羹 yerine getirebilmek bal覺ca ama癟lar覺d覺r. 襤te tezkere bu ama癟lara giden yolun kap覺s覺d覺r. Bu yolun sonunda vatan-millet edebiyatlar覺 ile halk覺 k繹rletirirken, emperyalizme uakl覺k etmek var. Bu yolun sonunda emdinli, Beyttuap gibi katliam ve provokasyonlar var. Bu yolun sonunda halklar aras覺nda k覺k覺rtma ve y羹kseltilen 癟at覺ma ortam覺 var… Emperyalizmin uaklar覺 ABD'ye kafa tutuyormu pozlar覺na ramen b羹t羹n bu haz覺rl覺klar ve s繹ylemler efendilerinin denetiminin d覺覺nda deildir. Bug羹n s繹zde kafa tuttuklar覺 ABD kurmaylar覺n覺n haz覺rlad覺klar覺 raporlar ve planlarla bu 羹lkede darbeler yapt覺 ve y繹netti. Emperyalistler ve ibirlik癟ileri Ortadou'yu daha b羹y羹k 癟at覺ma ve y覺k覺mlara s羹r羹kleyecek haz覺rl覺klar i癟erisinde. Tezkere haz覺rl覺覺 bu s羹recin 繹nemli bir ad覺m覺d覺r… Emperyalistlerin ve yerli ibirlik癟ilerinin planlar覺n覺 bozmak i癟in bu tezkereye dur demeliyiz. Halklar aras覺nda derinletirilmek istenen 癟at覺ma atmosferini sona erdirmek, halklar覺n eit, 繹zg羹r ve karde癟e yaam arzular覺n覺 ger癟ekletirebilmek i癟in bu tezkereye dur demeliyiz. Milliyet癟i-oven zehir ile toplumun g繹z羹n羹 boyayanlar覺n K羹rt halk覺na kar覺 her alanda y羹kselttii a癟覺k savaa kar覺 bu tezkereye dur demeliyiz. Y覺llard覺r yok say覺lan, imha edilerek 癟繹z羹lmeye 癟al覺覺lan K羹rt sorununda karde bir halk覺n yan覺nda olduumuzu ilan etmeliyiz."

Son g羹nlerde s覺k癟a yaanan ve demokratik hak ve 繹zg羹rl羹klere y繹nelik olan sald覺r覺lara da deinilen a癟覺klama "Tezkereye Hay覺r! Yaas覺n Halklar覺n Kardelii! Biji B覺ratiya Gelan! Devlet Ter繹r羹ne Son! Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz! Katil ABD 襤birlik癟i AKP! Katil ABD Ortadou'dan Defol!" sloganlar覺 ile sona erdi. A癟覺klamaya yakla覺k 100 kii kat覺ld覺.
2007.10.19
Bu yaz覺 2591 kez okundu
Geri D繹n