| Novamed 襤癟ileri 襤mza Masas覺 A癟t覺
NOVAMED i癟ileri 19 Nisan 2006 tarihinde balayan Toplu 襤 S繹zlemesi anlama ile sonu癟lanmay覺nca iyerinde Petrol-襤 sendikas覺na bal覺 i癟iler 26 Eyl羹l 2006 tarihinde greve 癟覺km覺lard覺.

385 g羹nd羹r grevde olan 79 kad覺n, 2 erkek olan i癟ilere destek amac覺 ile Petrol-襤 Ankara ubesi ve Ankara Kad覺n Platformu Ankara Y羹ksel Y羹ksel Caddesi'nde imza masas覺 a癟t覺lar.
16 Ekim Sal覺 g羹n羹 saat 12.30'da a癟覺lan masada bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Petrol-襤 Ankara ubesi Bakan覺 Mustafa zgen grevde olan i癟ilerin direniini t羹m emek癟ileri yak覺ndan ilgilendirdiini s繹yledi. zgen 癟al覺ma saatlerinde 15 dakika ara dinlenmesi 25 dakika da yemek molas覺 verildiini kaydeden zgen biz, Ankara Kad覺n Platformu ile ortaklat覺rd覺覺m覺z bu etkinliimizi 20 Ekim 2007 tarihine kadar bu stand覺 a癟覺k tutarak; Grevi Ankara'ya ta覺mak, Novamed kad覺nlar覺 ile dayan覺mam覺z覺 art覺rmak, b繹lgemizde grevle ilgili kamuoyu oluturmak, grevci kad覺nlara ekonomik destek salamak ama癟lar覺n覺 ta覺yoruz dedi.
Ankara Kad覺n Platformu ad覺na konuan G繹k癟e Y覺lmaz'da, "kad覺nlar soluduklar覺 kimyasallardan korunabilmek i癟in maske, eflerin belirledii takvime g繹re deil kendi istedikleri zaman hamile kalmak, serbest癟e tuvalete gitmek ve hakaretlere maruz kalmamak istiyorlar dedi.
A癟覺klama saat 13.00'da sona erdi.
2007.10.19
Bu yaz覺 2716 kez okundu
Geri D繹n