| Halk Anayasas覺 Kampanyas覺 Devam Ediyor
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 羹lkenin bir癟ok yerinde y羹r羹tt羹羹 Halk Anayasas覺 Kampanyas覺 devam ediyor. Kampanya ile ilgili bir癟ok eylem yap覺ld覺.

Malatya polisi taraf覺ndan tahamm羹ls羹zl羹k 繹rnei.
Malatya'da g羹nlerdir s羹rd羹r羹len kampanya dahilinde HC'l羹ler 15 Ekim 2007 tarihinde Malatya'n覺n yoksul mahallelerinden olan Cemal G羹rsel mahallesinde "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" yaz覺l覺 afileri yaparken g繹zalt覺na al覺nd覺lar.
Sabah覺n erken saatlerinde afi yapmaya balayan HC'l羹ler saat 11:00 sular覺nda resmi ekipler taraf覺ndan durduruldu. Afiin izni olmas覺na ramen bu konuyla ilgilenen ekiplerin beklenmesi y繹n羹ndeki dayatmaya itiraz eden HC'l羹ler tart覺maya balad覺lar ve beklemeyeceklerini s繹ylediler. Tart覺man覺n s羹rd羹羹 s覺rada sivil ekipler gelerek bir yandan GBT kontrol羹 yap覺p dier yandan mahalledeki evleri tek tek dolaarak halk覺 ikayet癟i olmalar覺 y繹n羹nde tehdit etti. Bu y繹ndeki 癟al覺malar覺 sonu癟suz kal覺nca HC'l羹lere kabahatler kanuna muhalefetten cezai ilem uyguland覺. 襤steine ulaamaman覺n verdii haz覺ms覺zl覺kla Malatya polisi bu defa savc覺l覺kla s覺k覺 bir telefon trafiine balay覺p g繹zalt覺na zemin haz覺rlamaya 癟al覺t覺. Savc覺l覺ktan da al覺nan yetkinin ard覺ndan HC'l羹ler yerlerde s羹r羹klenerek yaka pa癟a g繹zalt覺na al覺nd覺. Arabada da tehdit, ikence ve hakaretlerin s羹rd羹羹 g繹r羹ld羹.
G繹zalt覺na al覺nan HC'l羹lerin isimleri 繹yle; Nurcan Hanbayat, Seval Yavuz, Adem Y覺ld覺z.
G繹zalt覺na al覺nan bu 羹癟 kii mahkemece polise mukavemetten ve ka癟abilecekleri ihtimaliyle tutukland覺lar.

HALK ANAYASASINI TARTIIYOR!

14 Ekim g羹n羹 Adana'n覺n emek癟i mahallelerinden biri olan akirpaa'da yap覺lan toplant覺da mahalle halk覺, "Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺" tart覺t覺lar. Toplant覺 saat 18.30'da Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺, emsettin Kalkan'n覺n a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. Kalkan a癟覺l覺 konumas覺nda; "Cumhuriyetin kurulduundan Bug羹ne kadar 羹lkemizde d繹rt anayasa deiiklii yap覺ld覺. Ama 羹lkemizde hi癟bir ey deimedi 癟羹nk羹 yap覺lan anayasalar覺n hi癟biri halk覺 tam anlam覺yla temsil etmiyordu. Bug羹n ba覺ra ba覺ra demokrasiden bahsederlerken ge癟mite 61 Anayasas覺n覺n halka 癟ok b羹y羹k 繹zg羹rl羹kler tan覺d覺覺 i癟in 12 Eyl羹l faist cuntas覺yla birlikte 82 y覺l覺nda deitirilmitir. Bug羹ne bakt覺覺m覺zda AKP h羹k羹meti 12 Eyl羹l anayasas覺n覺 kald覺r覺p yerine sivil bir anayasa getireceinden bahsediyor. Getirecei Anayasay覺 da referandumla halka soraca覺ndan s繹z ediyor ama referandumda evet diyenler AKP'nin anayasas覺'n覺, hay覺r diyenler ise 12 Eyl羹l anayasas覺n覺 onaylam覺 oluyor yani hi癟bir ey deimiyor." diyerek konumas覺n覺 bitirdi.
Toplant覺ya kat覺lan halk s繹z ald覺覺nda ise ilk soru; "Evet s繹ylediklerinizi anl覺yoruz peki biz ne yapabiliriz? Bunu burada tart覺覺yoruz daha sonra evimize gidip oturuyoruz. yani demek istediim tart覺arak m覺 癟繹zeceiz." demesi 羹zerine akirpaa Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 癟al覺an覺 Akil isimli kii s繹z alarak; "tabi ki burada sadece tart覺mayaca覺z. Ayn覺 zamanda bu 癟覺karm覺 olduumuz anayasay覺 nas覺l insanlara ulat覺r覺r覺z. Yani bu anayasay覺 nas覺l insanlar覺n g羹ndemine yerletiririz. Burada bunlar覺 da konumak i癟in topland覺k." dedikten sonra akirpaa Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n s繹z ald覺; "Mesala 21 Ekimde bir referandum var ve biz bu referandumdan 繹nce kendi 癟覺kartm覺 olduumuz "Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺" meclise g繹t羹receiz ve t羹m halk覺m覺z覺 davet ediyoruz." diyerek s繹zlerini sonland覺rd覺. Daha sonra mahalle halk覺yla birlikte bu taslaklar覺 halka ulat覺rma yollar覺 konuuldu. Saat 18.30'da balayan ve 20.30'da biten halk toplat覺s覺na mahalle halk覺ndan 25 kii kat覺ld覺.

HALK ANAYASASI TASLAI TARTIILMAYA DEVAM ED襤YOR!

14 Ekim g羹n羹 Adana'n覺n Narl覺ca mahallesinde bulunan Seyhan Sosyal, K羹lt羹r Ve Sanat Dernei'nde yap覺lan halk toplant覺s覺nda "Halk Anayasas覺 Tasla覺" tart覺覺ld覺. Halk toplant覺s覺, Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 emsettin Kalkan'覺n: "AKP'nin 癟覺karaca覺 anayasa halk覺 temsil etmiyor. Bir anayasan覺n halk覺 temsil etmesi i癟in o anayasay覺 halk覺n kendisinin haz覺rlam覺 olmas覺 gerekiyor. Yani 癟覺kacak olan anayasa halk覺n deil, yine burjuvazinin 癟覺karlar覺 dorultusunda haz覺rlanm覺t覺r. 12 Eyl羹l askeri anayasas覺ndan hi癟bir fark覺 yoktur." dedi ve Cumhuriyetin kuruluundan bu zamana kadar 癟覺kan anayasalar覺n ne i癟in 癟覺kar覺ld覺klar覺n覺 anlatt覺. Ard覺ndan dernek 癟al覺anlar覺ndan Recep Gedik'de; "Bu g羹nlerde h羹k羹metin yapaca覺 bir referandum var. Bu referandumda kullanaca覺n oy evet olursa AKP h羹k羹metinin anayasas覺n覺 onaylam覺 olacaks覺n覺z eer hay覺r olursa 12 Eyl羹l anayasas覺n覺 onaylam覺 oluyorsunuz. Yani iki anayasa aras覺nda da hi癟 bir fark yok. Sadece anayasa i癟erisinde bulunan maddelerde deiiklik yap覺lm覺t覺r." derken mahalle halk覺ndan birisi: "Biz imdi yap覺lacak olan oylamada evet mi yoksa hay覺r m覺 diyeceiz?" demesiyle bir bakas覺; "hay覺r biz oylamaya kat覺lmayaca覺z." dedi. Dernek 癟al覺anlar覺; " Biz onlar覺n yapt覺覺 anayasay覺 deil kendi anayasam覺z覺 yapaca覺z. 覺karm覺 olduumuz halk anayasas覺 tasla覺n覺 t羹m halk覺m覺za ulat覺raca覺z." diyerek s繹zlerini tamamlad覺. Mahalleden kat覺lan halk; " biz birlikte olursak bir eyler yapar覺z. Ne yap覺lmas覺 gerekiyorsa yapal覺m." dediler
Saat 18.30'da balayan toplant覺 20.00'de sona erdi.

HALK ANAYASASINA SALD襤R襤LAR SRYOR

Bu zihniyet "demokrat" olabilir mi? Bu zihniyet "sivil" anayasa yapabilir mi?
Bir de "anayasa tasla覺n覺 t羹m demokratik kurumlar覺n tart覺mas覺na a癟覺yoruz vb.…" diyor AKP h羹k羹meti. Bu nas覺l tart覺mak. AKP iktidar覺 kendi d羹羹ncelerinden baka kimsenin d羹羹ncesinin tart覺覺lmas覺n覺 istemiyor. Bu zihniyetle mi 12 Eyl羹l Cuntac覺'lar覺n覺n faist anayasas覺n覺 deitirecekler? Bu zihniyetle mi "sivil" anayasa yapacaklar?
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesinin 4. Bask覺s覺n覺 yapt覺覺 HALK ANAYASASI TASLAI tam da AKP'nin "sivil" anayasa 癟覺kartmas覺 g羹ndemde iken yasaklan覺yor. 1997 y覺l覺ndan bug羹ne d繹rt kez bask覺s覺 yap覺lm覺 ve hi癟bir engelleme ile kar覺lamazken bug羹n, AKP iktidar覺 taraf覺ndan fellik, fellik sokaklarda Halk Anayasas覺 taslaklar覺 toplat覺l覺yor, demokratik kurumlara bask覺nlar d羹zenlenip insanlar Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺 halka da覺tma "su癟u"ndan g繹zalt覺na al覺n覺yor.
14 Ekim 2007 Pazar g羹n羹 de K覺rklareli'nin L羹leburgaz il癟esinde Deniz ent羹rk ve Tansel Aras ad覺nda iki kii sokakta yollar覺 kesilerek Halk Anaysas覺 Taslaklar覺n覺 da覺tt覺klar覺 gerek癟esiyle keyfi bir ekilde zorla g繹zalt覺na al覺n覺yorlar. Anayasa Taslaklar覺n覺n da覺t覺lmas覺n覺n "su癟" olup-olmamas覺 bir yana, Deniz ent羹rk ve Tansel Aras'覺n bunlar覺 da覺tt覺覺na ilikin polisin elinde hi癟bir delil ve belge olmamas覺na ramen keyfi olarak bir g羹n g繹zalt覺nda tutuldu. Deniz ent羹rk'羹n evinde savc覺l覺k izni olmadan polisler taraf覺ndan akam saatlerinde yasad覺覺 olarak arama yap覺l覺p evde bulunan yasal dergi ve kitaplara el koyulmu. Savc覺l覺a 癟覺kart覺lan Deniz ent羹rk ve Tansel Aras 15 Ekim pazartesi g羹n羹 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemede savc覺l覺k癟a su癟suz bulunarak serbest b覺rak覺ld覺.


TOPLATMA KARARLARIYLA, BAKILAR, GZALTILARLA GEREKLER襤 HALKIMIZA ULATIRMAMIZ ENGELLENEMEZ!

Elaz覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Temsilcilii 14 Ekim g羹n羹 saat 13:00 'da Hozat Garaj覺 繹n羹nde "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk Anayasas覺n覺 yapal覺m" pankart覺yla bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. Eylemde Bask覺lar, G繹zalt覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz d繹vizleri a癟覺ld覺. Halk覺z, Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Faizm, Yaas覺n M羹cadelemiz, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz sloganlar覺yla bir araya gelinen a癟覺klamada ise unlara deinildi: "AKP'nin anayasa haz覺rl覺覺 yapt覺覺 bug羹nlerde tam bir ter繹r ortam覺 yarat覺ld覺. Son g羹nlerde asker cenazeleriyle birlikte sald覺r覺lar ad覺m ad覺m art覺r覺ld覺. Sokak ortas覺nda insanlar kurunland覺 demokratik dernekler bas覺ld覺, dergi okuyor diye insanlar lin癟 edildi. Sivil bir Anayasadan, ideolojilerden uzak bir anayasa yapmaktan bahseden AKP'nin hak ve 繹zg羹rl羹k anlay覺覺 a癟覺k癟a ortadad覺r. Ben s繹ylerim herkes buna uyacak anlay覺覺na sahiptir.
Demokratik bir hak m覺, 繹zg羹rl羹klerden mi bahsediyorsunuz, eitimin sorunlar覺ndan m覺 bahsediyorsunuz, bar覺nma hakk覺ndan m覺 bahsediyorsunuz. 襤te kar覺l覺覺nda bask覺, ikence, g繹zalt覺lar g繹r羹rs羹n羹z. Son iki haftal覺k s羹re癟te yaananlar apa癟覺k ortadad覺r.
Halk Anayasas覺 Tasla覺'na kar覺 AKP h羹k羹meti tahamm羹ls羹zl羹羹n羹 sald覺r覺larla, dernek bask覺nlar覺yla, g繹zalt覺l覺larla ortaya koydu.

Peki, bu anayasa da neler yaz覺yordu. Ni癟in bu kadar tehlikeliydi. Neden bu kadar korkmutu AKP ve polisi? 羹nk羹 Halk Anayasas覺 Tasla覺 ger癟ekleri ortaya 癟覺kar覺yordu. Halklar覺m覺z覺n 繹zlemlerinden ve nas覺l olmas覺 gerektiinden bahsediyordu. Halk Anayasas覺 Tasla覺 ba覺ms覺z, demokratik T羹rkiye'den s繹z ediyordu. A癟l覺覺n, yoksulluun olmamas覺 gerektiinden, ikencenin insanl覺k su癟u olduundan, inan癟lar覺n 繹zg羹rce yaanmas覺ndan, d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹nden, eitimin halk i癟in ve bilimsel olmas覺ndan, uluslar覺n kendi kaderini tayin etme hakk覺ndan, K羹rt sorununun ger癟ek 癟繹z羹m羹nden, halk覺n y繹netime kat覺lmas覺ndan; yani k覺sacas覺 bug羹n olmay覺p da olmas覺 gereken bir anayasadan bahsediyordu. Ve t羹m bunlarda Emperyalizmin ve ibirlik癟isi olan AKP'nin iine gelmiyordu…

Bursa ve Ankara'da anayasa tasla覺 da覺t覺m覺 yapanlar insanl覺k d覺覺 uygulamalarla g繹zalt覺na al覺nd覺lar. Sonras覺nda Uak Gen癟lik Dernei bas覺larak anayasa taslaklar覺na el konuldu. Bask覺nlar Mersin, Adana, 襤skenderun, Hatay, Karadeniz, Dersim ve Elaz覺 Temel Haklar ve zg羹rl羹kler derneklerinin bas覺lmas覺, insanlar覺n g繹zalt覺na al覺nmas覺yla devam etti. Bu bask覺nlarda y羹zlerce Halk Anayasas覺 Tasla覺na el konuldu…

襤limizde bulunan Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 11 Ekim'de polisler taraf覺ndan bas覺lm覺, dernek bakan覺 ve bir 羹yesi g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r, y羹zlerce taslaa el konulmutur. Aranan anayasa kitap癟覺覺 o kadar "tehlikeliydi" ki dernein her k繹esinde, hatta kitap aralar覺nda, elektrik ve su saya癟lar覺nda dahi kitap癟覺klar arand覺.
Bu sald覺r覺lar sadece Halk Anayasas覺 Tasla覺yla s覺n覺rl覺m覺yd覺? Tabi ki hay覺r…

AKP h羹k羹metinin tahamm羹ls羹zl羹羹 halka ger癟ekleri anlatan, AKP'nin ger癟ek y羹z羹n羹 ortaya koyan her kiiye, her yay覺n organ覺na yani her eye kar覺yd覺. Bunun i癟in vuruldu 16 ya覺nda ki Ferhat Ger癟ek Y羹r羹y羹 dergisinin da覺t覺m覺n覺 yaparken, bunun i癟in sald覺r覺ya urad覺 Y羹r羹y羹 dergisi okuru Ersin S繹nmez. Bunun i癟in bas覺ld覺 dernekler, insanlar g繹zalt覺na al覺nd覺. Bunun i癟in Halk Anayasas覺 Tasla覺na "el konulmas覺na" karar verildi.

Ama癟 belli, bu yaananlar覺n nedenleri ortada… AKP h羹k羹meti hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi verenleri ger癟ekleri anlatanlar覺 yok etmek, sindirmek, susturmak i癟in; sald覺r覺yor, g繹zalt覺na al覺yor, katlediyor. Polise s覺n覺rs覺z yetki vererek infazlar覺n 繹n羹n羹 a癟覺yor. AKP'nin haz覺rlayaca覺 Anayasada bu t羹r sald覺r覺lar覺n 繹n羹 a癟覺lacakt覺r.

Fakat t羹m bu 癟abalar bounad覺r, ne kadar sald覺r覺rsa sald覺rs覺nlar, ne kadar katlederlerse katletsinler halka ger癟eklerin anlat覺lmas覺na hak ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesine engel olamayacaklard覺r. Bizler AKP'nin ve haz覺rlad覺覺 anayasan覺n ger癟ek y羹z羹n羹 ortaya 癟覺karmaya, anlatmaya devam edeceiz. Hi癟bir bask覺 Halk覺n Anayasas覺n覺 halka anlatmam覺za, tan覺tmam覺za engelleyemeyecektir."

Alk覺lar ve sloganlarla biten eylem 癟evre esnaf覺 ve halk taraf覺ndan izlendi.


Karadeniz Temel Haklar'a Polis Bask覺n覺

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin g羹ncelleyerek bas覺m覺n覺 yapt覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺'na el koyma gerek癟esi ile Karadeniz Temel Haklar dernei bas覺ld覺.

9 Ekim Sal覺 g羹n羹 11:30 civar覺nda, her hangi bir karar覺 g繹sterme gerei dahi duymayan polis, kap覺y覺 zorlayarak dernee girdi. Ter繹rle M羹cadele ve G羹venlik ube'ye bal覺 10 sivil polis "arama" ad覺 alt覺nda dernei alt 羹st etti. Ancak bunlardan sonra g繹sterilen kararda da; Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n toplatmas覺n覺n 癟覺kt覺覺 ve bu nedenle de savc覺l覺覺n arama izni verdii 繹renildi.

Yakla覺k yar覺m saat s羹ren "arama" sonras覺nda polis 癟ok say覺da Taslaa da el koydu.

Karadeniz Temel Haklar 羹yeleri ise bu ve benzeri sald覺r覺lar覺n meru m羹cadelelerini engelleyemeyeceini vurgulayarak, bu kararla dahi AKP'nin haz覺rlad覺覺 tasla覺n nitelii ortaya 癟覺km覺t覺r, diye konutular.

Elaz覺 Temel Haklar'a Polis Bask覺n覺

Halk Anayasa tasla覺 i癟in Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'nden al覺nan toplatma karar覺na istinaden Elaz覺 Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei, 14.15 s覺ralar覺nda polisler taraf覺ndan bas覺ld覺.
395 adet Halk Anayasas覺 Tasla覺'na el konuldu. Ayr覺ca Elaz覺 Temel Haklar Bakan覺 H羹seyin elik (dernek bakan覺 olduu i癟in) ve dernek 羹yesi Sevcan G繹kta (arama esnas覺nda bulunduu i癟in) g繹zalt覺na al覺nd覺.
15-20 polisle birlikte dernee doluup Halk Anayasas覺 Taslaklar覺n覺 al覺p gittiler. B羹y羹k bir g繹revi yerine getirmi oldular. Ak覺llar覺nca hi癟 kimsenin bu taslaktan haberi olmayacak!

DERS襤M TEMEL HAKLAR DERNE襤NDE ARAMA

Halk Anayasas覺 ile ilgili olarak 癟覺kart覺lan toplatma karar覺n覺n ard覺ndan demokratik kitle 繹rg羹tlerine y繹nelik olarak polis bask覺s覺 s羹r羹yor. Elaz覺 Temel Haklar Dernei'nin polis taraf覺ndan aranmas覺n覺n ard覺ndan bu kez Dersim Temel Haklar Dernei Tem ube ve G羹venlik ube polisleri taraf覺ndan arand覺.

Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdii toplatma karar覺 gerek癟e g繹sterilerek saat 15:00'da polisler taraf覺ndan arama yap覺larak; 59 adet Halk Anayasas覺 Tasla覺'na ve 癟ok say覺da fotorafa el konuldu. Polis arama izni 癟覺karabilmek amac覺yla; "Dersim Temel Haklar Derneine bir kii taraf覺ndan Halk Anayasas覺 getirdiinin telefonla ihbar覺 edildii" yalan覺na bavurdu. Tutulan tutana覺n ard覺ndan 45 dakika s羹ren arama sona erdi.


eitli kurumlar覺n 11 ila 15 Ekim tarihlri aras覺nda Halk Anayasas覺 Tasla覺 ile igili yapt覺klar覺 a癟覺klamalar覺 yay覺nl覺yoruz;

Bas覺na ve Kamuoyuna

Son g羹nlerde AKP iktidar覺n覺n tekrar se癟ilmesinden sonra balatt覺覺 "sivil anayasa" tart覺malar覺yla birlikte YK'羹n kald覺r覺lmas覺 tekrar g羹ndeme geldi. AKP iktidar覺 g羹ya bu yeni anayasayla 羹niversitelerden 羹lkenin d繹rt bir yan覺na demokrasi bahedeceini s繹yl羹yor.

Buna kar覺 YK ve zihniyeti de laikliin ve demokratik cumhuriyetin tehlikeye girecei nidalar覺yla AKP'ye kar覺 sald覺r覺ya ge癟ti. niversitelerin tek sorunu t羹rban tak覺l覺p tak覺lmamas覺ym覺 gibi yans覺yan bir tart覺maya d繹n羹en bu kavgan覺n temelinde iktidar kavgas覺 vard覺r.

6 Kas覺m 1981 y覺l覺nda kurulan YK amac覺yla ve program覺yla 12 Eyl羹l cuntac覺lar覺n覺n zihniyetini ta覺yor. Doal覺nda yasak癟覺, bilim ve insanl覺k d覺覺 bir anlay覺覺 savunacakt覺r. 26 y覺ll覺k tarihinde paral覺 eitimi yayg覺nlat覺rm覺, 繹zel 羹niversitelerin a癟覺lmas覺 bir yana devlet 羹niversitelerinin paral覺 hale d繹n羹t羹r羹lmesi i癟in 癟aba harcam覺 bir kurumdur YK. Ayr覺ca uygulad覺覺 politikalarla gen癟liin yoz, duyars覺z ve apolitik bir gen癟lik haline getirilmesi s羹recinin de bal覺ca akt繹r羹d羹r.

Peki AKP'nin zihniyeti bundan farkl覺 m覺d覺r? 襤ktidara geldiinden beri a癟覺k癟a ilkokullara kadar t羹m eitimi tepeden t覺rnaa ticariletirmeye 癟al覺an, bask覺c覺 politikalar覺yla YK'羹 aratmayan AKP niye birden demokrat kesilmitir. Bunun iki nedeni vard覺r. Birincisi muhafazakar taban覺na mesaj vermek "YK'羹 de kald覺r覺nca t羹rban tak覺labilir" demek. 襤kincisi ise 羹niversiteler 羹zerinde tek s繹z sahibi olup orada d繹nen ranta h羹kmetmek.

Doal覺nda bizler bu tart覺malar覺n d覺覺nday覺z. Tabi ki kimsenin inan癟lar覺 nedeniyle eitim hakk覺n覺n elinden al覺nmas覺n覺 kabul edemeyiz ancak bizim acil sorunumuz t羹rban tak覺l覺p tak覺lmamas覺 sorunu deildir.
Y覺ld覺z Teknik niversitesinin 22 000 繹rencisi olmas覺na ramen 繹rencilerinin kalabilecei300 kiilik bir harabe d覺覺nda yurdu yoktur.

襤T'de paral覺 b繹l羹mler a癟覺l覺 ve eitimin t羹mden paral覺 hale getirilmesinin 繹n羹 a癟覺lm覺t覺r.
襤stanbul niversitesinde daha yeni y羹zlerce 繹renciye soruturma a癟覺lm覺, demokratik haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in bir o kadar覺 da ceza alm覺t覺r.

Yine 襤..'de doru d羹zg羹n bir bilgisayar laboratuar覺, k羹t羹phane, derslik ve 繹rencilerinin ihtiyac覺n覺 kar覺layabilecek yurt yoktur.

襤te bizim sorunlar覺m覺z bunlard覺r. Tart覺覺lacaksa bunlar tart覺覺lmal覺, 癟繹z羹m bulunacaksa bunlara 癟繹z羹m bulunmal覺d覺r.

Herkes konutu, herkes tart覺t覺, herkes bir eyler beyan etti. Ancak as覺l konumas覺 gereken 羹niversite 繹rencilerinin fikri dahi sorulmad覺. TOOB, TS襤AD bakanlar覺 gibi gerekli gereksiz t羹m 癟覺kar 癟evrelerinin g繹r羹羹n羹 alanlar覺n 羹niversite 繹rencilerine "siz ne diyorsunuz bu ie" diye sormamalar覺 iktidar覺n demokrasi anlay覺覺n覺 bize bir kez daha g繹stermitir.

Hem "demokratik Cumhuriyet'i koruyoruz" diyen YK hem de sivil anayasa tart覺malar覺 kapsam覺nda "daha demokratik bir T羹rkiye" yarataca覺n覺 iddia eden AKP iktidar覺 yalan s繹ylemektedir. Kendi 癟覺kar kavgalar覺nda 羹niversiteleri muharebe alan覺 olarak kullanmak istemektedirler.
Bizler 羹niversiteli ve liseli gen癟ler olarak s繹z羹m羹 dinletebilmenin, taleplerimizi anlatabilmenin tek yolunun onlar i癟in m羹cadele etmek olduunu biliyoruz. Ne AKP'nin ne de YK'羹n yalanlar覺na kan覺yoruz.

T羹m gen癟lie 癟ar覺m覺zd覺r;

YK'羹n kurulduu 6 Kas覺m tarihini YK ve AKP iktidar覺na kar覺 m羹cadelemizi y羹kselteceimiz bir g羹ne 癟evirelim. niversiteleri babalar覺n覺n 癟iftlii gibi y繹netemeyeceklerini g繹sterelim.

6 Kas覺m'da YK'羹n 繹n羹nde olal覺m!

NE YK NE AKP DEMOKRAT襤K N襤VERS襤TE
YK'E HAYIR

HALK 襤襤N B襤L襤M HALK 襤襤N E襤T襤M

GENL襤K FEDERASYONU/
襤STANBUL GENL襤K DERNE襤
www.genclikfederasyonu.info

***********

Bas覺na ve Kamuoyuna

Her g羹n AKP iktidar覺n覺n ne kadar "demokratik" bir anayasa haz覺rlad覺覺na dair haberler yay覺nlan覺yor. Halka ve halk 繹rg羹tl羹l羹klerinin g繹r羹leri al覺nmadan haz覺rlanan bu taslak, halk覺n sorunlar覺na cevap olacak hi癟bir maddeyi de i癟ermeyecektir. Anayasa tasla覺 haz覺rlaman覺n ve tart覺man覺n yaln覺zca birka癟 akademisyenin ii olamayaca覺 ger癟einden hareketle Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi bir Halk Anayasas覺 Tasla覺 haz覺rlam覺t覺r. 襤te bu tasla覺n, derneimizin Y繹netim Kurulu 羹yelerinden biri taraf覺ndan dernee getirildii ihbar覺n覺 ald覺覺n覺 s繹yleyen polis, 11 Ekim 2007 g羹n羹, hemen arama karar覺 癟覺kartarak soluu derneimizde alm覺t覺r. Saat 15.30 sular覺nda derneimiz, G羹venlik ve TEM ube polislerince arand覺.. Arama boyunca sokakta bir 癟evik kuvvet otob羹s羹 de haz覺r bekletildi. 45 dakika s羹ren arama sonras覺nda 59 adet Halk Anayasas覺 Tasla覺na ve 癟ok say覺da fotorafa el konuldu.

'82 Anayasas覺n覺 deitirmeye, "sivil, kat覺l覺mc覺" bir anayasa haz覺rlamaya c羹ret eden ilk iktidar olmakla 繹v羹nen AKP, ne gariptir ki halk覺n 癟覺karlar覺n覺 繹ng繹ren bir anayasa tasla覺ndan korkmaktad覺r. Bu korkuyla, taslaklar覺n t羹m羹ne toplatma karar覺 alm覺t覺r. Bu korkuyla; Hatay, Adana, Bursa, Ankara, Mersin, 襤skenderun, Elaz覺, Karadeniz Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernekleri ve Uak Gen癟lik Dernei de aranm覺t覺r. Bu korkuyla, Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernekleri, ortam ter繹rize edilerek aranmakta, 癟al覺anlar覺 g繹zalt覺na al覺nmakta, k覺sacas覺 temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin 繹n羹ne ge癟ilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r.

AKP iktidar覺, halka ger癟eklerin ulamas覺na olan tahamm羹ls羹zl羹羹n羹 sergilemekte s覺n覺r tan覺m覺yor. Yasal bir dergiyi halka tan覺tan 16 ya覺ndaki Ferhat GEREK' i arkas覺ndan vurup sakat b覺rakan, ba覺ms覺zl覺覺 ve demokrasiyi temel alan Halk Anayasas覺na hukuksuzca el koyduran, demokratik kurumlar覺 bast覺ran, 癟al覺anlar覺n覺 g繹zalt覺na ald覺ran iktidar devrimci, demokrat kii ve kurumlar覺 bask覺 alt覺na almaya 癟al覺覺yor.
Son olarak derneimiz 13 Ekim 2007 g羹n羹, 17.00- 20.00 saatleri aras覺nda onlarca sivil polis ve evik kuvvet ekipleri taraf覺ndan ablukaya al覺nd覺. Her an dernei basacakm覺 g繹r羹nt羹s羹 veren polis; ne olduunu soran halka ve bas覺na " Temel Haklar Dernei mealeli eylem yapacak." demi, oluturduu 癟emberle derneimizi halktan tecrit etmeye, yap覺lacak bir eylem varsa dahi insanlar覺n buna kat覺l覺m覺n覺 engellemeye ve halka g繹zda覺 vermeye 癟al覺m覺t覺r.Halen dernek etraf覺nda resmi araba ve youn sivil polis ablukas覺 devam etmektedir.

Demokrasiden, kat覺l覺mc覺l覺ktan dem vuran AKP' nin demokrasiden anlad覺覺 halka ve devrimcilere sald覺rmakt覺r. Halk Anayasas覺 Tasla覺, 10 y覺l 繹nce bas覺lm覺 ve bug羹ne kadar hi癟bir toplatma karar覺 癟覺kar覺lmam覺t覺r. Bir anayasa haz覺rlanacaksa elbette ba覺ms覺zl覺覺, demokrasiyi ve halk覺n 癟覺karlar覺n覺 esas almal覺d覺r. Bu temelde haz覺rlanan, halk覺n sorunlar覺na somut 癟繹z羹mler getiren, halk覺n y繹netime kat覺l覺m覺n覺 ve halklar覺n kardeliini 繹ng繹ren alternatif bir anayasa elbette merudur ve tek 癟繹z羹m yoludur. AKP' nin ger癟ek y羹z羹n羹 halka tehir etmek, halk覺n ger癟ek anayasas覺n覺 hayata ge癟irmek i癟in m羹cadele etmek t羹m vatanseverlerin g繹revidir. Bizler de Dersim Temel Haklar ve zg羹rl羹kler dernei olarak, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelemizi s羹rd羹rmeye devam edeceiz.

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
HAK VE ZGRLK MCADELEM襤Z ENGELLENEMEZ!

DERS襤M TEMEL HAKLAR ve ZGRLKLER DERNE襤

***********

H襤 B襤R 襤RADE HALKIN ANAYASASINI TARTIMASINA ENGEL OLAMAZ

Adana HC Temsilcilii 'Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n keyfi bir ekilde toplat覺lmas覺 ve devam覺nda yaanan g繹zalt覺 ve bask覺lar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile protesto etti.

11 Ekim tarihinde Adana 襤n繹n羹 Park覺nda toplanan HC 羹yeleri "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, Halk 襤癟in Anayasa M羹cadelemiz Engellenemez" sloganlar覺 at覺ld覺.

"Emperyalizmin ve Oligarinin Deil, Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m-Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi" pankart覺 ile 襤n繹n羹 Park覺ndan AKP 襤l Binas覺 繹n羹ne kadar y羹r羹nd羹.

AKP 襤l Binas覺 繹n羹nde Adana HC Temsilcilii Ad覺na emsettin Kalkan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu. Kalkan okuduu a癟覺klama da 繹yle dedi:

"Bir s羹re 繹nce Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin balatm覺 olduu "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil, Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m!" isimli kampanyas覺 sans羹rle, bask覺 ve g繹zalt覺larla engellenmek isteniyor. Bir yandan kampanya kapsam覺nda yap覺lan yasal ve izinli afileri asanlar g繹zalt覺na al覺n覺rken dier yandan Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin haz覺rlam覺 olduu Halk Anayasas覺 Tasla覺 Kitap癟覺覺n覺 da覺tanlar g繹zalt覺na al覺nd覺. Bununla yetinilmedi ve bu 羹lkede sanki belirli kesimler d覺覺nda kimse Anayasa Tasla覺 haz覺rlayamazm覺 gibi Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi 4.10.2007 tarihi itibariyle " Halk Anayasas覺 Tasla覺 " kitap癟覺覺n覺n t羹m羹ne el koyma karar覺 ald覺. Ard覺ndan Ankara'da Halk Anayasas覺 kitap癟覺覺n覺n da覺t覺m覺n覺 yapan kiiler g繹zalt覺na al覺nd覺. nce Uak Gen癟lik Dernei, ard覺ndan 10 Ekim 2007 Perembe g羹n羹 Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei bas覺ld覺, i癟erde bulunan 4 kii yaka-pa癟a g繹zalt覺na al覺nd覺. Ayn覺 g羹n Anayasa taslaklar覺n覺n Mersin'de da覺t覺m覺n覺 yapan 2 kii g繹zalt覺na al覺nd覺. Hatay Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei de10 Ekim aramba g羹n羹 'aranarak', 1 kii ifadesi al覺nmak 羹zere Hatay Emniyet m羹d羹rl羹羹ne g繹t羹r羹ld羹. Bu aramalarda Halk Anayasa Taslaklar覺na el konuldu. G繹zalt覺na al覺nanlardan 3'羹 serbest b覺rak覺l覺rken 4'羹 halen Mersin Emniyet M羹d羹rl羹羹'nde g繹zalt覺nda tutulmaktad覺r.

AKP demokrasiden ne anlad覺覺n覺 uygulamalar覺yla g繹steriyor. Kendi d覺覺nda haz覺rlanan bir anayasa tasla覺n覺 sans羹rl羹yor, Halk i癟in Anayasa tart覺malar覺m覺z覺 engellemeye 癟al覺覺yor. AKP'nin kat覺l覺mc覺l覺ktan anlad覺覺 da bu olsa gerek! Emekli-Sen 繹rneinde g繹rd羹羹m羹z gibi sendikalar覺 kapatarak halk覺n 繹rg羹tlenmelerini yok etmeye 癟al覺覺yor, dernekleri s羹rekli denetim ve bask覺 alt覺nda tutarak 癟al覺malar覺n覺 engellemeye 癟al覺覺yor, olmazsa dernekler bas覺l覺p talan ediliyor ve i癟erde bulunan insanlar yerlerde s羹r羹klenerek g繹zalt覺na al覺yor. 襤te size AKP 'DEMOKRAS襤'S襤N襤N ger癟ek y羹z羹.

Sans羹rle, bask覺larla, g繹zalt覺lar ve kurunlarla m羹cadelemiz engellenemez. Bizler Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi olarak bedeli ne olursa olsun meru m羹cadelemizi s羹rd羹receiz. Hi癟 bir irade halk覺n anayasas覺n覺 tart覺mas覺na engel olamaz.

G繹zalt覺na al覺nanlar derhal serbest b覺rak覺lmal覺, y羹r羹tt羹羹m羹z demokratik m羹cadeleye y繹nelik bask覺lara, Halk i癟in anayasa 癟al覺malar覺m覺za y繹nelik s羹rd羹r羹len bu keyfiyete son verilmelidir. " dedi.

Okunan a癟覺klaman覺n ard覺ndan " Bask覺lar, G繹zalt覺lar, Kurunlar Bizi Y覺ld覺ramaz, G繹zalt覺na Al覺nanlar Derhal Serbest B覺rak覺ls覺n, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar覺 at覺ld覺. 30'a yak覺n kiinin kat覺ld覺覺 eyleme ESP'de destek verdi.

***********

BASINA VE HALKIMIZA

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin g羹ncelleyerek bas覺m覺n覺 yapt覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n toplat覺ld覺覺 gerek癟esiyle Karadeniz Temel Haklar Dernei'nin de bas覺ld覺覺 繹renildi.
Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei d羹n polisler taraf覺ndan bas覺ld覺 ve 6 kii g繹zalt覺na al覺nd覺….
Elaz覺 Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei bug羹n (11 Ekim) saat 14,15 s覺ralar覺nda polis taraf覺ndan bas覺ld覺...
襤skenderun Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin bas覺l覺p, 癟al覺an ve misafirlerinin g繹zalt覺na al覺nd覺…
Elaz覺 Temel Haklar Derneinin polis taraf覺ndan aranmas覺n覺n ard覺ndan bu kez Dersim Temel Haklar Dernei TM polisleri taraf覺ndan arand覺…
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan haz覺rlanan "Halk Anayasa Tasla覺"n覺 8 Ekim Pazartesi g羹n羹 saat 16.00'da H羹seyingazi halk覺na tan覺tmak isteyen HC'l羹ler g繹zalt覺na al覺nd覺…
Bursa Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n da覺t覺m覺n覺 yapmak isteyen HC'l羹lere polis sald覺rd覺…

AKP g羹nlerdir demokratik bir anayasadan bahsediyor… 襤deolojisi olmayan herkesi kapsayan bir anayasa yapacaklar覺n覺 iddia ediyor. Hak ve 繹zg羹rl羹kleri geniletmekten, 82 anayasas覺n覺n demokratik olmad覺覺ndan s繹z ediyor…

Sadece yukar覺da s覺ralad覺覺m覺z olaylar bile AKP'nin demokrasi anlay覺覺n覺 g繹zler 繹n羹ne sermeye yeter. Kendisinden farkl覺 d羹羹nen hi癟bir d羹羹nceye tahamm羹l羹 yok. 襤stiyor ki anayasa tart覺malar覺 sadece kendisinin 癟izdii s覺n覺rlar 癟er癟evesinde tart覺覺ls覺n. Demokratik bir anlay覺tan s繹z edilecekse, 繹zg羹rl羹kten bahsedilecekse AKP polisinin bask覺n yapma, demokratik kurumlar覺 talan etme, g繹zalt覺na alma, sokak ortas覺nda insanlar覺 kurunlama demokrasisinden, 繹zg羹rl羹羹nden bahsedilebilir…

Bayram arifesi bayrama haz覺rl覺k yap覺l覺r, AKP iktidar覺n覺n bayramdan anlad覺覺 dikensiz g羹l bah癟esi, hi癟bir muhalif sesin 癟覺kmad覺覺 bir T羹rkiye olmal覺 ki demokratik bayram 繹ncesi demokratik kurumlar覺 bas覺p talan ediyor. yle bir bayram覺 AKP iktidar覺 g繹remeyecek maalesef. Bildiimiz dorularda 覺srar etmeye, halka ger癟ekleri ulat覺rmaya, halk覺n anayasas覺n覺 tart覺maya ve tart覺t覺rmaya devam edeceiz…

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ!
EMPERYAL襤ZM襤N VE OL襤GAR襤N襤N DE襤L HALKIN ANAYASASINI YAPALIM!

HAKLAR ve ZGRLKLER CEPHES襤
ANKARA TEMS襤LC襤L襤襤

***********

BASKILAR B襤ZLER襤 GEREKLER襤 ANLATMAMIZDAN ALIKOYAMAZ…

Faizm durmuyor azg覺nca sald覺r覺yor yine… Hedef bu sefer Temel Haklar Dernekleri…. Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesinin yay覺nlad覺覺 Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m tasla覺na Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi taraf覺ndan 癟覺kar覺lan toplatma karar覺yla Temel Haklar Dernekleri bas覺larak dernek 癟al覺anlar覺, derneklere gelen misafirler keyfi bir ekilde g繹zalt覺na al覺n覺p Halk Anayasas覺 Taslaklar覺na el konuldu.

Yap覺lan sald覺r覺lar ve bask覺lar覺n amac覺 a癟覺kt覺r. Ama癟; halk覺n ger癟ekleri 繹renmemesidir. Ama癟; Haklar ve zg羹rl羹kler m羹cadelesini sindirmektir. Ama癟; eitim, sal覺k, konut, adalet, temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin bu 羹lkede ne kadar uygulan覺覺 ve kim i癟in uygulan覺覺n覺 halka anlatmam覺z, sorunlar覺n tart覺覺lmas覺 ve halk覺n kendi sorunlar覺na sahip 癟覺kmas覺 yani, halk覺n 繹rg羹tlenmesini engellemektir. Bu 羹lkede iktidarlar kendi d羹zenlerini korumak i癟in yapamayaca覺 ey yoktur. 襤nfaz m覺, katliam m覺, soygun mu, talan m覺, s繹m羹r羹 m羹 ve daha bir癟ok ey i癟in halk覺 ezerek kendilerinin saltanat覺 i癟in y繹ntemler gelitirirler durmadan. 襤te halk覺n sorunlar覺n覺 halk覺n taleplerini hayk覺ranlar da 襤stanbul' da olduu gibi kurun s覺karlar Ferhat Ger癟ekleri, yine Dersim'de halk olduu i癟in katlederler B羹lent Karatalar覺… Ve bu 羹lkede d羹zenin anayasas覺n覺n kendi 癟覺karlar覺 i癟in ilediini ve bu anayasa halk覺n deil bir avu癟 talanc覺n覺n anayasas覺d覺r dediimiz ve ba覺ms覺z bir 羹lkede Halk覺n Anayasas覺n覺 istediimiz i癟in demokratik dernekler hukuksuz bir ekilde bas覺l覺yor talan ediliyor ve dernek 癟al覺anlar覺 g繹zalt覺na al覺n覺yor.

Dier yandan bu devletin trilyonlar覺n覺 癟alan devlet bakan覺 Koray Ayd覺n kendi devletini soymas覺na ramen tahliye edildi bir hafta 繹nce… 襤te bu 羹lkede anayasalar ve adalet kim i癟in iliyor sorusuna a癟覺k bir cevap… 襤ktidar kendisi ve bir avu癟 tekellerin, uaklar覺n覺n hizmetindedir. Halka gelince a癟l覺k, yoksulluk, cop ve gazdan baka bir ey yoktur. H璽lbuki Halk覺n Anayasas覺nda '' Demokratik Halk Cumhuriyetinin Adaleti, Burjuvazinin deil, Halk覺n Adaletidir…'' diyoruz…

襤te 繹renilmemesi gereken ger癟ek budur. Bunun i癟indir bunca bask覺lar… Halk覺n anayasay覺 tart覺mas覺n覺 engelleyemeyecektir bu bask覺lar.

AKP iktidar覺na soruyoruz; demokratik dernekleri basmakla, bask覺larla sokak ortas覺nda katliamlarla, kurun s覺kmalarla bu 羹lkenin ger癟eklerini susturabilecek misiniz? Bir halk覺 yok edebilir misin? Tarih g繹stermitir ki halk覺n g羹c羹 hep galip gelmitir; y覺llard覺r iktidar kendi d羹zenini salamak i癟in katliamlar infazlar ve s繹m羹r羹n羹n yozlat覺rman覺n asimilasyonun en alas覺n覺 uygulam覺t覺r ama bir halk覺 ve bu 羹lkenin ger癟eklerini yok edememitir ve edemeyecektir. 羹nk羹 B襤Z HALKIZ!

BASKINLARA SON!
BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
HALKIN ANAYASASI TOPLATILAMAZ!

MALATYA TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤

***********

BASINA VE KAMUOYUNA
HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤'N襤N
ANAYASA KAMPANYASINA BASKILAR SRYOR

Halk Anayasas覺 tart覺malar覺 羹lke g羹ndemimizin en 繹nemli konular覺ndan birisi olarak devam ederken, muhalif seslere bask覺larda art覺yor.

7 Ekim g羹n羹 y羹r羹y羹 da覺t覺m覺 yapan 15 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek s覺rt覺ndan kurunland覺. Halen hastanede tedavisi s羹rmekte ve durumu ciddidir. 8 Ekim g羹n羹 Ankara, 襤stanbul, Uak, 襤zmir'de anayasa taslaklar覺n覺 da覺t覺n HC 羹yeleri engellenerek iddet ve bask覺yla g繹zalt覺na al覺nd覺lar. 10 ekim aramba g羹n羹 Mersin, 襤skenderun, Adana ve Hatay Temel Haklar ve zg羹rl羹kler derneine gelen polisler, ellerinde bulunan Ankara 7. sulh ceza Mahkemesinin karar覺yla halk anayasas覺 tasla覺n覺 toplatma karar覺 ile t羹m taslaklara el koydular. Ama癟lar覺 sadece taslak toplama olmas覺na ramen polisler kendilerine verilen yetkiyle ama癟lar覺 d覺覺na 癟覺k覺p dernekte bulunan misafirlere 羹st aramas覺, k羹f羹r, tehdit ve kimlik sormayla ger癟ek y羹z羹n羹 bir kez daha g繹sterdi. zellikle Mersinde 癟al覺anlar ve misafirlerden oluan 6 kii yerlerde s羹r羹klenerek zorla g繹zalt覺na al覺nd覺lar.

襤lki Nisan 1997 y覺l覺nda bas覺lan ve bu g羹n 4. bas覺m覺 yap覺lan anayasa tasla覺 neden bu g羹n toplat覺lma karar覺 癟覺kar覺ld覺. Devlet Bakan覺 i癟ek demokratik kurumlara seslenerek "anayasay覺 siz haz覺rlay覺n" demiti.

Peki, neden haz覺rlanan bir anayasa tasla覺na ayn覺 h羹k羹metin mahkemesi toplatma 癟覺kard覺. Ya Devlet Bakan覺 i癟ek bu konuda ciddi deil ya da bu devletin mahkemesi h羹k羹metin s繹zlerini ciddiye alm覺yor.

Halktan uzak kapal覺 kap覺lar arkas覺nda se癟ilmi 羹癟-be kiiyle haz覺rlanan bir anayasa istemiyoruz. Halk覺n taleplerini isteklerini 癟覺karlar覺n覺 繹ncelikli savunan bir anayasa istiyoruz. Bunun i癟in anayasa tart覺malar覺 halka a癟覺lmal覺 ve halk覺n g繹r羹leri istekleri anayasada olmal覺d覺r.
Demokratik ve ba覺ms覺z bir 羹lkeyi savunan '' Halk Anayasas覺 Tasla覺 '' tart覺malar覺n覺n 繹n羹n羹 bask覺 ve toplatma kararlar覺yla kesilemez. Bizler halk覺n 癟覺karlar覺 ve halk覺n istemlerinin oluturduu bir anayasa i癟in, demokratik ve ba覺ms覺z bir anayasa i癟in m羹cadele etmeye devam edeceiz.
Yap覺lan bu tahamm羹ls羹zl羹klere derhal son verilmeli ve toplatma karar覺 geri 癟ekilmelidir..

Dernek ve kurumlarla dergi da覺t覺m覺 yapanlara uygulanan sald覺r覺lar覺 k覺n覺yor ve keyfi bir ekilde g繹zalt覺na al覺nan dernek 癟al覺anlar覺 ve misafirlerin derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz

HATAY HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤
2007.10.18
Bu yaz覺 3638 kez okundu
Geri D繹n