| HC'den A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 13 Ekim 2007 g羹n羹 Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n bas覺lm覺 bulunan t羹m n羹shalar覺na EL KONULMASI karar覺 ile ilgili a癟覺klamada bulundu. HC'羹n 93 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

AKP, Halk Anayasas覺 Tasla覺’n覺n
Tart覺覺lmas覺ndan ok Korktu!

AKP, bir “anayasa tasla覺” att覺 ortaya. “Sivil”, “繹zg羹rl羹k癟羹”, “kat覺l覺mc覺” bir anayasa yapaca覺n覺 iddia etti. Halk覺 aldat覺yordu AKP. Evet bir anayasa deiiklii yap覺lacakt覺; fakat bu deiiklik, demokrasiyi, 繹zg羹rl羹kleri gelitirmek i癟in deil, emperyalizmin ve oligarinin ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamak i癟in yap覺lacakt覺.
AKP’nin “yeni anayasas覺” bir aldatmaca ve oyalamacad覺r diyerek; ger癟ek bir ALTERNAT襤F koyduk ortaya. Bu alternatifin ad覺 HALK ANAYASASI TASLAI idi.
Bu anayasa, d羹zenin eski ve yeni t羹m anayasalar覺ndan, 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalar覺ndan ve AKP’nin yapmaya soyunduu anayasadan farkl覺yd覺. Halk anayasas覺, kime hizmet ettii noktas覺nda ayr覺l覺yordu 繹tekilerden.
12 Eyl羹l cuntas覺n覺n anayasas覺 da, AKP’nin anayasas覺 da emperyalist tekellerin ve onlar覺n yerli ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺n覺 savunuyordu. Halk Anayasas覺 ise HALKIN IKARLARINI.

襤TE BUNA TAHAMML EDEMED襤LER!

AKP iktidar覺, yarg覺y覺 harekete ge癟irerek, ger癟ek bir anayasa alternatifinin tart覺覺lmas覺n覺 engellemek 羹zere, gayri hukuki bir mahkeme karar覺 癟覺kartt覺.
Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesince, Halk Anayasas覺 Tasla覺’n覺n bas覺lm覺 bulunan t羹m n羹shalar覺na EL KONULMASINA karar verildi. Bunun ard覺ndan, polis ve jandarma seferber edilerek,
Hatay, Adana, Bursa, Ankara, Mersin, 襤skenderun, Elaz覺, Dersim, Karadeniz Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Derneklerine, Uak Gen癟lik Dernei’ne bask覺nlar d羹zenlenerek Halk Anayasalar覺na el konuldu. Bir 癟ok ehirde, yollarda, meydanlarda Halk Anayasas覺’n覺 da覺tan, afilerini yap覺t覺ran devrimciler, demokratlar g繹zalt覺na al覺nd覺.
Tabloya bak覺n. T羹rkiye Cumhuriyeti polis tekilat覺, adeta iini g羹c羹n羹 b覺rakm覺; Halk Anayasas覺 Taslaklar覺 i癟in seferber edilmi durumdad覺r. Bouna deil bu seferberlik.
Polis, derneklere y繹nelik bask覺nlara “gerek癟e” yaratabilmek i癟in; “Temel Haklar Derneine bir kii taraf覺ndan Halk Anayasas覺 getirdiinin telefonla ihbar edildii” gibi yalanlara bavuruyor.
Bak覺n; burada silahlardan, bombalardan s繹z edilmiyor; burada halk anayasas覺ndan s繹z ediliyor.
Ve AKP iktidar覺 biliyor ki, Halk Anayasas覺, i癟erdii her maddeyle, maddelerinde yaz覺l覺 ger癟eklerle, temsil ettii alternatifle, AKP’nin anayasas覺na b羹y羹k darbeler vurmaktad覺r.
Halk ger癟ei bilmesin, yalan h羹km羹n羹 s羹rd羹rs羹n istiyorlar.
Yasaklar, el koymalar, cezalar bunun i癟indir.
Bu EL KOYMA, AKP’nin halk覺 aldatt覺覺n覺n da belgesidir.
AKP, emperyalizm ve oligariden yana, onlar覺n 癟覺karlar覺n覺 savunan bir anayasay覺 tart覺t覺r覺yor. Bunun d覺覺nda bir tart覺maya, bunun d覺覺nda bir alternatife tahamm羹lleri yoktur. D羹zen g羹癟leri aras覺ndaki yeni anayasa tart覺mas覺, halk覺n sorunlar覺yla, talepleriyle ilgisiz bir tart覺mad覺r. Emperyalizmin ve oligarinin 癟覺karlar覺n覺 kimin en iyi savunaca覺n覺n tart覺mas覺n覺 yap覺p, kendilerini emperyalist efendilere beendirmek ve bu arada oligari i癟i iktidar kavgas覺nda da g羹癟 kazanmak istiyorlar. Baka bir tart覺ma yoktur.
Ne kadar 繹zg羹rl羹k癟羹, ne kadar kat覺l覺mc覺 olduklar覺 ortadad覺r ite; Bir iktidar, bir polis tekilat覺, 羹lke 癟ap覺nda “Halk Anayasas覺 Av覺na” 癟覺km覺t覺r. Bundan sonra beklenen ad覺m; 羹lke 癟ap覺nda el konulan Halk Anayasas覺 Taslaklar覺n覺, Ankara K覺z覺lay Meydan覺’na toplay覺p orada yakmakt覺r.

EL KOYMA KARARI, AKP’N襤N FA襤ST YZDR

Bu karar, hukuki midir? Hay覺r! Bu karar, d羹zenin kendi yasalar覺na g繹re bile hukuki deil, KEYF襤 VE S襤YAS襤 B襤R KARARDIR. 羹nk羹, Halk Anayasas覺 Tasla覺, yay覺nlanal覺 7 y覺l olmutur.
Evet, AKP’nin bug羹n el koymak i癟in mahkemeleri, polisi, jandarmay覺 seferber ettii Halk Anayasas覺 Tasla覺 ilk olarak 1997 y覺l覺n覺n Nisan ay覺nda yay覺nland覺. Toplat覺lmad覺, el konulmad覺.
Daha sonra 2001 Haziran覺nda 襤kinci Bask覺s覺 yap覺ld覺. Yine toplat覺lmad覺, el konulmad覺.
2002 y覺l覺 Ekiminde, 癟羹nc羹 Bask覺s覺 yap覺ld覺. Yine toplat覺lmad覺, el konulmad覺. Sadece, Tasla覺n K羹rt Sorunu’na ilikin 4. B繹l羹m羹 nedeniyle bir dava a癟覺ld覺 ve s繹z konusu b繹l羹m yeniden d羹zenlenerek yeni bask覺lar覺 yap覺ld覺.
AKP’nin toplatt覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺, 4. BASKI’d覺r. D羹羹n羹n, on y覺lda hi癟bir iktidar el koymuyor, AKP el koyuyor. AKP, en gerici, en faist 癟izgiyi temsil etmektedir. AKP’yi “demokrat” diye 繹v羹p yere g繹e s覺d覺ramayan AB’ciler, bu el koyma karar覺n覺 da alk覺layacaklar m覺?
AKP’nin y羹z羹 bir kez daha a癟覺a 癟覺km覺t覺r. AB’nin, ABD’nin ve ibirlik癟i burjuvazinin 癟覺karlar覺n覺 tart覺t覺覺nda, t羹m bas覺n yay覺n organlar覺 繹n羹ne a癟覺l覺r. Fakat halk覺n 癟覺karlar覺n覺 tart覺t覺覺n zaman, yasaklar, cezalar, toplatmalar, el koymalar, bask覺nlar birbirini izler kovalar. S繹m羹r羹c羹lerin 癟覺karlar覺 i癟in yap覺lan tart覺malar, 繹z羹nde “kay覺k癟覺 kavgas覺”d覺r. As覺l tart覺ma, Halk Anayasas覺 Tasla覺 癟er癟evesindeki tart覺mad覺r. Halk覺n sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹n羹 g繹steren, halka kendi iktidar覺n覺n yolunu g繹steren tart覺ma oradad覺r.
AKP, Halk Anayasas覺 Tasla覺’ndan ite bunun i癟in 癟ok korkmutur ve hemen, bu anayasa tasla覺n覺 ortadan kald覺rmak, ger癟ek bir tart覺may覺 engellemek, halk覺n ger癟ekleri 繹renmesini, alternatifleri g繹rmesini engellemek i癟in seferberlik ilan etmitir. AKP’nin demokrasisi, emperyalizmin ve oligarinin 癟覺karlar覺n覺 savunmakla s覺n覺rl覺d覺r. Halka kar覺 ise faisttir. AKP, bu politikas覺yla diyor ki; emperyalizmden ve oligariden yana herkes tart覺abilir; ama halk tart覺amaz; devrimciler, demokratlar, vatanseverler tart覺amaz!

GEREKLER襤 B襤LMEK HALKIN HAKKIDIR!

Halk Anayasas覺 Tasla覺, ba覺ms覺z ve demokratik T羹rkiye’yi savunuyor. lkemizin, halk覺m覺z覺n hi癟bir sorununun 癟繹z羹ms羹z olmad覺覺n覺 s繹yl羹yor ve o 癟繹z羹mleri bir bir somutluyor.
Halk Anayasas覺 Tasla覺, devleti, halka kar覺 bir g羹癟 olmaktan 癟覺kar覺p, halk覺n hizmetine sokan bir anlay覺覺 savunuyor. Ulusal ba覺ms覺zl覺覺 ve d羹nya halklar覺n覺n kardeliini, halk cumhuriyetinin vazge癟ilmez ilkeleri olarak ilan ediyor. Halk覺n Anayasas覺, halk覺n y繹netime kat覺l覺m覺’n覺 g繹stermelik olmaktan 癟覺karan bir y繹netim tarz覺 繹neriyor. lkemizde ony覺llard覺r tart覺覺lan ulusal sorunu, t羹m halklar覺n kimliine, haklar覺na tart覺mas覺z sayg覺 temelinde 癟繹z羹yor. Ekonomide, eitim, konut, sal覺k sorunlar覺nda, hak ve 繹zg羹rl羹klerde, Halk Anayasas覺 Tasla覺’n覺n deimez ilkesi her eyin HALK 襤襤N olmas覺d覺r. T羹m politikalar覺 belirleyen halk覺n 癟覺karlar覺d覺r. Halk Anayasas覺 Tasla覺, emperyalizme ba覺ml覺l覺a, s繹m羹r羹ye ve oligarinin iktidar覺na son veren, halk覺n iktidar覺n覺 kuran bir d羹zen 繹ng繹r羹yor.
襤te bundan korkuyorlar. B繹yle bir anayasa 繹nerisinin halk taraf覺ndan bilinmesini engellemek i癟in giritikleri seferberliin nedeni budur.
Ama yan覺l覺yorlar. Halk Anayasas覺 Tasla覺’n覺n ortaya koyduu ger癟ekler, er ge癟 bilinecektir. Halk Anayasas覺 Tasla覺’n覺n ortaya koyduu 癟繹z羹m, 羹lkemizin tek 癟繹z羹m羹d羹r. Ger癟ekleri bilmek halk覺n hakk覺d覺r. Ger癟ekten, halktan yana herkes, halk覺n ger癟ekleri 繹renmesine kar覺 ger癟ekletirilen bu bask覺lara kar覺 癟覺kmal覺d覺r. AKP’nin riyakar, 繹zde faist g繹stermelik demokratl覺覺n覺 tehir etmek, t羹m ger癟ek demokratlar覺n g繹revidir.
Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi, Halk覺n Anayasas覺-Halk覺n 襤ktidar覺 i癟in m羹cadelesini y覺lmadan s羹rd羹recek.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2007.10.16
Bu yaz覺 2703 kez okundu
Geri D繹n