| Polisin Adam ld羹rme zg羹rl羹羹 m羹 Var
7 Ekim Pazar g羹n羹 Yenibosna'da YRY dergisi da覺t覺m覺 yapanlar覺n 羹zerine ate a癟an polis 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek'i s覺rt覺ndan vurmutu.

O g羹nden bu yana hastanede olan Ferhat Ger癟ek'in vurulmas覺 ile ilgili olarak 1 May覺s Mahallesi'nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

Anadolu Temel Haklar'覺n 13 Ekim cumartesi g羹n羹 saat 18.00'da 3001. Cadde'de yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺na toplam 68 kii kat覺l覺rken, KZ ve Partizan a癟覺klamaya destek verdi.

Ferhat'覺n nas覺l ve neden vurulduunu anlatan a癟覺klamada "Polisin adam 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹 m羹 var? Polisin adam 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹 yoktur. Olamaz da. 襤nsan hayat覺 en kutsal deerdir d羹nyan覺n her yerinde. Ancak 羹lkemizde bu deer 癟ok kolay ayaklar alt覺na al覺nabiliyor. Onlarca insan覺n g繹zleri 繹n羹nde gencecik bir insan s覺rt覺ndan vurulabiliyor, onlarca insan sokak ortas覺nda ikenceden ge癟irilebiliyor. Bu mudur demokrasi? Bu mudur insan haklar覺? Bu mudur 羹lkemizde insana verilen deer?" diye soruldu. Son birka癟 hafta i癟inde yaanan polis ter繹r羹ne de deinilen a癟覺klamada bask覺lar覺n ve kurunlamalar覺n hakl覺 ve meru m羹cadelenin 繹n羹ne ge癟emeyecei, engelleyemeyecei vurguland覺.

Ferhat Ger癟ek'in resimlerinin ve "Polisin insan 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹 m羹 var?", "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Halka Kurun S覺kanlardan Hesap Sorulsun" d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 eylemde, "YRY SUSTURULAMAZ" "BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ", HALKA KURUN SIKANLARDAN HESAP SORULSUN" "HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ" sloganlar覺 at覺ld覺.

Eylemde okunan bas覺n a癟覺klamas覺;

"FERHAT GEREK'襤 POL襤S SIRTINDAN VURDU!

7 Ekim Pazar g羹n羹 Yenibosna'da YRY dergisi da覺t覺m覺 yapanlara sald覺ran polis 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek'i s覺rt覺ndan vurdu. 16 Ya覺ndaki bir gen癟 bug羹n fel癟 kalma ile kar覺 kar覺ya. 16 ya覺ndaki bir gen癟 "Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi, Sosyalizm 襤癟in Y羹r羹y羹 Dergisi" satarken s覺rt覺ndan vuruluyor. Bunun nas覺l bir a癟覺klamas覺 olabilir? B繹yle bir pervas覺zl覺覺n nas覺l bir hakl覺 gerek癟esi olabilir. Hi癟bir hakl覺 gerek癟esi yoktur. Yap覺lan yasal ve meru bir hakt覺r. Yasal bir derginin sat覺覺n覺 yapmak serbesttir. Ve her hafta 襤stanbul'un deiik semtlerinde Y羹r羹y羹 Dergisi'nin sat覺覺 yap覺l覺r. Fakat polis ne kendi yasalar覺na riayet ediyor ne de insan haklar覺na…

Bug羹n sivil anayasa haz覺rlad覺klar覺n覺 s繹yleyenler 羹lkede yaananlara bakmal覺d覺r. Anayasan覺n sivil mi askeri mi olduu deildir mesele. Anayasan覺n kim i癟in nas覺l haz覺rland覺覺d覺r. Yeni anayasa Ferhatlar i癟in haz覺rlanm覺yor. Aksine yeni anayasa yeni Ferhatlar覺n daha kolay yarat覺lmas覺 i癟in haz覺rlan覺yor. Polise s覺n覺rs覺z yetki veren devletin adam 繹ld羹rmeyi serbest b覺rakmas覺 i癟in eksik kalanlar varsa bunlarda anayasa ile tamamlanacakt覺r.

POL襤S襤N ADAM LDRME ZGRL M VAR?

Polisin adam 繹ld羹rme 繹zg羹rl羹羹 yoktur. Olamaz da. 襤nsan hayat覺 en kutsal deerdir d羹nyan覺n her yerinde. Ancak 羹lkemizde bu deer 癟ok kolay ayaklar alt覺na al覺nabiliyor. Onlarca insan覺n g繹zleri 繹n羹nde gencecik bir insan s覺rt覺ndan vurulabiliyor, onlarca insan sokak ortas覺nda ikenceden ge癟irilebiliyor. Bu mudur demokrasi? Bu mudur insan haklar覺? Bu mudur 羹lkemizde insana verilen deer?

Bizim 羹lkemizde eer halksan, yani ezenlerden ve s繹m羹renlerden deilsen her t羹rl羹 ikenceye, her t羹rl羹 ezaya lay覺ks覺n diye bak覺lmaktad覺r. Yeni anayasa haz覺rl覺klar覺 i癟erisinde de halka nas覺l bak覺ld覺覺n覺 bir kez daha yaad覺klar覺m覺zdan g繹r羹yoruz. Sokaklarda vuruluyor, ikenceden ge癟iriliyor, g繹zalt覺na al覺n覺yoruz.

Mahallemizde polis ter繹r estiriyor, mahalleyi ablukaya al覺yor, gece yar覺lar覺 evleri bas覺yor, insanlar覺 g繹zalt覺na al覺yor. Hozat'ta iki insan "dur ihtar覺na uymad覺klar覺!" gerek癟esiyle vuruluyor. Biri yaam覺n覺 yitirirken dieri yaam sava覺 veriyor. 襤stanbul'da 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek s覺rt覺ndan vuruluyor…

Halka sald覺r覺yorlar. Halk覺n en meru haklar覺na sald覺r覺yorlar. Halk覺n hakl覺 ve meru m羹cadelesini engellemek, emperyalizmle olan ibirlik癟iliklerini rahat癟a s羹rd羹rebilmek i癟in halk覺 yok etmeye, susturmaya, sindirmeye 癟al覺覺yorlar. Fakat bug羹ne kadar olduu gibi bundan sonra da hi癟bir bask覺, yasak, g繹zalt覺 ve kurun yad覺rmalar bizleri y覺ld覺ramayacak. Hakl覺 m羹cadelemizi s羹rd羹rmeye, Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi, Sosyalizm 襤癟in Y羹r羹y羹 Dergisi'ni her yerde satmaya devam edeceiz.

Y羹r羹y羹 Dergisini satanlar deil, arkadalar覺m覺z覺n 羹zerine kurun yad覺ranlar, 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek'i s覺rt覺ndan vurarak sakatlayan polisler, bu pervas覺zl覺a izin veren, 繹n羹n羹 a癟an amirleri ve sahiplenen siyasi iktidar as覺l su癟lulard覺r. Derhal yakalanmal覺 ve yarg覺lanmal覺d覺rlar. Hastanede yatan Ferhat 羹zerindeki abluka da覺t覺lmal覺 ve sal覺k durumu hakk覺ndaki gelimelerin kamuoyuna duyurulmas覺 繹n羹ndeki engeller kald覺r覺lmal覺d覺r.

YRY SUSTURULAMAZ!
BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
HALKA KURUN SIKANLARDAN HESAP SORULSUN!
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ!

ANADOLU TEMEL HAKLAR"


BURSA'DA PROVAKASYON VE L襤N G襤R襤襤M襤

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Bursa Temsilcilii 11 Ekim Cuma g羹n羹 Heykel'de yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile Y羹r羹y羹 okuru Ferhat Ger癟ek'in polis taraf覺ndan vurulmas覺n覺 protesto etti. Y羹r羹y羹 繹nl羹klerinin giyildii a癟覺klamada, HC ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Nevzat Demir:

"Tarih boyunca egemenliklerini zor, bask覺, yalan ve demogojiyle s羹rd羹rmek zorunda kalan iktidarlar覺n bavurduu y繹ntem ayn覺d覺r; genel olarak muhalif t羹m kesimleri susturmak, 繹zel olarak da muhalif bas覺n覺 susturmak Muhalif bas覺n覺 susturmak iktidardaki egemen g羹癟ler i癟in olmazsa olmazd覺r.羹nk羹 iktidar覺n覺 s羹rd羹rmek i癟in yalan ve demogojiye ihtiyac覺 vard覺r.羹nk羹 ger癟ek onlar i癟in tehlikelidir. Ger癟eklerin 羹st羹n羹 繹rtmek zorundad覺rlar.

AKP'nin iktidara geldii g羹nden beri, politikalar覺n覺n temelinde yalan ve demogoji vard覺r. Halk覺n dini inan癟lar覺n覺 kullanarak iktidara gelen bir partidir AKP mazlumlar覺 oynayarak iktidara gelmitir. Ama iktidara geldii g羹nden bug羹ne mazlumlara en 癟ok zulmeden kendi iktidarlar覺d覺r. M羹sl羹manl覺kta vatan sevgisi, insan sevgisi vard覺r. lkemizi parsel parsel satarken "Her eyi babalar gibi satar覺z!" diyen, her eyi satmay覺 meru g繹ren bir anlay覺 vard覺r bug羹n iktidarda. Ve bu anlay覺覺n yapabilecei tek bir ey vard覺r. Yalan ve demogojilerini s羹rd羹rmek.Bunu yapmak i癟in de her yol merudur.

Evet bug羹n AKP'ye g繹re iktidar覺n覺 s羹rd羹rmek i癟in her yol merudur. Bir yandan "Anayasa tart覺malar覺 herkese a癟覺kt覺r "eklinde a癟覺klama yapmak, dier yandan anayasay覺 tart覺an demokratik kitle 繹rg羹tlerini basmak. Demokrasiden s繹z ediyor AKP….Demokrasiden ve bas覺n 繹zg羹rl羹羹nden… Ama dergi da覺tan 16 ya覺nda bir gen癟, Ferhat Ger癟ek sokak ortas覺nda kurunlan覺yor. Ferhat Gen癟'e yap覺lan sald覺r覺 hi癟bir ekilde gizlenemeyecek, 羹st羹 繹rt羹lemeyecek kadar 癟覺plak bir ger癟ek. Bu sald覺r覺y覺 ne "ka癟arken vuruldu!" eklinde merulat覺rabilirler. Ne de "H羹cresinde 癟arafla kendini ast覺!" diye intihar s羹s羹 verebilirler.

7 Ekim 2007 tarihinde Yeni Bosna'da Y羹r羹y羹 Dergisi da覺tan bir grubu polis 繹nce ekip otosuyla tehdit ediyor. zerlerine ara癟la y羹r羹yor.Daha sonra ayn覺 ekip otosundan ate a癟覺l覺yor.A癟覺lan ate sonucu Ferhat Ger癟ek vuruluyor.Yap覺lan sald覺r覺 devrimci bas覺na yap覺lm覺t覺r.Yap覺lan sald覺r覺 ger癟eklerin halka ulamas覺n覺 engellemek i癟indir.Yap覺lan sald覺r覺 ger癟ekleri gizlemek i癟indir.

Tarih boyunca egemenliklerini zorla, bask覺yla, ikenceyle s羹rd羹rmek zorunda kalan t羹m iktidarlar bu y繹ntemi denedi. Bu iktidarlara, insanl覺k tarihinde kara bir leke olarak ge癟en Mussolini ve Hitler iktidar覺 da dahildir, bu topraklar 羹zerinde bir karabasan gibi yaanan 12 Eyl羹l cuntas覺 da....Bu iktidarlar kulland覺klar覺 t羹m bask覺 ve ikence y繹ntemlerine, sans羹re ramen halk覺 susturamad覺lar, ger癟ekleri gizleyemediler. 羹nk羹 ne halk覺n sesi susturulabilir, ne ger癟ekler gizlenebilir.Pir Sultan'lar susturabildi mi? Ya da eyh Bedrettin'ler, Naz覺m Hikmet'ler, Ruhi Su'lar… Tarihi direnileriyle yazd覺lar.

Devrimci bas覺na y繹nelik bu t羹r bask覺lar, sald覺r覺lar ilk deil. Son da olmayaca覺n覺 biliyoruz. Bug羹ne kadar devrimci bas覺na y繹nelik bask覺lar ger癟ekleri halka ulat覺rman覺n 繹n羹nde engel olmad覺.Bundan sonra da olmayacak." Dedi.

A癟覺klama bittikten sonra, polis taraf覺ndan gerilen ortam iyiden iyiye proveke edildi ve H繹c'l羹ler hakarete uruyarak lin癟 edilmek istendi. HC'l羹lere sald覺ran polis "erefsizler, sizin gibileri 繹ld羹rmek laz覺m" diyerek, H繹c'l羹leri hedef g繹sterdi.
2007.10.16
Bu yaz覺 2878 kez okundu
Geri D繹n