| Ferhat Ger癟ek Polis Taraf覺ndan Vuruldu
襤stanbul Bah癟elievler'de Ferhat Ger癟ek'in polis taraf覺ndan vurulmas覺na ve yaanan polis ter繹r羹ne kar覺 bir癟ok protesto eylemleri yap覺ld覺.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 9 Ekim g羹n羹 襤stanbul Bah癟elievler'de yaanan polis ter繹r羹n羹 protesto etti. Saat 13.30'da Taksim Tramvay Dura覺'nda bir araya gelen HC'l羹ler ellerinde "Ferhat Ger癟ek Y羹r羹y羹 Da覺t覺m覺 S覺ras覺nda Vuruldu. Polis Ter繹r羹ne Son!" yaz覺l覺 pankart ile "Y羹r羹y羹 Susturulamaz", "Polis ter繹r羹ne son", "16 Ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek Y羹r羹y羹 da覺t覺m覺 s覺ras覺nda polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vuruldu" yaz覺l覺 d繹vizler ta覺d覺lar.

HC ad覺na G繹zde Buldu'nun okuduu bas覺n a癟覺klamas覺nda yaanan polis sald覺r覺s覺 anlat覺larak bas覺na bilgi verildi. Bas覺n a癟覺klamas覺nda gelimeler anlat覺ld覺ktan sonra;

"Y羹r羹y羹 dergisi satmak su癟 deildir. Yaanan t羹m sald覺r覺lar覺n balang覺癟 nedeni olarak g繹sterilmeye 癟al覺覺lan budur. Oysa bu "su癟" polisin keyfiyetidir. Sald覺r覺lar覺n esas nedeni AKP h羹k羹metinin ve onun kolluk g羹癟lerinin demokratik muhalefete olan haz覺ms覺zl覺klar覺d覺r. Emperyalizmle olan ibirlik癟iliklerini gizlemek i癟in halka ger癟eklerin anlat覺lmas覺n覺 engellemeye 癟al覺maktalar. Bu ama癟la halk覺n ve hakl覺n覺n sesi Y羹r羹y羹 dergisini de susturmak istiyorlar."

denilerek sald覺r覺lar覺n esas nedeni anlat覺ld覺. Sonras覺nda "su癟lu olan pervas覺zca sald覺ran kolluk g羹癟leridir. Su癟lu olan onlara bu yetkiyi ve izni veren AKP h羹k羹metidir. Siyasi iktidar覺n onay覺 ve izni olmadan bunca vahetin yaanmas覺 m羹mk羹n deildir." s繹zleriyle ger癟ek su癟lunun kimlii a癟覺kland覺.

"Ferhat'覺 vuranlar yarg覺lanmal覺d覺r. Haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelemizi bask覺 ve ter繹rle engellemek su癟tur. Bu su癟u ilemee devam eden AKP h羹k羹meti ve onun polisi iledikleri su癟un hesab覺n覺 vermelidir." Denilen bas覺n a癟覺klamas覺 "襤nsanl覺k onurunu savunan, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesine sahip 癟覺kan herkesi bu taleplerimizi sahiplenmeye 癟a覺r覺yoruz. Biz tepkilerimizi g繹sterirsek bu ter繹r羹 boa 癟覺kartabiliriz. Haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinin polis ter繹r羹yle teslim al覺nmas覺na izin vermeyelim" 癟ar覺s覺yla son buldu.

HC ad覺na G繹zde Buldu'nun okuduu bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan sald覺r覺da g繹zalt覺na al覺nan kaburga kemii k覺r覺l覺p dala覺nda y覺rt覺lma olan Mustafa Kaya yaad覺klar覺n覺 anlatt覺. Mustafa Kaya anlat覺m覺n ard覺ndan "yerde yatan yaral覺 bir insana yard覺m etmek su癟sa ben bu su癟u her zaman ilerim. Yaral覺 bir insana yard覺m etmek insani bir g繹revdir" s繹zleriyle insan olman覺n gereini yerine getirdii i癟in bunca ikence g繹rd羹羹n羹 anlatt覺. Dier bir yaral覺 B羹lent Kemal Y覺ld覺r覺m ise yaananlar覺 anlat覺rken g繹rd羹kleri ikencelere vurgu yapt覺. Polisin pervas覺zl覺覺ndan 繹rnekler veren B羹lent Kemal Y覺ld覺r覺m ekip otosuna d繹v羹l羹p at覺ld覺ktan sonra ara癟 i癟erisine gaz s覺k覺p kap覺y覺 kapatt覺klar覺n覺, bunu tekrar tekrar yapt覺klar覺n覺 anlatt覺.

Yap覺lan a癟覺klama s覺ras覺nda bas覺n覺n dikkatini polisin su癟lar覺ndan uzaklat覺rmak i癟in g繹nderildii belli olan bir kad覺n覺n kullan覺lmas覺 polisin pervas覺zl覺覺n覺 sergileyen yeni bir 繹rnek oldu. Bir elinde Ferhat'覺n resminin bulunduu d繹viz, dier elinde de Yeni afak gazetesinin 繹len askerlerin resminin bulunduu kapa覺n覺 tutan kad覺n Yeni afak gazetesi muhabirinin abart覺l覺 ilgisinin yard覺m覺yla dikkatleri 羹zerine 癟ekmeye 癟al覺sa da amac覺na ulaamad覺, yaanan polis ter繹r羹 kamuoyuna duyurulmu oldu.


BASKILARINIZLA, GZALTILARINIZLA, KURUNLARINIZLA BAIMSIZLIK VE DEMOKRAS襤 MCADELEM襤Z襤 ENGELLEYEMEZS襤N襤Z!
POL襤S TERRNE SON!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 襤zmir Temsilcilii 9 Ekim 2007 Sal覺 g羹n羹 saat 15.00'da Kemeralt覺 giriinde yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile Bah癟elievler'de Y羹r羹y羹 okuru Ferhat Ger癟ek'in polis taraf覺ndan vurulmas覺n覺 protesto etti.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Yurdag羹l G羹m羹 hemen her hafta Y羹r羹y羹 okurlar覺n覺n yapt覺覺 tan覺t覺m ve da覺t覺mlara polisin yapt覺覺 sald覺r覺lar覺 a癟覺klad覺. G羹m羹 a癟覺klaman覺n devam覺nda 07 Ekim Pazar g羹n羹 Yenibosna'da Y羹r羹y羹 Dergisinin tan覺t覺m覺ndan sonra polisin sald覺r覺s覺 sonunda Ferhat Ger癟ek'in vurulmas覺n覺 anlatt覺.

"Bask覺lar, G繹zalt覺lar, Kurunlar Bizi Y覺ld覺ramaz Polis Ter繹r羹ne Son!" pankart覺n覺n ta覺nd覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺n覺n devam覺nda G羹m羹, "AKP iktidar覺, ibirlik癟i ve 羹lkeye ihanet eden ger癟ek y羹z羹n羹n tehir edilerek halka ulat覺r覺lmas覺na tahamm羹l edemedii i癟in 癟覺kard覺覺 polis yasas覺 ile polisi yan覺na koruma yapm覺t覺r. 羹nk羹 kendine muhalefet g繹rd羹羹 b羹t羹n g羹癟leri polisi arac覺l覺覺 ile bask覺, tehdit ve sald覺r覺yla sindirmeye, korkutmaya 癟al覺maktad覺r. Son iki g羹nde yap覺lan sald覺r覺lar bile bunu anlatmaya yetmektedir." Dedi.
Bu sald覺r覺lar覺 a癟覺klayan G羹m羹 繹yle devam etti; "襤te 癟覺karmaya haz覺rland覺覺 yeni anayasa ile 羹lkeye "demokrasi" getireceinin propagandas覺n覺 yaparken, halk覺nda bir anayasa tasla覺n覺n olduunun duyurusunu ve tan覺t覺m覺n覺 yapan HC'l羹lere 7 ve 8 Ekim g羹n羹 polisin Bursa ve Ankara'da yapt覺覺 sald覺r覺. Ankara'da anayasa tasla覺 da覺tan HC'l羹lere 10 kiiyi g繹zalt覺na al覺nmas覺,

襤te 7 Ekim g羹n羹 襤stanbul Yenibosna'da Y羹r羹y羹 okurlar覺n覺n arkas覺ndan ate edilerek Ferhat'覺n s覺rt覺ndan vurulmas覺. Bu su癟lar覺n覺 kapatmak i癟in su癟 delili kovanlar覺n yok edilmesi ve g繹zalt覺na al覺nan 16 kiiye komplo haz覺rl覺覺 yapmas覺
襤te ayn覺 g羹n Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin yalanlarla ablukaya al覺nmas覺 ve mahallede ter繹r estirilmesi,

襤te 襤zmir'de Grup Yorum'un konser afilerini "Yasak" denilen yere daha yap覺t覺r覺lmad覺覺 halde sald覺r覺l覺p g繹zalt覺na al覺narak milyonlarca ceza kesilmesi. Ard覺ndan da bu hukuksuzluklar覺n覺 kapatmak i癟in afi yap覺t覺r覺lmamas覺na ramen olay yerine bir par癟as覺 y覺rt覺k afiin yap覺t覺r覺lmas覺"

G羹m羹, "AKP iktidar覺 bask覺, sald覺r覺 ve kurunlar覺 ile 羹lkede temel hak ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini engelleyerek devrimci, demokrat halk muhalefetini bas覺n覺n覺 polisini sald覺rtarak susturmaya 癟al覺覺yor" diye devem ettii bas覺n a癟覺klamas覺n覺, bask覺lar ve g繹zalt覺lar, tehditler ve kurunlarla ger癟ekler yok edilemez, diye seslenerek bitirdi.

Bask覺lar G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bizi Y覺ld覺ramaz, Y羹r羹y羹 Susmad覺 Susturulamaz, Polis Ter繹r羹ne Son, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda
"Bask覺lar bizi y覺ld覺ramaz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Y羹r羹y羹 Susmad覺 Susmayacak, Devrimci Bas覺n Susturulamaz, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Bask覺lar, G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bizi Y覺ld覺r覺maz sloganlar覺 at覺larak eylem bitirildi.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan Kemeralt覺 giriinde Y羹r羹y羹 okurlar覺 Derginin tan覺t覺m覺n覺 yapt覺. Tan覺t覺m s覺ras覺nda yap覺lan konumalarda polis ter繹r羹 anlat覺ld覺.


Ferhat Ger癟ei Vuranlar Yarg覺lans覺n

Ferhat Ger癟ek'in 7 Ekim g羹n羹 Yenibosna'da Y羹r羹y羹 Dergisi da覺t覺rken polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurulmas覺 9 Ekim g羹n羹 Temel Haklar Federasyonu taraf覺ndan yap覺lan eylemlerle protesto edildi. Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri taraf覺ndan 3 ayr覺 yerde yap覺lan eylemlerle polisin katliamc覺 y羹z羹 tehir edildi. 襤lk olarak Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri saat 12.30'da Bah癟elievler Temel Haklar Dernei 繹n羹nde toplanarak buradan sloganlarla Ferhat'覺n polis taraf覺ndan vurulduu yere doru y羹r羹y羹e ge癟tiler. "16 Ya覺ndaki Ferhat Ger癟ei Vuranlar Tutuklans覺n Polis Ter繹r羹ne Son" yaz覺l覺 pankartlar覺 Y羹r羹y羹 dergisinin kapaklar覺n覺n bulunduu ve Ferhat'覺n resimlerinin bulunduu d繹vizler ta覺yan Temel Haklar Federasyonu 羹yelerinin 繹n羹 soka覺n ba覺na barikat kurmu olan polisler taraf覺ndan kesildi. Ferhat'覺 vuranlar O'nun sahiplenilmesini de engellemeye 癟al覺覺yorlard覺. Ancak Temel Haklar Federasyonu 羹yelerinin kararl覺l覺覺 ile Dernek 羹yeleri Ferhat'覺n vurulduu yere kadar giderek burada bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar. Y羹r羹y羹 ve a癟覺klama boyunca s覺k s覺k "Halka Kurun S覺kanlardan Hesap Sorulsun, G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, Y羹r羹y羹 Susturulamaz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Y羹r羹y羹 Susturulamaz" sloganlar覺n覺 atan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri ad覺na Fatma Ayg羹n okuduu a癟覺klamada yaanan olay 繹zetlenerek "Ferhat vurulduunda satt覺覺 derginin kapa覺nda 'AKP dini emperyalizme sat覺yor' yazmaktayd覺. AKP'nin polisi bu ger癟ein halka ulat覺r覺lmas覺n覺 engellemek i癟in Ferhat'覺 vurdu!" dedi. Polisin g繹zalt覺na ald覺覺 kiilere komplo haz覺rlad覺覺n覺 da belirten Ayg羹n, Ferhat'覺n g繹zalt覺nda olmad覺覺n覺n a癟覺klanmas覺na ramen Onunla g繹r羹melerinin engellendiini belirterek "T羹m bu sald覺r覺lar haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelemizi engelleyerek, emperyalizmin ibirlik癟iliini rahat癟a s羹rd羹rebilmelerine y繹neliktir. Fakat hi癟bir sald覺r覺 haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelemizi s羹rd羹rmemizi engellemeye yetmeyecek. Y羹r羹y羹 Dergisi halka ger癟ekleri ulat覺rmak i癟in 癟覺k覺yor. Halka ger癟ekleri ulat覺ran Y羹r羹y羹 Dergisi'ni satmaya devam edeceiz" denildi. Yaral覺lar覺n durumlar覺n覺n da a覺r olduu belirtilen a癟覺klamada Mustafa Kaya'n覺n ald覺覺 darbeler sonucu dala覺n覺n y覺rt覺ld覺覺 ve kaburga kemiklerinin k覺r覺ld覺覺 belirtildi. Eitim-Sen 1 No'lu ube, ESP ve KZ'羹n de kat覺larak destek verdii, polis ablukas覺 alt覺nda yap覺lan eylemin ard覺ndan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri ellerinde Y羹r羹y羹 Dergisi ile sat覺 yapmaya balad覺lar. "AKP Dini Emperyalizme Sat覺yor Ger癟ekleri Y羹r羹y羹 Yaz覺yor, D羹n 繹le saatlerinde arkada覺m覺z Ferhat Ger癟ek Y羹r羹y羹 Dergisi sat覺覺 yapt覺覺 i癟in polis taraf覺ndan kurunland覺. Susmayaca覺z!" eklindeki duyurularla sat覺 yapan okurlar覺m覺z 癟evik kuvvet polisleri arkalar覺ndan koturularak, sald覺r覺 tehditleriyle engellenmeye 癟al覺覺ld覺lar. Okurlar覺m覺z bu sald覺r覺lara "biz duyuru yaparak dergimizi satmaya devam edeceiz. Bunu engelleyemezsiniz." diyerek ve sat覺a duyurularla devam ederek cevap verdiler. Halktan insanlar覺n polisin sald覺r覺s覺na tepki g繹sterdii g繹r羹l羹rken sat覺, polis ablukas覺 alt覺nda yakla覺k yar覺m saat s羹rd羹. Eyleme 60 kii kat覺ld覺.

Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri mahallede ger癟ekletirdikleri eylemin ard覺ndan saat 15.00'de de Ferhat'覺n tedavi g繹rd羹羹 Bak覺rk繹y Devlet Hastanesindeydiler. Hastane giriinde yapt覺klar覺 eylemde ayn覺 pankart ve d繹vizleri a癟an Federasyon 羹yeleri eyleme slogan ve alk覺larla balad覺lar. Hastanedeki bir癟ok insan覺n覺 youn ilgi g繹sterdii eyleme hastanede bulunan halktan insanlar da eyleme kat覺larak veya d覺ardan alk覺larla destek verdiler. Etraftaki insanlar覺n b羹y羹k bir ilgiyle izledii eylemde yap覺lan a癟覺klamada Ferhat'覺n yan覺na kimsenin giremediini belirterek, ablukan覺n kald覺r覺lmas覺n覺 istedi. Bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺覺 s覺rada Ferhat'覺n bulunduu b繹l羹me doru bir 癟evik kuvvet otob羹s羹n羹n gidiyor olmas覺 dikkat 癟ekiciydi. Vurdular, g繹zalt覺nda deil diyorlar, polis ablukas覺nda tutuyorlar, bas覺n yoluyla olay覺 kapatmaya, komplolar kurmaya 癟al覺覺yorlar. 襤te T羹rkiye'de polisin pervas覺zl覺覺n覺n 癟ok net bir 繹rnei.

Buradaki a癟覺klaman覺n ard覺ndan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri g繹zalt覺ndaki arkadalar覺na destek olmak i癟in adliye 繹n羹ne gittiler. Adliyenin kar覺s覺ndaki yolda pankart ve d繹vizlerini a癟an Federasyon 羹yeleri sloganlarla, marlarla, halaylarla arkadalar覺n覺n mahkemeye 癟覺kar覺lmas覺n覺 beklediler. Burada da halktan insanlar覺n youn ilgi g繹sterdii yakla覺k yedi saat s羹ren bekleyi s覺ras覺nda Federasyon 羹yeleri s覺k s覺k "Ferhat'覺 Vuranlar Yarg覺lans覺n, G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n" sloganlar覺 att覺lar. Eylem s覺ras覺nda halktan insanlar覺n Federasyon 羹yelerine "yan覺n覺zday覺z" diyerek destek verdii g繹r羹ld羹. Yedi saatlik bekleyiin sonunda g繹zalt覺nda bulunan 18 kii serbest b覺rak覺ld覺.

Olay覺n geliimine dair dergi sat覺覺 boyunca ve Ferhat vurulduunda yan覺nda bulunan bir arkadala g繹r羹t羹k. Onun olaya dair anlat覺mlar覺 繹yle; "Dergi sat覺覺 bitti dernee doru y羹r羹yorduk. Yolda polis Ferhat'la yan覺nda bulunan bir bayan arkada覺n 羹st羹ne araba s羹rd羹, Ferhat'a 癟arpt覺. Biz de 'ne yap覺yorsun sen ' diyerek m羹dahale ettik. Polis bunun 羹zerine bize yumruk ve tekmelerle sald覺rmaya balad覺. Dergiyi al覺p par癟alad覺. Burada bir arkada覺m覺z polis taraf覺ndan yere yat覺r覺larak d繹v羹lmeye baland覺. Biz de ona m羹dahale etmeye 癟al覺覺rken polis birden ate etmeye balad覺. Ferhat benim tam yan覺mdayd覺. Birden yere d羹t羹 bakt覺覺mda vurulmutu. Biz hemen m羹dahale etmeye 癟al覺t覺k. Polis bize sald覺rarak "b覺rak kar覺ma gebersin erefsiz" diyerek k羹f羹r etmeye balad覺. Biz hemen ambulans 癟a覺rd覺k. Olaydan yar覺m saat sonda ambulans geldi. Fakat polis arabas覺yla ambulans覺n ge癟ecei yolu kapatm覺t覺. Biz de giderek yolu a癟malar覺n覺 ambulans覺n ge癟mesi gerektiini arkada覺m覺z覺n yaral覺 olduunu s繹yledik. Polis "bana ne lan b覺rak gebersin erefsiz" diye cevap verdi. Bunun 羹zerine biz de talarla polis arabas覺n覺n cam覺n覺 indirdik ve oradan uzaklamas覺n覺 salad覺k. Biz camlar覺 indirince polis bize silahla sald覺rd覺. zerimize kurun s覺kmaya balad覺. Ferhat'覺n ba覺nda bekleyenlere de ate a癟maya balad覺lar. Biz de talarla kar覺l覺k verdik. Bizi pazar覺n aa覺s覺na kadar silahla arkam覺zdan ate ederek kovalad覺lar. Biz baka bir yoldan tekrar sokaa girdik. Ferhat'覺n vurulduu yere girdik. Biz oraya girdiimizde polis yukardan "erefsizler birazdan derneinizi de basaca覺z" diye ba覺r覺yordu. K羹f羹rler ediyordu. Bu arada bizi silahla kovalarken Ferhat'覺n ba覺nda bekleyen arkadalara sald覺rm覺lar. Kimsenin yan覺na yaklamas覺na izin vermemiler. Hatta evlerden 癟覺k覺p ta Ferhat'覺n yan覺na gelen kan覺 durdurmaya 癟al覺an insanlara da feci ekilde sald覺rm覺lar. Sokakta Ferhat'a m羹dahale etmek isteyip de sald覺r覺ya urayan insanlar覺n anlat覺mlar覺 da b繹yle. Olaydan yakla覺k bir saat sonra Ferhat'覺 ambulansa al覺p hastaneye kald覺rd覺lar. Ard覺ndan polis sokaa y覺k覺nak yapt覺. Gaz bombalar覺yla, panzerlerle sald覺rd覺. Bunun 羹zerine hemen toplan覺p sokaa barikat kurduk. Buradaki 癟at覺ma yakla覺k iki saat s羹rd羹. Polis s羹rekli silah s覺k覺yordu. Yani sadece bize deil havaya insanlar覺n 羹zerine s羹rekli silah s覺k覺yordu. at覺ma sokaktan pazar覺n i癟ine doru s羹rd羹. Polis pazara girerek insanlara buray覺 5 dk i癟inde boaltacaks覺n覺z boaltmazsan覺z hepinize eylemci muamelesi yapar覺z diyerek duyuru yapt覺. Biz de onlar覺n bu duyurusuna talarla kar覺l覺k verdik. at覺ma bittikten sonra polis beni silahla koval覺yordu. Bu s覺rada bir aile beni evine 癟ekti. 襤癟eri ald覺. 襤te 羹st羹me temiz k覺yafetler filan verdi, polis beni tan覺mas覺n diye t覺ra ettiler, apka filan verdiler. Uzun bir s羹re orada bekledim. Olay b繹yle geliti. Sald覺r覺 s覺ras覺nda halk覺n tepkisi 癟ok a癟覺k belli oluyordu. Bir kad覺n覺n pazar覺n i癟inde polise "erefsizler ne sald覺r覺yorsunuz durmadan 癟ocuklara" diye ba覺rd覺覺na tan覺k oldum. Yani halk覺n tepkisi b羹y羹kt羹."


ANKARA HC TEMS襤LC襤L襤襤 SALD襤R襤YI PROTESTO ETT襤!

HC 羹yelerine yap覺lan sald覺r覺y覺 protesto etmek amac覺 ile Ankara HC Temsilcilii 8 Ekim g羹n羹 Y羹ksel Caddesi'nde saat 13.00'da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
"Polis Ter繹r羹ne Son" yaz覺l覺 pankart, "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Devrimci Bas覺n Susturulamaz", "Y羹r羹y羹 Dergisi Susturulamaz", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" d繹vizlerinin a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada, a癟覺klamay覺 okuyan Eray Desteg羹l; "Y覺llard覺r 羹lkemizin deimez ger癟ekliidir bask覺 ve sindirme politikalar覺. H羹k羹metler deiir, ard ard覺na demokratikleme paketleri 癟覺kar覺l覺r ama ger癟ekte hayat覺m覺zda bir deiiklik olmaz. Gittiimiz, olduumuz her yerde bu politikalarla y羹z y羹ze kal覺r覺z. Kimi zaman ikenceler d羹er pay覺m覺za kimi zaman g繹zalt覺 ve tutuklamalar" diyerek a癟覺klamay覺 okumaya balayan Desteg羹l 襤stanbul'da yaananlar覺 anlatarak devam ettii a癟覺klamas覺na u s繹zlerle son verdi; "Bu 羹lkede haktan-hukuktan bahsetmenin demokratik talepleri dile getirmenin bedeli d羹n olduu gibi bug羹n de sald覺r覺 ve imha politikalar覺yla kar覺 kar覺ya kalmakt覺r. Demokrasi paketleri de 癟覺karsalar, anayasa da deitirseler 羹lkemizi emperyalistler y繹nettik癟e deien bir ey olmayacakt覺r. Bizler bu ger癟ekliin bilincinde olarak m羹cadelemize devam edeceiz".
20 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada "G繹zalt覺lar, Tutuklamalar, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz", "Polis Ter繹r羹ne Son", "Devrimci Bas覺n Susturulamaz", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klama 13.10'da sona erdi.


BAHEL襤EVLER TEMEL HAKLAR

7 Ekim 2007'de Temel Haklar Dernekleri 羹yelerine Y羹r羹y羹 dergisi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda yap覺lan sald覺r覺 ve Ferhat Ger癟ek'in vurulmas覺 Okmeydan覺'nda protesto edildi. Ayn覺 g羹n akam saat 20.00'de balayan a癟覺klamaya 90 kii kat覺ld覺. Temel Haklar Federasyonu ad覺na yap覺lan a癟覺klamada unlar ifade edildi; … "Sivil Anayasa", "Demokratikleiyoruz" s繹ylemlerinin ard覺ndan AKP iktidar覺 devrimcilere, demokratik mevzilere sald覺r覺lar覺n覺 giderek artt覺r覺yor. Daha birka癟 g羹n 繹nce Dersim'de dur ihtar覺na uymad覺覺 i癟in katledilen iki kiinin ard覺ndan bug羹n Yenibosna'da g羹peg羹nd羹z Ferhat Ger癟ek isimli gen癟 yasal bir derginin da覺t覺m覺n覺 yapt覺覺 i癟in kurunlara hedef oldu. Yasalar polise, halka sald覺rma ve katletme 繹zg羹rl羹羹 m羹 veriyor? Hi癟bir bask覺 ve g繹zda覺 ve 繹deyeceimiz hi癟bir bedel bizleri ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi vermekten al覺koyamaz.


BURSA'DA SALD襤R襤LARA KARI BASIN AIKLAMASI

7 Ekim g羹n羹 Bursa 'da HC'l羹lerin bas覺n a癟覺klamas覺na polis taraf覺ndan yap覺lan sald覺r覺n覺n ard覺ndan, 8 Ekim Pazartesi saat 18:30'da B羹y羹kehir Belediyesi 羹st羹nde Bursa HC temsilcilii taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlendi. Bilal Uzun taraf覺ndan okunan a癟覺klamada: " Yakla覺k bir ayd覺r anayasa konusu g羹ndemde bu 羹lkede. AKP iktidar覺 anayasa tart覺malar覺n覺n herkese a癟覺k olduunu, bu tart覺malara 癟ok geni bir yelpazede herkesin kat覺labileceini s繹yl羹yordu. Her ne kadar Babakan Erdoan "Herkes kendi iine baks覺n!" eklinde bir a癟覺klama yaparak bu tart覺malar覺n 癟er癟evesini 癟izse de… 襤ktidar覺n s繹zc羹lerinin yapt覺覺, herkes癟e bilinen resmi bir a癟覺klama var.

Bizler de Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Bursa Temsilcilii olarak bu tart覺maya bir yerlerden kat覺lmak istedik. 襤癟i, ev kad覺n覺, esnaf, 繹rencilerden oluan HC'l羹ler olarak 7 Ekim g羹n羹, d羹n burada anayasay覺 tart覺mak istedik. Ama g繹rd羹k ki, bizim anayasay覺 tart覺ma hakk覺m覺z yok. Evet, bu tart覺malar herkese a癟覺k, ancak bu HERKES'e bizler dahil deiliz. HERKES; TS襤AD, HERKES; Sabanc覺'lar, Eczac覺ba覺'lar, Ko癟'lar…

Ve bir kez daha g繹rd羹k ki "AKP 襤KT襤DARININ DEMOKRAS襤S襤 YALAN ve DEMAGOJ襤DEN 襤BARET!". D羹n Se癟im are Deil!" dedikleri i癟in meydanlarda sald覺r覺p, joplay覺p dip癟ikleyenler bug羹n yine kar覺m覺zdalar.

D羹n burada bir sald覺r覺 yaand覺.Sald覺r覺n覺n nedeni anayasay覺 tart覺ma hakk覺m覺z覺 kullanmam覺zd覺.Tart覺ma hakk覺m覺z覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin bast覺rd覺覺 "Halk Anayasas覺 Tasla覺"n覺 da覺tarak kullanmak istedik.Ancak anayasa konusunda hi癟bir alternatife hi癟bir tart覺maya tahamm羹l羹 olmayanlar sald覺rd覺lar.Toplatma karar覺 olduu gerek癟esiyle da覺t覺m覺 engellemek istediler.Ellerinde toplatma karar覺 olmamas覺na ramen.Yap覺lan sald覺r覺 sonucu 羹癟 arkada覺m覺z yerlerde s羹r羹klenerek g繹zalt覺na al覺nd覺.Sald覺r覺 bununla s覺n覺r kalmad覺.
G繹zalt覺na al覺nan arkadalar覺n ailelerine de karakolun 繹n羹nde dip癟ikleme, hakaret eklinde devam etti.

Evet, bizler AKP Demokrasinin olduu bir 羹lkede, anayasay覺 tart覺t覺覺m覺z i癟in jopland覺k, yerlerde s羹r羹klendik, dip癟iklendik.G繹rd羹k ki, anayasa tart覺覺lamazm覺.G繹rd羹k ki bizlerin bald覺r覺癟覺plaklar olarak anayasa konusunda s繹z s繹yleme hakk覺m覺z yok.G繹rd羹k ki bu anayasa bizim anayasam覺z deil.Bu anayasa emperyalizmin sad覺k ua覺 Sabanc覺'lar覺n, Ko癟'lar覺n Anayasas覺.

12 Eyl羹l anayasas覺 meru deil dediler.Halk i癟in, halk覺n 癟覺karlar覺 i癟in yeni bir anayasa yap覺yoruz dediler.YALAN SYLYORLAR! Bu anayasan覺n her maddesi tekellerin s繹m羹r羹 ve yama d羹zenini salamlat覺rmay覺 ama癟lamaktad覺r.Anayasa tasla覺nda BAIMSIZLIK var m覺?, DEMOKRAS襤 var m覺? Her g羹n bir ad覺m daha a癟l覺a, yoksullua mahkum edildiimiz, erzak paketleri i癟in kuyruklarda beklediimiz bu 羹lkede hangi anayasa bizim i癟in haz覺rlan覺r?

Bu anayasa emperyalizm i癟in yap覺l覺yor. Bu anayasa tekeller i癟in yap覺l覺yor. 襤te bu nedenle bu anayasa bizim tart覺mam覺za kapal覺.

Biz Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Bursa Temsilcilii olarak diyoruz ki;

Halk i癟in anayasay覺 ancak halk yapabilir.Gelin halk覺n anayasas覺n覺 tart覺al覺m.Halk覺n anayasas覺 i癟in birlikte m羹cadele edelim." denildi.
20 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada s覺k s覺k" halk biziz y繹netende biz olaca覺z, halk覺z hakl覺y覺z kazanaca覺z, bask覺lar bizi y覺ld覺ramaz" sloganlar覺 at覺ld覺.


POL襤S SALD襤R襤SI ANTALYADA PROTESTO ED襤LD襤

Yenibosna'da Y羹r羹y羹 Dergisi'nin da覺t覺m覺n覺 HC'l羹lere polisin ate a癟mas覺 ve Ferhat Ger癟ek'i silahla yaralad覺ktan sonra mahallede ter繹r estirmesi ayn覺 g羹n saat 18.30'da Antalya'da protesto edildi. Antalya HC Temsilcilii taraf覺ndan K覺lahan Meydan覺'nda yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto edildi. YRY 繹nl羹kleri giyilerek "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz!, Y羹r羹y羹 Susturulamaz!" yaz覺l覺 d繹vizlerin yan覺 s覺ra Y羹r羹y羹 Dergisi de elde ta覺nd覺. HC ad覺na a癟覺klama yapan M. Ali Uurlu 繹yle konutu; "Elimize ulaan bilgilere g繹re 7 Ekim g羹n羹 saat 14.00 s覺ralar覺nda, Y羹r羹y羹 Dergisi'nin da覺t覺m覺n覺n bitmesi ile da覺lmaya balayan HC'l羹lere polis sald覺rarak arkadan ate a癟t覺. A癟覺lan ate sonucu Ferhat Ger癟ek isimli bir HC'l羹 s覺rt覺ndan yaraland覺. Ferhat Ger癟ek'e yard覺m etmek isteyen HC'l羹lere ise polis cop ve gaz bombalar覺yla sald覺rd覺. Polisin sald覺r覺s覺 HC'l羹lerle s覺n覺rl覺 kalmay覺p, yaralanan HC'l羹ye su vermek isteyen ve polisin sald覺r覺s覺na m羹dahale ederek HC'l羹leri sahiplenen halka da gaz bombas覺 atarak sald覺rd覺. Zafer Mahallesi'ne kadar halka ve HC'l羹lere sald覺ran polis 15 HC' l羹y羹 g繹zalt覺na ald覺. S覺rt覺ndan yaralanan Ferhat Ger癟ek'in nerde olduu konusunda ise elimize bilgi ulamad覺. Ayr覺ca, Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin etraf覺n覺 kuatan polis savc覺l覺ktan arama izni alarak dernei aramak istedikleri 繹renildi. Avukatlar覺n gelmesiyle balayan arama halen s羹r羹yor. Sald覺r覺lara derhal son verilsin! Kurumlar 羹zerindeki abluka kald覺r覺ls覺n!" dedi.
A癟覺klamada "Devrimci Bas覺n Susturulamaz! Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz! Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz! Faizme kar覺 omuz omuza! Sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamaya E襤T襤M-SEN ANTALYA UBES襤'de destek verdi.


Yaanan polis ter繹r羹nden sonra kurumlar taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamalar覺 yay覺nl覺yoruz;

BASINA VE KAMUOYUNA
HAKLAR VE ZGRLKLER MCADELEM襤Z HER KOULDA
DEVAM EDECEK!

Bug羹n Yenibosna'da devletin resmi "g羹venlik g羹癟leri" taraf覺ndan silahl覺, gaz bombal覺, panzerli bir sald覺r覺ya urad覺k.

Yasal bir dergi okuru olup, dergi da覺t覺m覺 yapan okurlar ve Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler dernei 癟al覺anlar覺, sadece hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi i癟inde yer ald覺klar覺 ve halk覺n adaletini savunduklar覺 i癟in bombalanm覺, kurunlanm覺 ve yaralanarak g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r.

Arkas覺ndan vurduu 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek'i a覺r yaralayan polis, u an hastanede olan Ferhat'覺n yan覺na ailesi ve avukatlar dahil hi癟 kimseyi yaklat覺rmamakta, her zamanki gibi kendi vahetinin 羹zerini 繹rtmeye 癟abalamaktad覺r.

Son ald覺覺m覺z haberlere g繹re, polisin g繹zalt覺na ald覺覺 羹yelerimizden Mustafa Kaya da yaral覺 olduu i癟in hastaneye kald覺r覺lm覺t覺r. Mustafa Kaya'n覺n kaburgas覺 ezilmi ve dala覺 y覺rt覺lm覺t覺r. Bu arada g繹zalt覺na al覺nanlardan k羹癟羹k yalardaki Hatun G羹l Ayg羹n ve Duygu Okay u an itibar覺yla serbest b覺rak覺lm覺lard覺r.

Bu sald覺r覺n覺n hedefi sadece Y羹r羹y羹 okurlar覺 veya Beh癟elivler Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 癟al覺anlar覺 deildir. Bu sald覺r覺, ba覺ms覺zl覺覺, 繹zg羹rl羹羹 ve en temel haklar覺 elinden al覺nan t羹m halk覺m覺z覺 hedef alm覺t覺r. Bu sald覺r覺 繹zg羹r, ba覺ms覺z ve halk覺n adaletinin saland覺覺 bir 羹lkede yaama umudumuza, bunun i癟in g繹sterdiimiz iradeye, kararl覺l覺a ve 繹rg羹tl羹 m羹cadelemize y繹neliktir.

Fakat bu sald覺r覺lar bizleri y覺ld覺ramayacak! Tersine bu sald覺r覺lar her defas覺nda hakl覺l覺覺m覺z覺 daha 癟ok kan覺tl覺yor ve m羹cadele azmimizi artt覺r覺yor! Hakl覺 olan biziz ve birlikte olduumuz, 繹rg羹tl羹 g羹c羹m羹zle m羹cadeleyi y羹kselttiimiz zaman hi癟bir engel y羹r羹y羹羹m羹z羹 durduramayacak! Herkesi faizme kar覺 m羹cadeleyi y羹kseltmeye 癟a覺r覺yoruz.

TEMEL HAKLAR FEDERASYONU


*****


Bas覺na ve Kamuoyuna

POL襤S襤N SOKAK ORTASINDA YARGISIZ 襤NFAZ G襤R襤襤M襤

Polis g羹nd羹z vakti sokak ortas覺nda insanlar覺 vuruyor, katlediyor.

D羹n saat 14.00 sular覺nda Y羹r羹y羹 dergisi sat覺覺ndan d繹nen Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 癟al覺anlar覺na Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 繹n羹nde polis silahla ate a癟t覺. A癟覺lan atele Ferhat Ger癟ek s覺rt覺ndan yaraland覺. Bununla yetinmeyen polis, yaral覺y覺 hastaneye g繹t羹rmek isteyen Temel Haklar 癟al覺anlar覺na cop ve gaz bombalar覺yla sald覺rarak 15 kiiyi g繹zalt覺na ald覺. Temel Haklar 癟al覺anlar覺na yard覺m etmek isteyen halka biber gaz覺 s覺kt覺. Burjuva bas覺n Temel Haklar 癟al覺anlar覺n覺 su癟lu g繹stermeye 癟al覺覺p polisin ate a癟t覺覺ndan hi癟 bahsetmedi.

Bu sald覺r覺, polisin ilk sald覺r覺s覺 deildir. Seher ahin'i, Birtan Altunba'覺, 襤rfan Ada'覺 ve daha pek 癟ok devrimciyi katleden, -devrimci olmas覺na da gerek yok- Beyolu karakolunda Festus Okey'i kurunlayarak 繹ld羹ren ayn覺 polistir. Ge癟tiimiz hafta Dersim'de ar覺 kovanlar覺ndaki ballar覺n覺 toplamaya giden iki k繹yl羹y羹 otomatik silahlarla tarayan, ayn覺 kolluk g羹癟leridir. "Sivil anayasa" ile demokrasi gelecei demagojilerinin s繹ylendii u g羹nlerde yap覺lan bu sald覺r覺lar AKP h羹k羹metinin yalanc覺-riyak璽r kimliini g繹zler 繹n羹ne sermektedir. "G繹zalt覺nda olmas覺, yarg覺lanmas覺 gereken kim?" Bu soru bile bir癟ok eyi a癟覺klamaktad覺r. Su癟lu olan polis, sald覺r覺ya urayanlar Temel Haklar 癟al覺anlar覺 iken yavuz h覺rs覺z misali bir de dernee savc覺l覺k taraf覺ndan arama karar覺 癟覺kart覺l覺yor. Dernek polisler taraf覺ndan ablukaya al覺n覺yor. Ortal覺kta tam bir ter繹r estiriliyor. Polislere soruturma a癟覺l覺p a癟覺lmayaca覺 ise me癟hul. Muhtemelen sar覺lacaklar覺 yalan "dur ihtar覺na uymad覺" olacakt覺r. Oysa 襤zmir'de afi yaparken g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklananlar, 癟覺kar覺ld覺klar覺 ilk mahkemede b覺rak覺lmad覺lar. Tutukluluk hallerinin devam覺na karar verildi.

B羹t羹n bu sald覺r覺lar覺n amac覺 halk覺n 繹rg羹tl羹 m羹cadelesini engellemektir. "Eer benim d羹zenime kar覺 癟覺karsan seni g繹zalt覺na al覺r覺m, tutuklar覺m, ikenceden ge癟iririm, katlederim." Vermek istedikleri mesaj budur. "Uyuturucuya, fuhua, 癟etelere kar覺 癟覺kma. YK'e kar覺 癟覺kma. Petrol i癟in Ortadou halklar覺n覺n katledilmesine kar覺 癟覺kma. Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi isteme. Hakk覺n覺 arama." 襤te bunlar覺 istiyorlar. Halk覺 daha fazla, daha rahat s繹m羹rebilmek i癟in 繹rg羹ts羹zletirmek, korkutmak, sindirmek istiyorlar. Eer kar覺lar覺nda duran birileri olmazsa, bu katliamlar devam edecektir.

Bas覺n yalan haber yapmadan ger癟ekleri yazmal覺d覺r.

Temel Haklar 癟al覺anlar覺na yap覺lan bu sald覺r覺 halka yap覺lm覺t覺r. Bu sald覺r覺n覺n failli polisler yarg覺lanmal覺d覺r.

GZALTINA ALINANLAR SERBEST B襤RAKILSIN!


*****


Yaz覺l覺 A癟覺klama
Dersim Temel Haklar
08.10.2007
BASINA VE KAMUOYUNA
Devrimciler ve halk覺n 羹zerindeki sald覺r覺lar artarak devam ediyor. Polis ald覺覺 s覺n覺rs覺z yetkileri kullan覺yor, asker g羹peg羹nd羹z k繹ylerde insanlar覺 katlediyor.

7 Ekim g羹n羹 襤stanbul Bah癟elievler'de YRY Dergisi'nin da覺t覺m覺n覺 yapan HC'l羹lere polis ate a癟arak bir HC'l羹y羹 yaralad覺. Sonras覺nda ise yaral覺y覺 sahiplenmek isteyen HC'l羹lere panzerler ve gaz bombalar覺yla sald覺rarak 15 kiiyi yaka-pa癟a g繹zalt覺na ald覺. Daha sonra da Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin etraf覺n覺 kuatarak arama yapt覺.

Yine ayn覺 g羹n Bursa'da Halk Anayasa Tasla覺'n覺 da覺tmak isteyen HC'l羹ler, kitap癟覺覺n toplatmas覺n覺n olduu bahane edilerek engellenmeye 癟al覺覺l覺yor. Karar覺 g繹rmek isteyen HC'l羹lere "Karar覺n ellerinde olmad覺覺n覺" s繹yleyen polis da覺t覺ma devam eden HC'l羹lere keyfi bir ekilde sald覺rarak 3 kiiyi g繹zalt覺na al覺yor.

Bilindii 羹zere bundan yakla覺k 1 hafta 繹ncede Hozat'ta bal toplamak i癟in k繹ye giden B羹lent KARATA ve R覺za 襤EK zel Timler taraf覺ndan taranm覺, B羹lent KARATA hayat覺n覺 kaybederken R覺za 襤EK a覺r yaralanm覺t覺.

Bal toplamak, odun kesmek i癟in k繹ylerine giden insanlar katlediyor. G羹peg羹nd羹z insanlar覺n g繹z羹 繹n羹nde dergi da覺t覺mc覺lar覺 silahla yaralan覺yor, yaral覺lar覺 sahiplenenler yasad覺覺 bir ekilde g繹zalt覺na al覺n覺yor, dernekler bas覺l覺yor. Savc覺l覺k izniyle 癟覺kar覺lm覺 olan Halk Anayasa Tasla覺'n覺 da覺tmak isteyenler keyfi bir ekilde insanl覺k d覺覺 uygulamalarla g繹zalt覺na al覺n覺yor.

Polis kendisine verilen s覺n覺rs覺z yetkiyi kullanarak 羹lkede tam bir ter繹r havas覺 estiriyor, 繹zel timler halk覺 katlediyor. Sald覺r覺lar覺n bu boyuta gelmesini salayan AKP H羹k羹metinin 癟覺karm覺 olduu yasalar, yapm覺 olduu "s繹zde" yeniliklerdir. Genelkurmay覺n yapt覺覺 a癟覺klamalard覺r. Bu yaananlara kar覺n AKP 襤ktidar覺 Demokrasiden, "Sivil" Anayasa'dan s繹z ediyor.

覺kar覺lacak anayasan覺n ne kadar "Sivil" ve AKP ideolojisinden uzak olduu ortadad覺r. lkemizin ne kadar "Demokratik" olduu da ortadad覺r. Hen羹z anayasa 癟覺kmadan yaanan olaylar anayasa 癟覺kt覺ktan sonra da yaanacaklar覺n g繹stergesidir. 覺kar覺lacak Anayasa ile bug羹n yaanan katliamlar, sald覺r覺lar ve bask覺 politikalar覺 yasallat覺r覺lacak ve yeni katliamlar覺n, sald覺r覺lar覺n 繹n羹 a癟覺lacakt覺r.

Biz biliyoruz ki t羹m bunlar; bizleri sindirmek, susturmak i癟indir. Ger癟ekleri anlatt覺覺 i癟in YRY dergisinin; 癟覺kar覺lacak anayasan覺n ger癟ekliklerini ortaya koyduu ve anayasan覺n nas覺l olmas覺 gerektiini g繹sterdii i癟in de Halk Anayasa Tasla覺'n覺n da覺t覺m覺 engellenmeye 癟al覺覺l覺yor. Halk覺 korkutmak ve sindirmek i癟in insanlar katlediliyor.

T羹m bu yaananlar kar覺s覺nda Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi olarak diyoruz ki; hi癟bir bask覺, sald覺r覺, yaanan katliamlar bizleri y覺ld覺ramaz. Dorular覺 ve ger癟ekleri anlatmam覺z覺n, Hak ve zg羹rl羹kler M羹cadelemizin 繹n羹nde engel olamayacakt覺r. Biz
BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ.
KAHROLSUN FA襤ZM, YAASIN MCADELEM襤Z.

Elaz覺 Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Temsilcilii


*****


BASINA VE KAMUOYUNA

AKP iktidar覺 demokratikleme ad覺 alt覺nda anayasa 癟al覺malar覺n覺 s羹rd羹r羹rken muhalif kesimlere kar覺 g羹n ge癟miyor ki bask覺 haberleri gelmesin. Hozat Boyda k繹y羹nde devrimcilere yak覺nl覺覺 ile bilinen B羹lent KARATA' 覺n infaz edilmesi, demokratik hakk覺n覺 kullananlar覺n keyfi olarak g繹zalt覺na al覺nmas覺, polisin keyfi kimlik uygulamalar覺 sonucu g繹zalt覺na al覺nanlar覺n yaad覺覺 ikenceler yaanan bask覺lardan bir ka癟覺d覺r.

Son olarak 襤stanbul Yenibosna'da Y羹r羹y羹 dergisinin da覺t覺m覺n覺 yapan HC' l羹lere sald覺ran polis Ferhat GEREK adl覺 bir HC' l羹ye kurun s覺karak a覺r yaralad覺. HC'l羹leri sahiplenmek isteyen Yenibosna halk覺nada gaz s覺karak pervas覺zca sald覺ran polis vazifelerini halka kar覺 eksiksiz uygulamaya devam ediyor. AKP iktidar覺n覺n 癟覺kard覺覺 Polis Vazife ve Selahiyetleri kanunu ile s覺n覺rs覺z yetkilerle donat覺lan polis, sald覺rma- katletme 繹zg羹rl羹羹n羹 kullan覺yor. yle ki yasal bir derginin da覺t覺m覺 dahi polisin kurununa hedef olunabileceini g繹steriyor. Ama癟 Y羹r羹y羹 dergisinin ger癟ekleri halka anlat覺lmas覺n覺-ulat覺r覺lmas覺n覺 engellemektedir.

AKP iktidar覺 ger癟ek y羹z羹n羹 gizlemek i癟in demokratikleme s繹ylemleri kullanmaktad覺r. Yaan覺lanlar g繹stermektedir ki AKP halka bask覺 ve adaletsizlikten baka bir ey veremez. Yine 12 Eyl羹l anayasas覺 yerine daha demokratik bir anayasa yapaca覺 s繹yleminde bulunan AKP iktidar覺n覺n nas覺l bir anayasa yapt覺覺 ortadad覺r. AKP iktidar覺n覺n yapaca覺 anayasa 12 Eyl羹l anayasas覺ndan farkl覺 olmayacakt覺r. Ba覺ms覺zl覺覺, demokrasiyi ve halk覺n temel sorunlar覺n覺 esas almayan bir anayasa ne demokratik olabilir nede 12 Eyl羹l anayasas覺ndan farkl覺 olabilir. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede her ey emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟indir. Anayasalarda onlar覺n s繹m羹r羹 ve yama d羹zenini salamlat覺rmay覺 ama癟lar.

Haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesine y繹nelik sald覺r覺lar her d繹nem olduu gibi imdilerde de devam etmekte. Demokrasinin olmad覺覺 bir 羹lkede aksini d羹羹nmek doru olmaz. Demokrasi sorunun d羹zen sorunu olduunu bilerek haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini s羹rd羹rmeye devam edeceiz.Yap覺lan sald覺r覺 demokratik haklar覺n覺 kullanan t羹m muhalif kesimlere kar覺d覺r. AKP iktidar覺 muhalif olan her kesimi bu ekilde sindirmeyi ama癟lamaktad覺r. Sokaklarda sesimizi y羹kselterek sahiplenmediimizde yeni tavizler istenecektir. Hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi her alanda savunmaya, s羹rd羹rmeye devam edeceiz.

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
DEVR襤MC襤 BASIN SUSTURULAMAZ!
YAASIN RGTL MCADELEM襤Z!

DERS襤M TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤.


*****


BASINA VE KAMUOYUNA
B羹g羹n Yenibosna'da ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in YRY dergisini da覺tanlara polis g繹zda覺 vermek i癟in sald覺r覺da bulunmu ve 16 ya覺nda Ferhat Ger癟ek ad覺nda gen癟 polisin a癟t覺覺 ate sonucunda yaralam覺t覺r..

Sald覺r覺 sadece Y羹r羹y羹 da覺tanlarla s覺n覺rl覺 kalmam覺 orada bulunan ve sald覺r覺ya urayanlara sahip 癟覺kan pazarc覺lara da gaz bombas覺 at覺lm覺t覺r…

Polis Y羹r羹y羹 okurlar覺na ve t羹m halka g繹zda覺 vermek i癟in bu sald覺r覺lar覺 yapmaktad覺r. Daha 繹nce de 1 may覺s mahallesinde, Avc覺larda ve Pendikte Y羹r羹y羹 okurlar覺na sald覺rm覺t覺r, Mersin'de tutuklam覺t覺r..

B羹t羹n ama癟lar覺 tamamen yasal olan YRY dergisini da覺tan okurlar覺 ve BAHEL襤EVLER TEMEL HAKLAR 癟al覺anlar覺n覺 sindirmek ve halka g繹zda覺 vermektir. Birisi Yasal bir dergi, dieri yasal bir dernektir. 襤kisine y繹nelik yap覺lan bu sald覺r覺 yasad覺覺 ve antidemokratiktir. Bu sald覺r覺y覺 k覺n覺yoruz. Y羹r羹y羹 okurlar覺na ve BAHEL襤EVLER TEMEL HAKLAR 癟al覺anlar覺na y繹nelik sald覺r覺n覺n sorumlular覺 derhal yarg覺lanmal覺 ve g繹zalt覺lar serbest b覺rak覺lmal覺d覺r.

SARIGAZ襤 TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤


*****


BASINA VE KAMUOYUNA

Polis bug羹n Y羹r羹y羹 dergisi da覺tan okurlara kar覺 sald覺r覺da bulunmutur. Polisin " sizi 繹ld羹receiz" ve buna benzer g繹z da覺 vermeye y繹nelik s繹zl羹 tacizine maruz kalan Y羹r羹y羹 dergisi okurlar覺 soukkanl覺l覺覺n覺 korumutur. Sald覺r覺 polisin ekip otosunu 羹zerlerine s羹rmesiyle devam etmitir. Bununla da yetinmeyip silah覺n覺 癟eken polis 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek isimli okuru a癟t覺覺 ate sonucu yaralam覺t覺r. Polisin sald覺r覺s覺 sadece dergi da覺tanlarla s覺n覺rl覺 kalmam覺, o s覺rada kurulu olan pazardaki insanlar覺n 羹zerine gaz bombas覺 atmas覺yla devam etmitir. Sald覺r覺s覺na devam eden polis Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'ne panzerlerle ve g繹zalt覺 arac覺yla gelip mahkeme karar覺n覺 ileri s羹rerek zorla arama yapmaya 癟al覺m覺 ve 16 kiiyi g繹z alt覺na alm覺t覺r.

B羹t羹n ama癟lar覺 tamamen yasal olan Y羹r羹y羹 dergisini da覺tan okurlar覺 ve BAHL襤EVLER TEMEL HAKLAR 癟al覺anlar覺n覺 sindirmek ve halka g繹z da覺 vermektir. Birisi yasal bir dergi, dieri yasal bir dernektir. 襤kisine y繹nelik yap覺lan bu sald覺r覺 yasad覺覺 ve antidemokratiktir. Bu sald覺r覺y覺 k覺n覺yoruz. Y羹r羹y羹 okurlar覺na ve BAHEL襤EVLER TEMEL HAKLAR 癟al覺anlar覺na y繹nelik sald覺r覺n覺n sorumlular覺 derhal yarg覺lanmal覺 ve g繹zalt覺lar serbest b覺rak覺lmal覺d覺r.

GLSUYU TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤


*****


BASINA VE KAMUOYUNA
Siyasi iktidar, tam da yeni ve demokratik bir anayasa yapt覺klar覺n覺 s繹yledii bir d繹nemde, vahi bir sald覺rganl覺k i癟inde. Demokrasiyi yasal bir derginin da覺t覺m覺n覺 yapan dergi okurlar覺na ve derneimiz 癟al覺anlar覺na sald覺rarak uyguluyor.

Polis bug羹n Y羹r羹y羹 dergisi da覺tan okurlara kar覺 sald覺r覺da bulunmu ve 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek isimli dergi okurunu a癟t覺覺 ate sonucu yaralam覺t覺r. Ard覺ndan Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler derneine arama bahanesiyle bask覺n d羹zenleyerek
20'ye yak覺n arkada覺m覺z覺 g繹zalt覺na alm覺t覺r.

Y羹r羹y羹 okurlar覺na ve Bah癟elievler Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Derneine yap覺lan bu sald覺r覺y覺 k覺n覺yoruz. G繹zalt覺na al覺nanlar hemen serbest b覺rak覺lmal覺, sald覺r覺y覺 yapanlar yarg覺lanmal覺d覺r.

ALAYAN TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤


*****


POL襤S SINIRSIZ YETK襤S襤N襤 襤NSAN KURUNLAYARAK KULLANMAYA DEVAM ED襤YOR

Polise verilen s覺n覺rs覺z yetki s覺n覺rs覺z bir ekilde kullan覺lmaya devam ediyor. Polis g繹zalt覺na al覺p 繹ld羹rme anlay覺覺na sokakta da devam ediyor. 7 Ekim g羹n羹 襤stanbul Yenibosna semtinde Y羹r羹y羹 dergisi da覺t覺mc覺lar覺 Y羹r羹y羹 dergisini da覺tt覺klar覺 bir s覺rada silahl覺 sald覺r覺ya urad覺lar. Bu silahl覺 sald覺r覺 sonucu 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek polis kurunuyla s覺rt覺ndan vuruldu. A覺r yaralanan Ferhat Ger癟ek'in bacaklar覺nda his kayb覺 mevcut. Hastanede olan Ferhat Ger癟ek'in yan覺na ailesi ve avukatlar dahil hi癟 kimse yaklat覺r覺lmamakta, AKP'nin polisi her zamanki gibi kendi vahetinin 羹zerini 繹rtmeye 癟abalamaktad覺r. Bunun i癟in gizlilik karar覺 癟覺kar覺lm覺 durumda.

Olay esnas覺nda orada bulunan ve tepki g繹steren Beh癟elivler Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 癟al覺anlar覺na ve halka da sald覺r覺lm覺 17 kii g繹zalt覺na al覺nm覺. Sald覺r覺 sonucu Kaz覺m Kaya adl覺 bir kiinin polisin darp etmesi sonucu kaburgalar覺 k覺r覺lm覺, dala覺 y覺rt覺lm覺t覺r.
Yak覺nlarda bulunan pazar yerine de gaz bombas覺 at覺larak tam bir ter繹r estirilmitir.
Polis, halka y繹nelik kullanmas覺 i癟in verilen s覺n覺rs覺z yetkilerini sokak ortas覺nda ikence yaparak, insan kurunlayarak s羹rd羹r羹yor. Bununla yetinmeyerek Bah癟elievler Temel Haklar Dernei'ni bas覺p arama yapm覺 ve 癟al覺anlar覺n覺 g繹zalt覺na almaya 癟al覺m覺t覺r.

u anda g繹zalt覺nda olanlar覺n durumunun ne olduunu ve ne t羹r bir ikenceyle kar覺 kar覺ya kald覺klar覺n覺 bilmiyoruz ama bunu tahmin etmek zor deildir. Sokak ortas覺nda insan kurunlayan, ikence yapan ve her t羹rl羹 pervas覺zl覺覺 yapan bir anlay覺覺n g繹zalt覺nda neler yapaca覺 ise muamma deildir.

Bu sald覺r覺n覺n hedefi sadece Y羹r羹y羹 okurlar覺 ve ya Beh癟elivler Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 癟al覺anlar覺 deildir. Bir b羹t羹n olarak ba覺ms覺zl覺覺, 繹zg羹rl羹羹 ve en temel haklar覺 elinden al覺nan halka y繹neliktir.
Her g羹n ekranlarda boy g繹steren ve demokrasiden bahseden bir iktidar anlay覺覺n覺n en somut 繹rnekleridir bunlar. Yeni anayasan覺n nas覺l bir anlay覺la haz覺rland覺覺n覺n da kan覺t覺d覺r ayn覺 zamanda.

Polisin kurunlar覺 yeni hedefini aramaya devam edecektir. Bu kurunlar覺n yeni hedefi kim olacakt覺r?
Bu sald覺r覺lara bir b羹t羹n olarak kar覺 癟覺kmad覺覺m覺z 繹l癟羹de yeni hedeflerin biz olmayaca覺m覺z覺n hi癟bir garantisi yoktur. Hep birlikte bu sald覺r覺lara kar覺 durmal覺y覺z.
u bilinmelidir ki, hi癟bir sald覺r覺 haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelemizi s羹rd羹rmemizi engelleyemez. Y羹r羹y羹 dergisi ger癟ekleri halka ulat覺rmak i癟in 癟覺k覺yor. Halka ger癟ekleri ulat覺ran Y羹r羹y羹 dergisini her mahallede ve her sokakta da覺tmaya devam edeceiz.
G繹zalt覺na al覺nanlar覺n derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺, Ferhat Ger癟ek'in durumu hakk覺nda kamuoyuna bilgi verilmesini ve sokak ortas覺nda insanlar覺n 羹zerine ate a癟an polisler hakk覺nda soruturma balat覺lmas覺n覺 ve tutuklanmas覺n覺 istiyoruz.

BOAZ襤襤 KLTR VE DAYANIMA DERNE襤


*****


POL襤S KATLETME ZGRLN KULLANIYOR

7 Ekim Pazar g羹n羹, 襤stanbul Yenibosna'da her hafta olduu gibi Y羹r羹y羹 Dergisinin da覺t覺m覺n覺 yapan dergi okurlar覺na polis sald覺rarak 羹zerlerine ate a癟t覺. Polisin s覺rt覺ndan vurduu 16 ya覺ndaki Ferhat GEREK Bak覺rk繹y Devlet Hastanesine kald覺r覺ld覺. Durumu ciddiyetini koruyor.

襤te emperyalizmin ibirlik癟isi AKP'nin "ikenceye s覺f覺r tolerans"覺. 襤te yetkiye doymak bilmeyen ibirlik癟i polisin halk d羹manl覺覺. 襤te "AB yolunda demokrasi d羹zlemi" safsatalar覺n覺 geveleyenlere bir GEREK daha. S繹m羹r羹 – talan politikalar覺na kar覺 en ufak bir muhalefete dahi tahamm羹l edemeyen iktidar覺n polisi, sokak ortas覺nda gen癟lerimizi kurunlamaktan da 癟ekinmiyor. Peki polis bu pervas覺zl覺覺 nereden buluyor? Hangi yasa ya da y繹netmelik tan覺yor onlara bu hakk覺?

Tam tersine, 羹lkemizde polis yasalar ya da y繹netmeliklere deil, yasalar polise uymak zorundad覺r. Bu nedenle de, t覺pk覺 ge癟mite de olduu gibi, polisin elini rahatlatabilmek, yapt覺klar覺na k覺l覺f bulabilmek i癟in yeni yeni yasalar – yetkiler 癟覺kart覺l覺r. Bu nedenle de halk覺m覺z覺n her t羹rl羹 hakk覺 gasp edilir. F覺nd覺覺na, 癟ay覺na, t羹t羹n羹ne sahip 癟覺kar, emeinin kar覺l覺覺n覺 ister; kar覺s覺na polis panzerleri dikilir. S羹rekli azarlan覺r, aa覺lan覺r. rencisinden k繹yl羹s羹ne, memurundan i癟isine hep daha fazla 癟al覺mas覺, daha azla yetinmesi dayat覺l覺r.

襤te Ferhat GEREK'ler de y覺llard覺r bu ger癟ekleri y羹zlerine vurduklar覺 i癟in, s繹m羹r羹 癟arklar覺na kar覺 m羹cadele ettikleri i癟in her t羹rl羹 zulme reva g繹r羹l羹rler. Yenibosna'da da覺t覺lan Y羹r羹y羹 Dergisinin kapa覺ndaki; "AKP D襤N襤 EMPERYAL襤ZME SATIYOR" sesini bomak i癟indir t羹m bu sald覺r覺lar覺. Korkular覺 bu sesin yay覺lmas覺nad覺r.

Ancak bu sald覺r覺lar覺n覺 boa 癟覺kartaca覺z. lkemiz ba覺ms覺z, halk覺m覺z 繹zg羹r olana kadar m羹cadelemizi s羹rd羹receiz. imdiye kadar defalarca g繹zalt覺na ald覺lar, tutuklad覺lar, kaybettiler, katlettiler ancak m羹cadelemizin 繹n羹ne ge癟emediler. S繹m羹r羹 s羹rd羹羹 m羹ddet癟e de bu sesi susturamayacaklar. Halk覺m覺z覺n m羹cadelesini y羹kselten y羹r羹y羹 dergisinin hakl覺 sesi susturulamaz.


AKP D襤N襤 EMPERYAL襤ZME SATIYOR!
YRY SUSTURULAMAZ!
GZALTILAR SERBEST B襤RAKILSIN!
KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z!


HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤 SAMSUN TEMS襤LC襤L襤襤


*****


BU LKEN襤N GEREKLER襤N襤 KURUNLARINIZLA SUSTURAMAZSINIZ!

Faizm kana doymuyor yine. Bu 羹lkenin ger癟eklerine bir kez daha kurun s覺k覺ld覺. 7 Ekim g羹n羹 襤stanbul Yenibosna' da Y羹r羹y羹 Dergisinin sat覺覺n覺 yapan Y羹r羹y羹 okurlar覺na polis azg覺nca sald覺rarak Ferhat Ger癟ek isimli HC'l羹ye ate a癟arak s覺rt覺ndan yaralad覺. Ferhat Ger癟ek'e yard覺m etmek isteyen HC 'l羹lere ve halka cop ve gaz bombalar覺yla sald覺rd覺.

Bu 羹lkenin siyasi iktidar覺, yine her zaman ki gibi tahamm羹ls羹z. Bu halk覺n a癟l覺覺n覺, yoksulluunu, yozlat覺r覺lmas覺n覺, 羹lkemizin nas覺l talan edilip s繹m羹r羹ld羹羹n羹 bu 羹lkede bir halk nas覺l ter繹rist ilan edilip katledilir, yine bu 羹lkenin iktidarlar覺 kimin i癟in anayasa d羹zenler? Evet, bu sorunun cevab覺 a癟覺kt覺r ki; emperyalizme daha fazla rant salama ve kendi oligarik d羹zenlerini s羹rd羹rmek i癟indir. Onlar覺n g繹z羹nde halk覺n hi癟bir deeri yoktur. Onlar, emperyalistlerin ibirlik癟iliini yapar, kendi saltanatlar覺 uruna halk覺 bile g繹zlerini k覺rpmadan katleder, demokratik, yasal bir derginin sat覺覺n覺 yapana bile azg覺nca silahla copla sald覺r覺r.

Dersim'in Hozat il癟esi, Zoar k繹y羹 civar覺nda siyah kovan bal petei almak i癟in araziye giden B羹lent Karata ve Ali R覺za i癟ek, a癟覺k, herkesin g繹rebildii b繹lgede; ayr覺ca k繹yl羹 olduklar覺 her hallerinden belli olan kiiler, zel Harek璽t Timleri taraf覺ndan sar覺ld覺ktan sonra k繹yl羹lerden kimlikleri istenmi ve 7 kiilik T襤M'in sorumlusu, telsizle T襤M1'den T襤M2'ye bilgi verirken B羹lent Karata ve Ali R覺za i癟ek isimli iki kiiyle kar覺lat覺覺n覺 s繹yleyerek kar覺ya bilgi verir. Gelen cevaba g繹re Karata ve i癟ek'e "gidin, u ileride 羹zerinizdekileri 癟覺kar覺n sadece i癟 癟ama覺rlar覺n覺zla kald覺ktan sonra gelin" demitir. Ard覺ndan soyunup gelen k繹yl羹ler, kendilerinin k繹yl羹 olduklar覺n覺, bal ve odun toplamaya geldiklerini s繹ylerler. Neden giysilerini 癟覺kart覺lmak istendiini anlayamayarak ak覺nl覺klar覺n覺 dile getirirler. Ve bunlar覺 ifade ederken i癟ek ve Karata 繹nce 7 kiilik T襤M taraf覺ndan taran覺p daha sonra diz羹st羹 d羹en k繹yl羹lere yak覺n mesafede tek tek ate edilir. Bu olaydan sonra B羹lent Karata yaam覺n覺 yitirmiti, Ali R覺za i癟ek ise a覺r yaralan覺p Elaz覺 Arat覺rma hastanesine kald覺r覺lm覺t覺, youn bak覺mdan 癟覺kan i癟ek, mahkemece tutukland覺ktan sonra Diyarbak覺r Dicle Arat覺rma hastanesi mahk羶m kouuna konulmutur. Bug羹n 羹lkemizde insanlar, hem katlediliyor hem de madur olmas覺na ramen 羹pheli durumuna d羹羹r羹lerek tutuklan覺yor. Neydi onlar覺 katlettirecek nefret? Belki de her eye boyun emeyen, kar覺 癟覺kan duruuydu. Evet, katleden onlar, yarg覺lay覺p tutuklayan da onlar. Bu, devrimcilere ve halka d繹n羹k bir g繹zda覺d覺r.

D羹n Dersim'de katleden mant覺kla bug羹n Ferhat Ger癟ek'i yaralayan ayn覺 mant覺k ayn覺d覺r. Bunlar g繹zda覺 ama癟l覺, halk覺 sindirmek i癟indir.

Emperyalizmin ve oligarinin 癟覺kard覺覺 anayasalar hep bu mant覺覺 daha da merulat覺rmaya 癟al覺m覺t覺r.

AKP'nin 癟覺kard覺覺 polise yetki yasalar覺, TMY' nin getirdii sonu癟lard覺r bunlar. B繹yle yasalar 癟覺kartarak katliamlar覺 yasallat覺rmaktad覺rlar. Bug羹n AKP'nin 癟覺karaca覺 anayasa da bunlara hizmet edecektir. Halka d繹n羹k katliamlar覺n 繹n羹n羹 a癟acakt覺r. Faizm, her ge癟en g羹n halka ve devrimci ilerici demokrat kesime y繹nelik sald覺r覺lar覺n覺 art覺rma 癟abas覺 i癟indedir. Bu sald覺r覺lar halka y繹neliktir, asla kan覺ksanamaz bir eydir. Bizler devrimci demokratlar olarak t羹m bu sald覺r覺lar覺 boa 癟覺karaca覺z.

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
KATL襤AMCILAR YARGILANSIN!
SALD襤R襤LARIN SORUMLUSU AKP 襤KT襤DARIDIR!
AKP HALKA HESAP VERMEL襤D襤R!

HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤 MALATAYA TEMS襤LC襤L襤襤


*****


襤STANBUL'DA POL襤S TERR EST襤RD襤.! HAKLAR VE ZGRLKLER MCADELEM襤Z襤 EST襤RD襤襤N襤Z TERRLE ENGELLEYEMEZS襤N襤Z!

7 Ekim 2007 tarihinde, saat:14.00 s覺ralar覺nda, Y羹r羹y羹 Dergisi'nin da覺t覺m覺n覺n bitmesi ile da覺lmaya balayan HC'l羹lere 襤stanbul'da polis sald覺rarak arkadan ate a癟t覺. A癟覺lan ate sonucu Ferhat Ger癟ek isimli bir HC'l羹 s覺rt覺ndan yaraland覺. Ferhat Ger癟ek'e yard覺m etmek isteyenlere ise polis cop ve gaz bombalar覺yla sald覺rd覺. Sald覺r覺 sonucunda Mustafa Kaya'n覺n kaburgas覺 k覺r覺ld覺 ve dala覺 patlad覺. Her iki arkada覺m覺zda u an hastane de youn bak覺mdad覺rlar. Ferhat Ger癟ek'inde durumu a覺rd覺r, fer癟 olma durumu vard覺r.

Polisin sald覺r覺s覺 HC'l羹lerle s覺n覺rl覺 kalmay覺p, yaralanan Ferhat Gen癟 su vermek isteyen ve polisin sald覺r覺s覺na m羹dahale ederek HC'l羹leri sahiplenen halka da gaz bombas覺 atarak sald覺rd覺. Zafer Mahallesi'ne kadar halka ve HC'l羹lere sald覺ran polis 15 HC'l羹y羹 g繹zalt覺na ald覺.

襤TE POL襤S襤N SOKAK ORTASINDA 襤NSANLARI VURMA ZGRL VE KATLETME ZGRL!

Yeni 癟覺kan Polis yasas覺 ile istedii zaman hi癟bir gerek癟e olmadan insanlar覺 vurabilecek, g繹zalt覺na alacak, katledecek. Vurma gerek癟esi 羹pheli g繹rd羹k, dur dedik durmad覺 olmutur.

Bunun g繹stergesi 襤stanbul'da Y羹r羹y羹 Dergisinin tan覺t覺m覺n覺 bitirmiler ve da覺l覺rken polis insanlar覺n arkas覺ndan ate a癟arak katliamc覺l覺覺n覺 ve Bu 羹lkede Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelesi veren, Haklar ve zg羹rl羹klerden yana haber yapan, halka ger癟ekleri anlatan Y羹r羹y羹 Dergisinin halka ulamas覺ndan rahats覺z olduu i癟in sald覺rm覺t覺r. Polis Bah癟elievler'de ter繹r estirmitir. Bah癟elievler Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin 癟evresini ablukaya alm覺, ellerinde arama karar覺 olduu gerek癟esiyle dernei basm覺t覺r. Arama saatlerce s羹rm羹t羹r.

Bizler Ege Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei olarak 襤stanbul'da Y羹r羹y羹 Dergisinin tan覺t覺m覺n覺 yapan HC'l羹lere yap覺lan bu sald覺r覺y覺 k覺n覺yor ve g繹zalt覺na al覺nan insanlar覺n derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz.

Bu lkede Haklar ve zg羹rl羹kler M羹cadelemiz bask覺lara, sald覺r覺lara, katliamlara ramen devam edecektir. Bask覺lar覺n覺zla, sald覺r覺lar覺n覺zla, katliamlar覺n覺zla, g繹zaltl覺lar覺n覺zla bizlerin Haklar ve zg羹rl羹kler M羹cadelesi vermemizi engelleyemezsiniz.08.10.2007. 襤zmir

HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ!
BASKILAR SALD襤R襤LAR GZALTILAR B襤ZLER襤 YILDIRAZ!
YAASIN HAKLAR VE ZGRLKLER MCADELEM襤Z!
KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z!
YRY DERG襤S襤 SUSTURULAMAZ!
DEVR襤MC襤 BASIN SUSTURULAMAZ!

EGE TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNEG襤
2007.10.15
Bu yaz覺 3030 kez okundu
Geri D繹n