| Yarg覺s覺z 襤nfazlara Son
襤zmir’de 3 Ekim 2007 aramba g羹n羹 Demokratik Kitle rg羹tleri Konak'da Dersim’de Jitem’in a癟t覺覺 ate sonucu yaam覺n覺 yitiren B羹lent Karata ve a覺r yaralanan Ali R覺za i癟ek i癟in bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

HC, DHP, ESP, 襤HD, Kald覺ra癟, K繹z, Partizan, HKM, BDSP, YEKAD ile Tunceliler K羹lt羹r ve Dayan覺ma Dernei Konak Eski S羹merbank 繹n羹nde yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile Dersim’de Jitem’in a癟t覺覺 ate sonucu B羹lent Karata'覺n yaam覺n覺 yitirmesini ve Ali R覺za i癟ek’in a覺r yaralanmas覺n覺 protesto ederek sorumlular覺n覺n yarg覺lanmas覺n覺 istediler.
Saat 18.00'da yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda “Yarg覺l覺 yarg覺s覺z infazlara son, Yaas覺n halklar覺n kardelii” pankart覺 a癟覺lan eylemde a癟覺klamay覺 Azime Tekin okudu. Tekin unlara deindi.

“27 Eyl羹l Perembe g羹n羹, Dersim'in Hozat 襤l癟esi'ne bal覺 Zoar K繹y羹 civar覺nda, J襤TEM'in a癟t覺覺 ate sonucu B羹lent Karata 繹ld羹r羹lm羹 ve Ali R覺za i癟ek de a覺r yaralanm覺t覺r.
Ar覺c覺l覺k yapan B羹lent Karata ve Ali R覺za i癟ek il癟ede herkesin yak覺ndan tan覺d覺覺 insanlard覺r. Ancak g羹peg羹nd羹z yaanan bu infaz olay覺ndan sonra her iki k繹yl羹 “繹rg羹t su癟lusuna”
d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r... Babas覺 Hasan i癟ek, 57 ya覺nda iken Hozat Boyda K繹y羹’nden 1994 Ekim’inde g繹zalt覺na al覺nm覺 ve g羹nden 20 g羹n sonra yak覺lm覺 cesedi bulunmutur. Failleri her zamanki gibi “me癟hul” d羹r. Ali R覺za i癟ek’in kardei Hayri ise 2002’de Hozat il癟e merkezinde askeriyeye ait bir bombay覺 oyuncak sanarak oynam覺 ve sakat kalm覺t覺r. T羹m bu yaananlar
haks覺z sava覺n sonu癟lar覺d覺r. Ezilenlere kar覺, 襤nfaz yasas覺-Polis vazife yasas覺-koruculuk yasas覺
y羹r羹rl羹e konularak, en ufak hak ve taleplerin zor ve iddetle bast覺r覺ld覺覺
羹lkede, kitlelerin sessizletirilmesi i癟in her t羹rl羹 y繹ntem kullan覺lmaktad覺r. Bir yanda “ikenceye s覺f覺r tolerans” diye beyanlar verilirken, dier yanda insan haklar覺 kurumlar覺 “ikencenin art覺覺na “dair verileri delilli ispatl覺 kamuoyuna sunmaktad覺r. Bir yanda, bask覺, ikence, g繹zalt覺 ve infazlarla 繹l羹m “rutin” hale getirilirken, dier yanda “demokratikleme” nutuklar覺 at覺lmaktad覺r.
Demokratikleiyor muyuz, sivil anayasa haz覺rlan覺yor acaba sistemin 繹z羹nde
bir deiiklik olur mu sorular覺n覺n yan覺t覺n覺 bu katliam vermektedir. Bu lkede haktan-hukuktan bahsetmenin, demokratik talepleri dillendirmenin bedeli; d羹n olduu gibi bug羹n de sald覺r覺 ve imha politikalar覺 ile kar覺 kar覺ya kalmakt覺r.” Dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺 at覺lan “Yarg覺l覺 Yarg覺s覺z 襤nfazlara Son!, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma, Dersim Onurdur Onura Sahip 覺k, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Kahrolsun M襤T CIA Kontrgerilla” sloganlar覺 ile bitirildi.
2007.10.08
Bu yaz覺 2555 kez okundu
Geri D繹n