| Halk Anayasas覺 Eylemleri Devam Ediyor
“Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m” kampanyas覺n覺n tan覺t覺m覺n覺 羹lkenin d繹rt bir taraf覺nda devam ediyor. Kampanya ile ilgili yine bir癟ok eylem ve etkinlik yap覺ld覺. Bu eylem ve etkinliklerden baz覺lar覺 繹yle;

Malatya Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi temsilcilii 03 Ekim 2007 aramba g羹n羹 saat 12.30'da “Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m” kampanyas覺n覺n tan覺t覺m覺n覺 yapt覺. Halk anayasas覺n覺n tan覺t覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra tasla覺n da覺t覺m覺n覺 yapt覺.
“Emperyalizmin ve Oligarinin Deil, Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m” yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada Malatya HC Temsilcilii ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Nurcan HANBAYAT 12 Eyl羹l cuntas覺n覺n 癟覺kard覺覺 anayasan覺n halklara getirdii zulm羹 anlatt覺.

Bas覺n olarak fotoraf 癟ekimi yapan HC 羹yesi Adem Y覺ld覺z’a sald覺rarak fotoraf 癟ekimini engellediler. Y覺ld覺z’a sokak ortas覺nda ayr覺 ayr覺 iki sefer hakaret ederek iki sefer sald覺rd覺lar. Ama halk覺n sahiplenmesi 羹zerine tekrar serbest b覺rakt覺lar.
Polisin t羹m tahamm羹ls羹zl羹羹 ve tacizlerine ramen 81 adet “Halk Anayasas覺 Tasla覺” da覺t覺ld覺.


HALKIN ANAYASASINI YAPALIM

Ankara HC temsilcilii 1 Ekim Pazartesi g羹n羹 saat 17.00'de Y羹ksel caddesinde "Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" kampanyas覺n覺n tan覺t覺m覺n覺 yapt覺 ve Hc'羹n haz覺rlad覺覺 Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺 da覺tt覺.

"Emperyalizm Ve Oligarinin Deil Halklar覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada "Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye 襤癟in Halk Anayasas覺" yaz覺l覺 繹nl羹kler, "Halk Biziz Y繹neten Biz Olaca覺z, Her Ulus Kendi Kaderini Tayin Etme Hakk覺na Sahiptir" yaz覺l覺 d繹vizlerin a癟覺ld覺覺 eylemde Eray Desteg羹l bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu. Desteg羹l a癟覺klamas覺nda;

"AKP'nin haz覺rlatt覺覺 anayasa tasla覺 haftalard覺r tart覺覺l覺yor. Bir癟ok kurum ve kurulu kendi cephesinden bu tart覺malara kat覺l覺yor, d羹羹ncelerini aktar覺yor. Biz de bu tart覺malarda halktan yana taraf olduumuzu belirtiyor, bir grup akademisyene sipari edilen anayasan覺n sorunlar覺m覺za 癟繹z羹m olamayaca覺n覺 s繹yl羹yoruz" s繹zleri ile balad覺.
Desteg羹l konumas覺na ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede yap覺lan anayasan覺n halk覺 temsil etmediini belirttii a癟覺klamas覺na u s繹zlerle son verdi: "Elbette 癟aresiz ve 癟繹z羹ms羹z deil. 繹z羹m halk anayasas覺d覺r, halk anayasas覺 i癟in m羹cadele etmektedir. Ba覺ms覺z bir 羹lkede 繹zg羹rce yaamak i癟in, zul羹m ve s繹m羹r羹n羹n son bulmas覺 i癟in her milliyetten ve mezhepten halk覺m覺z覺 halk anayasas覺 tasla覺n覺 sahiplenmeye, halk anayasas覺n覺n hayat bulaca覺 halk iktidar覺 i癟in m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz" dedi.

25 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada " Emperyalizm 襤癟in Deil Halk 襤癟in Anayasa, Halk Biziz Y繹neten Biz Olaca覺z, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n M羹cadelemiz" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klama saat 17.10'da sona erdi.

Halk Anayasa Taslaklar覺 Da覺t覺ld覺
A癟覺klaman覺n ard覺ndan "Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye 襤癟in Halk Anayasas覺" yaz覺l覺 繹nl羹kler ile megafonla duyuru yap覺larak Halk Anayasa Taslaklar覺 da覺t覺ld覺. Tasla覺n maddelerinin okunarak yap覺lan da覺t覺mda bir saat i癟inde 133 taslak halka ulat覺r覺ld覺.


Polisin "Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" afiine tahamm羹ls羹zl羹羹

襤skenderun'da 3 Ekim 癟aramba g羹n羹 saat 17:30 civar覺nda, Mete Aslan bulvar覺nda, "Emperyalizmin ve Oligarinin deil, Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" afilerini asan Leyla ARACI ve Seval ARACI zorla g繹zalt覺na al覺nd覺lar.
nce zab覺talar taraf覺ndan durdurularak izin belgesi istendi. 襤zin belgesi g繹sterilmesine ramen zab覺talar, polisleri 癟a覺rd覺. Polislere de izin belgesi g繹sterildii halde, zab覺ta ve polislerin tahamm羹ls羹zl羹羹 birkez daha hakaret, k羹f羹r ve tehditlerle yakapa癟a g繹zalt覺na almalar覺yla kendini g繹sterdi.
Zab覺ta karakoluna g繹t羹r羹len Leyla ARACI ve Seval ARACI'ya karakolda da k羹f羹r ve hakaret devam ederken 32 afie el konuldu ve para cezas覺 kesilerek saat 18:30'da serbest b覺rak覺ld覺lar.


HALKIN ANAYASASINI YAPALIM

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi’nin; Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m bal覺kl覺 kampanyas覺 Samsun’da da s羹rd羹r羹yor. Kampanya kapsam覺nda son olarak afileme yap覺ld覺.
2 Ekim Sal覺 g羹n羹, ehir merkezindeki Gazi Caddesi’nin ara sokaklar覺na, iftlik Postanesi kar覺s覺na ve 100.Y覺l Bulvar覺nda 癟eitli yerlere kampanya afileri yap覺ld覺. Dier yerlerdeki afiler dururken, iftlik Postanesi kar覺s覺ndaki afilerin s繹k羹ld羹羹 繹renildi.

MERS襤N POL襤S襤NDEN SALD襤R襤

2 Ekim Sal覺 g羹n羹 saat 12.15'te Mersin 襤stiklal Caddesinde, 'Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 yapal覺m' afiini asmakta olan Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 羹yeleri g繹zalt覺na al覺nd覺.
Ulu Cami kar覺s覺nda afi asmakta olan HC 羹yesi Y覺lmaz Viraner ve Arzu Se癟en Dernekler Masas覺 polisleri taraf覺ndan durduruldular. HC 羹yeleri izin belgesini g繹stermelerine ramen Sivil ve Resmi polisler taraf覺ndan darp edilerek yerlerde s羹r羹nd羹r羹lerek zorla ikence yap覺larak ar覺 Karakoluna g繹t羹r羹ld羹ler. 5 saat keyfi ekilde ikence yap覺larak karakolda tutuldular. Y覺lmaz Viraner aranmas覺 olduu gerek癟esiyle Mahkemede ifadesi al覺nd覺ktan sonra Arzu Se癟enle birlikte serbest b覺rak覺ld覺lar.

HATAY'DA HALK ANAYASASI KAMPANYASI ENGELLEME G襤R襤襤MLER襤NE RAMEN DEVAM ED襤YOR

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi anayasa kampanyas覺na toplu da覺t覺mlar ve afilerle devam ediyor. 2 Ekim 07 g羹n羹 Hatay'da Halk覺n anayasan覺 yapal覺m kampanyas覺 dahilinde bir g羹n 繹nce (1 Ekim 07 g羹n羹) yap覺lan afilerin t羹m羹n羹n s繹k羹lmesinin ard覺ndan yine ayn覺 yerde Antakya Merkez AKP 襤l binas覺 kar覺s覺 ve Orman dairesi g羹zergah覺nda tekrar afilemeler yap覺ld覺. Sivil polislerin 羹癟 ara癟la 癟al覺may覺 taciz etme giriimlerine ramen HC 羹yeleri afilemeye devam ederek taciz ve korkutma giriimlerini boa 癟覺karmas覺yla sonu癟land覺. Afileme 1.5 saat s羹rd羹 Bu s羹re i癟erisinde 100 afi as覺ld覺.

Trabzon'da Halk Anayasas覺 Tasla覺 bas覺na ve kamuoyuna tan覺t覺ld覺.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Trabzon Temsilcilii 1 Ekim 2007'de, saat 12:00'da, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapt覺覺 a癟覺klama ile Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺 bas覺na ve kamuoyuna tan覺tt覺.
A癟覺klamay覺 okuyan Zeynep Erdurul a癟覺klamaya balamadan 繹nce "Trabzon'da kar覺n覺za bazen TAYAD olarak, bazen Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei olarak 癟覺k覺yoruz. Bug羹n sizlere HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤 olarak a癟覺klama yapaca覺z. Bu isimler kafan覺z覺 kar覺t覺rmas覺n. TAYAD olsun, Temel Haklar Dernei olsun HC'羹n (Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin) kurumlar覺d覺r. Yaln覺z younlat覺klar覺 alanlar farkl覺d覺r, a癟覺klamalar覺m覺z覺n konusuna g繹re kurumlar覺m覺z覺n imzas覺n覺 belirliyoruz." diye belirtti. Ard覺ndan ekte gelen metni konuarak anlatt覺. Ard覺ndan Mehmet Baba Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n ba覺ms覺zl覺k, k羹rt sorunu, yasama- y羹r羹tme- yarg覺, ekonomi gibi b繹l羹mlerini anlatt覺. Gonca Karako癟 ise eitim, sal覺k, bar覺nma, inan癟 繹zg羹rl羹羹 gibi k覺s覺mlar覺 繹zetledi. Yakla覺k 40 dakika s羹ren toplant覺ya izleyici olarak bas覺n d覺覺nda Trabzon'dan insanlar da kat覺ld覺.

HALKIN ANAYASASINI YAPALIM

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi, bir癟ok yerde olduu gibi Samsun'da da yapt覺覺 bas覺n toplant覺s覺 ile Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺 ve y羹r羹tecei kampanyas覺n覺 tan覺tt覺.

30 Eyl羹l Pazar g羹n羹 Karadeniz Temel Haklar'da yap覺lan toplant覺da; HC s繹zc羹s羹 Hasan Toan'覺n yan覺 s覺ra, OM T覺p Fak羹ltesi doktorlar覺ndan Hacer rg羹l羹, OM 繹rencilerinden H羹seyin Akta, Eitim – Sen 羹yesi Alaattin Kahya ve Emekli – Sen Samsun ube Bakan覺 Mustafa Bilge kat覺ld覺. Bas覺n toplant覺s覺 saat 13.00'da Hasan Toan'覺n okuduu a癟覺klama ile balad覺. imdiye kadar yap覺lan d繹rt anayasan覺n, halka deil emperyalizme ve 羹lkemizdeki ibirlik癟ilerine hizmet ettiini vurgulayan Toan, bu anayasalarda da somut olarak ba覺ms覺z bir 羹lke olmad覺覺m覺z g繹r羹lmektedir dedi. AKP h羹k羹meti eliyle haz覺rlanan anayasa tasla覺n覺n da t覺pk覺 繹ncekiler gibi s繹m羹r羹c羹lere hizmet edeceinin ka癟覺n覺lmaz olduuna deinen Toan, ancak ba覺ms覺z demokratik bir 羹lkede halk i癟in olan bir anayasan覺n hayata ge癟ebileceinin alt覺n覺 癟izerek, t羹m halk覺m覺z覺 ba覺ms覺z bir 羹lke i癟in m羹cadeleyle 癟a覺rd覺.

"Temel Haklar覺m覺za Sahip 覺kal覺m"

Toan'覺n ard覺ndan s繹z alan OM T覺p Fak羹ltesi doktorlar覺ndan Hacer rg羹l羹 ise; emperyalistler i癟in haz覺rlanan bir anayasada sal覺k hakk覺 gibi halk覺n en temel haklar覺n覺n dahi tan覺nmayaca覺n覺n, en fazla ka覺t 羹zerinde g繹stermelik deiikliklerin yap覺laca覺n覺n alt覺n覺 癟izdi. Bug羹n yaad覺覺m覺z gibi hastane kap覺lar覺nda 繹l羹mlerin, paran kadar yaa mant覺覺n覺n devam edeceini vurgulayan rg羹l羹, bu durumda da hastalar ve sal覺k emek癟ileri 羹zerindeki s繹m羹r羹n羹n artarak s羹receini, yani s繹m羹r羹c羹lerin yapaca覺 anayasan覺n yine kendi d羹zenlerine hizmet edeceini belirtti.

"Gen癟liimizi Onlara Teslim Etmeyeceiz"

Sonras覺nda s繹z alan OM 繹rencilerinden H羹seyin Akta da; yap覺lan son anayasa olan 82 Anayasas覺na deindi. Bu anayasa ile oluturulan YK ile, dier alanlarda olduu gibi 繹renci gen癟lik 羹zerinde de bask覺n覺n kurumlat覺r覺ld覺覺n覺 s繹yleyen Akta, b繹ylelikle de halka deil s繹m羹r羹c羹lere hizmet ettiinin ortada olduunu vurgulad覺. Emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerinin d羹羹nen, sorgulayan, arat覺ran bir gen癟lik istemediini s繹yleyen Akta, AKP taraf覺ndan haz覺rlanan anayasa tasla覺n覺n da yine halka deil, onu d羹zenleyenlere, yani emperyalistlere hizmet edeceini vurgulad覺.

"S繹m羹r羹y羹 Deil Halk覺 Temel Alan Bir Anayasa"

Ard覺ndan s繹z alan Eitim – Sen 羹yesi ve zg羹r Karadeniz'in Sesi yazarlar覺ndan Alaattin Kahya'da; anayasa tasla覺n覺 emek癟iler a癟覺s覺ndan deerlendirdi. imdiye kadar uygulanan anayasalarda hep halka kar覺 devletin korunduunu vurgulayan Kahya, bunun da halka deil egemenlere hizmet ettiinin kan覺t覺 olduunu s繹yledi. Bir anayasan覺n halka hizmet edebilmesi i癟in birebir halk taraf覺ndan yap覺lm覺 olmas覺 ve nihayetinde halk覺n ihtiya癟lar覺na cevap vermesi gerektiini vurgulad覺. Kahya, sa olsun arkadalar b繹yle bir anayasa tasla覺 haz覺rlam覺lar, bizim tart覺mam覺z gereken de bu anayasad覺r. 羹nk羹 s繹m羹r羹y羹 deil, halk覺 temel alan bu anayasad覺r diye konutu.

"Halk覺n 襤htiya癟lar覺na Cevap Veren Bir Anayasa"

Son olarak s繹z alan Emekli – Sen ube Bakan覺 Mustafa Bilge'de; imdiye kadar b繹yle bir anayasa yap覺lmad覺覺n覺, halk覺n ihtiya癟lar覺na cevap verebilecek bir anayasan覺n bu d羹zlemde olmas覺 gerektiini s繹yledi. AKP taraf覺ndan haz覺rlanan anayasan覺n "sivil anayasa" olarak 繹n plana 癟覺kar覺ld覺覺n覺 hat覺rlatan Bilge, Emekli – Sen'e a癟覺lan kapatma davas覺, polisin – askerin yetkilerinin art覺r覺lmas覺, sokak ortas覺nda insanlar覺n vurulmas覺 gibi 繹rnekleri s覺ralayarak bunlar覺n daha rahat yap覺lmas覺n覺 salayacak bir anayasay覺 "sivil anayasa" diye sahiplenmemizin istendiine dikkat 癟ekti. 1980'de, egemenlerin ihtiya癟lar覺 gerei nas覺l ki cunta taraf覺ndan bir anayasa haz覺rland覺ysa, bu g羹n de yine kendi ihtiya癟lar覺 dorultusunda bir anayasa haz覺rlad覺klar覺n覺 vurgulayan Bilge bunun halka hizmet etmeyeceini s繹yledi.

Mustafa Bilge'nin konumas覺n覺n ard覺ndan bas覺n覺n sorular覺 cevapland覺r覺ld覺. 襤nan癟 繹zg羹rl羹羹 konusu ve mevcut anayasa ile farkl覺l覺klar覺 羹zerinde durulan sorular覺n ard覺ndan toplant覺 sona erdirildi.


"Halk Anayasas覺 Tasla覺" Esnaflarla Bulutu!

"Halk Anayasas覺 Tasla覺", Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Adana Temsilcilii taraf覺ndan, 1 Ekim g羹n羹 akirpaa' n覺n Emek癟iler Caddesi 羹zerinde bulunan esnaflara ulat覺rd覺lar. Da覺t覺m覺 yapan HC' l羹ler, girdikleri her iyerinde i癟ilere ve esnaflara; Halk覺n anayasas覺n覺, halk覺n kendisinin yapmas覺 gerektiini anlatt覺lar. Ve esnafa "Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺" yapmak i癟in, 癟ar覺da bulundular. Yakla覺k olarak bir saat s羹ren da覺t覺mda 150 adet "Halk Anayasas覺 Tasla覺" cadde 羹zerindeki esnaflara ulat覺r覺ld覺.

Halk Anayasas覺, Halkla Bulutu!

Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Adana temsilcilii, 29 Eyl羹l g羹n羹 akmak Caddesi 羹zerinde Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n da覺t覺m覺n覺 yapt覺. Saat 16:00 'da HC 繹nl羹kleriyle da覺t覺ma balayan HC'l羹ler, ellerindeki megafonla sesli bir ekilde "Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺" halka ulat覺rd覺lar. Sesli bir ekilde; AKP nin 癟覺karaca覺 Anayasan覺n Halk覺 deil de Emperyalizmi ve Oligariyi temsil edeceine vurgu yap覺ld覺. Ayn覺 zamanda Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 癟覺kartm覺 olduu "Halk Anayasas覺 Tasla覺"n覺nda tamamen Halk覺 temsil ettiini anlatarak, "Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺" halka ulat覺rd覺lar. Tasla覺 da覺tan HC'l羹lere halk覺n youn ilisi dikkat 癟ekti. Bir 癟繹p kamyonunun durup i癟inde bulunan bir emek癟inin tasla覺 istemesi, yal覺 bir teyzenin sizin gibi insanlar bu 羹lkede az bulunur demesi, bir amcan覺n iyiki vars覺n覺z demesi dikkat 癟ekiciydi. Yakla覺k olarak bir saat s羹ren da覺t覺mda 250 taslak halka ulat覺.


POL襤S襤N AF襤E TAHAMMLSZL

Adana'n覺n Denizli Mahallesi'ndeki resmi ve sivil polisleri demokratik m羹cadelenin mahallede gelimemesi i癟in bug羹ne kadar 癟eitli y繹ntemler denemiti. Dergi da覺t覺mc覺lar覺 ikenceli g繹zalt覺na alma, para cezas覺 kesme, afi asanlar覺 el ilanlar覺 da覺tanlar覺 durdurup kimlik sorma gibi y繹ntemlerle engellemeye 癟al覺m覺t覺. En son olarak Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin bir s羹re 繹nce balatm覺 olduu "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil, Halk覺n Anayasas覺'n覺 Yapal覺m" kampanyas覺n覺n afileri Denizli mahallesinde de as覺ld覺. Afileme yap覺ld覺ktan k覺sa bir s羹re sonra afilerin hepsinin s繹k羹ld羹羹 g繹r羹ld羹. Afiler polisler taraf覺ndan indirilmiti. Denizli polisi bu kez de afileri y覺rtarak demokrasi m羹cadelesi verenleri engellemeye 癟al覺覺yor. HC'l羹ler ise y覺rt覺lan afilerin yerine yenilerini ekleyerek cevaplar覺n覺 verdiler.


Malatya HC Temsilcilii ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Nurcan HANBAYAT unlar覺 s繹yledi;

“Oligarinin Tarihi Halka Bak覺覺n Tarihidir”

“27 y覺l i癟inde a癟l覺k- yoksulluk daha da b羹y羹d羹, infazlar katliamlar 癟oald覺, emekler s繹m羹r羹ld羹, binlerce i癟i iten at覺ld覺, k覺y覺ma urat覺ld覺, maden ocaklar覺nda y羹zlerce i癟i yaam覺n覺 kaybetti, 繹zelletirmeler yap覺ld覺, fabrikalar, iletmeler kapat覺ld覺.
Bu 羹lkenin gelecei olan gen癟lie cezalar soruturmalar okuldan atmalar yaat覺l覺rken dier yandan beyinleri uyuturulmu d羹羹nmeyen 羹retmeyen sorgulamayan bir gen癟lik yarat覺ld覺. Okullar f tipine d繹n羹t羹r羹ld羹. Paras覺 olmayan halk 癟ocuklar覺na 羹niversite kap覺lar覺 kapat覺ld覺.
Bir avu癟 zengin l羹ks villalarda yaarken milyonlarca yoksulun g繹z羹n羹n ya覺na bakmadan o bir avu癟 s繹m羹r羹c羹n羹n refah覺 ve rahat覺 i癟in halk覺n ekmeinden a覺ndan eksiltip diiyle t覺rna覺yla yapt覺覺 gecekondusu y覺k覺l覺p yerine l羹ks villalar yap覺ld覺. Paras覺 olmayan yoksul halk hastane k繹elerinde bak覺ms覺zl覺ktan, zaman覺nda m羹dahale edilmemekten kaynakl覺 繹ld羹.
27 y覺l i癟inde bu 羹lkenin hapishanelerinde say覺s覺z katliamlar yaand覺. D繹rt duvar aras覺nda savunmas覺z insanlar diri diri yak覺ld覺, demir sopalarla kafalar覺 ezilerek katledildi. F tiplerinde y覺llara yay覺lan ikenceyle 癟覺ld覺rt覺lmak istendi.
Bir yandan tar覺m bitirilirken dier yandan evler yak覺l覺p k繹yler boalt覺ld覺. Halka potansiyel su癟lu olarak bakan anlay覺 say覺s覺z kez halka kurun s覺kt覺. Daha bir hafta 繹nce Dersim’in Hozat il癟esinin bir k繹y羹nde bal peteklerine giden iki k繹yl羹n羹n 羹zerine sorgusuz sualsiz kurun yad覺r覺ld覺. Bir kii a覺r yaral覺 hastaneye kald覺r覺l覺rken B羹lent Karata isimli k繹yl羹 yaam覺n覺 kaybetti.
lkedeki ulusal sorun olan K羹rt sorunu bu g羹ne kadar yok sayma katliam, imha ve asimilasyonla kar覺l覺覺n覺 buldu. K羹rt kimliinden kaynakl覺 kad覺n, erkek, gen癟, yal覺 ayr覺m覺 yap覺lmadan insanlar yok say覺ld覺, katledildi.
Ba覺ms覺zl覺k ulusal onur ayaklar alt覺na al覺nd覺. Halk覺 k覺y覺ma uratan 羹lkeyi emperyalizmin arka bah癟esine 癟eviren ibirlik癟ilik anlamalar覺 yap覺ld覺. Yan覺 ba覺m覺zda petrol ve kar h覺rs覺 y羹z羹nden demokrasi g繹t羹rme yalan覺yla bir halk katledilirken 羹lkemizde kurulu olan emperyalist 羹slerden kalkan u癟aklar Ortadou halklar覺n覺n 羹zerine bombalar yad覺rd覺. Bu utan癟 halka mal edilmeye 癟al覺覺ld覺. BU UTAN B襤Z襤M DE襤L.
SORUYORUZ NEY襤 DE襤T襤RECEKLER?
T羹m bunlar tart覺覺lmadan a癟l覺k yoksulluk, demokrasi, ba覺ms覺zl覺k tart覺覺lmadan yani k覺sacas覺 sorunlar覺n temeline inilmeden ne deitirilecek. Evet, aradan 27 y覺l ge癟ti ama 27 y覺ld覺r bu halk a癟l覺ktan, yoksulluktan, s繹m羹r羹den anti-demokratik uygulamalardan baka bir ey g繹rmedi. imdi AKP iktidar覺 82 anayasas覺ndan ba覺ms覺z “sivil” bir anayasa haz覺rl覺yor. Daha se癟imlerden 繹nce her iktidar kendi propagandas覺n覺 yaparak a癟l覺覺 yoksulluu bitireceini s繹ylemilerdi. Fakat se癟imler oldu halk覺n sorunlar覺 癟繹z羹lmedi verilen vaatler an覺nda unutuldu.
ZEMEZLER. HALKIN IKARLARINI GZETEMEZLER
Tarih iktidarlar覺n politikalar覺n覺n nas覺l boa 癟覺kt覺覺n覺 g繹stermitir. Halk覺 s繹m羹rmekten baka bir ey yapmad覺lar. Bu y羹zden; AKP iktidar覺n覺n 癟覺karaca覺 anayasa 82 anayasas覺ndan ba覺ms覺z deildir halka a癟l覺ktan yoksulluktan s繹m羹r羹den katliamdan baka bir ey getirmeyecek yine bir avu癟 z羹mrenin huzuru ve refah覺 g繹zetilecek. AKP ‘nin haz覺rlayaca覺 anayasa, emperyalizme ba覺ml覺l覺覺 b羹y羹t羹p, faizmi merulat覺racakt覺r. Ki ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede yap覺lan anayasa halk覺n anayasas覺 olamaz. Ve halk覺n anayasas覺n覺 ancak halk kendisi haz覺rlar iktidar uaklar覺n覺n haz覺rlam覺 olduu anayasa halk覺n deil bir avu癟 talanc覺n覺n anayasas覺d覺r.
Halk覺n 癟覺kar覺na haz覺rland覺覺 iddia edilen bir anayasa halka sorulmadan sorunlar覺na eilmeden haz覺rlan覺yor. Esnafa, i癟iye, 繹renciye, memura, k繹yl羹ye, hukuk癟ulara, ayd覺n- sanat癟覺lara vb halk kesimlerine tart覺t覺rmadan sormadan haz覺rlan覺yor bu anayasa. SORAMAZLAR. 羹nk羹 sorunlar覺n覺 hayk覺ran k繹yl羹ye “anan覺 da al git” git diyen, 繹zelletirmelerle 羹lkenin suyuna varana kadar 羹lkeyi sat覺l覺a 癟覺kar覺p “babalar gibi satar覺m” diyen bir anlay覺 haz覺rl覺yor bu anayasay覺.

VE D襤YORUZ K襤;

DEVLET VE 襤KT襤DAR HALK 襤襤N OLMALI
ULUSAL BAIMSIZLIK VE DNYA HALKLARININ KARDEL襤襤 CUMHUR襤YET襤N VAZGE襤LMEZ 襤LKES襤D襤R
SZ VE KARAR HAKKI HALKIN OLMALI
HER ULUS KEND襤 KADER襤N襤 TAY襤N ETME HAKKINA SAH襤PT襤R BU HAK GASP ED襤LMEMEL襤
TEMEL HAK VE ZGRLK GEREK DEMOKRAS襤N襤N VAZGE襤LMEZ ARTLARIDIR
RET襤M, BLM VE TKET襤M, CRET VE F襤YATLAR, EMPERYAL襤ZM VE TEKKELERE GRE DE襤L, HALKIN 襤HT襤YALARINA GRE BEL襤RLENMEL襤
DEMOKRAT襤K HALK CUMHUR襤YET襤NDE YASALAR HALKIN 襤HT襤YALARI HUZURU VE GVENL襤襤 襤襤ND襤R
DEMOKRAT襤K HALK CUMHUR襤YET襤NDE YRTME HALKIN STNDE DE襤L HALKIN H襤ZMET襤NDED襤R
ADALET BURJUVAZ襤N襤N DE襤L HALKIN ADALET襤 OLMALI

SORUYORUZ YAPAB襤L襤RLERM襤 TM BUNLARI

ok iyi biliyoruz ki yapmak bir yana tart覺覺p tart覺t覺ramazlar dahi. Bunlar覺n tart覺覺lmad覺覺 bir yerde halk i癟in bir anayasadan bahsedilemez ancak ve ancak halka ramen haz覺rlanan bir anayasa vard覺r ortada.
Bizler Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi olarak halka ramen haz覺rlanan bu anayasa kar覺 alternatif olarak emperyalizmin ve oligarinin deil halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m diyoruz. Halk覺n anayasas覺; yukar覺da sayd覺覺m覺z gibi halk覺n sorunlar覺n覺 癟繹zen halk i癟in eitim, halk i癟in sal覺k, halk i癟in adalet ve 繹zg羹rl羹k i癟erir. Bu da m羹cadele etmekten ve 繹rg羹tlenmekten ge癟iyor diyor anayasa tart覺malar覺n覺n ortas覺nda bizde taraf oluyor halk i癟in haz覺rlanacak anayasa i癟in bug羹nden itibaren kampanyam覺z覺 balat覺yoruz Ki kendi anayasam覺z i癟in m羹cadele edersek kazan覺r覺z. Ba覺ms覺zl覺覺n olduu bir 羹lkede mutlu ve umutlu, huzur ve refah i癟inde yaamak i癟in halk anayasas覺n覺 sahiplenmeye bunun i癟in m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz. Kendi anayasam覺z覺 yapal覺m! Halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m!

ARIMIZ ba覺ms覺z bir 羹lke i癟indir
ARIMIZ demokratik bir 羹lke i癟indir
ARIMIZ 繹zg羹r bir 羹lke i癟indir
ARIMIZ t羹m uluslardan az覺nl覺klardan insanlar覺n haklar覺 i癟indir…” s繹zleriyle sonland覺rd覺. A癟覺klamada s覺k s覺k “Halk Biziz Y繹neten Biz Olaca覺z, Emperyalizm 襤癟in Deil Halk 襤癟in Anayasa, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n M羹cadelemiz” sloganlar覺 at覺ld覺. Yer yer polisin y繹nlendirmesiyle provokat繹rler gelerek HC’l羹lere hakaretler ettiler. Provokasyona gelmeyen HC’l羹ler a癟覺klamaya devam ettiler.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan “ Halk Anayasas覺 Tasla覺”n覺n da覺t覺m覺 yap覺ld覺. Da覺t覺ma halk覺n ilgisi youndu.
AKP tahamm羹ls羹zl羹k i癟indeydi.
Da覺t覺m s覺ras覺nda polisler, HC’l羹lere ve halka tacizde bulunarak halk覺n ilgisini k覺rmaya 癟al覺t覺.
Polisler, da覺t覺m yapan HC’l羹lere ba覺rarak halk覺 rahats覺z ettiklerini s繹yledi. O s覺rada halktan birisi, sahiplenerek ve k覺zarak polise “rahats覺z etmiyorlar, onlar ger癟ekleri anlat覺yorlar. Ne 癟ocuklarla ura覺yorsunuz” dedi.
2007.10.07
Bu yaz覺 3438 kez okundu
Geri D繹n