| HC Anayasa Kampanyas覺n覺n Balad覺覺n覺 Duyurdu
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 26 Eyl羹l g羹n羹 saat 11.00'da Mecidiyek繹y K羹lt羹r
Merkezi'nde bir bas覺n toplant覺s覺 yaparak "Emperyalizmin ve Oliganinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" kampanyas覺n覺n balad覺覺n覺 duyurdu.

Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n tan覺t覺ld覺覺 ve tart覺maya a癟覺ld覺覺 a癟覺klamaya Sevim Belli, Mihri Belli ve Haluk Gerger konumac覺 olarak kat覺ld覺lar.
A癟覺klama HC Temisilcisi zg羹r T羹rk'羹n a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. T羹rk kat覺lan herkesi tart覺maya davet etti. Ard覺ndan s繹z alan Do癟. Dr.Haluk Gerger "Geni bir anayasa tart覺mas覺n覺 yeniden ya覺yoruz. niversiteler, hukuk癟ular ve deiik kesimler bu tart覺maya imdiden kat覺lm覺 durumdalar. Biz bu tiyatroyu daha 繹nce de 癟ok izledik. Silahlar覺n ve postallar覺n g繹lgesinde yap覺lanlar覺n覺 da izledik. Y羹zde 92'lerle kabul edildii varsay覺lan anayasalar覺 da g繹rd羹k. Bu tart覺malarda pek 癟ok konuda anlaan hakim kesimler, 覺v覺r z覺v覺r konularda fikir ayr覺l覺覺na d羹m羹 gibi g繹r羹n羹p, bilin癟leri 癟arp覺tmaya, ger癟ekleri gizlemeye y繹nelik bir oyunu sergiliyorlar. Oysa biliyoruz ki temel meselelerde anla覺yorlar.(...) Ben umuyorum ki halk覺n dostlar覺 bug羹nden, bu toplant覺dan itibaren konumaya, bu tart覺malara m羹dahil olmaya balayacaklard覺r. Onlar覺n sesine hepimizin ihtiyac覺 var. Ve taleplerimiz var. ncelikle halk覺n d羹羹nce ve fikir 繹zg羹rl羹羹n羹n, 繹rg羹tlenme hakk覺n覺n tan覺nmas覺; sal覺k, eitim ve dier sosyal haklar覺n覺n temini gibi konular覺n tan覺nmas覺 ve elbette ki en geni tan覺m覺yla t羹m hak ve 繹zg羹rl羹klerin eksiksiz uygulanmas覺, taleplerimiz aras覺ndad覺r" diye konutu.
Hemen ard覺ndan s繹z alan Sevim Belli "u s覺ralar tart覺覺lan anayasa halk覺nyasas覺 deil, devletin bizi nas覺l y繹neteceinin yasalar k羹residir. Ama anayasa halk覺n kendini nas覺l y繹neteceinin yasalar b羹t羹n羹 olmal覺d覺r. u anda elimizde sosyalist sisteme ge癟iin bir aamas覺 olarak Halk Ayasas覺 Tasla覺 var. Bu 羹lkede bizim de sesimizin 癟覺kmas覺 laz覺m. 羹nk羹 bu 羹lkenin g羹c羹 biziz. Tart覺malara kat覺l覺n. Bu 癟al覺maya emei ge癟en t羹m HC 羹yelerine teekk羹rler" dedi.
Sevim Belli'nin ard覺ndan s繹z alan Mihri Belli ise" 癟ok g羹zel bir taslak olmu. Ben de alt覺na imza atabilirim. Sosyalizm nihai hedefimizdir. Demokratik Halk Cumhuriyeti zorunlu bir aamad覺r. Halk Anayasas覺 Tasla覺 b羹t羹n 繹zlemlerimizi i癟eriyor" dedi. Ard覺ndan HC ad覺na a癟覺klama yapan zg羹r T羹rk "halk覺n ihtiyac覺 olan ve y羹zy覺llar覺n 繹zlemini yans覺tan; bir avu癟 s繹m羹r羹c羹 az覺nl覺覺n deil, halktan yana bir anayasan覺n haz覺rlanmas覺 gerektii ortadad覺r. Bu anayasa;
- Se癟imlerin, parlamentonun g繹stermelik olmad覺覺...
- Halk覺n se癟tii vekilleri g繹revini yapmad覺覺 takdirde vekillikten azletme hakk覺n覺n olduu...
- Halk覺n 繹rg羹tlenmesinin 繹n羹ndeki t羹m engellerin kald覺r覺ld覺覺...
- Halk覺n adalet 繹zlemini giderecek bir yarg覺 sisteminin oturtulduu…
- D羹羹nce, inan癟 ve ifade 繹zg羹rl羹羹n羹n olduu ve bunun su癟 say覺lmad覺覺…
- K羹rt halk覺n覺n kendi kaderini tayin hakk覺n覺 kullanabildii,..
- Halk kar覺s覺nda hi癟 kimsenin ayr覺cal覺kl覺 ve "dokunulmaz" olmad覺覺,
- Okullar覺nda halk i癟in, bilimsel eitimin yap覺ld覺覺,
- Eitimin, sal覺k hizmetlerinin, bar覺nma hakk覺n覺n paras覺z olduu
- Temel hak ve 繹zg羹rl羹klerden halk覺n en geni kesiminin tam olarak yararland覺覺 bir 羹lkeyi tan覺mlamal覺d覺r…
K覺sacas覺, yap覺lmas覺 gereken anayasa; emperyalizme g繹bekten ba覺ml覺 deil ba覺ms覺z bir T羹rkiye; tekellerin, toprak aalar覺n覺n, mafya 癟etelerinin deil, halk覺n y繹nettii bir T羹rkiye isteimizin ifadesi olmal覺d覺r" dedi. Ard覺ndan T羹rk "D繹rd羹nc羹 bask覺s覺 yap覺lan Halk Anayasas覺 tasla覺m覺z覺 bug羹nden itibaren, halk覺n t羹m kesimlerinin ilgisine, bilgisine ve deerlendirip tart覺mas覺na a癟覺yoruz. Emperyalizmin ve yerli ibirlik癟ilerinin haz覺rlayaca覺 bir anayasay覺 deil, halk覺n anayasas覺n覺 sahiplenelim, o anayasan覺n uyguland覺覺 bir 羹lke i癟in m羹cadele edelim. Bu m羹cadele, hi癟 kimseyle s覺n覺rl覺 deildir, y羹rei insanl覺ktan, y羹rei halktan yana olan herkesin sorunudur" diye konutu.
A癟覺klama Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺 sahiplenme 癟ar覺s覺yla son buldu.


HALKIN SORUNLARINI OL襤GAR襤 ZMEZ

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 襤stanbul Kad覺k繹y'de "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" slogan覺 ile bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Halk覺n sorunlar覺n覺 oligari 癟繹zmez, oligari anacak kendi sorunlar覺n覺 ve Emperyalizmin sorunlar覺n覺 癟繹zer bunun i癟in sivil anayasa deyip yapmakta olduklar覺 anayasa halk覺n sorunlar覺n覺 g繹rmezden ve bilmezden gelecek.
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ise Kad覺k繹yde iskele meydan覺nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak AKP'nin emperyalizme hizmet ettii anayasa deil, halk覺n yapt覺覺 anayasa ancak halk覺n sorunlar覺n覺 癟繹zer.
30 Eyl羹l g羹n羹 saat 15.00'da bir araya gelen HC kitlesi "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" pankart覺 a癟t覺, ayn覺 sloganl覺 繹nl羹klerin giyildii eylemde Kenan Eren unlar覺 dedi;
"Anayasalar halk覺n y繹netildii yasalar覺 belirlerler. Dolay覺s覺yla da biz nas覺l y繹netildiimizi, ya da neye g繹re y繹netileceimizi bilemiyoruz. Bizim i癟in haz覺rland覺覺 s繹ylense de halktan ba覺ms覺z, halk覺n hi癟bir s繹z hakk覺n覺n olmad覺覺 bir anyasa 癟al覺mas覺 var... AKP y繹netimi alt覺nda yap覺lacak bir anayasan覺n da 12 Eyl羹l anayasas覺'ndan temelde bir fark覺 olmayacakt覺r... bizler haklar ve 繹zg羹rl羹kler cephesi olarak halk覺n sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹n羹n ancak halk覺n y繹netiminde s繹z sahibi olduu bir sistemde mevcut olaca覺n覺 s繹yl羹yoruz. Halk覺n ba覺ms覺z, demokratik bir 羹lede 繹zg羹r olaca覺na, haklar覺na sahip olabileceini d羹羹n羹yoruz ve diyoruz ki Halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m, Halk Aanayasas覺 i癟in m羹cadele edelim."
"rg羹tlenme Toplanma G繹steri zg羹rl羹羹 Demokrasinin Gereidir, Demekrotik Halk Cumhuriyetinde Adalet Halk覺n Adaletidir, S繹z Karar Hakk覺 Halk覺nd覺r, yaz覺l覺 d繹vizlerin ta覺nd覺覺 eylemde "Halk Biziz Biz Y繹neteceiz Ne ABD Ne AB Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganlar覺 at覺ld覺.
Son olarak megafonla duyurular yap覺larak halka Anayasa kitap癟覺覺 da覺t覺l覺d覺. 500 anayasa kitap癟覺覺n覺n da覺t覺ld覺覺 eyleme 80 kii kat覺ld覺.

Halk Toplant覺s覺 Yap覺ld覺

Okmeydan覺 mercan d羹羹n salonunda 29 Eyl羹l saat 15.30'da yeni anayasa tasla覺 ile ilgili halk toplant覺s覺 ger癟ekletirildi. Yakla覺k 120 kiinin kat覺ld覺覺 halk toplant覺s覺nda konumac覺 olarak HC ad覺na Asuman zcan Ak癟a ve zg羹r T羹rk kat覺ld覺. Konumac覺lar, Girite anayasa deiikliin nas覺l g羹ndeme geldii, bu anayasan覺n haz覺rlan覺覺n覺n hi癟bir aamas覺nda halk覺n bulunmad覺覺, halk覺n 癟覺karlar覺n覺 deil oligarinin ve emperyalizmin 癟覺karlar覺n覺 g繹zeten bir anayasa olduu, AKP taraf覺ndan Yeni olarak sunulan anayasan覺n asl覺nda halk覺n iradesinin onay覺 al覺nmadan haz覺rland覺覺, temel sorunlar覺m覺za hi癟bir 癟繹z羹m i癟ermedii dile getirilirdi. Anayasan覺n haz覺rlan覺 s羹recinde halk覺n 繹neri ve talepleri dikkate al覺nmazken referandum yap覺lmas覺 anlams覺zd覺r denildi. Daha sonra ise Asuman zcan Ak癟a Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n tan覺t覺m覺n覺 yapmaya balad覺. Panele kat覺lan dinleyicilerden Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n 3. B繹l羹m羹 ile ilgili "halk iktidar覺nda kararlar nas覺l al覺nacak" sorusu 羹zerine Halk Meclislerin ileyii anlat覺ld覺. Ayr覺ca panelde dinleyiciler kendi sonrunlar覺n覺, s覺k覺nt覺lar覺n覺 anlatarak anayasan覺n bu s覺k覺nt覺lar覺m覺za 癟繹z羹m getirmesi gerekiyor dedi.
Konumac覺lar覺n "bizim anayasa ihtiyac覺m覺z varm覺 varsa nas覺l bir anayasa olmal覺" sorusuna genel olarak; anayasa ihtiyac覺m覺z var bu anayasa halk覺lar覺n kardeliini i癟eren halk覺n taleplerini kar覺layan bir anayasa olmal覺 eklinde cevaplar verildi.
Kar覺l覺kl覺 Soru ve cevaplarla s羹ren panel saat 17.30'da sona erdi.
Foto var...

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Antalya temsilcilii taraf覺ndan bas覺n toplant覺s覺 d羹zenlenerek "Halk Anayas覺 Tasla覺'n覺n" tan覺t覺m覺 yap覺ld覺.

28 Eyl羹l 2007 g羹n羹 saat 14.00'te Eitim-Sen'in binas覺nda yap覺lan bas覺n toplant覺s覺na HC Antalya Temsilcilii ad覺na Z羹leyha KURT, Antalya Eitim-Sen ube Bakan覺 Kadir ZEYBEK ve Avukat H羹seyin ZTRK kat覺ld覺. HC ad覺na konuan KURT;
"1982'den bu yana 12 Eyl羹l cuntas覺n覺n haz覺rlad覺覺 bir anayasayla y繹netiliyor 羹lkemiz. 82 Anayasas覺n覺n kabul edilmesinden bu yana, deitirilmeside hep g羹ndemde oldu. T羹m d羹zen partileri 癟eitli d繹nemlerde 12 Eyl羹l Anayasas覺n覺 deitirme vaadinde bulundu. Onlarca maddesi deitirildi de. Fakat 羹lkemizde hi癟bir ey deimedi. 羹nk羹 yap覺lan deiiklikler ya g繹stermelikti ya da halk覺n talepleri deil s繹m羹r羹c羹 s覺n覺flar覺n talepleri dorultusunda yap覺lm覺 deiikliklerdi.
12 Eyl羹l Anayasas覺n覺n kabul ediliinin 羹zerinden 25 y覺l ge癟ti. Anayasa deiiklii imdi bir kez de AKP h羹k羹meti taraf覺ndan g羹ndeme getirilmi bulunuyor. AKP'nin iktidara geldii g羹nden bu yana s羹rd羹rd羹羹 politikalar ve sonu癟lar覺 ortadad覺r. Dolay覺s覺yla AKP y繹netimi alt覺nda yap覺lacak bir anayasan覺n temelde 12 Eyl羹l Anayasas覺ndan bir fark覺 olmayacakt覺r....." dedi.

Daha sonra Eitim Sen ube Bakan覺 Kadir ZEYBEK s繹z alarak anayasa tart覺malar覺na ilikin g繹r羹lerini KESK VE E襤T襤M-SEN olarak dier demokratik kitle 繹rg羹tleriyle birlikte a癟覺klad覺klar覺n覺, 12 Eyl羹l anayas覺n覺n deimesi gerektiini ve yeni yap覺lacak anayasan覺nda emek癟ilerden yana bir anayasa olmas覺 gerektiini ve emek癟ilerin s繹z yetki ve karar g羹c羹n羹n olmas覺 gerektiini belirtti. "Son g羹nlerde y羹r羹t羹lmekte olan Anayasa tart覺malar覺 T羹rkiye'nin ge癟miiyle hesaplamas覺 i癟in yeni bir f覺rsat ortaya koymutur. ilk olarak 12 Eyl羹l'羹n yaratanlardan hesap sormakla ie balan覺lmal覺d覺r. zg羹r ve demokratik bir T羹rkiye yolunda yeni anayasa, ancak ge癟miin t羹m kara lekelerinden ar覺n覺larak yap覺labilir. Emekten, demokrasiden ve insan haklar覺ndan yana toplumsal g羹癟lerin y覺llard覺r dile getirdii bu 繹zlem, art覺k duyularak, darbeciler yarg覺lanmal覺, 12 Eyl羹l Hukuku toplumsal yaam覺m覺zdan t羹m羹yle 癟覺kar覺lmal覺d覺r." dedi.
Daha sonra s繹z alan Avukat H羹seyin ZTRK tarihte 癟覺kar覺lan ilk anayasadan balayarak anayasalar 羹zerine bilgi verdi. 82 Anayasas覺n覺n Cunta anayasas覺 olduunu s繹yleyen zt羹rk, ancak AKP iktidar覺n覺n 癟覺karmaya 癟al覺t覺覺 anayasan覺n daha geri bir anayasa olduunu belirterek, anayasa tart覺malar覺nbda halk覺n yerini alarak kendi anayasas覺n覺 yapmas覺 gerektiini belirtti.

ANAYASA TASLAININ TANITIMINA POL襤S ENGEL襤

Antalya'da 27 Eyl羹l 2007 g羹n羹 Antalya-Selekler ar覺s覺 繹n羹nde Halk Anayasas覺 Tasla覺 tan覺t覺m覺 ve a癟覺k sat覺覺n覺 yapan HC'l羹lere 繹nce zab覺talar sonra polis sald覺rd覺. Halk Anayasas覺'n覺n tan覺t覺m覺na tahamm羹l edemeyen polis 繹nce kitab覺n sat覺覺n覺n izinsiz olduunu sonra kimlik tespiti yapmak i癟in tuttuklar覺n覺 daha sonra ise savc覺l覺a bavurduklar覺n覺 savc覺n覺n karar覺na g繹re ilem yapacaklar覺n覺 s繹ylediler. Kitab覺n tan覺t覺m ve sat覺覺 i癟in izin gerekmediini s繹yleyen HC'l羹ler kimlikleri beklerken Halk Anayas覺 Tasla覺n覺n tan覺t覺m ve sat覺覺na devam ettiler. Daha sonra polis amirlerinin gelmesi ve kimliklerin geri da覺t覺m覺yla birlikte HC'l羹ler Tasla覺n da覺t覺m覺na devam ettiler. M羹dahale esnas覺nda 繹zellikle kendisinin fotoraf覺n覺n 癟ekilmesinden rahats覺z olan bir polis benim her tarafta fotoraf覺m覺 癟覺kar覺yorsunuz, niye 癟ekiyorsunuz resmimi diyerek sorun 癟覺karmaya 癟al覺t覺覺 g繹zlendi.
K覺lahan ve Selekler ar覺s覺 繹n羹nde yap覺lan tan覺t覺m ve sat覺ta 71 Taslak halka ulat覺r覺ld覺.

ANTAKYA'DA HALK 襤襤N ANAYASA KAMPANYASININ 襤LK ADIMI ATILDI

27 Eyl羹l 07 Perembe g羹n羹 saat.13.00'de ulus meydan覺nda HC taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlendi.
A癟覺klamada son g羹nlerde en 癟ok tart覺覺lan anayasan覺n deitirilmesiyle ilgili olarak HC ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Enis Aras unlar覺 s繹yledi:
"Haz覺rlanan bu anayasa da, hi癟bir eyi deitirmeyecektir. nemli olan Anayasa'y覺 hangi partinin, hangi kurumun, kimlerin yapt覺覺 deildir. Kimin 癟覺kar覺na yap覺ld覺覺d覺r. Kapitalist sistemde olduumuza g繹re yap覺lacak ANAYASA 羹lkemizin yeralt覺 yer羹st羹 zenginliklerini s繹m羹ren, vatan topraklar覺m覺z覺 satan, topraklar覺m覺z 羹zerinde ABD 羹sleri kurulmas覺na izin veren, tar覺m覺m覺z覺 kotalarla yok eden, 羹癟 taraf覺 deniz olan 羹lkemizde bizi susuz b覺rakan, bizi a癟l覺a, yoksullua, a evleri ve iftar sofralar覺na muhta癟 eden, zengin s繹m羹r羹c羹 s覺n覺f覺n 癟覺kar覺n覺 savunanlar taraf覺ndan yap覺lmak isteniyor. Oysa ANAYASA bir 羹lkenin siyasi, ekonomik ba覺ms覺zl覺覺n覺 g繹steren ve o 羹lkede yaayan t羹m halklar覺n haklar覺n覺n ve 繹zg羹rl羹klerinin verilmesi ve t羹m yaamsal ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺 demektir.

Bizler soruyoruz, yap覺lacak yeni ANAYASA'DA;
cretsiz bilimsel halk i癟in eitim olacak m覺?
lkemizde yaayan herkese 羹cretsiz bar覺nma hakk覺 verilecek mi?
T羹m sal覺k kurumlar覺 羹cretsiz halk覺n yarar覺na sunulacak m覺?
Emperyalizme tav覺r al覺p ba覺ms覺z bir 羹lke olacak m覺y覺z?
D羹羹nceyi ifade etme ve bas覺n 繹zg羹rl羹羹 olacak m覺?
S繹z ve karar hakk覺 halka verilecek mi?
Hukuk ve adalet i癟in ba覺ms覺z yarg覺 olacak m覺?

Bunlar覺n hi癟 birinin s繹zde tart覺覺lan, deitirilecek olan anayasada olmayaca覺n覺 biliyoruz.
aresiz deiliz. 繹z羹ms羹z deiliz.

Emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺n覺 savunan anayasaya kar覺 kendi anayasam覺zla 癟覺kal覺m. Ancak HALK ANAYASASI bizim sorunlar覺m覺z覺 癟繹zebilir.
A癟覺klamada "Emperyalizmin ve oligarinin deil, halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m HC" imzal覺 pankart ile "Ba覺ms覺z; demokratik T羹rkiye i癟in Anayasa", Emperyalizm ve Oligari i癟in Deil Halk i癟in Anayasa" sloganlar覺n覺n olduu d繹vizler ta覺nd覺.
A癟覺klamada s覺k s覺k sloganlar at覺larak halka halk anayasas覺 tasla覺 da覺t覺ld覺. Yakla覺k 1 saat s羹ren toplu da覺t覺mda 60 adet anayasa tasla覺 da覺t覺ld覺.

HALKIN ANAYASASINI YAPALIM!

Anayasan覺n oligari taraf覺ndan youn olarak tart覺覺ld覺覺 u g羹nlerde bu tart覺man覺n tam ortas覺nda halk var asl覺nda. Hep d覺覺nda, onunla alakal覺 deilmi gibi davran覺lan halk. Bu kez, anayasa tart覺malar覺na bir ses de Yamanlardan kat覺ld覺.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 襤zmir'de balatt覺覺 "Halk Anayasas覺n覺 Yapal覺m!" kampanyas覺 癟er癟evesinde Yamanlar'da "Halk Anayasas覺" kitap癟覺覺n覺n tan覺t覺m覺 yap覺ld覺. Tan覺t覺mdan 繹nce, saat 18.00'da yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ile bu tart覺malarda biz de var覺z mesaj覺 verildi. "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m " pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda s覺k s覺k "Halk 襤癟in Anayasa 襤stiyoruz- Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z- Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n M羹cadelemiz" sloganlar覺 at覺ld覺. HC ad覺na a癟覺klamaya okuyan Yurdag羹l G羹m羹 unlara deindi;

"Yeni anayasa hak ve 繹zg羹rl羹kleri g繹zetecek deniyor. Bug羹ne kadar referandumla oylanacak anayasa konusunda bir癟ok ey s繹ylendi. "zg羹rl羹k癟羹, sivil bir anayasa" denildi. Peki, ger癟ekten 繹yle mi olacak? Bu anayasa haz覺rlan覺rken halk ve halk覺n, bug羹n kar覺 kar覺ya kald覺覺 sorunlar dikkate al覺nd覺 m覺? Halk覺n sorunlar覺n覺 dikkate almadan haz覺rlanan, halk覺n kat覺l覺m覺yla haz覺rlanmayan hi癟bir anayasa, bug羹n hak ve 繹zg羹rl羹klerden bahsedemez.

"Gavurun ekmeini yiyen gavurun k覺l覺c覺n覺 sallar!" diye bir s繹z羹 vard覺r halk覺m覺z覺n. 襤birlik癟i bir y繹netim taraf覺ndan haz覺rlanan anayasa da, emperyalizm ve oligarinin ihtiya癟lar覺na g繹re haz覺rlanacakt覺r, haz覺rlanm覺t覺r. Bug羹n bu anayasan覺n haz覺rlanmas覺nda dikkate al覺nan halk ve halk覺n sorunlar覺 deil, emperyalizm ve oligarinin kurumlar覺d覺r.Buradan bir kez daha tekrarl覺yoruz,

"Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede her ey emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟indir. Anayasalar da onlar i癟in yap覺l覺r. Her maddesi, onlar覺n s繹m羹r羹 ve yama d羹zenini salamlat覺rmay覺 ama癟lar. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; a癟l覺k, s繹m羹r羹, yoksulluk son bulmaz. Halk覺n talepleri deil, tekellerin 癟覺karlar覺 繹nde gelir. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; demokratikleme de bir masaldan, g繹z boyamadan ibarettir. Emperyalizm ve oligari i癟in yap覺lan anayasalarla hi癟bir sorunumuz 癟繹z羹lemez, hi癟bir talebimiz kar覺lanmaz.

Halk覺n Anayasas覺n覺 yapal覺m!"

A癟覺klaman覺n ard覺ndan polisin t羹m tacizlerine ramen megafonla anayasa tasla覺n覺n tan覺t覺m覺 yap覺ld覺. Girilen her ev ve iyerinin kap覺s覺nda polislerin beklemesine ramen halk覺n ilgisi youndu. AKP'nin polisinin "繹zg羹rl羹k癟羹, sivil" anayasalar覺n覺n tart覺覺lmas覺na dahi tahamm羹l羹n羹n olmad覺覺, bir kez daha g繹r羹ld羹. Halk ad覺na, halk i癟in kararlar alan AKP ne kadar "繹zg羹rl羹k癟羹" olduunu polisleri arac覺l覺覺yla g繹sterdi. T羹m tacizlere ramen Halk Anayasas覺 tasla覺n覺n tan覺t覺m覺 yap覺ld覺.

Adana HC: Halk 襤癟in Anayasa 襤stiyoruz!

27 Eyl羹l g羹n羹 Adana 襤n繹n羹 Park覺nda Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺larak Halk i癟in anayasa istendi. A癟覺klamada "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil, Halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m!" pankart覺 a癟覺ld覺 ve "Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye i癟in Anayasa, Emperyalizm ve Oligari i癟in Deil Halk i癟in Anayasa" d繹vizleri ta覺nd覺. A癟覺klamay覺 okuyan emsettin Kalkan; "G羹nlerdir bas覺n-yay覺n organlar覺nda anayasa 羹zerine haberler 癟覺k覺yor. Herkes kendi cephesinden yorumlarla bu tart覺malara kat覺l覺yor. Biz de bu tart覺mada halktan yana taraf覺z. Anayasa tart覺mas覺 belli bir kesimin kendine mal edemeyecei, belli konulara s覺k覺t覺r覺lamayacak bir tart覺mad覺r." diyerek AKP'nin haz覺rlad覺覺 anayasan覺n 12 Eyl羹l anayasas覺ndan farkl覺 olmayaca覺n覺, emperyalistlerin ve ibirlik癟ilerinin hizmetinde olaca覺n覺 ifade etti.
Kalkan son olarak " Biz t羹m bu tart覺malar覺n i癟inde Anayasa Halk i癟in, halk覺n sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹 i癟in yap覺lmal覺d覺r diyoruz. Emperyalizm ve oligari i癟in yap覺lan Anayasalarla hi癟bir sorunumuz 癟繹z羹lemez, hi癟bir talebimiz kar覺lanmaz. Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye'yi ina etme g繹revi halk覺nd覺r. Ba覺ms覺z ve demokratik bir gelecein ve buna uygun d羹en bir anayasan覺n mimar覺 ancak halk olabilir. ar覺m覺z bu tart覺mada halktan yana olan herkesedir: Halk覺n Anayasas覺n覺 yapal覺m" diyerek s繹zlerini bitirdi.
Halk anayasas覺 kampanyas覺n覺n Adana'da balad覺覺n覺n da halka duyurulduu A癟覺klama "Halk i癟in Anayasa 襤stiyoruz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz" sloganlar覺 eliinde alk覺larla bitirilirken, Anayasa tasla覺 bas覺na ve 癟evrede bulunanlara da覺t覺ld覺. A癟覺klama s覺ras覺nda bas覺n覺n ve halk覺n ilgisi dikkat 癟ekti.

EMPERYAL襤ZM VE OL襤GAR襤 襤襤N YAPILAN ANAYASALARLA H襤B襤R SORUNUMUZ ZLEMEZ!

襤zmir HC Temsilcilii, 27 Eyl羹l Perembe g羹n羹 襤zmir Alsancak'taki Konak Belediyesine ait K羹lt羹r Sanat Merkezi'nde d羹zenledii Bas覺n Toplant覺s覺 ile uzun s羹redir 羹lkemizin g羹ndeminde olan Anayasa tart覺malar覺na deinerek Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesinin haz覺rlam覺 olduu Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺 tan覺tt覺.
Sanat癟覺 ve akademisyenlerin de ilgi g繹sterdii bas覺n toplant覺s覺nda 襤zmir HC Temsilcilii ad覺na Sema Ko癟 s繹z al覺rken, HD Cezaevi Komisyonu al覺anlar覺ndan Av. zg羹r Din癟er al覺m, ehir Planc覺lar覺 Odas覺 繹nceki d繹nem bakan覺 ve Ege evre Platformu S繹zc羹s羹 Tuncay Kara癟orlu, Dokuz Eyl羹l nv. G羹zel Sanatlar Fak羹ltesi Sinema TV B繹l羹m羹 retim G繹revlilerinden Burak Bak覺r ve sanat癟覺lar ad覺na G羹n覺覺覺 M羹zik Grubu 羹yelerinden Burak Erg羹n de g繹r羹lerini dile getirdiler.
Toplant覺da 襤zmir HC Temsilcilii ad覺na s繹z alan Sema Ko癟 d羹羹ncelerini;
"Anayasa tart覺malar覺 uzunca bir suredir 羹lkemizin g羹ndeminde. Bug羹n burada bas覺n toplant覺m覺z覺n ana g羹ndemi de bu anayasa tart覺malar覺d覺r. Bizde anayasa tart覺malar覺 konusunda, kendi cephemizden bu tart覺malara bakarak cevap vereceiz. Buna hakk覺m覺z覺n olduunu d羹羹n羹yoruz. Sonu癟lar覺n覺 biz yaayaca覺m覺z bir tart覺man覺n sadece izleyeni olarak kalmak istemiyoruz, kalmayaca覺z.
Bug羹ne kadar 羹lkemizle ilgili olarak yap覺lan veya at覺lan hi癟bir ad覺m i癟in bize dan覺覺lmad覺. imdi bir "referandum"dan s繹z ediliyor. Yap覺lacak bu oylama ger癟ek bir "referandum" say覺labilir mi? Biz bununda bir aldatmaca olduuna inan覺yoruz. Evet, 羹lkemizi emperyalizmin s繹m羹rgesi yaparken bize sormad覺lar. 襤ncirlik ss羹'n羹 a癟arken sormam覺lard覺 ve bug羹n Irak'覺n emperyalistler taraf覺ndan igalinde, bu 羹ss羹n s覺n覺rs覺z kullan覺m覺n覺 da bize sormad覺lar. Oysa halk覺m覺z覺n %80- 90'覺 buna kar覺yd覺. Bug羹n akarsular覺m覺z覺n sat覺lmas覺ndan 繹zelletirmelere kadar sayabileceimiz bizimle ve 羹lkemizle ilgili, geleceimize dair, hi癟bir konuyu da bize sormad覺lar. Bir癟ok anlamadan haberimiz bile olmad覺. Bug羹n bunun da soruluyor olmas覺n覺n g繹stermelik olduunu d羹羹n羹yoruz. Hi癟birinde onay覺m覺z覺n olmad覺覺, 癟oundan bilgimizin dahi olmad覺覺 t羹m anlamalar覺n, politikalar覺n faturas覺n覺 al覺nterimizle, a癟l覺kla, isizlikle, yoksullukla, hatta 癟ou kez can覺m覺zla, kan覺m覺zla biz 繹d羹yoruz. Faturas覺n覺 biz 繹d羹yoruz, fakat kararlar覺 onlar veriyorlar.
Bizler en bata emperyalizmin boyunduruu alt覺nda olmayan bir 羹lkede yaamak istiyoruz. Yap覺lacak anayasa da, en bata, 羹lkemizin ba覺ms覺zl覺覺n覺 g羹vence alt覺na alan bir anayasa olmal覺d覺r. T羹m bunlardan kaynakl覺 olarak, emperyalistlerle yap覺lan ba覺ml覺l覺k ilikilerinin hepsi, derhal iptal edilmeli; buna takiben, yeni anayasa, ulusal onurumuzu pe paral覺k etmeyen, halk覺n 癟覺karlar覺n覺n temel olduu, eitlik ilkesinin temel al覺nd覺覺 bir politikan覺n 癟er癟evesi 癟izilmelidir. Yeni anayasa ba覺ms覺zl覺覺m覺z覺n ifadesi olmal覺d覺r."
eklinde devam eden Ko癟 s繹zlerini, Halk anayasas覺 Tasla覺n覺 tan覺tt覺ktan sonra, yine taslaktan al覺nt覺 yaparak,
"Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede her ey emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟indir. Anayasalar da onlar i癟in yap覺l覺r. Her maddesi, onlar覺n s繹m羹r羹 ve yama d羹zenini salamlat覺rmay覺 ama癟lar. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; a癟l覺k, s繹m羹r羹, yoksulluk son bulmaz. Halk覺n talepleri deil, tekellerin 癟覺karlar覺 繹nde gelir. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; demokratikleme de bir masaldan, g繹z boyamadan ibarettir. Emperyalizm ve oligari i癟in yap覺lan anayasalarla hi癟bir sorunumuz 癟繹z羹lemez, hi癟bir talebimiz kar覺lanmaz. Halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m!" eklinde tamamlad覺.

Konumac覺lardan Tuncay Kara癟orlu da d羹羹ncelerini, s繹z konusu anayasa deiikliinin doa ve toplum 癟覺karlar覺na deil, uluslararas覺 tekellerin ve onlar覺n yerli ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺na hizmet edecek ekilde olduuna dikkat 癟ekerek, doal ve k羹lt羹rel 癟evreyi yaam覺n ekolojik b羹t羹nselliini temel almayan bir 癟er癟eve akabinde imar rantlar覺n覺n, yanl覺 ve 癟arp覺k kentlemenin, baraj, otoyol, maden ihalelerinin ve s繹m羹r羹s羹n羹n yolunu a癟ar. 羹nk羹 ranta hizmet etmektedir. Yeni yap覺lmas覺 d羹羹n羹len anayasa da buna engel hi癟bir madde veya g羹vence yoktur." Diyerek ifade etti. Son olarak ta 癟繹z羹m羹n AKP h羹k羹meti taraf覺ndan sunulan anayasa tasla覺n覺n olmad覺覺n覺 vurgulad覺.

Av. zg羹r Din癟er al覺m, 1982 Anayasas覺n覺n darbe sonras覺 bir tepki anayasas覺 olarak olutuunu belirtirken, bu nedenden dolay覺 temel hak ve 繹zg羹rl羹kleri belirleyen h羹k羹mler konusunda eksik olduu gibi meruluu ve taml覺覺n覺n da tart覺覺labilirliine dikkat 癟ekti. Konumas覺na "toplumun temel ihtiya癟lar覺na da kar覺l覺k vermeyen bu taslak 繹nerisinin haz覺rlan覺 s羹reci ve toplumdan saklanmas覺 da normal deildir. Toplumun hi癟bir kesiminin onay覺, g繹r羹羹, katk覺s覺 al覺nmadan oluturulmutur. Ve ger癟ek 癟繹z羹mler sunmaktan uzakt覺r." eklinde konuan al覺m, HC'羹n tan覺tt覺覺 Halk Anayasas覺n覺n toplumsal ihtiya癟lar覺m覺z覺n kar覺l覺覺na denk d羹t羹羹n羹 belirtti. Ve b繹yle bir tasla覺n haz覺rlan覺p sunulmas覺n覺n 繹nemine dikkat 癟ekti.

Burak Bak覺r, Anayasan覺n bir Toplum S繹zlemesi olduunu belirtti ve Anayasa deiiklii kavram覺n覺n bu noktada toplumu birebir ilgilendirdii ancak s繹zlemenin ana taraflar覺ndan biri olan Halk覺n hi癟bir ekilde bu s羹re癟te m羹dahil olamad覺覺n覺 belirtti. Bak覺r 繹yle konutu:
"Anayasalar sokakta haz覺rlan覺r; soka覺n konumad覺覺 hi癟bir anayasa demokratik deildir. Haz覺rlanan taslak, 癟eitli kesimlerin g繹r羹leri al覺narak gelitirilse bile, mevcut yap覺n覺n 繹z羹 deitirilmedikten sonra ger癟ekte bir eyin deimi olduunu s繹ylemek m羹mk羹n deildir. Anayasa tart覺mas覺 ger癟ekte sistemin tart覺覺lmas覺d覺r. Ve bu sistem kapitalist bir sistem olduu s羹rece, haz覺rlanan b羹t羹n anayasalarda bu sisteme hizmet etmek i癟in, yani tekelci sermayedarlar覺n hizmetinde olan bir anayasa olacakt覺r. Bug羹n Taslak metindeki g繹r羹n羹rde demokratikleme y繹n羹nde at覺lan ad覺mlar, toplumsal bir talebin kar覺l覺覺 deil, uluslararas覺 sermayenin 羹lkeye "korkusuzca" girebilmesi ad覺nad覺r. K覺saca sorun sistem sorunudur, iktidar sorunudur. Ve bug羹n yap覺lan tart覺mada bu haks覺z sistemin tart覺mas覺d覺r. "

Sanat癟覺 Burak Erg羹n de bu yeni anayasa tasla覺na halk覺n kendi talepleri ve k羹lt羹r羹n羹n deil emperyalizmin dayatmalar覺n覺n damgas覺n覺 vurduunu belirtirken, sanat癟覺 ve ayd覺nlar覺 tepkisiz kalmamaya ve bu k羹lt羹r emperyalizmine kar覺 durular覺n覺 belirlemeye 癟a覺rd覺.
Bas覺n toplant覺s覺 saat 16.00 s覺ralar覺nda bitirilirken, tekrar halk覺n kendi 繹z 繹rg羹tl羹羹n羹 yaratarak kendi anayasas覺n覺 yapmaya 癟ar覺 yap覺larak, bas覺na tekrar Halk Anayasas覺 Tasla覺 da覺t覺ld覺.

Emperyalizm 襤癟in Deil Halk 襤癟in Anayasa Kampanyas覺 襤skenderun'da da Balat覺ld覺

Kahrolsun Emperyalizm, Yaas覺n M羹cadelemiz slogan覺yla balayan bas覺n a癟覺klamas覺 襤skenderun'da halk覺n kat覺l覺m覺 ile ger癟ekletirildi. "Ayakkab覺 Boyac覺lar ar覺s覺" Meydan覺'nda yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Canan YABANCI, "kapitalist sistemde olduumuza g繹re yap覺lacak ANAYASA 羹lkemizin yeralt覺 yer羹st羹 zenginliklerini s繹m羹ren, vatan topraklar覺m覺z覺 satan, topraklar覺m覺z 羹zerinde ABD 羹sleri kurulmas覺na izin veren, tar覺m覺m覺z覺 kotalarla yok eden, 羹癟 taraf覺 deniz olan 羹lkemizde bizi susuz b覺rakan, bizi a癟l覺a, yoksullua, a evleri ve iftar sofralar覺na muhta癟 eden, zengin s繹m羹r羹c羹 s覺n覺f覺n 癟覺kar覺n覺 savunanlar taraf覺ndan yap覺l覺yor. Emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺n覺 savunan anayasaya kar覺 kendi anayasam覺zla 癟覺kal覺m. Ancak HALK ANAYASASI bizim sorunlar覺m覺z覺 癟繹zebilir. Halk Anayasas覺, t羹m ezilen halklar覺n ekonomik, siyasi, k羹lt羹rel 癟覺karlar覺n覺n ifadesidir. Halk Anayasas覺, halk覺n 繹zg羹r iradesidir. T羹rk, K羹rt, Arap, Laz, erkez, G羹rc羹... Alevi, S羹nni t羹m milliyet ve mezhepten halk覺m覺z覺 kendi anayasalar覺 olan Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺 sahiplenmeye 癟a覺r覺yoruz." dedi.
A癟覺klamaya Halkevi ve 襤skenderun SES temsilcilii de destek verdi.
"Kahrolsun Emperyalizm, Yaas覺n M羹cadelemiz", "Emperyalizm 襤癟in Deil, Halk 襤癟in Anayasa", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 halk覺n destei ile at覺ld覺. Halk覺n ilgisi youndu ve 60 Halk覺n Anayasas覺 Tasla覺 halka ulat覺r覺ld覺.

MERS襤NDEN AKP HKMET襤N襤N HAZIRLADI ANAYASAYA TEPK襤

Mersin Tabina 繹n羹nde 26 Eyl羹l aramba g羹n羹 saat 13.00'de Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan AKP h羹k羹metinin haz覺rlad覺覺 anayasaya ile ilgili olarak bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.
A癟覺klama emperyalizmin ve oligarinin deil halk覺n anayasas覺n覺 yapal覺m pankart覺n覺n alk覺larla a癟覺lmas覺yla balad覺.
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Hasan Biber yeni Anayasan覺n 羹lkemizin her yerini tekelci sermaye daha rahat peke 癟ekmek i癟in yap覺ld覺覺n覺, halka daha fazla a癟l覺k, yoksulluk ve zul羹m getireceini 1961, 1972, 1980 anayasalar覺nda olduu gibi halka deil ibirlik癟i tekellere ve emperyalistlerin yarar覺na bir anayasa olaca覺n覺 s繹yledi. Halk覺m覺z覺n buna kar覺 癟繹z羹ms羹z olmad覺覺n覺 s繹yleyerek konumas覺na "繹z羹m, emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin 癟覺karlar覺n覺 savunan anayasada deil, halk iktidar覺nda, Halk覺n Anayasas覺ndad覺r. Mevcut Anayasan覺n deimesini istemeyen hi癟 kimse yoktur. Bizler de Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi olarak anayasan覺n deimesini istiyoruz ancak yap覺lacak deiikliin neye ve kimlere hizmet edecei bizler a癟覺s覺ndan 繹nemlidir. "u an var olan 82 anayasas覺 羹zerinde 12 kez 癟eitli kapsamlarda deiiklikler yap覺ld覺. T羹m bu deiikliklerin g羹ndeminde halk ve yaad覺覺m覺z sorunlar yoktu, imdi haz覺rlanan anayasan覺n g羹ndeminde de b繹yle bir konu olmayacakt覺r. Ortada "anayasa" ad覺na y羹r羹t羹len tart覺malar birer aldatmacad覺r. Referandumda da b繹yle bir aldatmaca olacakt覺r. Bug羹ne kadar bir癟ok deiiklik g繹rd羹k, sonu癟ta hi癟bir ey deimedi. Haz覺rlanan bu anayasada da, hi癟bir ey deitirmeyecektir. "Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede her ey emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟indir. Anayasalar da onlar i癟in yap覺l覺r. Her maddesi, onlar覺n s繹m羹r羹 ve yama d羹zenini salamlat覺rmay覺 ama癟lar.
BAIMSIZ OLMAYAN B襤R LKEDE; a癟l覺k, s繹m羹r羹, yoksulluk son bulmaz. Halk覺n talepleri deil, tekellerin 癟覺karlar覺 繹nde gelir. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; demokratikleme de bir masaldan, g繹z boyamadan ibarettir. Emperyalizm ve oligari i癟in yap覺lan anayasalarla hi癟bir sorunumuz 癟繹z羹lemez, hi癟bir talebimiz kar覺lanmaz. Bu ger癟eklerden hareketle balatt覺覺m覺z" EMPERYAL襤ZM襤N VE OL襤GAR襤N襤N DE襤L HALKIN ANAYASASINI YAPALIM!" kampanyas覺na t羹m devrimci, demokrat ve duyarl覺 halk覺m覺z覺 halk覺n anayasas覺na sahip 癟覺kmaya, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesine destek vermeye 癟a覺r覺yoruz" diyerek son verdi.
Yap覺lan a癟覺klaman覺n ard覺ndan bas覺na anayasa taslaklar覺ndan da覺t覺ld覺. TARIMORKAM-SEN VE PART襤ZAN destek verdii A癟覺klama "Kahrolsun Emperyalizm, Yaas覺n M羹cadelemiz, Emperyalizm 襤癟in Deil, Halk 襤癟in Anayasa, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺yla son verildi.


EMPERYAL襤ZM襤N ANAYASASINI DE襤L
HALK 襤襤N ANAYASA 襤ST襤YORUZ!

襤zmir Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi, 25 Eyl羹l Sal覺 g羹n羹 Tarihi Kemeralt覺 Girii'inde saat 18.00'de yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile "Emperyalizm ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yap覺lmas覺n覺" istediler. Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Emperyalizmin Ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m!" pankart覺 a癟覺l覺rken, Halk Anayasas覺 Tasla覺 tan覺t覺ld覺. HC yazan 繹nl羹k ve k覺rm覺z覺 flamalar覺nda olduu bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Umut Durmaz okudu. Yeni anayasan覺n hak ve 繹zg羹rl羹kleri g繹zetmeyeceini belirterek Umut Durmaz unlara deindi.
"Bu anayasa haz覺rlan覺rken halk ve halk覺n, bug羹n kar覺 kar覺ya kald覺覺 sorunlar dikkate al覺nd覺 m覺? Halk覺n sorunlar覺n覺 dikkate almadan haz覺rlanan, halk覺n kat覺l覺m覺yla haz覺rlanmayan hi癟bir anayasa, bug羹n hak ve 繹zg羹rl羹klerden bahsedemez.
"G璽vurun ekmeini yiyen g璽vurun k覺l覺c覺n覺 sallar!" diye bir s繹z羹 vard覺r halk覺m覺z覺n. 襤birlik癟i bir y繹netim taraf覺ndan haz覺rlanan anayasa da, emperyalizm ve oligarinin ihtiya癟lar覺na g繹re haz覺rlanacakt覺r, haz覺rlanm覺t覺r. Bug羹n bu anayasan覺n haz覺rlanmas覺nda dikkate al覺nan halk ve halk覺n sorunlar覺 deil, emperyalizm ve oligarinin kurumlar覺d覺r.
Uzunca bir s羹redir devam eden anayasa tart覺malar覺 i癟inde, anayasa deimesin diyen hi癟bir kesim yoktur. Evet, anayasa bizce de deimelidir, deiecektir. Burada 繹nemli olan bu deiikliin neye ve kimlere hizmet edeceidir. Anayasa, bug羹ne kadar bir癟ok kez deitirildi. u an var olan 82 anayasas覺 羹zerinde 12 kez 癟eitli kapsamlarda deiiklikler yap覺ld覺. T羹m bu deiikliklerin g羹ndeminde halk ve yaad覺覺m覺z sorunlar yoktu, imdi haz覺rlanan anayasan覺n g羹ndeminde de b繹yle bir konu yoktur. Ortada "anayasa" ad覺na y羹r羹t羹len tart覺malar birer aldatmacad覺r. Referandumda b繹yle bir aldatmaca olacakt覺r. Bug羹ne kadar bir癟ok deiiklik g繹rd羹k, sonu癟ta hi癟bir ey deimedi. Haz覺rlanan bu anayasa da, hi癟bir ey deitirmeyecektir."
Durmaz a癟覺klaman覺n devam覺nda, halk覺n 癟aresiz ve 癟繹z羹ms羹z olmad覺覺na vurgu yaparak, ger癟ek 癟繹z羹m羹n halk iktidar覺nda olduunu vurgulad覺. A癟覺klaman覺n sonunda da Anayasa Tasla覺 tan覺t覺larak, "Halk覺n yoksulluunun, yaad覺覺 zulm羹n ve bask覺n覺n kayna覺 deimedii s羹rece hi癟bir ey deimeyecektir. T羹m halk覺m覺z覺 kendi anayasam覺z olacak Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺 sahiplenmeye 癟a覺r覺yoruz." Denildi.
Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Halk Biziz Biz Y繹neteceiz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Emperyalizm 襤癟in Deil Halk 襤癟in Anayasa 襤stiyoruz, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz" sloganlar覺 at覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan Kemeralt覺 Giriinde kitlesel olarak Halk Anayasas覺 Tasla覺 kitab覺 tan覺t覺m覺 ve sat覺覺 yap覺ld覺. Halk Anayasas覺 Tasla覺 tan覺t覺m覺 s覺ras覺nda insanlar覺n ilgisi youndu ve halk sorunlar覺n覺 anlatt覺. Megafonla yap覺lan konumalarda "Halk覺n Anayasas覺na sahip 癟覺kmak, Halk覺n Anayasas覺 i癟in m羹cadele etmek, Ba覺ms覺z, demokratik bir T羹rkiye i癟in M羹cadele etmek demektir, Emperyalizm ve Oligarinin deil halk覺n Anayasan覺 istiyoruz, Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede her ey emperyalistler i癟indir, Anayasalarda onlar i癟in yap覺l覺r" dendi. HC'l羹lerin halka ger癟ekleri anlatmas覺ndan rahats覺z olan 襤zmir polisi gelerek insanlar sizlerden rahats覺z diyerek kendi rahats覺zl覺klar覺n覺 g繹stermi oldular. 1 saat s羹ren tan覺t覺m ve sat覺ta 36 halk Anayasas覺 kitab覺 halka ulat覺r覺ld覺.

HALK ANAYASASI ANTALYADA TANITILDI

Antalya'da 25 Eyl羹l'de Halk Anayasas覺 sat覺覺 ve tan覺t覺m覺 yap覺ld覺. K覺lahan meydan覺'da biraraya gelen HC'l羹ler, HC 繹nl羹kleri giyerek, magafonla Halk Anayasas覺'dan maddeler okundu.
"Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede her ey emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟indir. Anayasalar da onlar i癟in yap覺l覺r. Her maddesi, onlar覺n s繹m羹r羹 ve yama d羹zenini salamlat覺rmay覺 ama癟lar. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; a癟l覺k, s繹m羹r羹, yoksulluk son bulmaz. Halk覺n talepleri deil, tekellerin 癟覺karlar覺 繹nde gelir. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; demokratikleme de bir masaldan, g繹z boyamadan ibarettir. Emperyalizm ve oligari i癟in yap覺lan anayasalarla hi癟bir sorunumuz 癟繹z羹lemez, hi癟bir talebimiz kar覺lanmaz. Diyerek balatt覺覺m覺z" emperyalizmin ve oligarinin deil Halk覺n Anayasas覺n覺 yapal覺m!" denilerek Halk Anayasas覺 i癟in m羹cadele 癟ar覺s覺 yap覺ld覺. Halk覺n youn ilgi g繹sterdii Halk Anayasas覺 tan覺t覺m ve sat覺覺nda 1.5 saatte 56 adet Halk Anayasas覺 tasla覺 antalya halk覺na ulat覺r覺ld覺.
2007.10.07
Bu yaz覺 3108 kez okundu
Geri D繹n