| Hozat'ta Devlet Ter繹r羹
"G羹venlik g羹癟lerinin "Teslim ol" 癟ar覺s覺 羹zerine ka癟maya 癟al覺an ter繹ristlere, 繹nce uyar覺 atei a癟覺lm覺.." yine ayn覺 s繹zler katliam ve infazlar. Bu kez kontrgerilla kendini Hozat'ta g繹sterdi.

Bu s繹zler gene kurmay覺n internet sitesinde yay覺nland覺. Y覺llard覺r yap覺lan katliamlar覺 癟eitli gerek癟eler bulan devlet yine yalana sar覺ld覺.

27 Eyl羹l g羹n羹 saat 14.00 s覺ralar覺nda Hozat'覺n Boyta (Zuhar ve Kawga k繹yleri aras覺ndaki mevkii) yabani bal aras覺 kovan覺 toplamaya giden B羹lent Karata ve Ali R覺za i癟ek Jandarma zel Hareket timleri taraf覺ndan kurunland覺lar. A癟覺lan youn ate sonucu B羹lent Karata yaam覺n覺 yitirirken, Ali R覺za 癟i癟ek ise a覺r yaral覺 olarak kurtuldu. Olay yerine yak覺n olan k繹yl羹ler 繹nce tarama sesi duyduklar覺n覺 daha sonra iki tek silah sesi iittiklerini belirtiler. Ayr覺ca Karata ve i癟ek'in bulunduu alan覺n Amutka Karakolu taraf覺ndan g繹r羹ld羹羹 yine yanlar覺nda at, kovan k羹t羹羹, odun motoru (H覺zar) bulunurken k繹yl羹 olduklar覺 bilindii halde zel Timler taraf覺ndan yak覺n mesafeden kurunlanm覺lard覺r. Olay覺n ard覺ndan Jandarma taraf覺ndan olay yeri yak覺n覺nda odun k覺ran k繹yl羹lere askerler gelip "yaral覺lar var onlar覺 helikopterin alabilecei bir yere g繹t羹relim" denildii; daha sonra olay yerine trakt繹rle gidildiinde Karata ve i癟ek'in olmad覺覺 trakt繹re ise i癟ek ve Karata'a ait eyalar y羹klenerek Amutka Karakoluna g繹t羹r羹ld羹. Devlet halka g繹zda覺 vermek, b繹lgeleri fiili "yasak b繹lge" ilan ederek halk覺 sindirip yok etmeye 癟al覺覺yor.
D羹羹nd羹r羹c羹 olan da Ali R覺za i癟ek'in babas覺n覺n da Kontrgerilla taraf覺ndan katledilmi olmas覺 ve "繹rg羹te yard覺m yatakl覺k" iddias覺 ile yarg覺land覺覺d覺r. Yine B羹lent Karata'覺n 1997 y覺l覺nda MKP 繹rg羹t羹ne yard覺m yatakl覺k gerek癟esiyle k覺sa bir tutsakl覺k yaam覺 ve 2006 Aral覺k ay覺nda DHKP-C 羹yesi iddias覺 ile g繹zalt覺na al覺n覺p dava a癟覺lm覺t覺r. Ve halen Karata hakk覺ndaki dava s羹rmektedir. Karata 2006 Aral覺k ay覺nda g繹zalt覺ndan 癟覺kt覺ktan sonra Tuncay ba癟avu adl覺 askeri bir yetkili taraf覺ndan bizimle 癟al覺acaks覺n denilerek tehdit edilmiti. B羹lent Karata Devrimcileri sahiplenen Cephelilerin dostu olan bir k繹yl羹d羹r.
Konu ile ilgili olarak yap覺lan soruturman覺n ve olay yeri kefinin Jandarma taraf覺ndan yap覺lmas覺 da s羹ren hukuksuzluu g繹stermektedir. Hozat Cumhuriyet Savc覺l覺覺 taraf覺ndan soruturmaya "gizlilik karar覺" al覺narak infaz覺n 羹zeri kapat覺lmaya 癟al覺覺lmaktad覺r.
Karata'覺n v羹cudunda kurun ve darp izleri bulunmakta. V羹cudunda 羹癟 kurun isabet eden Karata boyundan aa覺ya doru bir kolundan ve baca覺ndan kurun alm覺t覺r. Kurun izleri yak覺ndan ate edilip, infaz edildiini g繹stermektedir. Ayaklar覺nda iple 癟ekilmeye benzer izler oluurken, s覺rt覺nda yerden 癟ekilmeyle oluan 癟izikler ve bir omzunda k覺r覺k, kal癟a kemiinde dip癟ik izine benzer 癟羹r羹klere rastland覺. G繹stermektedir ki bu bir infazd覺r.
BLENT KARATA LMSZDR
Elaz覺 Adli T覺pdan al覺nan B羹lent Karata Elaz覺 Cemevine g繹t羹r羹lmek istendi. Fakat cemevi taraf覺ndan cenazede "olay 癟覺kacak" denilerek kabul edilmedi. Cenaze bu nedenle gece Hozat'a g繹t羹lmek zorunda kal覺nd覺. 28 Eyl羹l g羹n羹 cenaze evi 繹n羹nde Dersim Milletvekili erafettin Halis, Dersim Belediye Bakan覺 Song羹l Erol Abdil, Hozat Belediye Bakan覺 Cevdet Konak, Dersim Baro Bakan覺 zg羹r Ula Kaplan, 襤HD Dersim Temcilii, HC, DHP, ESP taraf覺ndan a癟覺klama yap覺larak Karata'覺n 繹l羹m羹n羹n infaz olduuna dikkat 癟ekildi. Dersim Milletvekili erfettin Halis, meclise soru 繹nergesi vereceini belirtti.
Karata'覺n cenazesi H繹c'l羹ler taraf覺ndan sahiplenerek defnedildi. Dersim ve Elaz覺 HC'l羹ler yolda polisin engellemeleriyle kar覺lat覺lar ve ara癟lar覺na cezalar verildi. Karata'覺n naa覺 k覺rm覺z覺 beze sar覺larak Hozatl覺lar覺n omuzlar覺nda Hozat覺n Sokak ve caddelerinde binlerce insan taraf覺ndan sloganlarla y羹r羹yerek mezarl覺a g繹t羹rd羹. Y羹r羹y羹 esnas覺nda halk kahvehanelerden evlerden 癟覺karak cenazeye kat覺larak 繹fkesini ortaya koydu. fkeli kitle "B羹lent Karata 繹l羹ms羹zd羹r, Katil Devlet hesap verecek, Susma Sustuk癟a S覺ra sana gelecek, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Bedel dedik Bedel deteceiz, Halk覺m覺z Saflara Hesap Sormaya, B羹lent Bizim Can覺m覺z Feda Olsun Kan覺m覺z, Die Di Kana Kan Alaca覺z 襤ntikam" Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz" sloganlar覺 hayk覺r覺ld覺. Y覺llardan sonra ilk kez Hozat'a b繹ylesine kitlesel bir cenaze sahiplenildi.
Mezarl覺kta yap覺lan dini t繹renin ard覺ndan yap覺lan sayg覺 duruuyla balayan t繹rende HC temsilcilii ad覺na yap覺lan konumada "B羹lent'in devrimcilerin dostu olduu, B羹lent'in d羹r羹st, onurlu bir insan olarak katledildii ve katillerinden hesap sorulaca覺 belirtildi. Yap覺lan konumada ailesine ve t羹m Hozatl覺lara ba sal覺覺 dilendi. Ard覺ndan t繹ren sona erdirildi.

Dersim de son d繹nemde yaanan katliamlar, hak ihlalleri ve en son olarak B羹lent Karata'覺n katledilmesi 羹zerine Dersim'de i癟erisinde Dersim Temel Haklar覺n'da bulunduu bir 癟ok kurum taraf覺ndan sanat soka覺nda 29 Eyl羹l g羹n羹 bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺larak katliamc覺lardan hesap sorulmas覺 istendi.
2007.10.03
Bu yaz覺 2727 kez okundu
Geri D繹n