| Elmas Yal癟覺n Mezar覺 Ba覺nda An覺ld覺
Devrimci Memur Hareketi, 28 Eyl羹l 1994 tarihinde Beikta Arzum Kafe'de yoldalar覺 Fuat Erdoan ve 襤smet Erdoan'la birlikte katledilen Elmas Yal癟覺n'覺 mezar覺 ba覺nda and覺.

28 Eyl羹l g羹n羹 saat 12.30'da Ferik繹y Helvac覺dede Mezarl覺覺'nda yap覺lan anma iirlerle balad覺. Elmas Yal癟覺n nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in yap覺lan 1 dk'l覺k sayg覺 duruunun ard覺ndan T羹m Bel Sen 1 No'lu ube y繹neticisi 襤brahim S繹nmez Devrimci Memur Hareketi ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu. DMH'li memurlar覺n 12 Eyl羹l sonras覺 m羹cadelesinin anlat覺ld覺覺 a癟覺klamada "襤te Elmas Yal癟覺n b繹ylesi bir s羹re癟te kamu emek癟ilerinin 12 Eyl羹l sonras覺 ilk 繹rg羹tl羹l羹klerinin kurulmas覺nda en b羹y羹k emei olan sendikal m羹cadelenin 繹nderlerinden biri oldu" denildi. A癟覺klama u s繹zlerle bitirildi; "Elmas hep bize 繹rnek olmu bir kiiliktir. Y羹r羹tt羹羹 bu m羹cadeleden rahats覺z olan devlet Elmas'覺 g繹zalt覺na alm覺 ikencelerden ge癟irmitir ancak onun i癟in hi癟bir ey halk覺n 癟ektii ac覺dan, zul羹mden daha 繹nemli deildir. T羹m yaam覺n覺 halklar覺n 繹zg羹rl羹k m羹cadelesine adam覺t覺r. Elmas Yal癟覺n ba覺ms覺z bir 羹lke 繹zg羹r bir halk i癟in y羹r羹tt羹羹 m羹cadelesinden korkan oligarinin 繹l羹m mangalar覺 taraf覺ndan Beikta Arzum Kafe'de yoldalar覺 Av. Fuat Erdoan, m羹hendis 襤smet Erdoan ile birlikte vahice katledilmilerdir. Bizlerin bug羹n burada oluu, onun asla 繹lmediinin m羹cadelesinin daima s羹receinin bir g繹stergesidir. Sen rahat uyu yolda覺m, m羹cadeleden s羹r羹yor ve and olsun ki zafere kadar s羹recek"
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Grup Yorum k覺sa bir konuma yaparak; "Biz bu sene de buraday覺z. Elmas Yal癟覺n 羹lkesinin ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesinde ehit d羹t羹. M羹cadelesi devrimci memurlar taraf覺ndan s羹rd羹r羹ld羹 s羹rd羹r羹l羹yor. Elmas Yal癟覺n m羹cadelemizde ya覺yor diyoruz. 襤stiyoruz ki ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesinde ehit d羹enleri simgeleyen Bize l羹m Yok mar覺n覺n s繹yleyerek bir kez daha O'nu unutmad覺覺m覺z覺 g繹sterelim" dedi. Ard覺ndan Bize l羹m Yok mar覺 s繹ylendi. "D羹mana inat her sene burada Elmas'覺 anmaya ve m羹cadelemizi s羹rd羹rmeye devam edeceiz" s繹zleri ve "Elmas Yal癟覺n l羹ms羹zd羹r, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺 ile bitirilen 70 kiinin kat覺ld覺覺 anmaya Emekli-Sen Beyolu ve Kartal ube 羹yeleri, T羹m Bel Sen 1-2-3 No'lu ube y繹neticileri, BES 1 No'lu ube y繹neticileri, Sar覺yer Belediyesi CHP Meclis 羹yesi kat覺ld覺.


CHD'li Avukatlar Fuat Erdoan'覺 And覺

HD avukatlar覺 28 Eyl羹l'de bir anma yaparak meslektalar覺 Av. Fuat Erdoan'覺 and覺lar. 1994 y覺l覺nda o d繹nemde Arzum Cafe olarak bilinen yerde arkadalar覺 Elmas Yal癟覺n, 襤smet Erdoan ile birlikte katledilen Fuat Erdoan'覺n resimlerin ta覺yan meslektalar覺 unutmayacaklar覺n覺 dile getirdiler. Avrupa 襤nsan Haklar覺 Mahkemesi'nin olayda yaam hakk覺 ihlali olduuna karar verdii davadan polisler beraat etmiti.
HD ad覺na a癟覺klama yapan Av. Ebru Timtik toplumsal muhalefetin avukatl覺覺n覺 羹stlenen Erdoan'覺n katilleri beraat ettik癟e yarg覺s覺z infazlar s羹r羹yor dedi. O g羹nden bug羹ne hi癟bir eyin deimediine vurgu yapan Timtik "o g羹n havaya s覺k覺lan serseri kurunlard覺r bug羹n Kara derili Festus Okey'i bulan. O kurunlarla b羹y羹m羹t羹r Uur Kaymaz. Birg羹n kendini bulaca覺n覺 bilmektedir Hrant. Hesaps覺zsa da kurun yolu bellidir" dedi.
D羹羹ncelerin kurunlarla 繹ld羹r羹lemeyeceinin vurgusunun yap覺ld覺覺 ve "Fuatlar toplumsal belleimizden silinmeyecek ve adalet er ge癟 yerini bulacakt覺r" s繹zleriyle biten a癟覺klama kafenin 繹n羹nde karanfiller b覺rak覺lmas覺yla sona erdi.
2007.10.03
Bu yaz覺 3005 kez okundu
Geri D繹n