| Novamed 襤癟ilerinin Grevi 1. Y覺l覺nda
Antalya Serbest B繹lge'de Alman Novamed medikal fabrikas覺nda greve 癟覺kan tamam覺 kad覺n 82 i癟i birinci y覺l覺n覺 doldururken grevci kad覺n i癟ilere destek ya覺yor.

Serbest B繹lge'lerdeki ilk grev 繹zelliini ta覺yan Antalya Serbest B繹lge'deki Novamed grevi, 366. g羹n羹nde. Uluslararas覺 destein s羹rd羹羹 Novamed grevinin birinci y覺l覺 nedeniyle 癟eitli etkinlikler d羹zenleniyor. Serbest B繹lge'ye sokulmayan y羹zlerce Demokratik Kitle rg羹t羹 (DK) 羹yesi, davul-zurnayla halay 癟ekip grevci kad覺nlara destek verdiler. Grev b繹lgesine gelen kad覺n 繹rg羹tleri de grevci kad覺nlarla dayan覺ma sergilediler. Burada bir konuma yapan T羹rk-襤'e bal覺 Petrol-襤 Sendikas覺 Genel Bakan覺 Mustafa ztak覺n, Antalya'n覺n bir turizm cenneti olmas覺na ramen Novamed'in bir s繹m羹r羹 cehennemi olduunu s繹yledi. Ad覺na Serbest B繹lge denilen ama ger癟ek ad覺n覺n Yasak B繹lge olduunu belirten Petrol-襤 Genel Bakan覺 ztak覺n, Novamed'de her eyin yasak olduunu belirtti. ztak覺n unlar覺 kaydetti: "retim yaparken maske takma zorunluluu varken, sendikal 繹rg羹tlenmenin 繹renilmesiyle birlikte i癟ilere konuma yasa覺 getirilerek, maskeleri 癟覺kar覺ld覺. 襤癟ilerin birbirleriyle selamlamas覺 bile yasakland覺. Bu grev, haklar覺n ne kadar kullan覺ld覺覺n覺n 癟ok iyi bir 繹rneidir. Tamam覺 kad覺nlardan oluan ilk grev 繹rneidir. Novamed'in kad覺n i癟isi, 繹rg羹tlenirken iveren ve aile bask覺lar覺n覺 tek tek aarak inatla direnerek, 繹rg羹tlenme baar覺s覺n覺 g繹stermitir."

"CRET DE襤L ONUR GREV襤"

Novamed grevinin bir 羹cret grevi olmad覺覺n覺 ifade eden Petrol-襤 Sendikas覺 Genel Bakan覺 ztak覺n, "Bu grev, kad覺nlar覺n bask覺lara kar覺 bakald覺r覺s覺n覺n grevidir. Bu grev, sendikalama m羹cadelesinin 繹rnek grevidir. Kendilerini demokrasi, hak ve 繹zg羹rl羹klerin savunucu olarak g繹steren Alman iverene tekrar sesleniyorum. Sendikay覺 kabul etmek kouluyla getirin s繹zlemeyi imzalayal覺m. Biz 羹cret zamm覺 istemiyoruz. Biz iyerimizde 繹rg羹tl羹 olduumuz sendikam覺z覺 istiyoruz. Kald覺 ki greve bizi onlar zorlad覺. Biz grev istemiyorduk. Greve 癟覺kmadan T襤S g繹r羹melerini tamamlay覺p imzalamak istiyorduk. Ancak, iveren, ark kurnazl覺覺 yaparak kendi yanda覺 olan bug羹nk羹 grev k覺r覺c覺 i癟ilerini sand覺a g繹t羹rerek greve evet dedirterek, bizi greve zorlad覺lar. Bug羹n birinci y覺l覺n覺 doldurduumuz grevde o g羹n greve evet diyen iveren yanl覺s覺 i癟iler grevde yoklar. Bizi, daha dorusu erkek i癟iler olarak b羹t羹n kad覺n i癟ileri satt覺lar. Ama, bug羹n biz b羹t羹n zorluklar覺 at覺k. Zorda olanlar onlar. Biz direndik癟e da覺lacak olan onlard覺r ve bu grev 癟繹z羹lecektir" dedi.

MALATYA'DAN NOVAMED'L襤 KADINLARA DESTEK SLOGANLARI

Y覺llard覺r kad覺nlar覺m覺z ikinci s覺n覺f insan muamelesi g繹r羹yorlar. Antalya'da emeklerinin kar覺l覺覺n覺 alamayan, yapt覺klar覺 bug羹n i olarak bile g繹r羹lmeyen, emekleri deersiz olarak g繹r羹len Serbest B繹lgede Kan Seti 羹reten NOVAMED'de 癟al覺an 81 kad覺n, 26 Eyl羹l 06'dan bu yana talepleri kabul edilmedii i癟in grevdeler.
Malatya'da 26 Eyl羹l 07'de Merkez Postane 繹n羹nde, HC'羹n de destek verdii Malatya Dayan覺ma Platformu taraf覺ndan bir y覺ld覺r grevde olan NOVAMED'li 81 kad覺n覺n direniine destek vermek amac覺yla bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. "1 Y覺ld覺r Grevdeler… NOVAMED'li Kad覺n 襤癟iler Yaln覺z Deildir-Malatya Dayan覺ma Platformu" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada s覺k s覺k "Novamed 襤癟isi Yaln覺z Deildir", "Yaas覺n S覺n覺f Dayan覺mas覺", "Kapitalizme Hay覺r", "G繹r羹nmeyen Emek Sesini Y羹kselt" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamada dayan覺ma platformu ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Sevim Kaptan unlar覺 s繹yledi;
"Emeklerinin kar覺l覺klar覺n覺 alamad覺klar覺, 襤 g羹vencesi olmad覺覺, Kimyasal zehirlenmeye kar覺 al覺nmas覺 gereken sal覺k 繹nlemleri al覺nmad覺覺, Tuvalet ihtiya癟lar覺n覺n dakikayla say覺lamas覺na kar覺 癟覺kt覺klar覺, Ne zaman douracaklar覺na 襤verenlerin deil, kendilerinin karar vermesini istedikleri i癟in Antalya'da 1 y覺ld覺r direniyorlar.
Bir tarafta uluslar aras覺 癟al覺ma standartlar覺na uyaca覺n覺 s繹yleyen patronlar, devlet yetkilileri; T襤SK, TS襤AD, MS襤AD'lar dier tarafta NOVEMED'li kad覺nlar…
Bir tarafta i g羹vencesinin 繹n koulu sendika zorunluluunu getiren s繹zlemelere imza atan h羹k羹met dier tarafta NOVEMED'li kad覺nlar覺 g繹rmeyen yine ayn覺 h羹k羹met. NOVEMED'li kad覺nlar;
襤nsanca artlarda 癟al覺mak
Emeklerinin kar覺l覺覺n覺 almak
Sendikal 繹rg羹tl羹l羹klerini korumak istiyorlar" denildi.
Bursa'da yanan gen癟 i癟i kad覺nlar覺n, Ceylanp覺nar'da boulan ya da kamyon kasalar覺nda f覺nd覺k toplamaya giderken 繹len K羹rt kad覺nlar覺n devletin ve patronlar覺n umurunda olmad覺覺na deinilen a癟覺klaman覺n ard覺ndan NOVEMED'li kad覺nlara toplu olarak her kurum ad覺na dayan覺ma faks覺 癟ekildi. ekilen fakslar覺n ard覺ndan a癟覺klama sona erdi.
2007.10.03
Bu yaz覺 2785 kez okundu
Geri D繹n