| Dersim Temel Haklar'dan A癟覺klama
Dersim Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan 21 Eyl羹l 2007 g羹n羹 yap覺lan yaz覺l覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

"Bas覺na ve Kamuoyuna

Son d繹nemde yaz覺l覺 ve g繹rsel bas覺nda sivil anayasa ad覺 alt覺nda 羹lkemizin ne kadar demokratikletii, hak ve 繹zg羹rl羹klerin s覺n覺rlar覺n覺n geniletildii, ekonominin b羹y羹d羹羹, eitimde ve sal覺kta reformlar yap覺ld覺覺, yaamda her eyin ne kadar yolunda gittii nutuklar覺 at覺lmaktad覺r. Oysa bunlar覺n halk覺n yaam覺na olumlu bir yans覺mas覺 yoktur. Bu a癟覺klamalar; rakamlarla oynayarak halk覺 oyalamak, s繹m羹r羹 ve zulm羹 gizleyip halk覺 aldatmaktan 繹te bir gaye ta覺mamaktad覺r. zellikle demokrasinin kan覺t覺 olarak g繹sterilen se癟im s羹recinde ve sonras覺nda, tek ba覺na iktidar olan AKP' nin demokrasiden, hak ve 繹zg羹rl羹klerden ne anlad覺覺n覺 hep birlikte g繹rd羹k. 14 Haziran' da 癟覺kar覺lan Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile polisin yetkileri daha da geniletilip, muhaliflere kar覺 keyfi bask覺lar覺 gittik癟e artm覺t覺r.
lke genelindeki bask覺lar, Dersim' de de t羹m h覺z覺yla s羹rmektedir. Operasyonlar gerek癟e g繹sterilerek ormanlar yak覺l覺yor, insan hayat覺 hi癟e say覺larak k繹yler taran覺yor. Polis, PVSK' dan ald覺覺 yetki rahatl覺覺yla sokak ortas覺nda nedensiz ve gerek癟esiz olarak kimlik kontrolleri yap覺yor. Geliig羹zel arama noktalar覺 kuruyor, ehre giren t羹m ara癟lar didik didik aran覺yor. 襤nsanlara su癟lu muamelesi yap覺l覺yor, arkalar覺n覺 d繹nerek ellerini araca yaslay覺p beklemeleri isteniyor, onlarca insan yollarda madur edilerek bask覺 alt覺na al覺n覺yor. Hukuksuzluklara kar覺 gelenler g繹zalt覺na al覺n覺yor, hakarete- ikenceye maruz b覺rak覺l覺yor. Keyfilikleri tehir eden, halka hak arama bilinci veren demokratik kurumlar bas覺l覺yor, 癟al覺anlar覺 hukuksuzca tutuklan覺yor, bask覺lar aral覺ks覺z devam ediyor.
Son olarak; derneimizin Y繹netim Kurulu yelerinden Ziya KULBAK, 18.09.2007 g羹n羹, 21.30 sular覺nda Yeralt覺 ar覺s覺 羹zerinde otururken, polis taraf覺ndan sokak ortas覺nda zorla g繹zalt覺na al覺narak ikenceye maruz kalm覺t覺r. Resmi ara癟tan inen polisler "Arkan覺 d繹n, demirlere yaslan bekle!" dediinde nedenini soran 羹yemiz, k羹f羹r ve hakaretler eliinde ellerine kelep癟e tak覺l覺p Nahit Bulut Polis Karakolu' na g繹t羹r羹lm羹t羹r. Karakolda Kulbak' a "Sen bize nas覺l soru sorars覺n? Buras覺 Tunceli; burada biz istediimizi yapar覺z, burada devlet de hukuk da biziz!" denilmi, kaba dayaa maruz b覺rak覺lm覺, slogan at覺nca da yere yat覺r覺larak az覺 kapat覺lm覺, s覺rt覺na-kafas覺na-bacaklar覺na tekme ve yumruklarla vurulmutur. Avukat talep etmesi 羹zerine "Ona biz karar veririz." denilip avukat 癟ar覺lmam覺, Kulbak; ancak saat 02.00'de serbest b覺rak覺lm覺t覺r.
Yaanan olaylar da g繹stermektedir ki; AKP' nin demokrasiden anlad覺覺, hak arayan, adalet isteyen, d羹zene devrimci- muhalif – ilerici- demokrat yurtsever t羹m kesimlerin susturulmas覺d覺r. Bizler, 繹rg羹ts羹z bir halk dayatmalar覺na, kimliksizletirme politikalar覺na kar覺; yozlamaya, orman yakmalara, barajlara, k繹y boaltmalara, kar覺 hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelemizi s羹rd羹receiz.

DERS襤M TEMEL HAKLAR ve ZGRLKLER DERNE襤"
2007.09.23
Bu yaz覺 2812 kez okundu
Geri D繹n