| Y羹r羹y羹'羹n Tan覺t覺m Ve Sat覺lar覺
Y羹r羹y羹 okurlar覺 taraf覺ndan derginin tan覺t覺m覺 ve halka ulat覺r覺lmas覺 amac覺yla yap覺lan dergi sat覺lar覺n覺n bir yenisi daha Ankara- Mamak'taki Mutlu Mahallesi'nde ve Antalya'da ger癟ekletirildi.

Y羹r羹y羹'羹n ger癟ekleri ve halk覺n ger癟ek g羹ndemini yazmaya devam ettiinin vurguland覺覺 tan覺t覺m ve sat覺ta sesli anonslarla derginin i癟erii aktar覺ld覺. Halka yap覺lan 癟ar覺larda 繹yle denildi:

"Se癟imler bitti. AKP patronlar覺n iktidar覺 olduunu g繹stermeye devam ediyor. Tekeller daha rahat s繹m羹rebilsin diye anayasa deiiklii yap覺l覺yor. Anayasada halk i癟in daha 癟ok bask覺dan baka bir ey yok. AKP'nin ibirlik癟i, demokrasi d羹man覺, halk d羹man覺 y羹z羹 Y羹r羹y羹'te, Y羹r羹y羹 ger癟ekleri yazmaya devam ediyor! Y羹r羹y羹 t羹m halk覺m覺z覺 halk anayasas覺 i癟in m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yor! Okullar a癟覺ld覺! Okula balayan milyonlarca 繹rencinin eitim hakk覺 gasp ediliyor. Ba覺 paras覺 ad覺 alt覺nda devletin yapmas覺 gereken t羹m hizmetler velilerden kar覺lanmaya 癟al覺覺l覺yor. AKP paran kadar eitim politikas覺n覺 s羹rd羹r羹yor. Paras覺z eitim hakt覺r. Y羹r羹y羹 AKP'nin eitim politikas覺n覺 yaz覺yor, halk i癟in eitim istemeye 癟a覺r覺yor! Hapishanelerde devrimci tutsaklara y繹nelik sald覺r覺lar ve tecrit ikencesi s羹r羹yor! AKP kendi 癟覺kard覺覺 genelgelere uymayarak su癟 iliyor, yasad覺覺 davran覺yor! Y羹r羹y羹 devrimci tutsaklar覺 sahiplenmeye, tecrite kar覺 癟覺kamaya 癟a覺r覺yor! 襤stanbul Tuzla'da se癟im vaadi ile yap覺lan gecekondular, se癟imden hemen sonra ka癟ak diye y覺k覺lmaya 癟al覺覺ld覺. Tuzla halk覺 y覺k覺ma direndi. AKP'nin polisi, bar覺nma hakk覺n覺 savunan halka sald覺rd覺. Y羹r羹y羹 gecekondu halk覺n覺n sorunlar覺n覺 anlatmaya devam ediyor. AKP'nin polisi sokak ortas覺nda ikenceye, karakollarda cinayet ilemeye devam ediyor. Adli tatil bitti. Yeni adli y覺l balad覺. Halk覺n adalet talebini hi癟e sayan iktidarlar, bu 羹lkenin hukuk ve adalet sorunu yok diye yalan s繹yl羹yorlar. Adalet istiyoruz! Y羹r羹y羹, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadeleye 癟a覺r覺yor…"

Yakla覺k 1 saat s羹ren ve 13 dergi okurunun kat覺ld覺覺 tan覺t覺m ve sat覺 癟al覺mas覺nda 24 dergi halka ulat覺r覺ld覺.


Y羹r羹y羹 Antalya'n覺n Ge癟ekondu Mahallesi'nde

Y羹r羹y羹 halk覺n sesi olmaya devam ediyor. Bu hafta da 19 Eyl羹l aramba ve 21 Eyl羹l Cuma g羹n羹 Y羹r羹y羹'羹n tan覺t覺m ve sat覺覺 yap覺ld覺.
19 Eyl羹l'de K覺lahan Meydan覺 ve Kapal覺 yol'da 1 saat s羹ren sat覺ta 15 dergi sat覺ld覺.
21 Eyl羹l'de Antalya'n覺n yoksul gecekondu mahallerinden H羹sn羹 Karaka'ta, Y羹r羹y羹'羹n tan覺t覺m ve sat覺覺n覺 yapan Y羹r羹y羹 okurlar覺, halk覺n youn ilgisiyle kar覺lat覺. Halk覺n Y羹r羹y羹 okurlar覺n覺n eitim sistemi hakk覺ndaki yorumlar覺na destek verdii g繹zlemlendi. Halka yeni anayasan覺n yap覺s覺n覺n, eitim sistemindeki 癟羹r羹menin ve ge癟en haftalarda; Tuzla'da yap覺lmak istenen gecekondu y覺k覺mlar覺n覺n halk taraf覺ndan direnile geri p羹sk羹rt羹ld羹羹n羹n de anlat覺ld覺覺 tan覺t覺mda, bir saat i癟erisinde yirmibe dergi halka ulat覺r覺ld覺.
2007.09.23
Bu yaz覺 2709 kez okundu
Geri D繹n