| Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir
Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri 19 Eyl羹l g羹n羹 saat 13.00'da bir Taksim Tramvay Dura覺'nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenleyerek Tuzla'da halk覺n evlerinin y覺k覺lmas覺n覺 ve polisin halka y繹nelik sald覺r覺s覺n覺 protesto ettiler.

"Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹maz Birliimizdir, Evlerimizi Y覺kan覺n Villas覺n覺 Ba覺na Y覺kar覺z, Y覺k覺mlara Son" sloganlar覺yla eyleme balayan Federasyon 羹yeleri "G羹c羹m羹z Birliimizdir Y覺k覺mlara Kar覺 Birleelim" yaz覺l覺 pankart a癟t覺lar.
Federasyon ad覺na G繹zde ahin taraf覺ndan okunan a癟覺klamada "Gecekondu halk覺 i癟in direnmekten baka 癟are yoktur. Yaamak, var olmak i癟in, bu 羹lke bizim bir avu癟 asala覺n deil demek i癟in direnmek gerekiyor. Mahallelerimizde her t羹rl羹 bedeli g繹ze alarak direnmek sadece y覺k覺ma evlerimizin rantiyeye peke 癟ekilmesine kar覺 bir direni deildir. Bu d羹zenin k羹lt羹r羹ne bize reva g繹r羹len yaam koullar覺na 繹rg羹ts羹zletirme sald覺r覺lar覺na kar覺 da bir direnitir" dedi.
Eylem alk覺lar ve sloganlarla bitirildi.

Y覺k覺mlara kar覺 Okmeydan覺'nda y羹r羹y羹

16 Eyl羹l Pazar g羹n羹 saat 18.00'da Okmeydan覺 Dikilita Park覺 繹n羹nde bir araya gelen Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri Tuzla ifa Mahalllesi'nde ger癟ekletirilen y覺k覺mlar覺 ve halka yap覺lan sald覺r覺lar覺 protesto etmek i癟in, Y覺k覺mlar Durdurulsun, Kentsel D繹n羹羹m Projesi 襤ptal Edilsin talabiyle y羹r羹y羹 ger癟ekletirdi.

135 kiinin kat覺ld覺覺 y羹r羹y羹 s覺ras覺nda G羹c羹m羹z Birliimizdir Y覺k覺mlara Kar覺 Birleelim yaz覺l覺 pankart a癟覺l覺rken ayn覺 i癟erikte d繹vizler ta覺nd覺. Kitle y羹r羹y羹 s覺ras覺nda s覺k s覺k Evimizi Y覺kan覺n Villas覺n覺 Y覺kar覺z, Y覺k覺mlara Son, Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir, Tuzla Halk覺 Yaln覺z Deildir, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n Sloganlar覺 at覺ld覺. Okmeydan覺 Sokaklar覺nda y羹r羹yen kitleye 癟evrede bulunan halk da alk覺larla destek verirken Anadolu Kahvesi 繹n羹nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. Temel Haklar Federasyonu ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan G繹zde ahin unlar覺 ifade etti;
"12 Eyl羹l g羹n羹 sabaha kar覺 y羹zlerce polis i makinalar覺, silahlar覺yla geldiler ve ifa Mahallesi Sava覺 aratmayacak g繹r羹nt羹ler yaad覺. Evet bunca haz覺rl覺k bor癟 har癟 i癟inde ba覺n覺 sokacak bir ev yapan halk覺m覺za sald覺rmak i癟indi. Sabaha kar覺 kap覺lara dayand覺klar覺nda evlerini y覺kt覺rmak istemeyen ifa Mahallesi halk覺n覺n direniiyle kar覺lat覺lar. Gaz bombas覺 plastik mermi kullanan polis pervas覺zca sald覺rd覺. Sald覺r覺 sonucunda biri a覺r olmak 羹zere d繹rt kii yaraland覺. ifa Mahallesi halk覺n覺n evlerinin y覺k覺lmas覺 yetmedi. 60 kii g繹zalt覺na al覺nd覺. Ve 8 kii sadece evlerini savunduklar覺, bar覺nma hakk覺n覺 sahiplendikleri i癟in tutukland覺. AKP iktidar覺 halk覺m覺z覺n bar覺nma sorununu 癟繹zmedii gibi kendi imkanlar覺yla bar覺nma sorununu 癟繹zen, ba覺n覺 ba覺n覺 sokacak bir ev yapan halk覺m覺z覺n bu hakk覺n覺 elinden almak i癟in pervas覺zca sald覺r覺yor. Bor癟 har癟 i癟inde yap覺lan evler, y羹zlerce polis eliinde y覺k覺l覺yor". A癟覺klaman覺n ard覺ndan eylem sona erdi.

襤FA MAHALLES襤NDE BASIN AIKLAMASI YAPILDI

12 Eyl羹l g羹n羹 saat 04.00 s覺ralar覺nda Tuzla ifa mahallesi'nde yap覺lan y覺k覺m ve halk覺n direnii kar覺s覺nda polisin azg覺nca sald覺r覺s覺yla ilgili olarak 13 Eyl羹l Perembe g羹n羹 saat 14.00'da Temel Haklar Federasyonu -Y覺k覺m Komisyonu ifa mahallesi'nde bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
Mimar Sinan Mahallesinin yak覺n覺nda 'Evlerimizi Y覺kt覺rmayaca覺z, Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir Temel Haklar Federasyonu Y覺k覺m Komisyonu' yaz覺l覺 pankart覺 a癟覺larak y覺k覺lan evlerden birinin olduu yere doru y羹r羹y羹e baland覺. 'Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir, ifa Halk覺 Yaln覺z Deildir, Evlerimizi Y覺kt覺rmayaca覺z, Bar覺nma Hakk覺m覺z Engellenemez, Y覺k覺mlar Durdurulsun, sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 y羹r羹y羹e halk覺n alk覺larla kat覺l覺m覺 g繹r羹ld羹. Halk覺n youn ilgisinin olduu y羹r羹y羹 y覺k覺k binan覺n 繹n羹nde son buldu ve bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. Okunan metinde imdiye kadar hi癟bir iktidar覺n halk覺n bar覺nma sorununu 癟繹zmediine ka癟ak villalar覺 y覺kmayan devletin yoksul halk覺n evini y覺kmak i癟in gecenin 4'羹nde y羹zlerce polisiyle gelerek y覺k覺m yapt覺覺na bu y羹zden tek 癟arenin birliimizi b羹y羹tmekte olduuna deinildi. 12 Eyl羹l'羹n y覺ld繹n羹m羹nde yap覺lan bu y覺k覺m g繹r羹nt羹lerinin 12 Eyl羹l'羹 hi癟 aratmad覺覺na da deinilirken Temel Haklar Federasyonu olarak ifa halk覺n覺n hakl覺 direniinin hep yan覺nda olunaca覺 belirtildi. A癟覺klamada bas覺n覺n tavr覺 da anlat覺l覺rken halktan medyan覺n kendilerini ter繹rist ilan etmelerine tepkiler de y羹kseldi. Pankart覺n arkas覺nda ve 癟evresinde 100'e yak覺n insan g繹zlenirken 癟evrede toplanan halk覺n da youn ilgisi vard覺. Halktan sorunlar覺n覺 ba覺rarak anlatanlar yard覺mc覺 olunmas覺n覺 isteyenler 癟oktu.
A癟覺klama sloganlarla bitirildi.

AKP 襤l Binas覺 n羹nde Eylem

14 Eyl羹l 2007'de AKP il binas覺 繹n羹nde Temel Haklar Federasyonu taraf覺ndan yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺yla Tuzla Mimar Sinan ve ifa Mahallesi'nde se癟im 繹ncesi ertelenen ve se癟im sonras覺 yap覺lmak istenen y覺k覺mlar s覺ras覺nda yaanan kurunlama ve tutuklamalar protesto edildi.
Kerem zt羹rk' 羹n cierinden iki metal kurun 癟覺kar覺ld覺覺 vurgulanan a癟覺klamay覺 okuyan "Bizim sadece iftar 癟ad覺rlar覺yla 繹v羹nen b羹y羹k ehir belediyelerimiz ne yap覺yorlar? 襤ftar 癟ad覺rlar覺n覺n ne kadar rabet g繹rd羹羹n羹 TV ekranlar覺ndan bize izletmeye devam m覺 edecekler? Bir 羹lkede bir iktidar a癟l覺kla 繹v羹n羹yorsa onun son noktas覺n覺n oras覺 olduunu art覺k bitmiliin en somut 繹rnei olduunu g繹sterir. Herkes y羹z羹n羹 Tuzla'ya 癟evirsin ve belediyelerin ne kadar zalim politika y羹r羹tt羹klerini bir kez daha g繹rs羹nler." dedi.
A癟覺klama "Evlerimizi Ba覺m覺za Y覺kmak 襤steyenlere Kar覺 Direnmek Ve Y覺k覺mlara Kar覺 Birlik Olmak Ve Birlikte M羹cadeleyi Y羹kseltmek Hakk覺m覺zd覺r, G繹revimizdir!" ve "Y覺k覺mlara Son, G羹c羹m羹z Birliimizdir Y覺k覺mlara Kar覺 Birleelim, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" sloganlar覺yla bitirildi.

Bak覺rk繹y zg羹rl羹k Meydan覺'nda Protesto

Temel Haklar zg羹rl羹kler Federasyonu 14 Eyl羹l Cuma g羹n羹 Bak覺rk繹y zg羹rl羹k Meydan覺'nda saat 15.00'da Tuzladaki y覺k覺mlara kar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
"Y覺kmlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birlimizdir" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamaya 25 kii kat覺ld覺. A癟覺klamaya 癟evredekilerin youn ilgisi vard覺. Tuzla Halk覺 Yaln覺z Deildir, Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birlimizdir, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.
2007.09.20
Bu yaz覺 2753 kez okundu
Geri D繹n