| Baz 襤stasyonuna Kar覺 Kampanya S羹r羹yor
Bursa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan yakla覺k d繹rt ayd覺r "Baz istasyonlar覺na kar覺" kampanya y羹r羹t羹l羹yor.

Kampanya 癟er癟evesinde, Arabayata覺 Mahallesi'nde 15 Eyl羹l Cumartesi g羹n羹 saat 17.00'da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.
Halk覺n youn ilgi g繹sterdii bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Mustafa ilolu okudu.
ilolu yapt覺覺 a癟覺klamada: "Art覺k teknoloji evimize mutfa覺m覺za kadar girdi. Bunun da 繹tesinde art覺k teknolojiyi cebimizde ta覺yoruz. Evet, teknoloji geliiyor 羹lkemizde, ama bu geliimin yan覺nda gerileyen bir ey var. Bu 繹yle bir ey ki; eer h覺zla m羹dahale etmezsek, geri d繹n羹lmez bir noktaya gelecek. Bu; insan sal覺覺… Bu bizim 癟ocuklar覺m覺z覺n gelecei.
襤letiimi kolaylat覺rmak ad覺na mahallelerimize kurulan baz istasyonlar覺ndan s繹z ediyoruz. Mahalle aralar覺na, hatta 癟ocuklar覺m覺z覺n okullar覺n覺n dibine, hastane 癟evrelerine kurulan baz istasyonlar覺ndan.
Baz istasyonlar覺n覺n 癟evreye yayd覺覺 elektro manyetik dalgalar sadece insan sal覺覺na deil, canl覺 olan her eye zarar vermektedir. Tah覺l 羹retimi yap覺lan baz覺 b繹lgelerde baz istasyonu kurulduktan sonra tah覺llar覺n kuruduu g繹r羹lm羹t羹r. Baz istasyonlar覺n覺n, Elektro Manyetik Alan dalgalar覺n覺 yayd覺klar覺 alan i癟inde bulunan t羹m canl覺lar bundan etkilenmektedir. Sonu癟 yava yava 繹l羹m.
Acil 繹nlemler al覺nmad覺覺nda bu zararl覺 elektro manyetik dalgalar覺n, yani baz istasyonlar覺n覺n yayd覺覺 dalgalar覺n insan sal覺覺 羹zerindeki etkileri unlard覺r: kanser, hastal覺k benzeri semptomlar (sersemlik hali, ba ar覺s覺 vb.), n繹rolojik hastal覺klar (ALS, Alzheimer), depresyon, intihar, 羹reme sistemi sorunlar覺 (k覺s覺rl覺k). Bunlar覺n yan覺nda hamile kad覺nlarda erken doum ve d羹羹k riskini art覺rd覺覺 ortaya 癟覺km覺t覺r.
ocuklarda ise L繹semi (kan kanseri) olma oran覺n覺 %50 art覺rd覺覺 g繹r羹lmektedir.
Baz istasyonlar覺 sal覺覺m覺z覺 ve 癟ocuklar覺m覺z覺n geleceini tehdit etmektedir. Teknolojik gelime ad覺na, doada canl覺 ne varsa yok ediliyorsa bunun ad覺 teknolojik gelime deil, KATL襤AMDIR!
Bu katliam覺n sorumlular覺; karlar覺 uruna halk覺n sal覺覺n覺 hi癟e sayan tekeller ve t羹m bunlara g繹z yuman iktidarlard覺r." dedi. Yap覺lan a癟覺klaman覺n halk taraf覺ndan b羹y羹k ilgiyle dinlendii g繹r羹ld羹. Daha sonra Grup YARIN da s繹yledii par癟alarla a癟覺klamaya kat覺ld覺. Grup YARIN s繹yledii par癟alar ve halay t羹rk羹leriyle, mahalle halk覺na mini bir dinleti verdi. Dinletinin ard覺ndan Mustafa ilolu
"Baz istasyonlar覺 her ge癟en g羹n art覺yor ve 繹ld羹rmeye devam ediyor. Yakla覺k 300 metre ileride ilkokulumuz var. ocuklar覺m覺z覺n gelecei tehlike de, yetkililer sesimizi duymal覺 ve 癟繹z羹m 羹retmeli. 繹z羹m 羹retilinceye kadar m羹cadelemiz devam edecektir." dedi.
A癟覺klama da s覺k s覺k "Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺. Yakla覺k 30 kiinin kat覺ld覺覺 ve halk覺n youn ilgisini g繹ren a癟覺klama, alk覺larla sona erdi.
2007.09.20
Bu yaz覺 2586 kez okundu
Geri D繹n