| 'Hayata D繹n羹' Operasyonu
19 Aral覺k 2000 tarihinde Bayrampaa Hapishanesi'ne y繹nelik ger癟ekletirilen ve ad覺na "Hayata D繹n羹" denilen operasyonun durumas覺 14 Eyl羹l g羹n羹 g繹r羹ld羹.

Ey羹p 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da balayan durumada her durumada olduu gibi yine hakim deiiklii yaand覺. Hakim deiiklii nedeniyle tutuklu bulunan san覺klar覺n getirilmedii durumaya tan覺k olarak dinlenmesi istenen Oral al覺lar, Can D羹ndar, Z羹lf羹 Livaneli, Mehmet Bekarolu ve Orhan Pamuk da kat覺lmad覺lar. Durumaya san覺klardan G羹lizar zpolat, Mesude Pehlivan, Mehmet G羹vel ve M羹nevver K繹z kat覺ld覺. Operasyon s覺ras覺nda tutuklu bulunanlar ad覺na s繹z alan M羹nevver K繹z, ek savunma dilek癟esini okudu. K繹z dilek癟esini okumas覺n覺n ard覺ndan, "19 Aral覺k'ta bizim 羹st羹m羹ze hangi silahlar bombalar at覺ld覺. Bunlar覺 繹renmek istiyoruz. Zeki Bing繹l'羹n kitab覺nda da okudum biraz 繹nce. Operasyonun ba覺ndan itibaren kay覺t yap覺lmaya baland覺覺n覺 yaz覺yor. Bu operasyonda katledilen bizleriz ve yarg覺lanan da bizleriz. Burada ger癟ek su癟lular alt覺 kad覺n覺 diri diri yakanlard覺r. Burada yarg覺lanan bizler olmamal覺y覺z. Bu katliam覺 planlayanlar emrini verenler ve uygulayanlar yarg覺lanmal覺d覺r. Bu katliamda alt覺 kad覺n yolda覺m覺z覺 arkada覺m覺z覺 diri diri yakanlar burada olmal覺d覺r." dedi.
Ard覺ndan s繹z alan Av. Oya Aslan da bir konuma yapt覺. Aslan konumas覺n覺n ba覺nda savc覺n覺n uyuduunu farkederek bu duruma tepki g繹sterdi. Savc覺n覺n uyand覺覺nda hakime d繹n羹p "avukat han覺m覺n ayakta olmas覺 gerekmiyor mu?" eklindeki sorusu avukatlar覺n tepkisine yol a癟t覺.
"Biz yedi y覺ld覺r bu davada adaletin peindeyiz ama siz uyuyorsunuz" diyen avukatlar bu durumu protesto ettiklerini belirttiler.
Aslan konumas覺nda "bizler derhal bu davada bir beraat karar覺 verilmesi gerektiini d羹羹n羹yoruz. Operasyona maruz kalan kii say覺s覺 295 kiidir. Bu 295 kii i癟in binlerce kii g繹revlendirilmitir. Zeki Bing繹l'羹n de kitab覺nda belirttii gibi K覺br覺s Harekat覺 gibi bir harekat planlanm覺t覺r." dedi. Taleplerini savc覺ya ileten Aslan, Zeki Bing繹l'羹n bahsettii kamera kay覺tlar覺n覺n mahkemeye iletilmesini ve Zeki Bing繹l'羹n durumaya tan覺k olarak 癟ar覺lmas覺n覺 istedi. Operasyonda kullan覺ld覺覺 belirtilen bir silah覺n kriminal incelemeye g繹t羹r羹lmediini belirterek bu silah覺n neden incelemeye g繹t羹r羹lmediinin a癟覺klanmas覺n覺 istedi. Daha 繹nce talep edilen geni bir salonda duruma yap覺lmas覺 talebi reddedildi. Bayrampaa Ger癟ei kitab覺 mahkemeye sunuldu. Ard覺ndan san覺k avukatlar覺ndan mer Kavili s繹z alarak "Bu davada benim m羹vekkilim 繹lmedii i癟in yarg覺lan覺yor biz avukatlar olarak kimseden adalet dilenmedik adaleti ger癟ekletirmek isityoruz dedik. Duruman覺n ba覺ndan beri bu b繹yleydi hala b繹yle." dedi.
Duruma 繹nces delil olarak fotoraflar ve iki adet g繹r羹nt羹 kasetinin olduu bir 癟uval覺n geldiini s繹yleyen Kavili "bunlar alt kattan yani Soruturma savc覺l覺覺ndan geldi ama alt kattan tam 7 y覺l sonra geldi " diyerek bu duruma tepki g繹sterdi. TAYAD'l覺lar覺n da izledii ve gergin ge癟en duruma kitab覺n incelenmesi karar覺 al覺narak 22 ubat 2008 tarihine ertelendi.

Mahkeme 癟覺k覺覺nda Adliye 繹n羹nde toplanan TAYAD'l覺 Aileler adalet talebini bir kez daha b羹y羹k bir 繹fkeyle dile getirdiler. fkeleri katledip kitap yazanlar覺n sokakta dolamas覺 evlatlar覺n覺n, yoldalar覺n覺n arkadalar覺n覺n ise yarg覺lanmas覺nayd覺. "Diri Diri Yakanlar Yarg覺lans覺n, 19 Aral覺k Katliamc覺lar覺 Yarg覺lans覺n" sloganlar覺 ile balayan eylemde ve 19 Aral覺k katliam覺ndan g繹r羹nt羹ler ve katledilen, yaralanan tutsaklar覺n resimlerinin bulunduu "Katliamc覺lar Yarg覺lans覺n, Diri Diri Yakan Kimyasal Bomba A癟覺klans覺n" yaz覺l覺 pankartlar a癟an TAYAD'l覺lar ad覺na Operasyon s覺ras覺nda Bayrampaa Hapishanesi'nde bulunan ve davada san覺k olarak yarg覺lanan TAYAD Bakan覺 Mehmet G羹vel bas覺n metnini okudu.
Mehmet G羹vel; "Buradan iktidara, milletvekillerine, hukuk adamlar覺na ulusal ve uluslar aras覺 t羹m yetkililere sesleniyoruz; 19 Aral覺k 2000 tarihinde hapishanelere y繹nelik yap覺lan operasyonlarda ve 繹zelde Bayrampaa Hapishanesi'nde b羹y羹k bir katliam yaand覺. Aradan 7 y覺l ge癟ti. Ortada ger癟ekler t羹m 癟覺plakl覺覺 ile dururken hala neden katliam覺 ger癟ekletirenler yarg覺lanm覺yor.
Bug羹n temel hak ve 繹zg羹rl羹kleri esas alan, demokratik bir anayasan覺n var olmas覺 gerektiini ortaya koyan ve halk覺n kar覺s覺nda bunun demagojisini yapan AKP HKMET襤NE SORUYORUZ; S襤Z BU KATL襤AMLARI ONAYLAYIP, GRMEZDEN GEL襤RSEN襤Z; Hangi anayasada halk覺n yaam hakk覺ndan s繹z edebileceksiniz?" dedi.
50 kiinin kat覺ld覺覺 eylem alk覺lar ve sloganlarla bitirildi.

TAYAD'l覺lar覺n ard覺ndan HD 羹yesi avukatlar da dava avukatlar覺 olarak bas覺na bir a癟覺klama yapt覺lar. C羹ppeleriyle Ey羹p Adliyesi 繹n羹nde a癟覺klama yapan avukatlar ad覺na bas覺n metnini Av. G羹癟l羹 Sevimli okudu. A癟覺klamada "Bu davada yarg覺laman覺n ilk g羹nden beri belirttiimiz gibi hayatta kalabilenler yani operasyonun madurlar覺 yarg覺lanmaktad覺r. Yarg覺lama konusu operasyonun, 癟ok 繹nceden haz覺rl覺覺 yap覺lan organize, planl覺 bir askeri harekat olduu defalarca kez taraf覺m覺zdan dile getirilmiti. Bunu yaparken dosya kapsam覺ndaki ifadeler tan覺kl覺klar adli t覺p raporlar覺 ve ilgili belgelere dayanmaktayd覺k. Bu konu ile paralel olarak d繹nemin 襤癟ileri Bakan覺 operasyonlara bir y覺ld覺r haz覺rland覺klar覺 da belirtilmiti. Bu iddialar覺m覺z son s羹re癟te g羹ndeme oturan bir kitap ile deyim yerindeyse kanaatimizce kan覺tlanm覺 oldu. Operasyon g羹n羹 Bayrampaa Cezaevi Koruma B繹l羹k Komutanl覺覺'nda g繹revli emekli y羹zba覺 yazd覺覺 kitapta operasyonun Ankara'dan gelen jandarma komando 繹zel timi taraf覺ndan ger癟ekletirildiini operasyonda kendisinin de niteliini bilmedii 繹zel gazlar覺n kullan覺ld覺覺n覺 operasyon 繹ncesinde kapsaml覺 bir ekilde tetkik ve tatbikatlar覺n yap覺ld覺覺n覺 a癟覺kl覺yordu. Gene ayn覺 kitapta bu toplant覺da operasyonu ger癟ekletiren timin komutan覺n覺n da bulunduunu ve kendilerine soruturma makamlar覺na operasyon timlerinin isim listelerinin kesinlikle verilmeyeceinin sadece cezaevinin kendi jandarma b繹l羹羹ne mensup askerlerin isim listelerinin verileceinin s繹ylendiini a癟覺k癟a belirtti. Emekli y羹zba覺n覺n kitab覺nda belirttii tim Ankara Jandarma zel Asayi Komando Birlii'dir. Bu birlik sadece muvazzaf askerlerden olumaktad覺r. Birlik operasyonlar konusunda uzmand覺r. Birliin kulland覺覺 silah ve ekipmanlar 繹zeldir. Jandarma genel komutanl覺覺 癟eitli tan覺t覺m yaz覺lar覺nda bu birliin jandarma tekilat覺n覺n g繹zbebei olduunu belirtmitir. 19 Aral覺k 2000 g羹n羹 Bayrampaa ve mraniye cezaevlerindeki operasyonlarda i癟eri girip dorudan m羹dahaleyi bu birlik ger癟ekletirmitir. Benzer ger癟ekler 19 Aral覺k 2000 g羹n羹 mraniye Cezaevindeki operasyon i癟in de s繹z konusudur" denildi. A癟覺klaman覺n devam覺nda 19 Aral覺k'ta mraniye'de 繹len asker Nurettin Kurt'la ilgili yeni bir gelime olduu belirtilerek "mraniye Cezaevindeki operasyondaki 繹l羹mlerle ilgili olarak g繹revli askerlerin yarg覺land覺覺 davada ge癟tiimiz aylarda sorgu veren ve olay g羹n羹 mraniye Koruma B繹l羹k Komutan覺 olan Y羹zba覺 Uur Pamuk癟u Nurettin Kurt'un 繹l羹m羹ne a癟覺kl覺k getiriyordu. Uur Pamuk癟u sorgusunda uzman 癟avuun askerlerin a癟t覺覺 ate sonucu hayat覺n覺 kaybettiini s繹yledi" denildi.
Kamuoyunun operasyon davalar覺na duyarl覺l覺k g繹stermesinin istendii a癟覺klama alk覺larla bitirildi.
2007.09.20
Bu yaz覺 2943 kez okundu
Geri D繹n