| Festus Okey 襤癟in Su癟 Duyurusu
HD 襤stanbubl ubesi 13 Eyl羹l g羹n羹 saat 13.00'da Festus Okey'in Beyolu Emniyeti'nde 繹ld羹r羹lmesine ilikin su癟 duyurusunda bulundu.

Su癟 duyurusundan 繹nce bas覺na k覺sa bir a癟覺klama yapan Av. Taylan Tanay "HD temel hak ve 繹zg羹rl羹kler i癟in m羹cadele ediyor. Dolay覺s覺yla b繹yle bir durumda bu davaya m羹dahil olmamas覺 m羹mk羹n deildir. Valilik ve emniyet m羹d羹rl羹羹n羹n yarg覺ya m羹dahale niteliinde bir tak覺m konuma ve giriimleri vard覺. Bu konuda su癟 duyurusunda bulunaca覺z." dedi. Su癟tan zarar g繹rd羹kleri g繹zetilerek davaya taraf olarak dahil olma taleplerini ileteceklerini belirttiler. Ard覺ndan Beyolu Cumhuriyet Savc覺s覺'yla g繹r羹en avukatlar 襤stanbul Valisi Muammer G羹ler ve 襤stanbul 襤l Emniyet M羹d羹r羹 Celalettin Cerrah hakk覺nda Su癟 delillerini yok etme, gizleme veya deitirme, gizliliin ihl璽li, adil yarg覺lamay覺 etkilemeye teebb羹s gerek癟eleriyle su癟 duyurusunda bulundular. Su癟 duyurusunun ard覺ndan bas覺na k覺sa bir a癟覺klama yapan avukatlar soruturmay覺 y羹r羹ten savc覺yla da g繹r羹t羹klerini belirterek "iddianame bug羹n bitiyor, dava a癟覺l覺yor ve biz de bu davada HD olarak m羹dahil olaca覺z" dedi.


HD'nin yapt覺覺 Su癟 Duyurusu'nu aa覺da yay覺nl覺yoruz;

BEYOLU CUMHUR襤YET BASAVCILII'NA

SU DUYURUSUNDA BULUNAN: ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi Ad覺na Avukat Nazan YAMAN

PHEL襤LER : Muammer GLER-襤stanbul Valisi, Celalettin CERRAH-襤stanbul il Emniyet M羹d羹r羹

SU : Su癟 delillerini yok etme, gizleme veya deitirme, Gizliliin ihl璽li, Adil yarg覺lamay覺 etkilemeye teebb羹s
(TCK'nun 281,285 ve 288. maddeleri)

SU TAR襤H襤 : 08.08.2007 ve devam覺.

OLAYLAR:
1.Birlemi Milletler M羹lteciler Y羹ksek Komiserliine iltica talebi bulunan Nijeryal覺 Festus Okey isimli m羹lteci 20.08.2007 tarihinde Taksimde 襤stanbul 襤l Emniyet M羹d羹rl羹羹ne bal覺 kolluk g繹revlileri taraf覺ndan g繹zalt覺na al覺nm覺 daha sonra g繹t羹r羹ld羹羹 Beyolu Asayi B羹ro Amirliinde polis kurunu sonucu yaam覺n覺 yitirmitir
2.G繹zalt覺 ileminin yakalama ileminden tek fark覺n覺n C.savc覺s覺n覺n emri ve denetimi alt覺nda ger癟ekleen bir ilem olmas覺na ramen C.savc覺l覺覺n覺n b覺rak覺n覺z g繹zalt覺 ileminden 繹l羹m olay覺ndan dahi g羹nler sonra haberi olmutur. G羹nler sonra balayan soruturma bu kez de 襤stanbul valilii ve 襤l Emniyet M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamalarla etkisiz k覺l覺nm覺 ve soruturmaya a癟覺k癟a m羹dahale edilmitir.
3.羹phelilerden biri olan 襤stanbul Valisi, 07.08.2007 tarihinde televizyonlara yapt覺覺 a癟覺klamada olayla ilgili hen羹z bir soruturma s羹rd羹羹 halde savc覺l覺覺n olayla ilgili polisin kusuru bulunmad覺覺n覺 tespit ettiini a癟覺klam覺t覺r. Oysa ki savc覺l覺k taraf覺ndan yap覺lan b繹yle bir tespit s繹z konusu deildir. Keza savc覺l覺k taraf覺ndan verilmi bir kovuturmaya yer olmad覺覺na dair karar bulunmamaktad覺r.
4. Yine 襤stanbul valisi g繹癟men ve m羹ltecilerin su癟a kar覺t覺klar覺na ilikin s繹zler sarf ederek bir m羹lteci olan maktul羹n 繹ld羹r羹lmesi ile ilgili s羹ren soruturmaya etkide bulunmaya 癟al覺m覺t覺r.
5. Soruturma dosyas覺na ilikin olarak soruturmay覺 y羹r羹ten savc覺l覺k taraf覺ndan gizililik karar覺 al覺nmas覺na ve soruturma dosyas覺nda bulunan delillerle kimsenin temas etmesinin m羹mk羹n olmamas覺na kar覺n elde edildii iddia edilen deliller 襤stanbul Emniyet m羹d羹rl羹羹 resmi internet sitesinde sergilenmitir. B繹ylece savc覺l覺k taraf覺ndan al覺nan gizlilik karar覺 yay覺n yolu ile ihlal edilmitir.
6. Yine olay覺n ger癟ekletii emniyet biriminde bulunan kameralara ait kay覺tlar soruturmay覺 y羹r羹ten savc覺l覺a bulunmad覺覺 gerek癟esiyle teslim edilmemitir. Art覺k her sokakta dahi bulunan kameran覺n yasal olarak bulunmas覺n覺n zorunluluu bir yana bu emniyet biriminde bulunduunun bilinmesine ramen savc覺l覺a teslim edilmemesi T羹rk Ceza Kanunu'nda d羹zenlenen su癟 delillerini gizleme su癟unu oluturmaktad覺r.
7.Soruturman覺n savc覺l覺k makam覺 taraf覺ndan s羹rd羹r羹ld羹羹 g繹zetildiinde, Olay覺n olduu yerdeki devletin en 羹st temsilcisinin yapt覺覺 a癟覺klamalar覺n bir癟ok y繹nden Adalet Bakanl覺覺n覺n etki ve denetiminde bulunan savc覺l覺k makam覺n覺 dorudan etkileyecei bu etkinin savc覺l覺k makam覺 taraf覺ndan bertaraf edilmesi kar覺s覺nda bu kez de ortaya 癟覺kan sonucun bu m羹dahale ile ger癟ekletii y繹n羹nde kamuoyunca bir yarg覺n覺n olumas覺 muhakkakt覺r.
8.Savc覺l覺k makam覺n覺n soruturmay覺 襤stanbul 襤l Emniyet m羹d羹rl羹羹ne bal覺 onun sorumluluu ve denetiminde bulunan kolluk arac覺l覺覺yla yapt覺覺 d羹羹n羹ld羹羹nde emniyet m羹d羹rl羹羹nden yap覺lan a癟覺klamalar覺n kiilere uluslararas覺 s繹zlemelerle tan覺nan ve Anayasal g羹vence alt覺nda bulunan ba覺ms覺z ,tarafs覺z ve adil bir soruturmay覺 imkans覺z k覺laca覺 a癟覺kt覺r.


NET襤CE VE TALEP
Yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere yapt覺klar覺 a癟覺klamalarla etkili ve adil bir sorutura yap覺lmas覺n覺 engelleyen ve dilek癟ede belirtilen su癟lar覺 ileyen 羹phelilerin cezaland覺r覺lmas覺n覺 talep ederiz.
2007.09.20
Bu yaz覺 2505 kez okundu
Geri D繹n