| 12 Eyl羹l Darbesi 襤le ilgili Eylemler
12 Eyl羹l ile ilgili Adana HC Temsilcilii taraf覺ndan 12 Eyl羹l Sal覺 g羹n羹 襤n繹n羹 Park覺nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

Saat 12.30'da balayan a癟覺klamada "12 Eyl羹l'den Hesap Sormak Emperyalizme ve Oligariye Kar覺 M羹cadele etmektir!-HC" pankart覺 ve "12 Eyl羹l 27 Y覺l Sonra Hala Kendini Tart覺t覺r覺yor 羹nk羹 Hi癟 Gitmedi, 12 Eyl羹l 27 y覺ld覺r S羹r羹yor" d繹vizleri a癟覺ld覺.

A癟覺klamay覺 HC ad覺na emsettin Kalkan okudu. Kalkan okuduu a癟覺klamada 12 Eyl羹l 1980 askeri darbesinin bug羹ne kadar yaam覺n her alan覺nda bask覺 ve yasaklar覺yla, ikenceyle, a癟l覺k ve yoksullukla, k羹lt羹rel yozlat覺rmayla 羹lkemizi a癟覺k bir hapishaneye 癟evirdiini ifade etti.
Kalkan a癟覺klaman覺n devam覺nda darbe i癟in; "lke elden gidiyordu. Biz de bu y羹zden darbe yapt覺k" gibi yalanlarla ABD y繹netimi ve ibirlik癟i tekelci patronlar覺n s繹m羹r羹 d羹zeni i癟in yap覺ld覺覺n覺n gizlenmeye 癟al覺覺ld覺覺n覺, "Bizim 癟ocuklar y繹netime el koymu" diyen ABD yap覺lan darbenin kim i癟in yap覺ld覺覺n覺 itiraf ettiini s繹zlerine ekleyen Kalkan "12 Eyl羹l'羹n 10 y覺ll覺k program覺n覺n ad覺m ad覺m hayata ge癟irilmesiyle "a癟覺k faizm kurumsallat覺r覺ld覺." Cuntan覺n politikalar覺 s羹rekli hale getirildi.
Bu 10 y覺ll覺k program sadece anayasadan, DGM'lerden, hapishanelerden ibaret de deildi. Uruna 繹l羹nen deerler deer olmaktan 癟覺kart覺lmal覺, gen癟lik bencillemeli, inan癟s覺zlamal覺yd覺. "Serbest piyasa ekonomisi" ile 12 Eyl羹l'羹n hemen peinden hayata ge癟irilen 24 Ocak kararlar覺 ile halk a癟 b覺rak覺ld覺, yoksullat覺r覺ld覺.
Aradan 27 y覺l ge癟ti. Ge癟en bu s羹rede, 羹lkemizi cuntan覺n faist anayasas覺yla y繹netmeye devam ettiler. 襤MF, AB, ABD ile yap覺lan anlamalarla, 羹lkemizin t羹m zenginliklerini al覺p g繹t羹rd羹ler. Bizleri a癟l覺a, yoksullua mahk羶m ettiler, bebeklerimiz yaha da bor癟lu domaya balad覺.
Ve bug羹n 26 s羹per zengini olan ve ayn覺 zamanda 26 milyon a癟 insan覺 olan bir 羹lke haline getirildik. Bask覺 ve yasaklar, ikence de 繹l羹mler, katliamlar devam etmekte. Bug羹n itibariyle 85 bin tutuklu ve h羹k羹ml羹 hapishanelerde bulunmakta.
12 Eyl羹l bug羹n AKP iktidar覺 ile devam etmektedir.
Bug羹n 12 Eyl羹l'e kar覺 m羹cadele etmek emperyalizme ve oligariye kar覺 m羹cadele etmektir. Haklar ve 繹zg羹rl羹klerimizi gasp edenlere, bizi yoksul b覺rakanlara kar覺 m羹cadele etmek demektir." dedi.

A癟覺klama s覺ras覺nda s覺k s覺k "Kahrolsun Faizm, Yaas覺n M羹cadelemiz!, 12 Eyl羹l S羹r羹yor!, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz!, Halk覺z, Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺. Halktan insanlar覺n durup izlemeleri ve bas覺n覺n ilgisi dikkat 癟ekiciydi.

Elaz覺 Temel Haklar'da Etkinlik

ABD'nin bizimkiler dedii generallerin halk覺 teslim almak i癟in 12 Eyl羹l 1980 g羹n羹 y繹netime el koymas覺yla birlikte balayan cuntan覺n ilk g羹n羹n羹n y覺ld繹n羹m羹nde Elaz覺 HC Temsilcilii taraf覺ndan Elaz覺 Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nde yap覺lan bir etkinlikle t羹m zulm羹n羹n bug羹n hala s羹rd羹羹 anlat覺ld覺.

Etkinlik 12 Eyl羹l ehitleri ad覺na yap覺lan sayg覺 duruuyla balad覺. Ard覺ndan 12 Eyl羹l'羹 anlatan konumada unlara deinildi;
"12 EYLL DN DE襤L, BUGNDR ve TM ZULMYLE SRYOR.
- 650 bin kii g繹zalt覺na al覺nd覺.
- 1 milyon 683 bin kii filendi.
- 7 bin kii i癟in idam cezas覺 istendi. 517 kiiye idam verildi. 50 kii as覺ld覺.
- 250 bin kii yarg覺land覺. Onlarca y覺l hapsedildi.
- 23 bin kii sak覺ncal覺 olduu i癟in iten at覺ld覺.
- 14 bin kii yurttal覺ktan 癟覺kar覺ld覺.
- 300 kii infaz edildi.
- 171 kii ikencede 299 kii hapishanelerde katledildi.
T羹m bunlar bu 羹lkede huzuru ve istikrar覺 salamlat覺rmak i癟in yap覺ld覺. T羹m bunlar bu 羹lkede bu halk覺n g羹venlii i癟in yap覺ld覺. Emir ve talimat覺 ise halklar覺n d羹man覺 ABD emperyalizminden geldi.
T羹rkiye'deki gelimeler 繹yle bir noktaya gelmitir ki T羹rk Silahl覺 Kuvvetleri m羹dahalesinden baka bir 癟覺k覺 noktas覺 g繹r羹lmemektedir.
- Karde kavgas覺
- Anari- ter繹r ortam覺
- Sa- sol 癟at覺mas覺
- Kargaa kaos
襤te bunlar denilerek bu 羹lke bir karabasana 癟evrildi.12 Eyl羹l 羹lkemizin 羹zerinden bir sinlindir gibi ge癟ti. Hak, 繹zg羹rl羹k, demokrasi nam覺na en ufak bir hak k覺r覺nt覺s覺 b覺rak覺lmad覺. Yukar覺da sayd覺覺m覺z istatistikler bu 羹lkenin tarihine kara bir leke olarak bir bir yaz覺ld覺.
Bunlar覺 demek 12 Eyl羹l羹n etkisini anlatmaya yetmiyor. 繹yle ifade etmek daha doru olacakt覺r 12 Eyl羹l 1980 askeri darbesi o g羹n hen羹z domam覺 olanlar覺n bile hayat覺n覺 ekillendirmitir. Ama kukusuz en 癟覺plak izleri o d繹nemi yaayanlar 羹zerinde b覺rakm覺t覺r.
12 Eyl羹l 繹ncesi devrimci m羹cadele y羹kselmi durumda, kitlesel eylemlilikler g羹ndemde, binler on binler sokaklarda… Bu y羹kseli egemenleri korkutmaya, tahtlar覺n覺 sallamaya balam覺t覺. Bu geliim engellenmeliydi. Devrimci m羹cadele geriletilmeliydi, halk muhalefeti bast覺r覺lmal覺yd覺. 襤te bu g羹c羹, bu ilerleyii durduracak bir form羹l hayata ge癟irildi. S襤V襤L-FA襤ST SALD襤R襤LAR.
B繹ylece cuntaya doru gidecek s羹re癟 balam覺 oldu. Ve 12 Eyl羹l geldiinde ise bu gidie bir dur demek gerekiyor denilerek cunta hayata ge癟irildi.
ABD y繹netimi "B襤Z襤M OCUKLAR y繹netime el koymu" diyerek cuntay覺 alk覺lad覺lar.
O sabah 羹lkenin t羹m sokaklar覺n覺 panzerler, cemselerle askerler igal etti. lkeyi postal sesleri kaplad覺.
Ne i癟in kim i癟indi t羹m bunlar. Hedef a癟覺kt覺… Bu 羹lkede devrimcilii, devrimci d羹羹nceleri, direnii, direnenleri ezmekti. Deersizleen, d羹羹nmeyen, sorgulamayan insanlar yaratmakt覺. Hedef 45 milyon halkt覺. Bencil, 癟覺karc覺 bireyler, idealsiz, hakk覺n覺 savunamayan kiilikler yaratmak bu sitemin istedii insan tipidir.
襤te bu bak覺 a癟覺s覺 bu zihniyet 27 y覺ld覺r bu 羹lkenin y繹netimine hakimdir.
Bir daha ayaklar覺n覺n 羹zerine dikilemeyecek kadar g羹癟s羹z, umutsuz b覺rakmak istediler halk覺m覺z覺. Korku i癟inde yaas覺n dediler. Ama hi癟bir zaman dedikleri gibi olmad覺. Her zaman direnen, halk覺n 繹nc羹s羹 olan, bedel 繹deyenler oldu.
Hemen cuntan覺n ertesinde "Cunta 45 Milyon Halk覺 Teslim Alamaz" denilerek cuntaya kar覺 bir direni balat覺ld覺. Yapra覺n k覺m覺ldamad覺覺, herkesin suskunlat覺覺 bir ortamda hapishanelerden bir direni ezgisi duyuldu. Halk覺m覺za umut oldu, g羹癟 oldu. Apolar, Haydarlar canlar覺n覺 ortaya koydular. Halk覺m覺za manevi g羹癟 oldular.
Bu g羹nden d羹ne bakt覺覺m覺zda 12 Eyl羹l'羹n etkisi k覺r覺ld覺 diyebiliriz. Ama egemenler 12 Eyl羹l'leri hep canl覺 tutmak istiyorlar. Bug羹nde ayn覺 yasalar, ayn覺 zihniyet bu 羹lke topraklar覺nda h羹k羹m s羹r羹yor.
Bu nedenledir ki cuntaya kar覺 direni bu g羹nde direnmekten ge癟iyor.

Yap覺lan konumadan sonra 12 Eyl羹l cuntas覺n覺 anlatan "Eve D繹n羹" filmi izlendi ve etkinlik sona erdi.


TRAKYA KLTR MERKEZ襤NDE 12 EYLL SYLE襤S襤

Babaeski'de faaliyet y羹r羹tmekte olan Trakya K羹lt羹r Merkezi'nde 12 Eyl羹l 2007 tarihinde 12 Eyl羹l faist darbenin 27. y覺l d繹n羹m羹nde Babaeski halk覺n覺n kat覺l覺m覺yla bir s繹ylei d羹zenlendi. Trakya K羹lt羹r Merkezi salonunda yap覺lan s繹ylei'de 12 Eyl羹l'羹 yaayanlar o d繹neme ilikin an覺lar覺n覺 ve g繹rd羹kleri ikenceleri anlatt覺lar.
12 Eyl羹l'羹n g羹n羹m羹zden soyut d羹羹n羹lmemesi gerektiine vurgu yap覺ld覺. Anayasas覺 bata olmak 羹zere 12 Eyl羹l t羹m kurumlar覺yla, uygulamalar覺yla s羹rmektedir. Krumsallaan faizimle birlikte halk覺n her an tepesinde olan bir yap覺n覺n yarat覺ld覺覺, sistemin halk d羹man覺 politikalarla IMF'nin ve ABD'nin g羹d羹m羹nde tekrardan yap覺land覺r覺ld覺覺 anlat覺ld覺. 12 Eyl羹l'羹n gen癟lik 羹zerinde, toplumsal yap覺 ve k羹lt羹rel yap覺 羹zerinde yaratt覺覺 tahribat ve g羹n羹m羹zdeki kar覺l覺覺 yozlat覺rma politikas覺ndan da bahsedildi. 12 Eyl羹l'e kar覺 olman覺n ayn覺 zamanda g羹n羹m羹zde 羹lkemizdeki akarsular覺n sat覺lmas覺na kadar varan emperyalizmin g羹d羹m羹ndeki ibirlik癟i politikalara ve faizme kar覺 olmaktan ge癟tiine vurgu yap覺lan konuma iki bu癟uk saat s羹rd羹.


ANTALYA HC'DEN 12 EYLL 襤LE 襤LG襤L襤 BASIN AIKLAMASI

Antalya HC temsilcilii 12 Eyl羹l 1980 faist cuntas覺n覺 yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto etti. A癟覺klama 25 kiinin kat覺l覺m覺yla saat 17.00'da K覺lahan meydan覺nda yap覺ld覺.

A癟覺klama polisin kalabal覺覺yla bask覺 ortam覺na ramen, 癟evreden bulunan insanlar覺n kat覺l覺d覺覺 g繹zlenen eylemde "Halk覺z, Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, " Faizmi D繹kt羹羹 Kanda Boaca覺z", "Kahrolsun Faizm, Yaas覺n M羹cadelemiz", Ne ABD Ne AB Yaas覺n Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganlar覺 ve kitlenin cokusu ile balad覺. A癟覺klamay覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ad覺na Selda BULUT bas覺na ve kamuoyuna sundu. Bulut konumas覺nda: 12 Eyl羹l faist cuntas覺n覺n T羹rkiye haklar覺 羹zerine bir karabasan gibi 癟繹kt羹羹ne, o g羹n羹n bir d繹n羹m noktas覺 olup, o g羹nden sonra 27 senedir bu 羹lkede demokrasiden s繹z edilemeyeceine, o g羹nlerin miras覺 olarak hala bu 羹lkede faizmin kol gezip emperyalizmin isteklerini yerine getirdiini belirtti.
Konumas覺n覺n devam覺nda Bulut 繹yle devam etti: 12 Eyl羹l'le birlikte yaanan katliam覺n boyutlar覺n覺 say覺larla ifade ederken, halk覺n覺n deil, emperyalizmin koruyucusu oligariyi 12 Eyl羹l'den sonra anti-demokratik uygulamalar覺 ve kurumlar覺 ile halk覺 ezmeye devam etti, halk覺 teslim almaya 癟al覺t覺lar. Ancak g繹zalt覺larla, ikencelerle, katliyamlarla halk覺 teslim alamayacaklar覺n覺, korku imparatorluu kuramayacaklar覺n覺, bu 羹lkenin direnen, m羹cadele eden ve asla direnmekten vazge癟meyen evlatlar覺 olduuna ve m羹cadelenin her zaman devam edeceini belirten s繹zleriyle, bas覺n a癟覺klamas覺na son verdi.
A癟覺klaman覺n sonunda yine kitlenin 癟okulu sloganlar覺 ve faizme olan kini ve 繹fkesi ile a癟覺klama son buldu.


''12 Eyl羹l 1980 darbesini unutmad覺k unutturmayaca覺z''

Esenyurt Temel Haklar Dernei'de 12 Eyl羹l 2007 tarihinde saat 20.00'da dernek binas覺nda 12 Eyl羹l ile ilgili bir etkinlik d羹zenledi. 40 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlikte film g繹sterimi yap覺lmadan 繹nce 繹nce 12 eyl羹l羹n g羹n羹m羹ze dair nas覺l etkiler b覺rakt覺覺n覺 anlatan bir yaz覺 okundu. Anlat覺mdan sonra ''Beynelmilel'' isimli filmin g繹terimi yap覺ld覺.


12 Eyl羹l ile ilgili yap覺lan baz覺 a癟覺klamalar覺 da yay覺nl覺yoruz;

"12 EYLL, LKEM襤ZDE UYGULAMALARIYLA, KURUMLARIYLA SRYOR

Y覺l 1980, devrimci m羹cadelenin y羹kseldii, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinde az覺msanmayacak bir ivmenin kazan覺ld覺覺 y覺llar… Y羹kselen devrimci m羹cadeleyi bast覺rmak, halklar覺 sindirmek ve 羹lkemiz 羹zerinde 繹l羹 topra覺 serpmek i癟in emperyalistler ve ibirlik癟ileri taraf覺ndan bir darbe ger癟ekletirildi.

12 Eyl羹l darbecilerinin "羹lkenin b羹t羹nl羹羹n羹 korumak, milli birlik ve beraberlii salamak", "devlet otoritesini tesis etmek" i癟in 羹lkemizi bir karabasana 癟evirdiler… Say覺s覺z ev bask覺nlar覺yla, g繹zalt覺larla, ikencelerle, kuruna dizmelerle, idamlarla, postallar alt覺nda "otoritelerini tesis etmeye, birlik ve beraberlii" salamaya 癟al覺t覺lar.

12 Eyl羹l'den sonraki mevcut iktidarlarla otoritelerini devrimcilere ve halklara bir sald覺r覺 bi癟imi olarak tesis edilmeye devam edildi.

12 Eyl羹l faizmi 羹lkemizde kurumsallam覺t覺r. Bu, bug羹nk羹 b羹t羹n uygulamalar覺yla g繹r羹l羹yor. S覺n覺ra yap覺lan y覺覺naklarla, "G羹venlik b繹lgeleri" oluturmalar覺yla, ba覺ms覺zl覺k iar覺 hayk覺ranlar覺n ikenceden ge癟irilmesiyle, "se癟im 癟are deil" diyenlerin g繹zalt覺na al覺nmas覺yla, tutuklanmas覺yla, en ufak demokratik hak talebinde bulunanlar覺n dahi coplanmas覺, ikence g繹rmesiyle 12 Eyl羹l s羹r羹yor.

Hapishanelerde var olan tecritle, fuhua, uyuturucuya s羹r羹klenen gen癟lerimizle, YK'羹yle, 繹renci gen癟lie y繹nelik bask覺lar覺yla ve AKP iktidar覺n覺n politikalar覺yla 12 Eyl羹l 羹lkemizde halen s羹r羹yor.

Bug羹n 12 Eyl羹l'e kar覺 olmak AKP politikalar覺na, AKP iktidar覺na kar覺 olmakt覺r. Emperyalizme, faizme yozlamaya kar覺 olmakt覺r.

12 Eyl羹l uygulamalar覺na kar覺 olmak i癟in emperyalizme ve faizme kar覺 olunmal覺, haklar ve 繹zg羹rl羹kle m羹cadelesi b羹y羹t羹lmelidir.

12 EYLL AKP 襤KT襤DARIYLA SRYOR!
12 EYLL CUNTACILARI YARGILANSIN!

MALATYA TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"


"12 EYLL' SONA ERD襤RMEK HALKIN EL襤NDED襤R

1980 y覺l覺n覺n 12 Eyl羹l'羹nde insanlar sokak ortas覺nda, evlerinde, iyerlerinde… k覺sacas覺 yaanan her yerde g繹zalt覺na al覺nd覺, filendi, dayak yedi, bask覺 g繹rd羹. 27 y覺l 繹nceydi 羹lkenin y繹netimine darbeci generallerce el konulmutu. Aylar s羹ren ikence g羹nleri, yak覺nlar覺ndan haber alamama, sonu ne olduu bilinmezlie doru giden ad覺mlar覺n ilk g羹n羹yd羹 12 Eyl羹l. Ve 12 Eyl羹l tarihe ilk verileriyle 650 bin g繹zalt覺na al覺nm覺t覺. 1,5 milyon kii filenmi, 230 bin yarg覺lama yap覺lm覺t覺. 230 bin yarg覺laman覺n sonucu 21 bin 264 h羹k羹ml羹, 7 bin idam istemi ve 517 idam karar覺 ile tamamlanm覺t覺. 517 idam karar覺ndan 50 kiinin idam h羹km羹 uyguland覺.

12 Eyl羹l denilince hep sokaklarda yere yat覺r覺lm覺 insan g繹r羹nt羹leri gelir g繹zlerimizin 繹n羹ne. Oysaki sadece bununla s覺n覺rl覺 deildir. Bir de kapal覺 kap覺lar ard覺nda g繹zlerin g繹rmedikleri ama belleklerin hi癟 unutmad覺klar覺 vard覺r.

Bug羹n 12 Eyl羹l cuntas覺n覺n 羹zerinden tam 27 y覺l ge癟ti. Ama ne yaananlar unutuldu ne de yaananlar deiti. 12 Eyl羹l s羹r羹yor 癟羹nk羹. 12 Eyl羹l uygulamalar覺yla s羹r羹yor.

Bug羹n sokak ortalar覺nda binlerce insan yerlere yat覺r覺lm覺yor belki ama 87 kii ayn覺 anda hem de hukuksuzluun karikat羹rletirildii bir bi癟imde tutuklan覺yor. Demokratik bir haklar覺n覺 kulland覺klar覺, d羹羹ncelerini a癟覺klad覺klar覺 i癟in insanlar tutuklan覺yor, d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺n覺yor. Ge癟en 27 y覺lda yaad覺klar覺m覺z覺 繹yle k覺saca bile hat覺rlasak asl覺nda hepimiz g繹receiz cuntan覺n uygulamalar覺n覺n devam ettiini.

G羹peg羹nd羹z sokak ortas覺nda d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺nanlar覺 g繹rmedik mi, yaamad覺k m覺? Haks覺z ve hukuksuz yere tutuklanmad覺k m覺? G繹zalt覺nda "kendini ast覺" denilerek yap覺lan katliamlar覺 duymad覺k m覺? Hangimizin yaama garantisi vard覺r bu 羹lkede? Yar覺n覺m覺z覺n garantisi yoktur.

襤te bu koullarda diyoruz ki; 12 Eyl羹l t羹m uygulamalar覺yla devam ediyor. 羹nk羹 12 Eyl羹l sadece tarihte bir g羹n deil ayn覺 zamanda 羹lkemiz egemenlerinin en 癟覺plak halidir. lkemizin kimler taraf覺ndan nas覺l y繹netildiinin en yal覺n g繹stergesidir. Bug羹n iktidarda generallerin oturmamas覺 hi癟birimizi yan覺ltmas覺n. Orada oturanlar deise de ayn覺 zihniyet vard覺r iktidarda. Emirler ayn覺 yerlerden al覺n覺r ve koulsuz uygulan覺r. Nitekim 羹lkemizin sat覺lacak topra覺, madeni kalmay覺nca akan derelerin dahi sat覺lmas覺 羹lkemizin y繹netili bi癟imidir. Halk i癟in tek kuru harcamayan iktidar kendi rahat覺, kendi kasas覺na girecek dolarlar覺, eurolar覺 hesaplay覺p insanlar覺n geleceini sat覺yor emperyalistlere. 襤te bug羹n b繹yle y繹netiliyoruz.
Mecbur muyuz?
27 y覺ld覺r h羹km羹n羹 kaybetmeyen bir cunta ile y繹netilmeye mahkum muyuz?
Deiliz.
Bunu belirleyecek olan biziz.
Nas覺l y繹netileceimizi halk olarak biz belirlemeli ve uygulamal覺y覺z. Bunun i癟inde m羹cadelemizi her ge癟en g羹n y羹kselterek s羹rd羹rmeliyiz. Y繹netimler deimedik癟e 12 Eyl羹ller hep var olacak.Ve biz art覺k b繹yle y繹netilmek istemediimiz daha g羹r hayk覺ral覺m diyoruz.

12 EYLL CUNTACILARI YARGILANSIN
12 EYLL HALKA KARI 襤LENEN B襤R SUTUR. CUNTACILAR HALKA HESAP VERMEL襤D襤R
KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z

ANADOLU TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"
2007.09.20
Bu yaz覺 3276 kez okundu
Geri D繹n