| 12 Eyl羹l'羹n 27. Y覺ld繹n羹m羹
12 Eyl羹l 1980 darbesinin 27. y覺ld繹n羹m羹nde 癟eitli kurumlar覺n 12 Eyl羹l 2007 g羹n羹 yapt覺覺 yaz覺l覺 a癟覺klamalar覺 yay覺nl覺yoruz.

"12 EYLL SRYOR!
TM KURUMLARI VE UYGULAMALARINA DERHAL SON VER襤LMEL襤D襤R

Milyonlarca insan覺n filendii, y羹z binlerce insan覺n g繹zalt覺na al覺narak ikenceye maruz b覺rak覺ld覺覺, binlerce insan覺n sokaklarda, hapishanelerde, daraa癟lar覺nda ve dalarda katledildii 12 Eyl羹l 1980 darbesinin 羹zerinden tam 27 y覺l ge癟ti. Aradan ge癟en bu uzun zamana kar覺n Anayasas覺yla, MGK's覺, YK'羹 Susurluk'u, emdinli'si ve F tipi Hapishaneleriyle 12 Eyl羹l s羹r羹yor.

A覺nan y繹nleri tahkim edilerek kurumsallat覺r覺lan 12 Eyl羹l'e ilikin halk覺n adalet 繹zlemi de s羹r羹yor. Keza darbeciler ve su癟 ortaklar覺 aradan ge癟en bu uzun zaman dilimine ve su癟lar覺 sabit olmas覺na ramen yarg覺 kar覺s覺na 癟覺kar覺lmad覺lar. Hi癟bir sivil(!) iktidar bu y繹nde bir giriimde dahi bulunmad覺. Bu y繹ndeki giriimlerin anayasal engel alt覺nda bulunduunu s繹yleyen demokratlar(!) anayasay覺 deitirme 癟ounluuna sahip olduklar覺n覺 her nedense unuttular. Her nedense anayasay覺 deitirmek, ilenen su癟lar覺n zamana覺m覺na girdiini d羹羹nd羹kleri tarihte ak覺llar覺na geldi. Yani halklar覺m覺za kar覺 ilenen bata katletme, kaybetme, ikence ve tecav羹z olmak 羹zere binlerce su癟, bug羹ne kadar cezas覺z b覺rak覺ld覺 bundan sonra da cezas覺z b覺rak覺lmaya 癟al覺覺l覺yor.

12 Eyl羹l darbesi ve ard覺ndan ilenen su癟lar tekil olarak deerlendirilemez. Eylemlerin nitelii ve younluu g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda bir b羹t羹n olarak insanl覺a kar覺 ilenmi su癟lar s繹z konusudur. Bir halk覺n belleini ve geleceini yok etmeye y繹nelmi, insanl覺k onurunu ve yaam覺n覺 ifal etmek i癟in ne kadar y繹ntem ve fiil varsa bunlar覺 hayata ge癟irenlerin, kendi yapt覺klar覺 anayasayla ve zamana覺m覺 h羹k羹mleri ile yarg覺lama d覺覺 kalmalar覺 a癟覺k bir adaletsizliktir. Unutulmamal覺d覺r ki halklar adaletsiz yaayamaz.

Halk覺n adalet 繹zlemi kar覺lanmak zorundad覺r. 羹phesiz halk覺n adalet 繹zlemini kar覺lamaya yetmez; ama ilk elden S覺k覺y繹netim komutan覺n覺n emri ve denetimi alt覺nda 癟al覺an mahkemelerce verilen kararlar b羹t羹n sonu癟lar覺yla ortadan kald覺r覺lmal覺d覺r. Sadece hukuk d覺覺 deil ayn覺 zamanda insanl覺k d覺覺 soruturma yolu ile a癟覺lan b羹t羹n yarg覺lamalar derhal durdurulmal覺d覺r.

ubelerde, karakollarda, hapishanelerde ve sokaklarda t羹m bir halka kar覺 ilenen g繹zalt覺, ikence, tecav羹z, kaybetme ve katletme su癟lar覺n覺n zamana覺m覺na uramas覺 s繹z konusu deildir. T羹m bu su癟lar insanl覺a kar覺 ilenmi su癟 olarak kabul edilmeli, sorumlular yarg覺lanmal覺d覺r.

HALKIN HUKUK BROSU"


Esenyurt Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin yapt覺覺 a癟覺klama;

"BASINA VE KAMUOYUNA

"27 y覺ld覺r bitmeyen 12 Eyl羹l"

12 Eyl羹l 1980 Askeri Darbesi'nin 羹zerinden 27.y覺l ge癟ti. Yasama, y羹r羹tme ve yarg覺 erklerini ellerinde toplayan darbeciler bask覺 ve zul羹mle insan hak ve 繹zg羹rl羹klerini yok ettiler. S羹ng羹 zoruyla oylatt覺klar覺 1982 Anayasas覺 ile toplumsal,siyasal, sosyal hayat覺 cendere alt覺na ald覺lar.

12 Eyl羹l 1980 Askeri Cuntas覺n覺n T羹rkiye Halklar覺n覺n yaam覺n覺 postalar alt覺na alarak 羹lkeyi a癟覺k hapishaneye 癟eirdii bir d繹n羹m noktas覺 olarak tarihe ge癟ti.

ABD y繹netiminin cuntac覺lar i癟in "bizim 癟ocuklar y繹netime el koymu" diyerek cuntaya sevinmilerdir.

Peki neydi ABD'nin sevindi? 45 milyon halk覺n zapt覺rap alt覺na al覺n覺p; ikencelerden, tutuklamalardan, infazlardan, idamlardan ge癟irilmesi miydi?

襤te 12 Eyl羹l askeri cuntan覺n bilan癟osu...

12 Eyl羹l'羹n ard覺ndan toplum 羹zerinde ac覺mas覺z bir ter繹r estirildi. 650 bin kii g繹zalt覺na al覺nd覺. 1 milyon 683 kii filendi. A癟覺lan 210 bin davada 230 bin kii yarg覺land覺. 7 bin kii i癟in idam cezas覺 istendi. 襤dam cezas覺 verilen 517 kiiden 49'u infaz edildi. 30 bin kii "sak覺ncal覺" olduu i癟in iten at覺ld覺. 927 yay覺n yasakland覺 39 ton gazete ve dergi sak覺ncal覺 bulunarak imha edildi, 937 film yak覺ld覺. 400 bas覺n mensubu yarg覺land覺, toplam 3.115 y覺l hapis cezas覺yla cezaland覺r覺ld覺. 3854 繹retmen ve 120 ilerici 羹niversite 繹retim g繹revlisinin iine son verildi. 171 kiinin ikenceden 繹ld羹羹 belgelendi. 14 kii cezaevlerindeki uygulamalar覺 protesto etmek i癟in yap覺lan a癟l覺k grevlerinde yaam覺n覺 yitirdi. "Ka癟arken" vurulanlar覺n, "癟at覺mada" 繹l羹 ele ge癟irilenlerin, "intihar" edenlerin say覺s覺 y羹zlerle ifade ediliyordu. 12 Eyl羹l 繹ncesi sivil faist 癟eteler arac覺l覺覺yla ger癟ekletirilen "operasyonlar" art覺k bunlara ihtiya癟 duyulmadan ger癟ekletiriliyor, Yaam覺n her alan覺 "askeri disiplin" alt覺na al覺nmaya 癟al覺覺l覺yordu.

27 y覺l 繹nce 羹lkemizin tablosu b繹yle iken bug羹n ise 12 Eyl羹l rejimi bu 羹lkede 27 y覺ld覺r sadece anayasas覺yla deil, Amerikas覺'yla, ordusuyla fiilen y繹netimdedir. bu tablo AKP'nin politikalar覺 ile art覺r覺larak s羹rd羹r羹lmektedir.

12 EYLL CUNTACILARI YARGILANSIN
YAASIN TAM BAIMSIZ TRK襤YE

ESENYURT TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"


Ad覺yaman Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin yapt覺覺 a癟覺klama;

"12 EYLL AKP 襤KT襤DARI VE ANAYASASIYLA SRYOR

12 Eyl羹l 1980. lkemiz siyasi literat羹r羹nde milat olarak kabul edilen bir g羹n. Nedeni ise o g羹n yap覺lan Askeri darbe. Yani 12 Eyl羹l Askeri Darbesi. yle bir darbe ki o g羹nden sonra 12 Eyl羹l g羹n羹n羹 s覺radan bir g羹n olmaktan 癟覺kar覺p kavram haline getiren ABD destekli askeri operasyon.
12 Eyl羹l darbesinin 羹lkemiz siyasal tarihinde ve literat羹r羹nde bu kadar 癟ok yer almas覺n覺n, adeta her eyin 12 Eyl羹l 繹ncesi ve 12 Eyl羹l sonras覺 diye ay覺racak kadar etkili olmas覺n覺n nedeni darbenin niteliidir. Darbenin nedeni niteliini ortaya koymaktad覺r. 12 Eyl羹l Askeri Faist Cuntas覺n覺n bu operasyonu yapmak zorunda kalmas覺n覺n nedeni 羹lkenin 12 Eyl羹l 繹ncesinde i癟erisinde bulunduu durumdur.
T羹rkiye’nin 12 Eyl羹l 繹ncesi d繹nemine bakt覺覺m覺zda sistemin dibe vurduunu; a癟l覺覺n, yoksulluun, s繹m羹r羹 ve talan覺n hadsafhaya ulat覺覺n覺, buna kar覺l覺k devrimcilerin 繹nderliinde halk y羹kselen muhalefetinin egemen g羹癟lere korku sald覺覺n覺 g繹r羹r羹z. 70’lerin balar覺ndan itibaren y羹kselen devrimci m羹cadele 70’lerin ikinci yar覺s覺nda art覺k daha da kitlesellemeye ve etkili olmaya balam覺t覺r. Eylemler, grevler, g繹steriler, igaller ehirlerde fabrikalardan, k繹ylere, mezralara kadar yay覺lm覺t覺r. Egemen g羹癟ler halk覺n aleyhine hi癟bir karar覺 rahat rahat 癟覺karamamakta, halk覺n muhalefetiyle kar覺lamaktad覺r. Halk覺n 繹rg羹tl羹 g羹c羹 emek癟ilerin herg羹n kan-can pahas覺na yeni haklar s繹k羹p almas覺n覺 ve burjuvazinin herg羹n daha da korku duymas覺n覺 salam覺t覺r. 12 Eyl羹l 繹ncesi bu muhalefeti engellemek i癟in yasalara, yalanlara, anari aldatmacalar覺na, daha da olmad覺 bask覺lara, sivil-resmi faist ter繹re, infazlara ve katliamlara bavuran emperyalizm ve onun yerli ibirlik癟ileri en sonunda son 癟are olarak askeri darbe yoluna gitmitir. Bu emperyalistlerin ve yerli uaklar覺n覺n bundan baka 癟aresinin olmad覺覺n覺 g繹stermektedir. 羹nk羹 daha uygulanmas覺 gereken “24 Ocak Kararlar覺” ve sermaye lehine 癟覺kar覺lacak pek 癟ok yasa vard覺r. D繹nemin T襤SK Bakan覺’n覺n dedii bunu dorulamaktad覺r: “20 y覺ld覺r hep onlar g羹ld羹, g羹lme s覺ras覺 bizde.” Evet bu s繹zden de anla覺laca覺 gibi darbe tekellerin daha 癟ok g羹lmesi i癟in yap覺lm覺t覺r.
Tabii iler bununla da s覺n覺rl覺 deildir. Daha yerli ve yabanc覺 sermayeye peke 癟ekilecek olan 癟ok iletme vard覺r. Ama bunlar覺 yapmak i癟in 繹nce dikenlerle dolu olan bu yolu temizlemek gerekmektedir. 襤te bu dikenler halk ve halk覺n etraf覺nda birletii devrimci g羹癟lerdir. Yani 12 Eyl羹l darbesi iddia edildii gibi saa da sola da vurmam覺t覺r. Sa dedikleri zaten halk muhalefetinin kar覺s覺na 癟覺kar覺lan kontra g羹癟lerdir. Ve bunlar sistemin y覺lmaz bek癟ileridir. As覺l ama癟 ise “kom羹nizm belas覺”ndan kurtulmakt覺r. Zaten sa-sol 癟at覺mas覺 s繹ylemleri de bayatlam覺 bir demogojiden ibarettir.
T羹rkiye Solu 12 Eyl羹l’de b羹y羹k bir s覺navdan ge癟ti. Bu sald覺r覺ya sonuna kadar direnin ve ayakta kalanlar olsa da solun b羹y羹k bir k覺sm覺 gerekli direnii g繹steremedi. B繹ylece 12 eyl羹l sald覺r覺s覺 yeterince p羹sk羹rt羹lemedi. 12 Eyl羹l d繹neminde binlerce insan tutukland覺 ve ikencelerden ge癟irildi. Onlarcas覺 hapishanelerde ve ikencelerde katledildi. 50 kii idam edildi.
12 Eyl羹l bununla s覺n覺rl覺 deildir. “12 Eyl羹l” darbesinin as覺l amac覺 羹lkemizin yasalar覺n覺, t羹m devlet daire ve kurumlar覺n覺, ekonomik y繹netim tarz覺n覺 bir daha yukar覺da belirtilen sebeplerden 繹t羹r羹 askeri darbeye bavurmak zorunda kalmadan sorunlar覺 tekellerin ve emperyalizmin 癟覺karlar覺 dorultusunda 癟繹zmek i癟in yeniden yap覺land覺rmakt覺r. 襤te bu ama癟 dorultusunda b羹t羹n kurumlar faistletirilmitir. Ama b羹t羹n bunlar da yetmez 12 Eyl羹lc羹ler i癟in. Onlar覺n amac覺 hi癟bir filizlenme b覺rakmamakt覺r. Bunun i癟in halk覺 olabildiince yozlat覺rmak ama癟lanm覺t覺r. Bir yandan arabeskle, futbol fanatizmiyle avutulan halk dier yandan “laik cunta” eliyle yayg覺nlat覺r覺lan tarikatlar ve zorunlu din dersleriyle gericiletirilmitir. te yandan bata gen癟lik olmak 羹zere b羹y羹k bir yozlama sald覺r覺s覺na uram覺t覺r. Bu politikalar bir oranda baar覺l覺 da olmutur. Anca sistem s羹rd羹羹 s羹rece devrimci m羹cadele de varolaca覺 i癟in bu politikalar kimi zaman iflas etmi, halk yine isyan etmitir. 襤te bu durumda halk覺 uyutmak i癟in kullan覺lan demokratikleme masalar覺, AB Kriterleri vb. unutulmu. Halk defalarca bask覺 ve katliama urat覺lm覺t覺r. 12 Eyl羹l sonras覺nda da devrimci m羹cadele kar覺s覺nda egemen g羹癟ler “12 Eyl羹l y羹z羹n羹” defalarca g繹stermitir. Her ge癟en g羹n daha da g繹stermektedir. 羹nk羹 “12 Eyl羹l Darbesi” 1980’de o g羹n olup biten bir bir askeri darbe deil, 27 y覺ld覺r s羹ren bir y繹netim anlay覺覺d覺r. Bu anlay覺 sistemin b羹t羹n iktidar kurumlar覺yla g羹vence alt覺na al覺nm覺t覺r. Hangi iktidar gelirse gelsin bu anlay覺 deimez. B羹t羹n kurumlar buna hizmet eder. B繹ylece 12 Eyl羹l herg羹n yaanmaya devam eder. Bunun tek 癟繹z羹m羹 art覺k kan uykular覺m覺zdan uyan覺p bu sald覺r覺lara g繹羹s germektir.

12 EYLL CUNTACILARI YARGILANSIN!
12 EYLL AKP 襤KT襤DARI 襤LE SRYOR!

ADIYAMAN TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"
2007.09.15
Bu yaz覺 3972 kez okundu
Geri D繹n