| Yeni Adli Y覺l A癟覺l覺yor
Halk覺n Hukuk B羹rosu 6 Eyl羹l 2007 tarihinde Yarg覺tay'da yap覺lacak t繹renle balayacak olan yeni adli y覺l ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. Halk覺n Hukuk B羹rosu 5 Eyl羹l 2007 g羹n羹 yapt覺覺 a癟覺klamada 繹yle dedi;

"YEN襤 ADL襤 YIL AILIYOR.
HAMAS襤 NUTUKLAR HALKIN ADALET ZLEM襤N襤 GEREKLET襤REMEZ!

6 Eyl羹l 2007 tarihinde Yarg覺tay'da yap覺lacak t繹renle yeni adli y覺l a癟覺l覺yor. Hapishane ve su癟 羹retme konusunda maharetli, adalet da覺tma konusunda k繹t羹r羹m olan yarg覺, yine hamasi nutuklarla sanki mevcut tablonun sorumlusu kendileri(protokol ve ev sahibi) deilmi gibi eletirilecek, hi癟bir zaman hayata ge癟meyecek dilek ve istemler birbiri ard覺na s覺ralanacak.

Bu hamasi nutuklar bir yana, T羹rkiye'de halk覺n ba覺ms覺z, tarafs覺z ve adil yarg覺lanma istemi her ge癟en y覺l artarak devam ediyor. Yaln覺z, kamuoyuna yans覺yan her 癟etede bir h璽kim ve savc覺 ismine rastlan覺lmas覺n覺n olaan hale geldii, halka kar覺 su癟 ileyenlerin hi癟bir zaman yarg覺lanmad覺覺, y羹r羹tmenin s羹rekli m羹dahalesine a癟覺k sistemin halk覺n adalet 繹zlemini hem yap覺sal olarak hem ilevsel olarak ger癟ekletirmesi m羹mk羹n g繹z羹kmemektedir.

TRK襤YE'DE YARGI BAIMSIZ VE TARAFSIZ DE襤LD襤R.

Adalet Bakan覺 ve M羹stear覺 adli ve idari yarg覺da g繹rev yapan yarg覺癟 ve savc覺lar覺 meslee alma, atama, nakletme, y羹kseltme, disiplin cezalar覺 verme, meslekten uzaklat覺rma, kadrolar覺 da覺tma ve kald覺rma, mahkemelerin yarg覺 癟evrelerini deitirme gibi yarg覺 a癟覺s覺ndan hayati yetkileri elinde bulunduran yedi 羹yeli H璽kimler ve Savc覺lar Y羹ksek Kurulu'nda iki koltuu doldurmaya devam etmektedir. Yine bu kurulun b羹t癟e, sekretarya ve m羹fetti olarak Adalet Bakanl覺覺'na ba覺ml覺l覺覺 s羹rmektedir.

Adalet Bakanl覺覺, h璽kim adaylar覺n覺n se癟imiyle ilgili t羹m kararlar 羹zerinde mutlak bir yetkiye sahiptir. Bakanl覺覺n h璽kim ve savc覺lar 羹zerindeki etkisi meslee kabulden sonra da s羹rmektedir. Keza Bakanl覺k kanunlar覺n nas覺l uygulanaca覺na ilikin C.savc覺lar覺na genelge dahi g繹ndermektedir. Mahkemece verilen kararlar 羹zerinde mutlak bir etkiye sahip Adli T覺p Kurumu Bakanl覺覺n覺n hem idari hem fonksiyonel olarak Bakanl覺覺n denetiminde bulunmas覺 d羹羹n羹ld羹羹nde 羹lkemizde uygulama bir yana teorik olarak dahi yarg覺n覺n ba覺ms覺zl覺覺ndan ve tarafs覺zl覺覺ndan s繹z edilemez.

Bu yasal 癟er癟eve yan覺nda uygulama bu t羹rden bir deerlendirmeyi anlams覺z k覺lacak 繹l癟羹de a癟覺kt覺r. Babakandan Genelkurmay bakan覺na kadar iktidar sahipleri aleni olarak yarg覺ya m羹dahale etmektedir. Halka kar覺 su癟 ileyenler b覺rak覺n覺z cezaland覺r覺lmak yarg覺 繹n羹ne dahi 癟覺kar覺lmamakta,kamuoyunun bask覺s覺 ile yarg覺 繹n羹ne 癟覺kar覺lanlar ise ya beraat ettirilmekte yahut zamana覺m覺 yolu ile cezas覺zl覺k durumlar覺 s羹rd羹r羹lmektedir.


AD襤L B襤R YARGI BULUNMAMAKTADIR.

Adil bir yarg覺lama Ter繹rle M羹cadele Yasas覺, Polis Vazife ve Salahiyetleri Hakk覺ndaki Kanun ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yap覺lan deiiklikle imk璽ns覺z hale getirilmitir. Kiilerin 繹zg羹rl羹klerinden yoksun kald覺klar覺 andan itibaren 羹cretsiz bir avukattan yararlan覺p etkili bir hukuki yard覺m almalar覺 engellenmektedir. Delil bulunmaks覺z覺n kiilerin haklar覺nda dava a癟覺lmaya, bu davalar覺n 癟ou tutuklu s羹rd羹r羹lmeye devam edilmektedir. Devlet G羹venlik Mahkemeleri, 繹zel yetkili A覺r Ceza Mahkemesi ad覺 alt覺nda soruturma-kovuturma ve infaz konusunda derin eitsizlik yaratmaya ve asgari hukuk kurallar覺n覺 dahi ihlal etmeye devam etmektedir. Devrimcilerin, demokrasi m羹cadelesi verenlerin davalar覺na bakan ve toplumsal muhalefetin bir par癟as覺 olan avukatlar s羹rekli olarak tehdit, engellenme, taciz ve soruturmalara maruz kalmaktad覺rlar.


HALKIN ADALET TALEB襤 KARILANMALIDIR.

Yarg覺n覺n yap覺sal ve ilevsel sorunlar覺 say覺lamayacak kadar fazla t羹r ve say覺dad覺r. Kukusuz bu sorunlar覺n olumas覺nda yasama, y羹r羹tme ve yarg覺 sorumludur. Sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 i癟in 癟aba sarf etmek yerine sorunlar覺n bizzat sorumlusu olanlar覺n g繹rkemli salonlardaki serzenileri ger癟ekleri yans覺tmamaktad覺r. Hamasi t羹m nutuklara son verilmeli halk覺n adalet talebi kar覺lanmal覺d覺r.

HALKIN HUKUK BROSU"
2007.09.06
Bu yaz覺 2578 kez okundu
Geri D繹n