| Hacettepe niversitesi'nde rencilere Sald覺r覺
Ankara'da Gen癟lik Dernekli rencilerin 羹niversitede a癟t覺klar覺 standa zel G羹venlik Birimleri (GB) sald覺rd覺.

niversitelerin a癟覺l覺p, kay覺tlar覺n balamas覺 ile birlikte Ankara Gen癟lik Dernei 羹yesi 繹renciler okullarda dan覺ma masalar覺 a癟arak yeni gelip kay覺t yapt覺ran 繹rencilere kay覺t ilemleri s覺ras覺nda yard覺mc覺 olarak ve 羹niversitelerin nas覺l olmas覺 gerektiini anlat覺yorlar. Masalar覺nda Ankara Gen癟lik Dernei'ni tan覺tan bro羹rler da覺tan 繹renciler, "Eit, Paras覺z, Bilimsel Eitim Hakk覺 襤癟in M羹cadele Edelim", "renciyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" yaz覺l覺 d繹vizler as覺yorlar.

Hacettepe niversitesi'nde 4 Eyl羹l'de stand a癟an Gen癟lik dernekli 繹renciler, yeni gelen 繹rencilere ve velilere okullarda yaanan problemlerden bahsederek, 癟繹z羹m i癟in gen癟lik derneinde birleelim 癟ar覺s覺 yapt覺lar. Okula yeni gelip kay覺t yapan 繹rencilere yard覺m eden gen癟lik dernekli 繹renciler, okullarda eitimin paras覺z olmas覺 gerektiini kay覺t paras覺 ad覺 alt覺nda al覺nan paralar覺n verilmemesi gerektiini y羹ksek sesle duyuru yaparak anlatt覺lar. Yap覺lan duyurulardan okul idaresi rahats覺z olarak masan覺n ba覺nda duran 繹rencilerin yan覺na GB'leri g繹nderdi. Masay覺 kald覺rmalar覺 y繹n羹nde uyar覺lar yapan GB'lere 繹renciler kar覺l覺k olarak bu masay覺 kald覺rmayacaklar覺n覺 s繹ylediler. Yakla覺k 1 saat sonra Rekt繹rl羹kten kesin emirle gelen GB'ler masaya sald覺rd覺. st羹ne oturarak direnen gen癟lik dernekli 繹rencilere 繹renci kolektifleri de destekte bulunarak masay覺 sahiplendiler. GB'ler d繹vizleri ve bro羹rleri y覺rtarak masada bulunan eyalara zarar verdiler. Masay覺 olay yerinden uzaklat覺rmak isteyen 癟ok say覺da GB ve 繹renciler aras覺nda arbede yaand覺. Bu esnada okula kay覺t i癟in gelen 繹renciler ve veliler masada ki gen癟lik dernekli 繹rencileri sahiplenerek, alk覺lamaya balad覺lar. Gelien olaylar覺 癟evreye y羹ksek sesle anlatan 繹rencilerin yan覺na, veliler toplanarak destek oldular. HKP'li 繹rencilerde olay覺 protesto etmek i癟in GB'lerle tart覺t覺lar.

Okulda yeni kay覺t yapt覺rmaya gelen 繹renciler, geldikleri g羹n okullar覺nda anti-demokratik bir eitim verildiini de g繹rm羹 oldular. Tepki duyan velilerde masan覺n etraf覺nda toplanarak uzun s羹re beklediler. Y覺rt覺lan d繹vizlerini tekrar yazan Gen癟lik Dernekli 繹renciler bu kez d繹vizleri okulun camlar覺na ast覺lar. Tekrar masalar覺n覺 a癟an 繹renciler olay覺 deifre etmek i癟in y羹ksek sesle yaananlar覺 herkese anlatt覺lar. Veliler gen癟lik dernekli 繹rencilerin anlat覺mlar覺n覺 dinleyerek kay覺t paras覺n覺 vermek istemediler. Bu kez de idare de ki g繹revlilerle veliler aras覺nda tart覺ma yaand覺. Bunun 羹zerine veliler kay覺da al覺nmamaya baland覺.

Akam saatlerine kadar a癟覺k olan masa kay覺t s羹resince bir癟ok okulda a癟覺lmaya devam edecek.
2007.09.05
Bu yaz覺 2612 kez okundu
Geri D繹n