| Sar覺gazi Halk Festivali Yap覺ld覺
"eteleme Ve Yozlamaya Kar覺 Sar覺gazi Halk Festivali" 24-26 Austos tarihleri aras覺nda yap覺ld覺.

Havan覺n a覺r覺 s覺cak olmas覺 nedeniyle Ulusal Sorun 羹zerine d羹zenlenen panel pazar g羹n羹ne ertelendi.
Saat 19.30'da balayan konserde sahneyi ilk Grup G繹癟 ald覺. PSAKD Kartal M羹zik Grubu, AKA-DER ocuk Korosu'nun ard覺ndan Sar覺gazi Temel Haklar Derneinin m羹zik grubu olan Grup Umut Yamuru dinletisine balad覺. Kendi bestelerinin de yer ald覺覺 dinletinin ard覺ndan K羹rt癟e t羹rk羹leriyle sevilen K覺smet Y覺ld覺z sahneye 癟覺kt覺. K羹rt癟e t羹rk羹lerle cokusu artan kitle halaylar覺yla konsere elik etti. Denize Ezgi ile devam eden akam program覺nda Eylem Y覺ld覺z Kad覺n Sorunu 羹zerine bir konuma yapt覺. Konuman覺n ard覺ndan balayan Erdal G羹ney'in dinletisi ile akam program覺 sona erdi. 襤lk g羹n Y羹r羹y羹, 襤dil K羹lt羹r Merkezi ve demokratik kitle 繹rg羹tleri standlar覺n覺 haz覺r bulundurdular.

Program s覺ras覺nda provokat繹r bir grubun DTP gen癟liine satamas覺yla balayan gerginlik festivali 繹rg羹tleyen kurumlar覺n saduyulu tav覺rlar覺 ile yat覺t覺r覺ld覺.

SARIGAZ襤 FEST襤VAL襤 襤K襤NC襤 GNNDE...

eteleme ve Yozlamaya Kar覺 Sar覺gazi Halk Festivali 25 Austos 2007 Cumartesi g羹n羹 devam etti. 襤kinci g羹n program覺nda yer alan ilk etkinlik Naz覺m Hikmet Park覺'nda ger癟ekleen Tecrit ve Hapishaneler konulu paneldi. Panele Avukat Behi癟 A癟覺, Vefa Serdar ve TUYAB ad覺na Emriye Demirk覺r kat覺ld覺. Behi癟 Ac覺 kendisinin de yaad覺覺 繹l羹m orucu d繹nemini ve tecritin 7 y覺ll覺k s羹re癟 i癟erisinde nas覺l bir geliim izleyerek baar覺ya ulat覺覺n覺 anlatt覺. Tecritin k覺r覺lmas覺n覺n pratikte ad覺mlar覺 olan 繹rneklerle tutsaklar覺n direniini ve kazan覺mlar覺n覺 anlatarak konumas覺na devam eden Avukat Behi癟 Ac覺'dan sonra Vefa Serdar konumas覺na balad覺. Vefa Serdar da genel olarak hapishanelerde yaanan tecritin yaamda kar覺la覺lan 繹rnekleriyle anlatt覺. En son TUYAB ad覺na s繹z羹 alan Emriye Demirk覺r ise tecrite kar覺 m羹cadelenin tek bi癟iminin 繹l羹m orucu olmad覺覺ndan bahsederek deiik bi癟imlerde de direniin ger癟ekleebileceinden s繹z etti.
Panelistlerin konumalar覺ndan sonra izleyicilerden sorular覺 al覺nd覺.
- B羹y羹k sald覺r覺n覺n sebepleri nelerdir?
- Cezaevi Merkezi Koordinasyonu neden bir araya getiremiyoruz? D覺ar覺daki 繹rg羹tlenme neden salanam覺yor?
- 7 y覺l boyunca l羹m Orucu yanl覺 bir eylemdi diye anti propagandalar yap覺ld覺? l羹m Orucu ger癟ekten yanl覺 bir eylemmiydi?

Sorulara her panelistin ayr覺 ayr覺 cevaplar覺 oldu. Sohbet havas覺nda devam eden panel sona erdikten sonra Ay覺覺覺 Sanat Merkezi'nin konuyla ilgili haz覺rlad覺覺 tiyatro g繹sterimi sergilendi.
Kat覺l覺m覺n 200 olduu panel ilgi g繹rd羹.

Festivalin ikinci g羹n羹 g羹nd羹z yap覺lan panelin ard覺ndan yakla覺k bir saat sonra balad覺. Konsere Onur Olgun, Domane Dersim, Koma Sarya, Grup Vardiya ve Grup Munzur kat覺ld覺. Her b繹l羹m ayr覺 ilgi ve cokuyla izlendi. Kat覺l覺m覺n ilk g羹ne oranla olduk癟a artt覺覺 g繹zlenen ikinci g羹nde izleyenler s繹ylenen par癟alara halaylar覺yla elik ettiler.

SARIGAZ襤 FEST襤VAL襤 3. GN

ETELEME VE YOZLAMAYA KARI SARIGAZ襤 FEST襤VAL襤'nin 3. g羹n羹 de paneller ile balad覺. 襤lk g羹n ertelenen Ulusal sorun konulu paneli festivalin 3. g羹n羹n羹n ilk paneli olarak yer ald覺.
Ulusal Sorun paneline HC ad覺na Veysel ahin, Partizan ad覺na Suzan Zengin, ESP ad覺na Hatice Aydemir ve M羹cadel Birlii Ad覺na Y覺lmaz Eki Kat覺ld覺.
Yakla覺k 150 kiinin kat覺ld覺覺 panelde ilk olarak Suzan Zengin s繹z ald覺. Konumas覺nda ezen ve ezilen ulus milliyet癟iliine deinen Suzan Zengin ulusal sorunun sadece K羹rt sorunu olmad覺覺n覺, bunun yan覺nda az覺nl覺klar覺n sorunu olduunu, Ermeni soyk覺r覺m覺n覺n bir ger癟ek olduunu, bunun somut 繹rneinin de Hrant Dink'in katledilmesi olduunu s繹yledi.
Y覺lmaz Eki konumas覺nda ulusal sorunun halk覺n kendi geleceini tayin etme hakk覺n覺n elinden al覺nmas覺 olduunu ifade etti. Ulusal sorunun 癟繹z羹m羹n羹n ise proleter 癟繹z羹m olduunu s繹yledi. K羹rdistan'覺n Kars-覺 irin ve Lozan antlamas覺 ile par癟alanarak 4 devlet taraf覺ndan payla覺ld覺覺n覺, bu par癟alar覺n 繹zg羹rlemesi bu d繹rt devletin y覺k覺lmas覺 demek olduunu s繹yledi. K羹rt halk覺n覺n yapmas覺 gerektiinin de 繹zg羹rl羹k hakk覺n覺 savunmak olduunu ifade etti.
Hatice Aydemir ulusal sorunun kapitalizm ile meydana geldiini s繹yleyerek konumas覺na balad覺. 繹z羹m羹n sosyalizmde olacakt覺r dedi. K羹rt sorununun T羹rk ulusunun egemen s覺n覺f olarak ina ettii bir sorun olduunu ifade etti ve 癟繹z羹m羹n de Kuzey ve G羹ney K羹rdistan'da kom羹nist ve devrimcilerin m羹cadelenin yan覺nda olmakt覺r. Ermeni, Laz, Bonak, ingeneler de K羹rtler gibi ulusal sorun kapsam覺nda olduunu s繹yledi. Ulusal sorunun 癟繹z羹m羹nde ise ikili devrimin olmas覺 gerektiini, bunlar覺n douda K羹rt ulusunun devleti, bat覺da da TC devrimidir dedi. K羹rt ulusal sorununu merkeze koymayan her anlay覺 bu soruna 癟繹z羹m bulamaz dedi. 繹z羹m羹n her ulusun kendi kaderini tayin etme hakk覺n覺n olmas覺nda olduunu s繹yledi. Rejim bak覺m覺ndan temel sorun K羹rt sorunu olduunu s繹yleyen Hatice Aydemir, s覺n覺r 繹tesi operasyonlar覺n bununla paralel olduunu ifade etti.
Veysel ahin konumas覺na ulusal soruna s覺n覺fsal bakmak gerektiini s繹yleyerek balad覺. Sadece K羹rt sorunu olarak bakman覺n doru olmad覺覺n覺, ayn覺 zamanda t羹m az覺nl覺klar覺n da sorunu olduunu s繹yledi. 繹z羹m羹n devrim olduunu ifade eden Veysel ahin, devrim ger癟ekletikten sonra uluslar覺n kendi kaderini tayin hakk覺 olduunu s繹yledi. Milliyet癟i politikalar覺n 癟繹z羹m olmad覺覺n覺 s繹yleyen Veysel ahin, milliyet癟i yakla覺m覺n sonucu olarak her deien iktidarda hatta her milletvekili deitiinde bile politikalar覺n deitiini anlatt覺. S覺n覺fsal bak覺 a癟覺s覺ndan uzak her 癟繹z羹m羹n asl覺nda 癟繹z羹ms羹zl羹k olduunu s繹yledi. Marksist Leninistler olarak 繹ncelikli sorunun devrim ve ba覺ms覺zl覺k sorunu olduunu anlatt覺. Emperyalizme kar覺 birlik olunmas覺 gerektiini s繹yleyerek konumas覺n覺 birlik 癟ar覺s覺 ile tamamlad覺.
Sorular覺n al覺nmas覺ndan sonra panel tamamland覺.

G羹n羹n ikinci panelinin konusu ise yozlama idi.
Yozlama paneline Partizan'dan Ahmet Bak覺r, DHP'den bir kat覺l覺mc覺, ESP'den Yolda Akar, HC'den Asuman Ak癟a kat覺ld覺.
Ahmet Bak覺r, yozlaman覺n 繹zel m羹lkiyet ile balad覺覺n覺 s繹yleyerek konumas覺na balad覺. 襤nsan覺n bencilletirilmesinin neo-liberal sistemde daha fazla olduunu, bu bencillemenin sonucu olarak da insan覺n kendi b羹nyesinde ac覺 duyma ve 繹rg羹ts羹zl羹羹 beraberinde getirdiini s繹yledi. Kapitalist toplumda yozlamay覺 kald覺rman覺n imkans覺z olduunu s繹yleyen Ahmet Bak覺r, toplumsallamak ve toplumsal sorunlara 癟繹z羹m bularak devrime gidilmesi gerektiini, 癟繹z羹m羹n de devrimde olduunu anlatt覺.
DHP Temsilcisi devrimcilerin izledii pratik hatt覺n deerlendirilmesi gerektiini s繹yledi. Bu sistemin bir batakl覺k olduunu, 繹nemli olan覺n da sinekleri 繹ld羹rmek deil batakl覺覺 kurutmak olduunu ifade etti. Bunun da ancak kitlelerin kat覺l覺m覺yla baar覺labileceini anlatt覺. Halk覺 tart覺t覺rmadan halk sorununu tan覺yamay覺z. Bu s羹re癟 ayn覺 zamanda devrimi tart覺t覺rmakt覺r. Yozlama ve 癟eteleme devrim ger癟eklemedik癟e yok olmaz. 羹nk羹 yozlaman覺n egemen s覺n覺f覺n bir dayatmas覺 olduunu ifade etti.
Yolda Akar ise konumas覺na 癟etelemenin yozlaman覺n 繹nemli bir par癟as覺 olduunu ifade etti. Anti-emperyalist semtlerin sistemin i癟inde 繹tekiler durumunda olduunu s繹yledi. Uyuturucu sistem eliyle yayg覺nlat覺r覺ld覺, emek癟i semtlerde de kurulan kumarhane ve meyhanelerin de bunun devam覺 olduunu s繹yledi. 1 May覺s mahallesindeki 癟al覺malar覺ndan bahseden Yolda Akar, yozlama ve 癟etelemeye kar覺 m羹cadele etmek i癟in devrimi beklememeliyiz dedi.
Asuman Ak癟a ise konumas覺na 7 Aral覺k'ta Temel Haklar Federasyonu, Y羹r羹y羹 gibi kurumlar bata olmak 羹zere yaanan operasyondan bahsederek girdi. Operasyonun nedeninin yozlamaya kar覺 y羹r羹t羹len m羹cadele olduunu, sistemin bu m羹cadeleden rahats覺z olduunu anlatt覺. Yozlama sorunun bug羹n halk覺n yaad覺覺 susuzluk, yoksulluk gibi sorunlardan ba覺ms覺z olmad覺覺n覺, 癟繹z羹m羹n elbette devrimde olduunu ancak devrime ertelenmemesi gerektiini, halk覺n yaad覺覺 t羹m sorunun devrimcilerin de sorunu olduunu ve g羹ncel olarak m羹dahale edilmesi gerektiini, ancak b繹ylelikle halk覺n devrimci m羹cadeleye dahil olabileceini anlatt覺.
Panel kat覺l覺mc覺lar覺n konumas覺ndan sonra sona erdi.
Panelin ard覺ndan 襤dil K羹lt羹r Merkezi Tiyatro ekibinin Yozlama kar覺t覺 "Meersem Neymiim" adl覺 tiyatro g繹sterimi sergilendi. Tiyatro ilgiyle izlendi.
G羹nd羹z ger癟ekletirilen 2 ayr覺 panelin ard覺ndan akam program覺na ge癟ildi. Grup Bengi ile balayan konser program覺 Nurettin G羹le癟'in t羹rk羹leriyle devam etti. Diyez M羹zik Topluluu'nun dinletisinin ard覺n ise Temel Demirer Emperyalizm ve Sava 羹zerine bir konuma yapt覺. Emee Ezgi'nin par癟alar覺yla devam eden konserde Erdal Bayrakolu ile birlikte coku artt覺. Karadeniz ezgilerine elik eden halk en son sahne alan Grup Yorum ile alan覺 inletti. Yakla覺k 8 bin kiinin olduu festival alan覺nda hep bir a覺zdan Grup Yorum t羹rk羹leri s繹ylendi, halaylar 癟ekildi. Grup Yorum'un ard覺ndan 羹癟 g羹n s羹ren festivalin bittii duyurusu yap覺larak kat覺lan herkese teekk羹r edildi.
2007.09.01
Bu yaz覺 3582 kez okundu
Geri D繹n